Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

MINI-debata z kandydatami do rady gminy – okręg nr 2: Chorzałki, Iwno, Rujsca, Sanniki, Wiktorowo - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
MINI-debata z kandydatami do rady gminy – okręg nr 2: Chorzałki, Iwno, Rujsca, Sanniki, Wiktorowo
27-03-2024 14:38   Janusz Ludwiczak
W trzecim odcinku naszego cyklu rozmów z kandydatami do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn rozmawiamy z kandydatami z okręgu nr 2 obejmującego Chorzałki, Iwno, Rujsca, Sanniki, Wiktorowo. O mandat radnego ubiega się dwójka kandydatów:
• Jacek Lis – KWW Jacka Jerzego Lisa
• Szymon Nadolny – KWW Nowe Oblicze Gminy.

Wczoraj rozpoczęliśmy cykl mini-debat z kandydatami do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Mieszkańcom i naszym Czytelnikom portal InfoKostrzyn.pl postanowił przybliżyć wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, dając możliwość zaprezentowania się. Po uzyskaniu kontaktów od kandydatów i komitetów wyborczych wysłaliśmy wszystkim kandydatom zestaw 9 prostych pytań dotyczących gminy. Kandydaci mieli czas cztery dni, do niedzieli 24 marca do godz. 21:00 na przesłanie odpowiedzi.

Kandydaci byli pytani zarówno o ocenę kończącej się kadencji samorządu, jak i również jakie są najważniejsze sprawy do załatwienia w ciągu najbliższych pięciu lat. Kandydatów zapytaliśmy także o bieżące sprawy i inwestycje.

W trzeciej naszej debacie znów wracamy do sołectw. Okręg nr 2, obejmujący miejscowości: Chorzałki, Iwno, Rujsca, Sanniki, Wiktorowo liczy 1031 mieszkańców, z czego w poprzednich wyborach parlamentarnych w październiku do głosowania uprawnionych było 837 osób.

Kandydatów przedstawiamy w porządku alfabetycznym.

Na początek proszę o napisanie kilka słów o sobie:

Jacek Lis, lat 52, Iwno – Lista nr 12: KWW Jacka Jerzego Lisa:
Jestem stąd startuję z okręgu nr. 2 Chorzałki, Iwno, Rujsca, Sanniki, Wiktorowo.
Wykształcenie wyższe uzyskane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szymon Nadolny, lat 53, Iwno – Lista nr 14: KWW Nowe Oblicze Gminy:
Mam 53 lata. Od urodzenia mieszkam w Iwnie. Z wykształcenia jestem technikiem elektronikiem/teleinformatykiem. Posiadam także uprawnienia na obsługę maszyn budowlanych. W wykonywanej pracy zajmuję się automatyką przemysłową. Interesuję się motoryzacją 4x4, rajdami terenowymi, sportem a w szczególności biegami survivalowymi.

1. Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) kandydować do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn?

Jacek Lis:
Zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn dla realizacji postulatów wyborców okręgu nr.2 oraz ogólnych gminy Kostrzyn. Jak również obiektywnego i merytorycznego spojrzenia na wyzwania przed którymi będzie stawać gmina Kostrzyn w nadchodzącej kadencji . Ze względu też na to że pan burmistrz nie ma kontrkandydata, a w jeszcze urzędującej radzie ma większość. Dlatego z koleżankami stworzyliśmy komitet wyborczy który może być merytoryczną przeciwwagą.

Szymon Nadolny:
Od 10 lat jestem samorządowcem. Pełniąc swoją funkcję staram się mieć realny wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu gminnym, które mają poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego ponownie zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

2. Jak ocenia Pan(i) poprzednią kadencję rady gminy oraz burmistrza? Co udało się zrobić, a czego nie?

Jacek Lis:
Ewentualną ocenę pracy dotychczasowej Rady Gminy i Burmistrza trzeba by oceniać w kontekście wykorzystania możliwości jakie w tym okresie stwarzały strategie Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Poznańskiego. O ile wiadomo nie wszystkie możliwości zostały wykorzystane. Chociażby pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [Zielony Transport Publiczny możliwość dofinansowania do 90 na zakup autokarów] Dodatkowe autobusy dla komunikacji miejskiej gminy usprawniłyby świadczone usługi w tej dziedzinie. Jako kandydat do rady gminy nie mógł bym być obiektywny w stosunku do swoich poprzedników oraz Burmistrza dlatego nie podejmuje się oceny ich kadencji .

Szymon Nadolny:
Kadencję Rady Miejskiej Gminy i Burmistrza oceniam pozytywnie. Większość zaplanowanych inwestycji udało nam się zrealizować. Są również takie inwestycje, które wymagają dłuższego czasu realizacji ze względu na skomplikowaną procedurę projektową i możliwość pozyskania na nie środków zewnętrznych w późniejszym terminie.

3. Kolejna kadencja samorządu potrwa do 2029 roku. Jakie 5 najważniejszych spraw widzi Pan(i) do załatwienia w ciągu najbliższych pięciu lat?

Jacek Lis:

  1. Realizacja strategicznych planów gminy w oparciu o konsultacje z mieszkańcami.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gminy i mieszkańców.
  3. Dobrze skalkulowane i celowe inwestycje w infrastrukturę.

Szymon Nadolny:

  1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich.
  2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kostrzyn.
  3. Budowa ścieżek pieszo- rowerowych łączących miasto z wsią i sołectwa.
  4. Budowa obwodnic mających na celu rozładowanie wzmożonego ruchu w strefach intensywnie rozwijających się.
  5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich. Doposażenie i modernizacja pozostałych placówek oświatowych z terenów wiejskich.

4. Czy w Kostrzynie należy wprowadzić strefę płatnego parkowania? TAK/NIE? Dlaczego?

Jacek Lis:
Najpierw należałoby sporządzić analizę kosztów i potencjalnych wpływów, a później w ramach konsultacji zapytać mieszkańców gminy jak zapatrują się na tę kwestię.

Szymon Nadolny:
Tak, z uprzywilejowaniem dla osób mieszkających w pobliżu strefy płatnego parkowania.

5. Czy powinien być kontynuowany budżet obywatelski gminy Kostrzyn?

Jacek Lis:
Tak, jako przejaw form demokratyzacji oraz udziału mieszkańców w współdecydowaniu o tym co powinno być finansowane z budżetu gminy.

Szymon Nadolny:
Moim zdaniem budżet obywatelski powinien być kontynuowany. Umożliwia on mieszkańcom współdecydować o przeznaczeniu części budżetu gminy. Celem budżetu jest aktywizacja mieszkańców, jednak wnioski powinny być dopasowane do potrzeb mieszkańców i nie powinny dotyczyć infrastruktury drogowej.

6. Planowana jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Jednak wiele wsi w gminie nie ma dostępu do kanalizacji. Co Pan(i) zrobi, żeby ten problem rozwiązać?

Jacek Lis:
Brak dostępu do kanalizacji terenów wiejskich stanowi ogólnopolski problem. W przypadku wsi zurbanizowanych i gęsto zaludnionych należy rozważyć budowę sieci kanalizacji. Jednakże, w każdym przypadku decydować powinny dwa czynniki: koncentracja ludności na danym terenie oraz kalkulacja finansowa.

Szymon Nadolny:
Skanalizowanie terenów wiejskich to priorytet dla kostrzyńskiego samorządu na najbliższe 5 lat. Pozyskiwanie środków finansowych na ten cel jest ważnym elementem działalności Gminy Kostrzyn. Zauważalna jest znaczna dysproporcja między skanalizowaniem miasta i wsi. Dlatego jako samorządowiec będę zabiegał o równy podział środków pomiędzy miastem a wsią.

7. W ostatnim czasie w Kostrzynie powstała tężnia, lodowisko i kilka boisk. Czy w gminie powinien powstać również basen?

Jacek Lis:
Na początku trzeba sporządzić analizę kosztów takiego obiektu, bo nie sztuka jest wybudować coś z pozyskanych dofinansowań lecz później trzeba to utrzymywać, co w wielu przypadkach w innych samorządach gminnych okazywało się dużym problemem. Należałoby też zapytać mieszkańców co myślą w tej sprawie i czy w tej chwili jest to pierwszo planową potrzebą gminy.

Szymon Nadolny:
Wybudowanie i utrzymanie basenu miejskiego jest dla gminy dużym obciążeniem finansowym. W Gminie Kostrzyn są ważniejsze inwestycje służące bezpośrednio mieszkańcom. Istnieje możliwość skorzystania z basenów w pobliskich miejscowościach: Swarzędzu, Kórniku oraz Środzie Wlkp.

8. Jakie Pani/Pana zdaniem są najważniejsze problemy w Pana/Pani okręgu? Jak można je rozwiązać?

Jacek Lis:
W okręgu nr 2, w którym startuje na uwagę zasługuje poprawa bezpieczeństwa przez możliwość postawienia dodatkowych lamp i luster w punktach newralgicznych. Utwardzenie przestrzeni między domami i blokami zwiększając możliwość zaparkowania aut mieszkańców. W obrębie partnerstwa publicznego, uporządkowanie parku w Iwnie oraz ustawienie ławeczek. Zwiększenie częstotliwości jak i wydłużenie czasu kursów autobusów miejskich dopasowany do bieżących rozkładów P.K.P. Przede wszystkim realizacje bieżących postulatów mieszkańców które można wykonać z budżetu gminy.

Szymon Nadolny:
Dużym problemem w moim okręgu wyborczym jest brak gruntów pod budownictwo jednorodzinne. Ściśle współpracuję z Zarządem Stadniny Koni w Iwnie i urzędnikami Urzędu Miejskiego nad zurbanizowaniem terenów będących własnością Stadniny. Etapowanie inwestycji związanych z modernizacją dróg- jako Radny wnioskuję i będę wnioskował o zwiększenie środków na dokończenie zaczętych inwestycji. Dużym problemem w szczególności dla starszych mieszkańców jest również brak wielobranżowego sklepu. Zurbanizowanie terenów pozwoli na wpisanie w planie zagospodarowania przestrzennego miejsc pod budowę obiektów handlowo- usługowych.

9. Od pięciu lat funkcjonuje Kostrzyńska Komunikacja Publiczna (KKP). Jednak wiele połączeń jest niedostosowanych do pociągów. Sporo kursów uwzględnia tylko dojazdy do szkół. Jak można poprawić funkcjonowanie KKP, by była bardziej dostępna dla mieszkańców?

Jacek Lis:
Uzyskanie dofinansowania w ramach obecnych programów na zakup dodatkowych autobusów i na bieżąco dopasowywanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej do rozkładów P.K.P.

Szymon Nadolny:
Wprowadzenie KKP ułatwiło mieszkańcom dostęp do zintegrowanego węzła przesiadkowego. Niewystarczająca ilość połączeń w moim okręgu i niedostosowane godziny do odjazdów pociągów powodują, że mieszkańcy nie mogą w pełni wykorzystać potencjału komunikacji. Zwiększenie taboru spowoduje dostosowanie rozkładu jazdy do połączeń oferowanych przez PKP, ułatwi także dostęp do placówek medycznych i handlowych.


R E K L A M A

Komentarze (29)

04-04-2024 11:26:05
Jerzy
Czy to prawda że docelowo w budowanej strażnicy komendantem ma zostać p.Banaszak?
03-04-2024 18:12:09
@ORLIK
Orlik będzie przy nowopowstającej straży JRG. Będzie boisko wielofunkcyjne, można to zobaczyć na wizualizacjach straży.
03-04-2024 08:56:11
ORLIK
Witam, ja mam takie zapytanie. Czy jeszcze w planach jest budowa orlika czy już ten temat jest zapomniany? Chodzi oczywiście o Iwno . Pozdrawiam
02-04-2024 22:25:38
Jerzy
Panie Szymonie dlaczego droga w Rujscy jest pomijana. Dziura na dziurze. Tam nie ma potencjalnych wyborców. Dla tych paru głosów nie warto zaprzątać sobie głowy.
02-04-2024 11:31:34
Miłka
Czas na zmiany. Kostrzyn 2024 czeka na zmianę.
30-03-2024 23:45:15
@mk
Przyznaję 100% racji, w Gułtowach drogi osiedlowe w ul. Średzka i Parkowa - pomiędzy blokami i zabudowaniami gospodarczymi plus wjazdy oraz w Czerlejnie ul. Szkolna - robione były już w latach 2010-2014. Później w Siedlcu. W Iwnie zamiast robić gminne drogi, wyręczono powiat, który zadanie wykonałby znacznie szybciej. W większości wsi, drogi między blokami, gmina przejęła od agencji. Nie dajcie się się zrobić w konia!
30-03-2024 23:18:38
@Martyna
Sprawdź w internecie. Uchwala mówi wyraźnie o udziale w sesji, za brak udziału potrącenia, dieta to rekompensata za utracone możliwości zarobkowania i konieczność dojazdu na obrady, a nie wynagrodzenie związane z funkcją.
30-03-2024 16:50:16
mk
pani MARTYNO jest pani w błedzie byłem u BISKUPSKIEGO i drogi miedzy blokami są gminne a my płacimy czynsz na remont bloków i budynków gospodarczych wiec niech NADOLNY przyjedzie po deszczach i niech zobaczy co wtedy sie przed blokami robi a nie on przed wyborami wyrównał drogę i myśli że temat załatwiony niech se jedzie do GÓŁTÓW lub do SIEDLCA i niech zobaczy jak miedzy blokami jest porobione mozna można tylko trzeba chciec
30-03-2024 15:51:01
Martyna
Trzeba zadać sobie pytanie: czy dieta sołtysa/radnego jest wypłacana za udział w sesji, czy za pełnie danej funkcji?Diety nie są traktowane jako wynagrodzenie, ponieważ nie zachodzi stosunek pracy.Zasady dot.diet ustanawia Rada Gminy - art.37 b o samorządzie gminnym.Życzę wesołych i spokojnych świąt.
30-03-2024 15:03:02
@Martyna
Jak sama wspomniałeś rada uchwaliła sobie prawo i radni i sołtysi pobierają diety za udział w sesji Ta uchwała nie reguluje sytuacji, w której radny jest również sołtysem, bo to jest nieetyczne. Pobieranie dwóch diet za to samo jest przez Sądy rozpatruję jednoznacznie. Jest to zabronione. Zobacz wyroki w takich sprawach w internecie!
30-03-2024 12:44:29
Martyna
Zgadza się,że część kosztów z festynów pokrywane są z funduszu sołeckiego ale też od także od sponsorów, osób prywatnych i z własnej kieszeni.Uchwała Rady Gminy reguluje rozwiązania dotyczące zasad, na jakich przysługuje dieta dla sołtysa jak i dieta dla radnego.Funkcja sołtysa to funkcja pełniona społecznie dla dobra lokalnego społeczeństwa.Nic nie stoi na przeszkodzie aby osobie wykonującej jednocześnie funkcję radnego i sołtysa stosownych środków finansowych.Rada Gminy uchwala wysokość diety dla radnych i sołtysów oraz zasady ich wypłacania.
30-03-2024 08:54:21
@Martyna
Może pełnić obie funkcje, ale niezgodne z prawem jest pobieranie dwóch diet za to samo. Nadolny organizuje imprezy jako sołtys za pieniądze gminy (fundusz sołecki) i podlega burmistrzowi, przed którym musi się rozliczać. Radny nie podlega burmistrzowi, przeciwnie ma obowiązek rozliczać burmistrza. Tu jest konflikt interesów, Nadolny nie powinien być radnym, jeśli uczciwie na to spojrzeć. Taka zależność prowadzi do nadużyć. Ręka rękę myje.
30-03-2024 07:43:24
Martyna
Pełnienie dwóch funkcji jednocześnie nie jest zabronione.To mieszkańcy dokonują wyboru radnego (wybory samorządowe) i sołtysa (spotkanie z mieszkańcami). Pan Nadolny poparcie uzyskał. Wystawiając mu negatywne opinie zapomnieliście o organizowanych przez niego dla mieszkańców i nie tylko imprezach: Wianki (czerwiec), Dzień Dziecka, pierwsze zawody w gminie Hobby Horse, sprzątanie świata,turniej piłki nożnej sołectw, bieg Pyry, spotkania z seniorami, zabawy dla dzieci - dmuchance, pomoc pogorzelcom, organizacja koncertu charytatywnego dla Jakuba Czubaka, dzień kobiet czy koncert kolęd w pałacu. Pan Nadolny współpracuje także ze szkołą i świetlicą środowiskową (wspólna jasełka,ognisko, pomoc techniczna). Radny poświęca swój czas aby zintegrować i pomóc mieszkańcom. Może czasami nie odbierze telefonu, zapomni oddzwonić ale nie możecie zarzucić mu, że się nie stara. Docencie to co dla Was robi i zrobił.Piszecie o wyrównaniu dróg między blokami...czy te drogi należą do gminy czy spółdzielni?Czy w zakresie obowiązków radnego lub sołtysa jest wyrównywanie dróg koparką?Czynsz Państwo płacicie do spółdzielni może tam warto zadzwonić?! Uważam, że Pan Nadolny jest społecznikiem i warto na niego zagłosować a zawsze znajdzie się ktoś kto jest niezadowolony.
30-03-2024 06:06:42
mk
pan NADOLNY to jucie ż sam powinien odejsc i sie wiecej nie kompromitowac wykonałem kilkanaście telefonów w pewnej sprawie w końcu przed wyborami wyrównał nam pod blokami nawierzchnie doprosic sie o co kolwiek to jest nie porozumiene czas na zmiany panu juz podziekujemy
29-03-2024 19:56:22
Popieram mądrych
Czytam komentarze pod wszystkimi debatami i nie wiem czy śmiać się czy płakać… na Sejm narzekacie, ale z sesji gminnej chcecie cyrk urządzać - sesja to przedstawienie uchwał, tematów i problemów opinii publicznej- radni cały miesiąc nad tym pracują, spotykają się, rozmawiają i obradują więc po co mają jeszcze prowadzić wielkie dywagacje na forum publicznym, mi wystarczy jak oglądam przez 4 godz spokojne przedstawienie i przegłosowanie wcześniej opracowanych tematów. A aktywność radnych obserwuje w ich okręgach i jeśli ktoś powie, że u niego nic się nie dzieje, to zalecam wizytę u okulisty. Druga sprawa to cała kampania - po co to chodzenie po domach, sztuczne uśmiechy, podawanie dłoni? Czy później też będziecie tak robić? (Pytanie retoryczne). I najlepsze obietnice - kanalizacja na wioskach- kilometry rur i przepompownie po drodze, albo przydomowe oczyszczalnie w mieście - jasne, na 400 m działkach w zwartej zabudowie. Rada gminy to organ stanowiący a burmistrz wraz z pracownikami są organem wykonawczym, także sorry ale żaden radny Wam kanalizacji nie wybuduje. Ponadto ilu mieszkańców gminy bierze udział w sesji? Gdy to oglądam to za radnymi widzę przeważnie puste krzesła lub tylko osoby z samorządem powiązane. Ale wymagać, żądać. Chcieć wszystko za darmo - a połowa mieszkańców pewnie nawet w gminie nie zameldowana… obecna władza jest ok, to ludzie są roszczeniowi i po prostu chyba głupi.
29-03-2024 15:38:28
Beata
Pan Jacek Lis mam nadzieję że wniesie dużo nowości i ożywi nie tylko iwno ale inne wioski dookoła !Jak można być radnym i sołtysem i w dodatku nic nie robić i jeszcze jak są różne modernizację to swoją kopareczka ma dodatkowy zarobek żadna firma się nie wbija tak jak pana znajomości ..
29-03-2024 07:14:04
Panteon
Słysząc taką wypowiedź p. Nadolnego "Dużym problemem w moim okręgu wyborczym jest brak gruntów pod budownictwo jednorodzinne." O mało nie spadłem z krzesła. Przecież za pana kadencji powstaje obecnie JRG10, dla której można było znaleźć lepsze miejsce- to raz. A dwa, że jak na konkurencyjnym portalu, redaktor pisał o tym, że od lat brakuje miejsc pod budową wielo- i jednorodzinną to nikt nawet nie zabrał głosu. Po trzecie: "Ściśle współpracuję z Zarządem Stadniny Koni w Iwnie i urzędnikami Urzędu Miejskiego nad zurbanizowaniem terenów będących własnością Stadniny" To już zakrawa o masochizm - pola uprawne, łąki - jaki grunt ma stanowić teren pod zabudową. Panie Nadolny bije od pana hipokryzja.
28-03-2024 10:19:15
Jerzy
Wybór jest prosty. Albo jest się sołtysem albo radnym. To samo dotyczy się Pana Frąckowiaka.
27-03-2024 22:33:36
Mikołaj
Wreszcie facet odważny ,co chce przeszkodzić machloje w gminie przez szymona ,dziwne ze jeszcze CBA niema
27-03-2024 22:03:12
@Anonim
Koniaczek podwójny! Stać mnie... tak to jest, gdy się odbiera dwie diety za to samo, zdaje się że niezgodnie z prawem. Może sołtysem to Nadolny by mógł być, bo ma sprzęt, ale na radnego to już sobie powinien darować. Co dwie głowy to nie jedna.Będę głosował na Jacka.
27-03-2024 21:23:46
Mieszkaniec od urodzenia
Mieszkam w Iwnie od urodzenia... Lepszego radnego i Sołtysa nie było... Wyremontowano główną ulice w Iwnie - ul. Gnieźnieńską, zaczęto budowę JRG, ruszyła świetlica środowiskowa, pozyskano dofinansowanie na rewitalizację Pałacu. Gdy potrzebujemy jego pomocy, zawsze możemy na niego liczyć. Gdy potrzebowaliśmy wyrównania drogi przy ul. Zdrojowej i Szkolnej - zrobił to bez problemowo. Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji będziemy znowu widzieć pana Szymona w Radzie. Powodzenia!
27-03-2024 20:45:46
1234
Remont ulic to nie do końca zasługa radnego. Oddanie jedynego kawałka gminego pod jrg - to naprawdę super pomysł, a i te równanie między blokami. Pora podziękować Panie Szymonie.
27-03-2024 19:34:37
Jacek
Nowe Gnieźnieńska i Ułańska, chodnik do Kostrzyna, szkoła całkowicie wyremontowana, 3.5 mln na remont Pałacu, budowa JRG 10... przecież w Iwnie nic się nie dzieje... Nikt nigdy nie zrobił wiecej dla Iwna niż Szymon!
27-03-2024 19:29:14
Jacek
Trzecia osoba opozycji, która nie ma swojego zdania i bladego pojęcia o samorządzie. Te wpisy Panie Jacku o Strategii Województwa.... dramat. Jaka Renata taka opozycja.
27-03-2024 17:31:14
Roman
Mam nadzieję że pan Jacek da ducha większego niż pan nadolny przez Pana iwno upada jak i pobliskie wioski nic pan nie robi taka prawda !!!!!!!!!!
27-03-2024 17:30:59
Krzysztof
Znam Jacka od lat i wiem że można na nim polegać.Nie jest uwikłany w gminne machloje jak większość więc ma mój głos. W pełni mu ufam.
27-03-2024 16:56:09
Ryszard O.
"Ściśle współpracuję z Zarządem Stadniny Koni w Iwnie i urzędnikami Urzędu Miejskiego nad zurbanizowaniem terenów będących własnością Stadniny." Czy ja dobrze rozumiem? Najpierw gmina pozbyła się jedynych nadających się pod zabudowę mieszkaniową terenów, żeby powstała na nich JRG, a teraz pan Nadolny "ściśle współpracuje" w przekształceniu prywatnego terenu nie będącego gruntami pod zabudowę w grunty pod zabudowę, żeby prywatny właściciel - stajnia, mógł je sprzedać za większą kasę z "troski" o przyszłych mieszkańców? Koniaczek, podwójny. Stać mnie :)
27-03-2024 16:44:55
Anonim
Trzymam kciuki za pana Nadolnego. Zawsze do współpracy otwarty. Można na nim polegać... Zawsze dba o rodzinne Iwno, w końcu mieszka tam od urodzenia... Życzę powodzenia Panu Nadolnu ale także powodzenia dla jego kontrkandydata
27-03-2024 15:31:16
Tutaj też
Pora na nowe. Dziękuję Panie Nadolny, mam nadzieję, że Pana czas już minął. 10 lat gwiazdorzenia wystarczy. Nic konkretnego poza zadbaniem o rodzinne Iwno Pan nie wniósł do gminy

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych i zabezpieczamy w przypadku ewentualnego postępowania policji lub prokuratury. Dodając opinię akceptujesz powyższy regulamin.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
13

kwi

13:45
GUŁTOWY, boisko ul. Kasztanowa 17
GKS Gułtowy - Wełnianka Kiszkowo

16:00
BRZEŹNO, boisko ul. Długa 9
Maratończyk Brzeźno - KS Błękitni Psary Polskie

16

kwi

16:00
Urząd Miejski Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, Kostrzyn
Posiedzenie komisji zdrowia, bezpieczeństwa i działalności gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
►porządek obrad

20

kwi

11:00
Wiktorowo
Dziki Bieg w Błocie - Grand Prix Gminy Kostrzyn

14:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
1922 Lechia Kostrzyn - LKS Ślesin

[ wszystkie ]

Sonda
Czy jesteś za zmianami zasad handlu w niedzielę?

Tak, wszystkie niedziele powinny być handlowe

Jestem za tym, by tylko jedna lub dwie niedziele w miesiącu były handlowe

Nie, niech zostanie tak jak jest


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: