Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

MINI-debata z kandydatami do rady gminy – okręg nr 14: Kostrzyn - Rynek i okolice - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
MINI-debata z kandydatami do rady gminy – okręg nr 14: Kostrzyn - Rynek i okolice
03-04-2024 22:39   Janusz Ludwiczak
W 10. odcinku naszego cyklu mini-debat tym razem przedstawiamy kandydatów w okręgu nr 14 obejmującym północną część centrum Kostrzyna i okolice Rynku. O mandat radnego ubiegają się:
• Arkadiusz Bilski – KWW Nowe Oblicze Gminy;
• Magdalena Grzelak – KWW Jacka Jerzego Lisa.

W najbliższą niedzielę wybory samorządowe. Zanim jednak wybierzemy nowych radnych mieszkańcom i naszym Czytelnikom postanowiliśmy przybliżyć wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, dając im możliwość zaprezentowania się. Kandydaci byli pytani zarówno o ocenę kończącej się kadencji samorządu, jak i również jakie są najważniejsze sprawy do załatwienia w ciągu najbliższych pięciu lat. Kandydatów zapytaliśmy także o bieżące sprawy i inwestycje.

W naszej 10. mini-debacie przedstawiamy kandydatów z okręgu nr 14, obejmującego ulice: 20 Października, Bolesława Prusa, Braci Drzewieckich, Cmentarna, Czerwonego Krzyża, Hallera, Kościuszki, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Mickiewicza, Miklaszewskiego, Okrężna, Polna, Rynek, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Stanisława Lema, Waligóry, Wisławy Szymborskiej, Zieleniec – czyli północną część centrum Kostrzyna i okolice Rynku.

Kandydatów przedstawiamy w porządku alfabetycznym.

Na początek proszę o napisanie kilka słów o sobie:

Arkadiusz Bilski, lat 32, Kostrzyn – Lista nr 14: KWW Nowe Oblicze Gminy:
W tym roku skończę 33 lata, jestem żonaty i mam półroczną córkę. Od urodzenia mieszkam w Kostrzynie.
Jestem absolwentem studiów na kierunku Polityka Społeczna na Uniwersytecie Przyrodniczym, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zarządzanie Gospodarką Odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od momentu zakończenia edukacji związany jestem z administracją publiczną, a swoją karierę zawodową rozwijam w branży odpadów komunalnych.
Wolne chwile spędzam na przejażdżkach rowerowych po Wielkopolsce, biegając po Gminie lub wędkując na „Gliniance” w Iwnie.

Magdalena Grzelak, lat 30, Kostrzyn – Lista nr 12: KWW Jacka Jerzego Lisa:
Rodowita Kostrzynianka z okręgu nr 14. Szczęśliwa żona i matka. Skończyłam dwa kierunki studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- prawo i administrację. Kolejno ukończyłam aplikację radcowską uzyskując tytuł radcy prawnego.

1. Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) kandydować do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn?

Arkadiusz Bilski:
Do rady miejskiej zdecydowałem się kandydować w 2018 roku, kiedy jako aktywny członek Stowarzyszenia Walka Kostrzyn chciałem mieć większy wpływ na decyzje podejmowane w Gminie. Zależało mi na rozszerzeniu swoich działań i wsparciu mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów. Te priorytety się nie zmieniły. Pragnąc kontynuować działania, które rozpocząłem w obecnej kadencji zdecydowałem się wystartować ponownie w wyborach i ubiegać się o mandat radnego w okręgu numer 14.

Magdalena Grzelak:
Zdecydowałam się kandydować do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn dla realizacji postulatów Wyborców; niezależnego, obiektywnego i merytorycznego spojrzenia na wyzwania z jakimi mierzy się Gmina Kostrzyn; uczciwego i transparentnego działania na rzecz Naszej Wspólnoty; poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Kostrzyn; racjonalnego i przejrzystego wydatkowania środków pochodzących z budżetu Gminy oraz stworzenia debaty. Jednocześnie chciałabym doprowadzić do ograniczenia swoistej kadencyjności Rady, co pozwala na zachowanie tzw. „higieny władzy lokalnej”, a to z kolei do zminimalizowania zjawisk niepożądanych.

2. Jak ocenia Pan(i) poprzednią kadencję rady gminy oraz burmistrza? Co udało się zrobić, a czego nie?

Arkadiusz Bilski:
Liczba zrealizowanych inwestycji, bogaty kalendarz imprez kulturalnych, sprawnie funkcjonujący system gospodarki odpadami, darmowa komunikacja publiczna, a przede wszystkim liczba napływających nowych mieszkańców i zadowolenie tych obecnych nie pozwala mi inaczej ocenić działania rady oraz burmistrza w latach 2018-2024 jak tylko pozytywnie. Udało się przecież zrealizować największą inwestycję w historii Gminy, czyli budowę tunelu drogowego pod linią kolejową, zmodernizować i wybudować kilkadziesiąt ulic, otworzyć nowe przedszkola i żłobki miejskie, nowe boiska piłkarskie, tężnie solankową, lodowisko, doposażyć jednostki ochotniczych straży pożarnych w nowe wozy bojowe itd.
Inwestycje, których nie udało się zrealizować w mijającej kadencji to z pewnością Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gułtowach i Modernizacja Rynku. Są to jednak inwestycje, które rozpoczną się już na początku kolejnej kadencji.
Gdy ubiegałem się o mandat radnego 5 lat temu jednym z punktów mojego programu wyborczego była rozbudowa gminnych ścieżek rowerowych i tu należy szczerze przyznać, że na tym temacie należy mocniej skupić się w kolejnych latach, gdyż ich liczba nadal jest zbyt mała.

Magdalena Grzelak:
Wskazuję, że jestem daleka od oceny kadencji Burmistrza i Rady Gminy z uwagi na trudność w zachowaniu obiektywizmu, w obliczu kandydowania do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Moim zdaniem w ostatnich latach poprawiono przestrzeń publiczną, w szczególności zainwestowano w rewitalizacje i rekreacje (skupiono się na tych kwestiach), jednakże zabrakło zbudowania stabilności finansowej Gminy Kostrzyn czy rozwiązania najpilniejszego problemu warunkującego dalszy rozwój Gminy - oczyszczalni ścieków. Jednocześnie nie pozyskano maksymalnych dotacji możliwych do uzyskania.

3. Kolejna kadencja samorządu potrwa do 2029 roku. Jakie 5 najważniejszych spraw widzi Pan(i) do załatwienia w ciągu najbliższych pięciu lat?

Arkadiusz Bilski:

  1. Modernizacja centrum Kostrzyna wraz z przebudową kostrzyńskiego rynku
  2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie oraz kanalizacji na terenie gminy
  3. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gułtowach
  4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich i remonty pozostałych placówek na terenie gminy
  5. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych łączących sołectwa

Magdalena Grzelak:

  1. Zbudowanie stabilności finansowej;
  2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków;
  3. Inwestycja w odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy Kostrzyn;
  4. Poprawa bezpieczeństwa na ulicach;
  5. Inwestycja w infrastrukturę.

4. Czy w Kostrzynie należy wprowadzić strefę płatnego parkowania? TAK/NIE? Dlaczego?

Arkadiusz Bilski:
Jako osoba mieszkająca większość swojego życia przy Rynku, dostrzegam problem w braku miejsc parkingowych dla osób, które przyjeżdżają by zrobić zakupy, załatwić sprawę w urzędzie czy zakładzie komunalnym. Przykład Swarzędza pokazuje, że wprowadzenie minimalnej opłaty za parkowanie (1 zł za 30 minut) rozwiązuje kwestię braku dostępnych miejsc. Innym pomysłem jaki nasuwa mi się przy rozważaniach na temat wprowadzenia strefy płatnego parkowania to ustalenie „pierwszej godziny gratis”, podczas której osoby parkujące będą w stanie załatwić swoje sprawy. W związku z tym w trakcie modernizacji Rynku i okolicznych ulic wprowadzenie strefy wydaje się być zasadne. Należy jednak pamiętać o mieszkańcach kamienic, którzy nie mają możliwości zaparkowania samochodów na terenie swoich posesji. Ten problem można by rozwiązać przez wybudowanie strefy buforowej (wolnej od opłat) przeznaczonej dla mieszkańców.

Magdalena Grzelak:
Z uwagi na złożoność problemu uważam, że w pierwszej kolejności należałoby sporządzić analizę kosztów i potencjalnych wpływów, a później w ramach konsultacji zasięgnąć opinii mieszkańców Gminy - jak oceniają kwestie wprowadzenia stref płatnego parkowania. Wskazać należy, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania poprawiłoby rotacje parkujących pojazdów samochodowych, jednocześnie należałoby zapewnić uczestnikom ruchu drogowego alternatywne bezpłatne miejsca postojowe. Wówczas środki pochodzące z zarządzania parkowaniem mogą być wykorzystane do promowania alternatywnych rozwiązań np. korzystania z transportu publicznego, poruszania się pieszo, jazdy na rowerze i innych. Z drugiej strony, płatny parking stanowiłby obciążenie budżetu mieszkańców Gminy Kostrzyn. W związku z tym, wobec postulatu dialogu z Mieszkańcami, najtrafniejsze okazuje się przeprowadzenie w tej kwestii konsultacji.

5. Czy powinien być kontynuowany budżet obywatelski gminy Kostrzyn?

Arkadiusz Bilski:
Wsłuchując się w głosy mieszkańców budżet obywatelski powinien zostać przywrócony.

Magdalena Grzelak:
Tak. W związku z jego kontynuacją, mieszkańcy Gminy mogliby współdecydować o jej rozwoju. Co więcej, budżet pozwoli na zwiększenie efektywności wydawania środków publicznych i trafność inwestycyjną. Tworzy się dialog pomiędzy Mieszkańcami a władzami miasta.

6. Planowana jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Jednak wiele wsi w gminie nie ma dostępu do kanalizacji. Co Pan(i) zrobi, żeby ten problem rozwiązać?

Arkadiusz Bilski:
Działania kostrzyńskiego samorządu w latach 2018-2024 pokazały, że ważną pozycję w budżecie gminy stanowią inwestycje związane z budową kanalizacji. Gmina Kostrzyn rozrasta się w bardzo szybkim tempie, a część „starszych” ulic nadal nie posiada możliwości przyłączenia do kanalizacji. Oznacza to, że działania te należy zintensyfikować. Gmina Kostrzyn ma obowiązek starania się o środki zewnętrzne na rozbudowę kanalizacji. Jako radny w swoich wnioskach do projektu budżetu corocznie zamieszczam propozycje inwestycji rozbudowy sieci kanalizacji w moim okręgu.

Magdalena Grzelak:
Brak dostępu do kanalizacji terenów wiejskich stanowi ogólnopolski problem. W przypadku wsi zurbanizowanych i gęsto zaludnionych należy rozważyć budowę sieci kanalizacji. Jednakże, w każdym przypadku decydować powinny dwa czynniki: koncentracja ludności na danym terenie oraz kalkulacja finansowa. Jednocześnie należy rozważyć budowę oczyszczalni pasywnych, które mogłyby rozwiązać problem kanalizacji na wsiach oraz dopłatę do przydomowych oczyszczalni ścieków.

7. W ostatnim czasie w Kostrzynie powstała tężnia, lodowisko i kilka boisk. Czy w gminie powinien powstać również basen?

Arkadiusz Bilski:
Pływalnie funkcjonują w Środzie Wielkopolskiej, Kórniku, Swarzędzu czy Poznaniu. Odległość od tych miejsc, a także dostępność komunikacyjna sprawia, że nie widzę obecnie potrzeby powielania tej inwestycji w naszej gminie. Należy tu zaznaczyć, że utrzymanie pływalni wiąże się z bardzo dużym obciążeniem gminnego budżetu (takie miejsca bardzo rzadko generują zyski).

Magdalena Grzelak:
W pierwszej kolejności należy dokonać kalkulacji opłacalności inwestycji i możliwości finansowych gminy, zbadać rynek lokalny i popyt na tego typu usługi. Nieocenione w takim wypadku byłoby przeprowadzenie konsultacji wśród mieszkańców, które wskaże zainteresowanie tego typu obiektem. Ponadto, obiekt taki wymaga dużych nakładów finansowych i jest drogi w eksploatacji, co wśród wielu samorządów w Polsce okazywało się wyzwaniem. W związku z tym, rozważyć należy na ile istotne jest powstanie basenu w obecnych okolicznościach faktycznych. Godną uwagi alternatywną – tańszą dla Gminy ale jednocześnie zaspokajająca potrzeby lokalnej społeczności- jest ekonomiczny basen letni.

8. Jakie Pani/Pana zdaniem są najważniejsze problemy w Pana/Pani okręgu? Jak można je rozwiązać?

Arkadiusz Bilski:
Niebezpieczne skrzyżowanie ulic Słowackiego/Mickiewicza/Okrężna- rozwiązaniem tego problemu będzie planowana budowa sygnalizacji świetlnej.
Przekraczanie prędkości przez pojazdy na ulicy Mickiewicza- rozwiązaniem będzie montaż radarowego pomiaru prędkości, o którego zabiegałem a niebawem zostanie zamontowany.
Brak miejsc parkingowych na Rynku- strefa płatnego parkowania z pierwszą godziną bez opłat.
Ulica Cmentarna (odcinek przy cmentarzu)- stan nawierzchni i brak miejsc parkingowych przy głównej bramie cmentarza- jest to jedna z ulic, o której modernizację chcę zabiegać w kolejnej kadencji.

Magdalena Grzelak:
W mojej opinii, w okręgu nr 14 kluczowa jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz położenie nawierzchni na nieutwardzonych drogach, przy których powstały nowe domy czy osiedla.
W związku z tym najważniejsze działania, które chciałabym podjąć będą się skupiać wokół takich kwestii jak: progi zwalniające na ul. Słowackiego i ul. Cmentarnej, nawierzchnia na ul. Cmentarnej (od Cmentarza), przejście dla pieszych na ul. Mickiewicza do paczkomatu albo doprowadzenie chodnika od istniejącego już przejścia dla pieszych (w stronę paczkomatu), zniwelowanie progów powstałych w wyniku stworzenia odpływów wód deszczowych z rynien, z kamienic na ul. Mickiewicza i Rynku oraz ulicach „odchodzących” od Rynku, celem poprawy możliwości przejazdu m.in. osobom z niepełnosprawnością. Co więcej, należałoby rozważyć ograniczenie możliwości parkowania na ul. Kościuszki (w stronę Rynku) dla zachowania bezpieczeństwa. Jednocześnie celem poprawy estetyki oraz ograniczenia śmieci, należy doposażyć okręg w kosze na śmieci oraz stworzyć pasy zieleni. Ponadto, jak wyżej wskazałam istotne jest utwardzenie dróg, przy których powstały nowe domy i osiedle. Reasumując, jestem otwarta na propozycje i postulaty mieszkańców okręgu, którzy najlepiej dostrzegają bieżące problemy i pozostając do ich dyspozycji, chciałabym wspólnie z nimi ustalić priorytety, które pozwolą na sukcesywne zmiany na lepsze.

9. Od pięciu lat funkcjonuje Kostrzyńska Komunikacja Publiczna (KKP). Jednak wiele połączeń jest niedostosowanych do pociągów. Sporo kursów uwzględnia tylko dojazdy do szkół. Jak można poprawić funkcjonowanie KKP, by była bardziej dostępna dla mieszkańców?

Arkadiusz Bilski:
By poprawić funkcjonowanie KKP niezbędne jest powiększenie taboru gminnych autobusów. Przy obecnej liczbie autobusów, którą posiada gmina nie jest możliwym dostosowanie połączeń pod rozkład PKP.

Magdalena Grzelak:
Należy dopasować kursy autobusów do rozkładu jazdy pociągów oraz zwiększyć ilość kursów autobusów otwierając nowe kierunki takie jak: Swarzędz, Pobiedziska, Środa Wielkopolska. Jednocześnie należy wystąpić o dofinansowanie na zakup kolejnych autobusów, ale tym razem mniejszych, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń i zminimalizować koszty utrzymania takiego pojazdu. Jednocześnie należy dokonywać ciągłej aktualizacji i monitorowania zmian w rozkładzie PKP celem dopasowania do rozkładu jazdy KKP.


Komentarze (39)

05-04-2024 17:40:01
Ula
Pani Grzelak sorry , ale nie no nie...
05-04-2024 10:44:53
Wyborca okręgu 14
Jestem wyborca okręgu nr 14. Przez tyle lat panowania pana Bilskiego nie miałem okazji z nim porozmawiać. Znam tego pana tylko ze zdjęć. Przykre.cala moja rodzina głosuje na NIE. W przeciwieństwie do niego kandydatka była u mnie. Będę głosować na pania Grzelak
05-04-2024 10:03:40
Wyborca
"4 głosy na kandydata", 5 głosów oddajemy na kandydatkę to socjotechnika stosowana przez spindoktora pociągającego za sznureczki. Nikt normalny nie wypowiada się za innych, bo szanuje ich prawo do samodzielnego, tajnego wyboru. Nie dajcie się nabrać!
05-04-2024 09:09:53
Ania
Pani Grzelak absolutnie nie jest osobą otwartą do ludzi
05-04-2024 03:16:24
Wyborca Bili
P.Bilski znamy się długo każda nasza rozmowa toczyła się na wysokim poziomie. No... przyznam byłem czasami niezbyt miły , lecz to mój przywilej , mały przywilej wyborcy. Jest Pan osobą o wysokiej i w rozmawach potrafił mnie Pan przekonać do swoich wizji i pomysłu na okręg. Niestety nowa dama nie zajrzała do nas z prezentacją swojej osoby , a szkoda dlatego uczciwie mówię ma Pan od nas 6 głosów . Postaram się przekinać brata i jego rodzinę. Trzymamy kciuki powodzenia.
04-04-2024 22:48:03
Szałowa Zdzisia
Głosujemy na panią Grzelak!
04-04-2024 21:55:29
Okręg 14
Głosuje na Panią Magdalenę
04-04-2024 20:39:03
Gosia
Wiecie jak to mówią " uderz w stół.. " i coś w tym jest jednak ?
04-04-2024 20:30:46
@Ala i As
Takie prostackie i podłe insynuacje jedynie świadczą źle o osobie, która je snuje
04-04-2024 20:20:46
Mały pitbull
Ala i As - jak trzeba być pustą osobą z takim rozumowaniem. Rzeczywiście, ale te nazwiska są potężne, że w sumie po co te młode Panie kandydują, powinny wejść nawet bez wyborów. Zabolało, że pojawiła się konkurencja, która ma szansę wygrać. No niestety p.Beata musi trochę powalczyć, wysilić się, coś zaproponować swoim wyborcom, coś nowego i swojego, a nie żyriwać na pomysłach innych.
04-04-2024 16:52:48
@Ala i As
Żenujące! Krytykowanie za nazwisko to chamstwo. Dlaczego nie razi Cię to, że Radny Bilski czerpie korzyści majątkowe pracując w GOAP, ile lat urzędował w Urzędzie Miejskimi, a jego żona pracuje w Urzędzie. Jak się GOAP skończy to jak myślisz, gdzie go wcisną? Brak skrupułów i zasad etyki.
04-04-2024 15:42:05
Ala i As
Obie Panie chcą wyjechać na dyrektorskich nazwiskach. Przypadek nie sądzę. Dlaczego wcześniej nie kandydowały tylko kiedy zostały synowymi. Słabiutko .
04-04-2024 15:31:11
Hońcia
Długopisy mamy my wyborcy i my zdecydujemy jak się nie pozabijacie do tego czasu. hihihihihi Przestańcie skakać sobie do gardeł bo to takie żenujące.A gwiazda z Gwiazdowa tak zionie ogniem iż niebo nad Kostrzynem w nocy jaśnieje. hihihihihi
04-04-2024 13:30:48
@@@demokrata
Jak członkostwo w radzie rodziców czy w stowarzyszeniu ma się do bycia przygotowanym do pracy w radzie gminy? Ok Frackowiak był sołtysem , wiec jakieś doświadczenie samorządowe miał. Tyle tylko ze praca sołtysa a praca radnego to dwa różne światy. Nadal nie mogę doczekać się odpowiedzi jakie doświadczenie miał Matysek kandydując na burmistrza ? Nie był ani radnym ani sołtysem.
04-04-2024 12:58:07
@@@demokrata
Dobre przykłady! Frąckowiak był sołtysem i został radnym by pobierać diety za to samo? Jankowiak w radzie rodziców przypisywała już sobie zasługi innych i o samorządzie pojęcia nie miała, a Bilski i Szał - data rejestracji Walki Kostrzyn 13 grudnia 2013 r. Jacy działacze? raczej młodzież wykorzystana w wyborach.
04-04-2024 12:24:45
Ździsława
W rozwieszaniu plakatów to władza przebija wszystkich. Wystawienie kontrkandydatów zmusiło ich do ruszenia tyłków. Nagle zaczęły się pielgrzymki po domach i prośba o poparcie. Wcześniej nie było takiej potrzeby.
04-04-2024 12:11:30
@@demokrata
Złe przykłady Pan podał, akurat Frąckowiak był już sołtysem wcześniej, Jankowiak była w radzie rodziców i Lechii, a Bilski i Szał w Walce. Każdy miał doświadczenie w pracy dla naszego społeczeństwa. Mniejsze lub większe, ale miał.
04-04-2024 12:06:33
Do @ Krzysztof
Spór o pryncypia no nie jest niezgoda. Motorem postępu świata jest różnica poglądów na te same sprawy. Gdyby nie kilka głosów rozsądku to do dziś byś badał geny w gminie Kostrzyn.
04-04-2024 11:35:44
@ Krzysztof
NOWE TWARZE to nie konkurs na miss plakatu tylko dobra robota dla wszystkich mieszkańców gminy. Nigdy w historii Polski nie działo się dobrze gdy były kłótnie i przeciąganie liny . Znasz takie przysłowie: " ZGODA BUDUJE NIEZGODA RUJNUJE" ? Liczę na przemyślenia.
04-04-2024 11:21:11
@demokrata
Panie „Demokrato” myśle ze Magdalena ma takie doświadczenie jak Szał, Urycki, Hojeński w 2014, czy Bilski, Betina i Frackowiak w 2018. Zawsze musi być ten pierwszy raz w wyborach. Szkoda ze brak doświadczenia tych osób a zwłaszcza pana Matyska przy obejmowaniu urzędu panu nie przeszkadzał .dość waszej hipokryzji !!
04-04-2024 11:20:29
Megg
szkoda że radni do pracownicy gminy czuje tutaj konflikt interesów i taki brak kręgosłupa moralnego a Wy. NOG miało rozwalić układ a stworzyło nowy
04-04-2024 10:37:51
@Demokrata?
Raczej despota. Ja jako wyborca rozumiem o co chodzi kandydatce: JAK KTOŚ ZA DŁUGO RZĄDZI to rodzą się układy i nadużycia. A te należy ograniczać! Na wydatki z gminy powinni mieć wpływ mieszkańcy a nie despota, który pociąga za sznurki.
04-04-2024 10:37:45
Krzysztof
Zmiana jest potrzebna. Czas na nowe twarze.Jak można mówić o darmowej komunikacji. Przecież to my wszyscy się na nią zrzucamy. Podatki od nieruchomości w górę,śmieci w górę.Mało. Oczyszczalnia miała być robiona wcześniej ale przecież tężnia i lodowisko jest ważniejsze. Przecież nikt nie będzie sobie robił fotek na tle oczyszczalni. Są lepsze miejsca do zdjęć i promowania się. Temat rynku jakoś najwięcej interesuje ludzi którzy tam nie mieszkają. Czy to ma być następne miejsce do promowania się?
04-04-2024 10:28:25
Donald
Fajna naparzanka w "uśmiechniętej Polsce" :)
04-04-2024 10:21:47
Demokrata
Pani Grzelak nigdy nie uczestniczyła Pani w życiu społecznym jest Pani osobą z zerowym doświadczeniem i w pierwszej kadencji chce Pani ograniczyć moje SWOBODY OBYWATELSKIE ?! Chce mieć wybór , chce sam decydować o swojej przyszłości ! NIE dla Grzelak !
04-04-2024 10:17:41
Urszula
Do wyborcy. Ty to chyba jesteś stary skoro do kandydatki zwracasz się młoda kandydatko. Zresztą jej przeciwnik jest o dwa lata starszy. Naprawdę różnica kolosalna.
04-04-2024 09:53:50
@Wyborca
Zaintrygował mnie twój komentarz, mógłbyś rozjaśnić o co chodzi ?
04-04-2024 09:42:18
Absolwent
Czy to przypadek że kandydują dwie synowe dyrektorów szkół ?
04-04-2024 09:23:46
Mieszkaniec
A czy po pracy w GOAP radny Bilski również zostanie przeniesiony bez konkursu, jak Szał, do Urzędu lub Zakładu Komunalnego. Typuję, że to drugie, bo startuje do rady. Faktycznie trzeba przewietrzyć te układy. Żona zatrudniona w urzędzie. taki radny nie może być samodzielny. Wystarczy spojrzeć na historię głosowań i wypowiedzi!
04-04-2024 08:28:51
Wyborca
Młoda kandydatko. Radnego wybierają mieszkańcy i to oni decydują czy chcą taką osobę, czy nie. Zresztą przekona się Pani o tym w niedzielę jak wygląda pluralizm i demokracja.
04-04-2024 08:00:11
Ania
Magdaleno, powodzenia!
04-04-2024 07:03:20
@Robert
Akurat ograniczenie liczby kadencji dla radnych różnych szczebli to świetny pomysł. Taki radny Kubiak od dawna odkleił się od swojego okręgu. W radzie powiatu średnia wieku to prawie 60 lat. Nikt mnie nie przekona, że leśne dziadki, czy siedzący od dwudziestu lat w radzie ten sam człowiek interesują się bardziej wyborcami niż ktoś nowy, kto chce faktycznie zmieniać na lepszy świat wokół siebie u sąsiadów. Zatem pani Magdalena plus za szerszy ogląd sytuacji. Pan Bilski absolutnie minus za nepotyzm, czyli żonę w urzędzie. Nie można być samodzielnym radnym w radzie, która ma kontrolować burmistrza, który zatrudnia moja żonę. To absolutnie niemożliwe i moralnie naganne.
04-04-2024 06:54:32
@Robert
Chyba ktoś tu nie rozumie czym jest przenośnia i przespał lekcje polskiego
04-04-2024 06:29:55
Adam
Widać, że Pani Magda twardo stąpa po ziemi a nie buja w obłokach!
04-04-2024 05:34:09
Robert
Absolwentka prawa idąca do rady by doprowadzić do kadencyjności... na dzień dobry strzał w kolano... chyba ktoś tu nie przykładał się ma studiach
04-04-2024 01:21:29
mieszkaniec
Pan Bilski ma ciekawe i rzadko spotykane wykształceni, które warto docenić. Natomiast od Pani Grzelak czuć świeże spojrzenie na tematy ważne dla mieszkańców okręgu nr 14. Ciężki wybór, ale z racji potrzeby odświeżenia składu i proporcji Rady mój głos wędruje do Pani Kandydatki.
04-04-2024 00:23:16
Janek
Pisze Pani ..."Jednocześnie chciałabym doprowadzić do ograniczenia swoistej kadencyjności Rady, co pozwala na zachowanie tzw. „higieny władzy lokalnej”, a to z kolei do zminimalizowania zjawisk niepożądanych." W jaki sposób jako radna chciałaby Pani ograniczyć kadencyjność radnego.Chyba to nie ten organ ? Radnego wybierają mieszkańcy, jeśli dany radny nie ma poparcia mieszkańców i nie uzyska większości wiadomo,że nie zdobędzie mandatu. Proste... jasne...transparentne. Jeśli zaś radny ma zaufanie wyborców jest osobą godną tej funkcji to chyba dobrze,że służy społeczeństwu ? Dobry radny poznaje swoich wyborców i nawiązuje z nimi relacje , a wg.Pani rozumowania mieszkaniec nawet dobrze radnego nie pozna,ponieważ będzie za chwilę zmieniony chociaż mieszkańcy nie życzą sobie zmian.
04-04-2024 00:09:33
Mieszkaniec Rynku
Dajmy szansę nowej twarzy w radzie
03-04-2024 23:57:45
Ola
Wszyscy obecni radni przyznają, że zakupiono zbyt mało autobusów za środki unijne. W ankiecie bardziej podobają mi się wypowiedzi Magdaleny Grzelak, niż Arka. Widać, że poważnie podeszła do tematu i będzie dobrą radną.

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych i zabezpieczamy w przypadku ewentualnego postępowania policji lub prokuratury. Dodając opinię akceptujesz powyższy regulamin.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
29

cze

11:00
IWNO, Stara Cegielnia
Bieg "Cegła RUN" - Grand Prix Gminy Kostrzyn

14

lip

KOSTRZYN, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego, ul. Piasta 1
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn - okręg nr 11 (Andrzejewo i zachodnia część os. Grunwaldzkiego w Kostrzynie)
Głosowanie w godz. 7:00-21:00

26

lip

Siedleczek
IV Bieg do Nocy - Grand Prix Gminy Kostrzyn

22

sie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-13:30

07

wrz

11:00
IWNO, Park Mielżyńskich
VII Bieg Pieczonej Pyry - Grand Prix Gminy Kostrzyn

[ wszystkie ]

Sonda
Gdzie w tym roku spędzisz wakacje/urlop?

nad morzem

nad jeziorem

w górach

za granicą

w innym dużym mieście

nigdzie nie wyjadę

w pracy - nie mam urlopu


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: