Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

MINI-debata z kandydatami do rady gminy – okręg nr 9: osiedle Królewskie w Kostrzynie - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
MINI-debata z kandydatami do rady gminy – okręg nr 9: osiedle Królewskie w Kostrzynie
26-03-2024 15:22   Janusz Ludwiczak
Kontynuujemy nasz cykl rozmów z kandydatami do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. W drugim odcinku czas na miasto. W okręgu nr 9 obejmującym osiedle Królewskie o mandat radnego ubiegają się:
• Anna Goździak – KWW Bliżej Ludzi
• Przemysław Kubiak – KWW Nowe Oblicze Gminy.

Za dwa tygodnie będziemy już znali radę gminy dziewiątej kadencji (2024-2029). Zanim jednak wybierzemy nowych radnych mieszkańcom i naszym Czytelnikom postanowiliśmy przybliżyć wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn i daliśmy im możliwość zaprezentowania się. Po uzyskaniu kontaktów od kandydatów i komitetów wyborczych wysłaliśmy wszystkim kandydatom zestaw 9 prostych pytań dotyczących gminy. Kandydaci mieli czas cztery dni, do niedzieli 24 marca do godz. 21:00 na przesłanie odpowiedzi.

Kandydaci byli pytani zarówno o ocenę kończącej się kadencji samorządu, jak i również jakie są najważniejsze sprawy do załatwienia w ciągu najbliższych pięciu lat. Kandydatów zapytaliśmy także o bieżące sprawy i inwestycje.

Przed południem przedstawiliśmy kandydatów z okręgu nr 1, obejmującego miejscowości: Buszkówiec, Glinka Duchowna, Glinka Szlachecka, Gwiazdowo, Jagodno, Skałowo, Tarnowo.

Teraz przyszedł czas na miasto. W okręgu nr 9, obejmującym osiedle Królewskie w Kostrzynie (ulice: Agrestowa, Akacjowa, Batorego, Brzozowa, Chrobrego, Dąbrówki, dh. Józefa Glinkowskiego, Estkowskiego, Harcerska, Jadwigi, Jagodowa, Jagiełły, Jolanty, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Krzywoustego, Lecha, Leszczyńskiego, Lipowa, Łokietka, Malinowa, Mieszka I, Nowotarskiego, Powstańców Wielkopolskich, Poziomkowa, Przemysława, Sobieskiego, Sportowa, Strumiańska, Topolowa) zamieszkuje 1336 osób, w poprzednich wyborach parlamentarnych w październiku do głosowania uprawnionych były 1003 osoby.

Kandydatów przedstawiamy w porządku alfabetycznym.

Na początek proszę o napisanie kilka słów o sobie:

Anna Goździak, lat 45, Kostrzyn – Lista nr 13: KWW Bliżej Ludzi:
Jestem mieszkanką Kostrzyna. Mam 45 lat Posiadam wykształcenie wyższe – ukończyłam: pedagogię specjalną, filologię polską, terapię pedagogiczną, logopedię pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, edukację dla bezpieczeństwa, organizację i zarządzanie w szkole.
Jestem mamą dwóch dziewczynek. Od ponad 20 lat jestem związana z edukacją jako nauczyciel, terapeuta i logopeda.
Od 10 lat jestem prezesem Oddziału ZNP w Kostrzynie.

Przemysław Kubiak, lat 54, Kostrzyn – Lista nr 14: KWW Nowe Oblicze Gminy:
Kostrzyn jest miastem moich marzeń. Tu się urodziłem i wychowałem. Tu mieszkam z żoną Mariolą oraz córką Anną i synem Pawłem studentem III roku Politechniki Poznańskiej. Mam 54 lata, wykształcenie techniczne. Od ponad 13 lat jestem samorządowcem i działam na rzecz rodzinnego miasta i gminy oraz jego mieszkańców. W ostatniej kadencji w latach 2018-2024 pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, a od 2020 roku byłem Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Pracowałem także w Komisji Budżetowo-Prawnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Jestem członkiem Towarzystwa Ziemi Kostrzyńskiej i Kapituły Nagrody "Rycerz Kostro". W czasie pięcioletniej kadencji dołożyłem wszelkich starań, aby jak najlepiej wypełniać obowiązki radnego i stworzyć Mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia , rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

1. Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) kandydować do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn?

Anna Goździak:
Od urodzenia mieszkam w Kostrzynie i dostrzegam problemy dnia codziennego z perspektywy mieszkańca i rodzica, które trapią nas wszystkich. Wystarczy rozejrzeć się ile zostało już zrobione dla poprawy jakości naszego życia, wciąż jednak w naszej gminie jest jeszcze wiele do zrobienia.
Decyzja o kandydowaniu była dość spontaniczną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy, ale przede wszystkim mieszkańców mojego okręgu wyborczego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, postaram się wspierać każdego, kto zwróci się do mnie z prośbą o pomoc lub pomysłem godnym zrealizowania.

Przemysław Kubiak:
Bycie radnym to służba, o którą zabiegam na następną kadencję. Działając od 2010 roku w samorządzie dla gminy Kostrzyn wiem, jak działa gmina i czego potrzebujemy my, mieszkańcy. Jestem osobą kompetentną, zdeterminowaną i zaangażowaną, moje działania są sprawcze, służą ludziom, co pokazałem realizując w pełni obietnice wyborcze kończącej się kadencji. To były pracowite i dobrze wykorzystane pięć lat. Deklaruję godnie reprezentować interesy mieszkańców w Radzie Miasta w czasie trwania IX Kadencji w latach 2024-2029.

2. Jak ocenia Pan(i) poprzednią kadencję rady gminy oraz burmistrza? Co udało się zrobić, a czego nie?

Anna Goździak:
Pracę burmistrza i rady należy ocenić, biorąc pod uwagę kontekst możliwości stworzonych przez uprzednio przygotowane strategie Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenia Metropolia Poznań – zatem porównując z innymi gminami Powiatu Poznańskiego realizacja zadań wypadła na poziomie 25% - 30% możliwości Gminy Kostrzyn! Udało się pozyskać środki unijne na budowę Sali Sportowej i termomodernizacje kilku budynków, budowę żłobków, a w ramach tzw. ZIT skromnie wykonano tylko jeden punkt przesiadkowy w Kostrzynie (z ul. Warszawską i Ogrodową), Nie wykorzystano możliwości złożenia wniosków razem z Powiatem Poznańskim, by pozyskać wyższe dofinansowanie do budowy tunelu, zakupu autobusów oraz punktu przesiadkowego w Gułtowach czy ścieżek rowerowych, których realizację przełożono na kolejne „rozdanie” (2021-2027).
W perspektywie unijnej 2014-2021 nie pozyskano środków na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skałowie, budowę zbiornika retencyjnego w Kostrzynie, rewitalizację i remont domu parafialnego, na rozbudowę budynku szkoły w Siekierkach, na rozbudowę budynku przedszkola i zwiększenie ilości miejsc w Przedszkolu Miejskim, w bardzo słabym stopniu pozyskano środki na edukację (wyposażenie szkół i zajęcia dodatkowe), również nie pozyskano środków na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gułtowach i rozbudowę kanalizacji na wsiach (np. w ramach Polskiego Ładu), itd.

Przemysław Kubiak:
Kadencja 2018-2024 to czas wielkich inwestycji. Gigantyczny wzrost dochodów gminy w ostatnich latach oraz pozyskane ogromne środki finansowe zewnętrzne, zarówno środki z funduszów unijnych jak i środki z funduszów krajowych niewątpliwie wpłynęły na tak dynamiczny rozwój i realizację zadań gwarantujących poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Te najważniejsze zrealizowane inwestycje to: tunel kolejowy wraz z układem drogowym, Zespół Żłobków Samorządowych w Kostrzynie i Siekierkach, Publiczne Przedszkola w Kostrzynie i Siekierkach, rozbudowa kanalizacji, uruchomienie komunikacji publicznej, nowe i zmodernizowane drogi, ścieżki pieszo-rowerowe na terenie gminy, poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej, zrewitalizowane tereny przy cieku Strumień, modernizacja oświetlenia ulicznego, Tężnia Solankowa na placu Kurdeszowym, Centrum Aktywności "Frajda" w Kostrzynie. Konkludując dzięki przemyślanej polityce inwestycyjnej i finansowej, której architektem jest Burmistrz ze współpracownikami i radnymi udało się zrealizować duże i ważne inwestycje infrastrukturalne kreujące rozwój lokalnej wspólnoty, a tego czego nie udało się wykonać /większość inwestycji jest w jakiejś fazie realizacji/ z przyczyn obiektywnych będzie kontynuowane w nowej kadencji. Szymon Matysek mój kandydat na Burmistrz Gminy Kostrzyn, takiego jak trzeba.

3. Kolejna kadencja samorządu potrwa do 2029 roku. Jakie 5 najważniejszych spraw widzi Pan(i) do załatwienia w ciągu najbliższych pięciu lat?

Anna Goździak:

 1. Zrównoważony rozwój miasta i wsi, rozbudowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych, gwarantem utrzymania niskich opłat za odbiór ścieków oraz konkurencyjności gminy Kostrzyn na rynku mieszkaniowym i inwestycyjnym oraz budowa studni głębinowej dla poprawy ciśnienia w sieci i zaopatrzenia w wodę.
 2. Rewitalizacja Rynku w Kostrzynie - z uwzględnieniem głosu mieszkańców i ekspertów,
 3. Zwiększenie ilości miejsc i terenów przeznaczonych na nasadzenia zieleni i parki, w tym Park i kładka nad Strumieniem w połączeniu z budową zbiorników retencyjnych, w tym: pomiędzy ulicą Wrzesińską, a drogą krajową nr 92 przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w celu ochrony rejonu ul. Wrzesińskiej przed nawalnym deszczem i zalaniem itp.,
 4. Zrównoważony rozwój miasta i wsi, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg - budowa dróg osiedlowych i chodników, budowa mieszkań komunalnych.
 5. Poprawa warunków edukacji z wykorzystaniem środków unijnych, rozbudowa szkoły w Siekierkach, dofinansowanie wyposażenia pracowni w szkołach i dodatkowych zajęć dydaktycznych, zajęć sportowych, np. szkoła mistrzostwa sportowego i możliwość uzyskania większego dofinansowania na rozwój bazy sportowo rekreacyjnej. Boisko szkolne i plac zabaw przy SP nr 1, więcej nasadzeń zieleni przy SP nr 2.

Przemysław Kubiak:

 1. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie
 2. rozbudowa Szkoły w Siekierkach
 3. modernizacja Rynku w Kostrzynie
 4. kolejne etapy kanalizacji
 5. inwestycje w drogi, nowe ścieżki pieszo-rowerowe

4. Czy w Kostrzynie należy wprowadzić strefę płatnego parkowania? TAK/NIE? Dlaczego?

Anna Goździak:
Inwestycja w parkometr przy wyjeździe z parkingu przy Urzędzie Miejskim okazała się niewypałem! Kostrzyn jest małym miastem, przedsięwzięcie może okazać się nierentowne i negatywnie wpłynąć na interesy właścicieli sklepów i restauracji, dlatego najpierw należy sporządzić analizę kosztów i ewentualnych wpływów, a następnie zapytać mieszkańców, aby mogli się wypowiedzieć w formie konsultacji.

Przemysław Kubiak:
Tak. Istniejący parking przy Urzędzie Miasta i nowe miejsca parkingowe, które powstaną po zagospodarowaniu przestrzeni rynku po modernizacji powinny być objęte płatnym parkowaniem. Zaproponuję, aby pierwsza godzina parkowania była bezpłatna. Wprowadzenie opłat za postój w centrum miasta zwiększy rotację aut i dostępność miejsc parkingowych czy też ograniczy natężenie ruchu aut. Są to korzystne efekty ze społecznego punktu widzenia. Wyartykułować należy, że do dyspozycji mieszkańców wyznaczona jest strefa darmowego parkowania zlokalizowana niedaleko centrum przy ulicy Ogrodowej oraz pomiędzy ulicami Szymańskiego, a Kilińskiego.

5. Czy powinien być kontynuowany budżet obywatelski gminy Kostrzyn?

Anna Goździak:
Tak, należy wspierać demokratyczny udział mieszkańców w decydowaniu o tym, co powinno być finansowane z budżetu gminy.

Przemysław Kubiak:
W związku z pandemią COVID-19 funkcjonowanie Budżetu Obywatelskiego zostało zawieszone. Powołana nowa Rada Miasta powinna reaktywować Budżet Obywatelski i wziąć bezpośredni udział w procesie decyzyjnym i dysponowaniu części budżetu gminy.

6. Planowana jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Jednak wiele wsi w gminie nie ma dostępu do kanalizacji. Co Pan(i) zrobi, żeby ten problem rozwiązać?

Anna Goździak:
Rozbudowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych zarówno w mieście, jak i na wsiach powinny iść w parze. Koszty opłaty za 1 m3 są naliczane z uwzględnieniem utrzymania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej zarówno na wsiach, jak i w mieście. Wyższe są koszty i opłaty za ścieki zagnite z szamb. W ostatnim czasie Gmina Kostrzyn ograniczyła limity przyjmowania ścieków z szamb, ścieki są wożone poza gminę, przez co mieszkańcy ponoszą wyższe koszty, niż przewiduje cennik, kwoty te (niejednokrotnie przewyższają opłaty za zużycie energii elektrycznej) nie są rekompensowane, dlatego w tej sytuacji rozbudowa oczyszczalni będzie miała wpływ na obniżenie kosztów odbioru ścieków dla mieszkańców wsi, a budowa sieci kanalizacyjnej na wsiach będzie miała wpływ na obniżenie bądź utrzymanie niższej opłaty za odbiór ścieków również w mieście. Im więcej ścieków oczyszczalnia jest w stanie przyjąć, tym więcej zarobi, przy podobnym poziomie kosztów utrzymania i administracji. To się gminie po prostu opłaca. Jest to szansa na nie tylko na uniknięcie kar po 2027 r. ale również na rozwój, na zapewnienie godnego życia mieszkańców i atrakcyjności Gminy Kostrzyn na rynku mieszkaniowym i inwestycyjnym.

Przemysław Kubiak:
Uważam, że należy rozbudować system kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich, wybudować kanalizację sanitarną w Drzązgowie oraz kontynuować prace koncepcyjne lub projektowe skanalizowania obszarów wiejskich dla Glinki, Skałowa, Siedlca, Siedleczka, Brzeżna, Gułtów, Czerlejnka, Czerlejna i Trzeka.

7. W ostatnim czasie w Kostrzynie powstała tężnia, lodowisko i kilka boisk. Czy w gminie powinien powstać również basen?

Anna Goździak:
W ostatnim czasie też wzrosło gwałtownie zadłużenie gminy oraz zostały poniesione koszty związane z wnioskiem o rozbudowę oczyszczalni ścieków, termin informacji o ewentualnym dofinansowaniu w czerwcu 2024 r. – w tym kontekście Pana pytanie jest równoznaczne z pytaniem, co powinniśmy wybrać, ponieważ w budżecie nie ma wolnych środków, by udźwignąć obie inwestycje na raz, nawet jeśli udałoby się pozyskać dofinansowanie do budowy basenu. Z atrakcji nie korzystają wszyscy mieszkańcy, a znaczący wzrost opłat za ścieki już odczuwają właściciele szamb i odczują wszyscy, jeśli nie zostanie wybudowany trzeci reaktor oczyszczalni. Należy zatem finanse gminy najpierw poprawić do stanu, w którym będzie można dysponować wolnymi środkami na tę inwestycję i utrzymanie jej funkcjonalności, a dopiero wtedy wszcząć dyskusję i zapytać Mieszkańców o zdanie, czy finansować to zadanie.

Przemysław Kubiak:
W najbliższej perspektywie nie widzę warunków do realizacji tego zadania, jest to inwestycja kapitałochłonna, na którą gminy nie stać. Należy wskazać, że przed naszą gminą w kolejnych latach ważne wyzwania i inwestycje infrastrukturalne / niektóre wymieniłem w pkt.3/, na które muszą być zabezpieczone odpowiednio wysokie środki finansowe. Alternatywą dla mieszkańców są pływalnie znajdujące się w ościennych gminach w Środzie Wielkopolskiej, Swarzędzu i Kórniku.

8. Jakie Pani/Pana zdaniem są najważniejsze problemy w Pana/Pani okręgu? Jak można je rozwiązać?

Anna Goździak:

 • BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH – starania mające na celu sprawne przeprowadzenie inwestycji budowy dróg i chodników na osiedlu Królewskim – między innymi budowa ul. Krzywoustego (ostatni etap), Kazimierza Wielkiego i Powstańców Wlkp., Dąbrówki, Jolanty, Jagiełły, Łokietka, Batorego, Lecha i Chrobrego, modernizacja ul. Estkowskiego, Sportowej i Strumiańskiej, a także naprawa, modernizacja i utrzymanie istniejących dróg i chodników,
 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA – dokończenie budowy oświetlenia na osiedlu Królewskim, kładka nad Strumieniem w ul. Estkowskiego,
 • ZADBANA ZIELEŃ MIEJSKA I PARKI – nasadzenia zieleni w pasach drogowych, skwerach i parkach należących do gminy,
 • WSPARCIE EDUKACJI I ROZWOJU DZIECI – dofinansowanie wyposażenia szkół i oferty zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie środków na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzbogacenie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne,
 • ROZWIJANIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ – boisko i plac zabaw przy SP1 i SP 2, z wykorzystaniem dofinansowania zewnętrznego.

Przemysław Kubiak:
Budowa ulicy Sportowej wraz z modernizacją sieci wodociągowej, budowa ulicy Kazimierza Wielkiego na Osiedlu Królewskim łączące ulice Krzywoustego z Powstańców Wielkopolskich, nowa nawierzchnia ulic Batorego, Dąbrówki, Jolanty, Leszczyńskiego, Łokietka i Jagiełły na Osiedlu Królewskim, przebudowa drogi gminnej Strumiany w Kostrzynie, remont elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie,malowanie pomieszczeń oraz rozbudowa monitoringu szkolnego w tej placówce, budowa Parku na Placu Kurdeszowym wraz z budową Interaktywnego Centrum Historii, Kultury i Tradycji Gminy Kostrzyn, budowa zbiornika wodnego o powierzchni 1,6 ha przy cieku Strumień/ pomiędzy ul. Wrzesińską a drogą krajową nr 92/, monitoring wizyjny na wjeździe do Kostrzyna od strony Wrześni na ul. Wrzesińskiej i od strony Środy na ul. Powstańców Wielkopolskich oraz na Rondach Północnym i Południowym w rejonie tunelu kolejowego, budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Estkowskiego do ul.Średzkiej.
Na przedstawione ważne inwestycje mające wpływ na komfort życia i bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców okręgu nr 9 będę składać wnioski do budżetu gminy, a następnie będę zabiegać i walczyć skutecznie o ich realizację. Zamierzam również kontynuować cykliczne spotkania Burmistrza z mieszkańcami naszego okręgu. Tę formę bezpośredniego kontaktu mieszkańców z włodarzami gminy uważam za konstruktywną i sprawdzoną. To doskonała okazja wspólnie wyrazić opinie, przedstawić bieżące problemy, podzielić się pomysłami, aby nasz okręg stał się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do życia.

9. Od pięciu lat funkcjonuje Kostrzyńska Komunikacja Publiczna (KKP). Jednak wiele połączeń jest niedostosowanych do pociągów. Sporo kursów uwzględnia tylko dojazdy do szkół. Jak można poprawić funkcjonowanie KKP, by była bardziej dostępna dla mieszkańców?

Anna Goździak:
Diagnoza: Warunkiem uzyskania dofinansowania na KKP był dowóz mieszkańców do punktów przesiadkowych, jednak w ramach ZIT zakupiono zbyt mało autobusów, by częstotliwość kursów była wystarczająca, nie wykorzystano wszystkich możliwości pozyskania dofinansowania w perspektywie 2014-2021. Gmina Kostrzyn nie zadbała też o możliwość zapewnienia środków na zakup taboru niskoemisyjnego w perspektywie 2021-2027 w ramach ZIT, nie skorzystała ze środków krajowych np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Zielony Transport Publiczny” - trzy nabory do kwietnia 2023 r. – 90% dofinansowania). Nie ma też publicznych informacji, czy gmina składała wniosek o dofinansowanie z KPO – nabór wniosków na zakup autobusów niskoemisyjnych do 17 maja 2023 br. Rozwiązanie: pozyskanie dofinansowania na zakup autobusów i bieżące dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców.

Przemysław Kubiak:
Zwiększenie taboru poprzez zakup 2 kolejnych autobusów, powinno poprawić w jakimś stopniu funkcjonowanie KKP.


R E K L A M A

Komentarze (38)

04-04-2024 11:54:36
MODERATOR
@Megg: Praktycznie wszystkie komentarze wpuszczane są na bieżąco, proszę sobie odświeżyć stronę. Jedynie skasowane zostały te łamiące regulamin - obraźliwe, nie związane z tematem, naruszające dobra osobiste osób. Pozdrawiamy
04-04-2024 11:15:53
Megg
DLACZEGO NIE MA WSZYSTKICH KOMENATARZY !!!
03-04-2024 17:45:03
Pawel
Wybór jest oczywisty :)
30-03-2024 12:29:38
Z Królewskiego
Od lat znakomity Radny. Brawo Panie Przemku. Ma Pan nasz głos.
29-03-2024 19:57:12
Popieram mądrych
Czytam komentarze pod wszystkimi debatami i nie wiem czy śmiać się czy płakać… na Sejm narzekacie, ale z sesji gminnej chcecie cyrk urządzać - sesja to przedstawienie uchwał, tematów i problemów opinii publicznej- radni cały miesiąc nad tym pracują, spotykają się, rozmawiają i obradują więc po co mają jeszcze prowadzić wielkie dywagacje na forum publicznym, mi wystarczy jak oglądam przez 4 godz spokojne przedstawienie i przegłosowanie wcześniej opracowanych tematów. A aktywność radnych obserwuje w ich okręgach i jeśli ktoś powie, że u niego nic się nie dzieje, to zalecam wizytę u okulisty. Druga sprawa to cała kampania - po co to chodzenie po domach, sztuczne uśmiechy, podawanie dłoni? Czy później też będziecie tak robić? (Pytanie retoryczne). I najlepsze obietnice - kanalizacja na wioskach- kilometry rur i przepompownie po drodze, albo przydomowe oczyszczalnie w mieście - jasne, na 400 m działkach w zwartej zabudowie. Rada gminy to organ stanowiący a burmistrz wraz z pracownikami są organem wykonawczym, także sorry ale żaden radny Wam kanalizacji nie wybuduje. Ponadto ilu mieszkańców gminy bierze udział w sesji? Gdy to oglądam to za radnymi widzę przeważnie puste krzesła lub tylko osoby z samorządem powiązane. Ale wymagać, żądać. Chcieć wszystko za darmo - a połowa mieszkańców pewnie nawet w gminie nie zameldowana… obecna władza jest ok, to ludzie są roszczeniowi i po prostu chyba głupi.
28-03-2024 05:52:20
Tadziu
Chciałbym mieć w swoim okręgu tak zaangażowanego Radnego jak Przemysław Kubiak. Zazdroszczę takiego wyboru.
27-03-2024 09:48:19
@Empeka
Ciekawe, jak to się stało, przy jego wiedzy, że do przewożenia czystego powietrza ze wsi do miasta, gmina zakupiła tak duże autobusy. No i chyba powinien też przewidzieć, że te autobusy też trzeba tankować! Brak wyobraźni? A gmina ponosi koszty, bo trzeba dokulać na tankowanie 60 km. No i znawca zauważył łaskawie, że trzeba dokupić 2 autobusy. To gdzie on był, gdy przygotowano wniosek o dofinansowanie i zakupiono za mało autobusów? Kandydatki sprawdziły i podały, ile okazji na dofinansowanie zostało zmarnowanych. No tak, ale on się zna tylko na autobusach.
27-03-2024 09:26:12
@Mieszkaniec
Szkoda, że wystawiając mi taką negatywną opinię nie miał pan odwagi zrobić tego z odsłoniętą przyłbicą, z imienia i nazwiska. Dla mnie jest pan totalnym tchórzem. Pozdrawiam Przemysław Kubiak
27-03-2024 07:45:16
@Marta
W punkt!. Widać, że kandydatki Bliżej Ludzi podeszły roztropnie, "biorą pod uwagę plan rozwoju, a nie krytykują i próbują zignorować to, co zaproponowali inni – obecni przy władzy". A nie tak jak obecni radni i burmistrz, którzy pozwolili, że wiele szans zostało zmarnowanych i gmina zadłużona, bo zachciało się realizować fantazje. Zamiast docenić zrozumienie dla wielu gminnych spraw i koncepcji, Kubiak z Jadwigą i kilku innych zarzucają kopiowanie. Moi drodzy zdemaskowaliście się, tak robiliście przez całe 10 lat swojego wazeliniarstwa.
27-03-2024 07:35:54
@Marta
Uczulenie? Nie, to jest zażenowanie.
27-03-2024 06:54:09
Sokół
Ile ludzi zna Panią Renatę? Sporo. I to jest właśnie jej największy minus. Strasznie się kobieta pogubiła.
27-03-2024 06:26:29
@Marta
Zapewniam panią, że ani pani Anna nie odpisywała od pani Beaty, ani pani Beata nie odpisywała od pani Anny, one po prostu otrzymały od pani Renaty "gotowca" do przepisania. Te treści pani Renaty hulają po internecie od dawna.
27-03-2024 00:01:41
Marta
Anna Pani Anno to jest kopia odpowiedzi ...–skąd Pani wie, że to Anna skopiowała od Beaty, a nie Beata od Anny? Ja raczej bym stwierdziła, że Panie pracowały w grupie i wypracowały co do pewnych kwestii wspólne stanowisko, to chyba normalne, jeśli są w tym samym komitecie. Czyżby obecna Rada nie miała wspólnego zdania co do podejmowanych działań? Z tego co wiem, raczej nie było dyskusji tylko przedstawienie sprawy i głosowanie–kto jest za-wszyscy rani ręka w górę. Jadwiga Obie panie odpowiedzi kopiuj wklej. Plany dot. rozwoju ...–chyba dobrze, że biorą pod uwagę plan rozwoju, a nie krytykują i próbują zignorować to, co zaproponowali inni – obecni przy władzy. Tak a propos to przeglądałam książeczkę–INWESTYCJE I WYDARZENIA 2023-2024, którą rozdawali obecnie rządzący i niektóre kwoty w tabelkach na stronie 27-32 – wzbudzają śmiech–budowa kanalizacji w Siekierkach w rejonie 7 ulic 4 629 917 zł, a modernizacja i rozbudowa oczyszczalni, która ledwo co działa–2 000 000 zł, czyżby chcieli zmienić opłotowanie oczyszczalni, a może tylko stworzyć projekt? Adam Aniu katastrofa. Znamy się ale ...-nie wiem, po czym Adam twierdzi, że Pani Ania nie ma nic do powiedzenia, czyżby na jego komputerze były widoczne tylko odpowiedzi Pana Kubiaka? Hejterzy przestańcie Pan Adam chce zobaczyć odpowiedzi Pani Ani! Niektórzy mają uczulenie na Panią Renatę–zastanawiam się ilu z nich zna ją osobiście, rozmawiali z
26-03-2024 23:08:30
Empeka
Kto jak kto, ale pan Kubiak akurat na autobusach się zna. Poza tym to przykładny Radny, zawsze do dyspozycji mieszkańców, jako jeden z nielicznych robi regularnie spotkania. A cóż konkurentki się nie popisały, nie znam, ale nie przekonują.
26-03-2024 22:27:17
Kostrzyniak
Dlaczego w punkcie 9 Radny Kubiak nie wytłumaczył, dlaczego nie zakupiono tych dwóch autobusów za środki unijne, przecież gminy naszego powiatu pozyskiwały ponad 20 milionów zł na węzły przesiadkowe, a gmina Kostrzyn 7 mln zł. Autobus z dofinansowaniem pojechał!
26-03-2024 21:58:47
Ktoś
Śmieszne i straszne, radny Kubiak, bo przecież niby sam pisał, skopiował treść programu NOG, (ach nie, przepraszam, to Jadwiga) i myśli że kontrkandydatka też robiła to samo? Nie mierzcie swoją miarą. Każdy widzi, zwłaszcza w terenie, co jest do zrobienia. Dziecinada. zamiast wytłumaczyć się, dlaczego nie nie ma mowy w punkcie 6 o budowie oczyszczalni, a tylko rozbudowie sieci kanalizacyjnej. To jest ważny temat dla mieszkańców.
26-03-2024 21:34:48
Mieszkaniec
Oj władza rzeczywiście uruchomiła klakierów. Mierni, ale wierni radni głosujący tak jak mają głosować. Pan Kubiak totalna indolencja i zauważalny prymitywizm w wypowiedziach.
26-03-2024 20:57:03
Mikołaj
Ale jak to sie stało ze gmina ma 100 milionów kredytu ta radni doprowadzili za 5 lat przy tym rządzie będzię 400 lub 600 milionów a ludzie co teraz głosują na matyska bedą spłacać ,a on bedzie opalać sie na wyspie za waszą kase i bedzie sie smiać ,kto ma naładniejszy płot na kilinskego
26-03-2024 20:43:44
Do @ Kostrzyniok
Ty naprawdę wierzysz, że kandydaci NOG będą wcielać w życie jakiś "swój" program? Hahahaha hahahaha hahahaha. Jest jeden program- łapka w górę!
26-03-2024 20:28:33
Gwiazdowo
Uchwały na hektary w Gwiazdowie podjęte zostały w latach 2009-2012. Kto wtedy był w Radzie Miejskiej ?
26-03-2024 19:54:37
@Kostrzyniok
W tym rzecz, że to nie są samodzielnie opracowane programy przez obie panie kandydatki na radne. Proszę sięgnąć do archiwalnych wypowiedzi pani Renaty Lepczyk, które wówczas krążyły w przestrzeni publicznej, to są one tożsame z przedstawionymi dzisiaj.
26-03-2024 19:51:34
Pięknie
Walka na całego o stołki!!! Bieda idzie, więc wielu walczy o diety, dodatki, pensje, znajomości, układy... Dodatkowym etacikiem nikt nie pogardzi :) To jest dobry biznes!
26-03-2024 19:43:02
Mariusz
Ja to bym się chętnie dowiedział prawdy jak gmina dała się wycyckać Czerwonej Torebce w sprawie gruntów w Gwiazdowie. Kto stworzył niejawna umowę pomiędzy Gminą a CT. Umowa ta jest tak skonstruowana, że gmina sama na siebie ukręciła bata. Potem przegryła w sądzie.kto z przyjaciół królika dostał w łapę?
26-03-2024 19:27:58
mieszkaniec gminy
Pan kubiak jest marionetką matyska dlatego dostał stanowisko wice przewodniczącego dwie kadecje starczą ,niech nowi się wykaża
26-03-2024 19:17:20
Kostrzyniok
Hejterzy zdecydujcie się czego chcecie, czy odpowiedzi komitetów mają być wspólne czy jednak każdy ma iść swoją drogą? To chyba dobrze że Pani Ania i Pani Beata startując z ramienia Pani Renaty mają zbieżne poglądy ?
26-03-2024 18:58:16
Zielarz
Co za wspaniale zgrany zespół Pani Renaty. Nawet jednego wyrazu różnicy!
26-03-2024 18:27:41
Kostrzynianka
A radny Kubiak nic nie pisze o konieczności rozbudowy oczyszczalni ścieków. Czyżby już wiedział coś, o czym mieszkańcom się nie mów? Czyżby czekał gminę Aquanet i drożyzna?
26-03-2024 18:14:35
Adam
Aniu katastrofa. Znamy się ale nie ma takiej opcji żebym na Ciebie zagłosował. Nie masz nic do powiedzenia. Pan Kubiak ma mój głos.
26-03-2024 18:11:18
Ździsława
No widać że kostrzyńska władza zaczęła szturm na kontrkandydatów. Przecież jak ktoś śmiał wystartować do wyborów. Przecież władza to my. To my jesteśmy najlepsi. Oj biedna i żałosna tą nasza kostrzyńska rada.
26-03-2024 18:06:24
Anna
Pani Anno to jest kopia odpowiedzi Pani Beaty. Dramat.
26-03-2024 17:54:36
Pawlo
Żenująca kopia. Wstyd. I Panie chcą nas reprezentować. Nie dziękuję.
26-03-2024 17:28:11
Kostrzynianka
Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Odpowiedzi kandydatki na radną pani Goździak nie są samodzielne, są kalką odpowiedzi kandydatki okręgu nr 1 pani Wilczyńskiej i opracowane przez panią Renatę Lepczyk. Jest to działanie naganne i świadome manipulowanie wyborcami. Panią nauczycielkę powinno być stać na samodzielną pracę domową.
26-03-2024 17:25:23
@Jadwiga
A jaki ma być inny program w tym okręgu? Z księżyca? NOG nie ma praw autorski do nazw ulic, by inni kandydaci musieli wymyślać, Pani Ania słusznie zauważyła, jak wiele jest do zrobienia. Trwa to już dłużej niż 10 lat. Widzę, że kandydatki mają wspólnie ustalone stanowiska w wielu sprawach, które dotyczą gminy, to znaczy, że stanowią zgrany zespół i wiedzą za czym wspólnie będą głosować! Bardzo mądre podejście do sprawy!
26-03-2024 16:39:00
Jadwiga
Obie panie odpowiedzi kopiuj wklej. Plany dot. rozwoju Kostrzyna zaczerpnięte NOG.
26-03-2024 16:32:39
Anna
Pani Anno to jest kopia odpowiedzi Pani Beaty. Dramat.
26-03-2024 16:30:28
ZIT
Redaktorze prosimy okręg 13 bo już klawiatura mi się grzeje.
26-03-2024 16:25:27
Ola
Pan Przemysław i długo, długo nic
26-03-2024 15:46:44
kolejny grabarz
budżetu obywatelskiego zwala "winę" na COVID. Panu radnemu przypomnę, że w ostatniej, przedkowidiańskiej edycji BO głosować można było wyłącznie elektronicznie. Żadnych papierowych kartek czy kontaktu z drugim człowiekiem. Prawdziwy powody pogrzebania BO przez ekipę pana Matyska, w tym pana Kubiaka były takie, że wygrywały "niewłaściwe" projekty, których urząd następnie nie potrafił zrealizować, bo na etapie weryfikacji nie potrafił właściwie ocenić ich wykonalności.

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych i zabezpieczamy w przypadku ewentualnego postępowania policji lub prokuratury. Dodając opinię akceptujesz powyższy regulamin.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
13

kwi

13:45
GUŁTOWY, boisko ul. Kasztanowa 17
GKS Gułtowy - Wełnianka Kiszkowo

16:00
BRZEŹNO, boisko ul. Długa 9
Maratończyk Brzeźno - KS Błękitni Psary Polskie

16

kwi

16:00
Urząd Miejski Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, Kostrzyn
Posiedzenie komisji zdrowia, bezpieczeństwa i działalności gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
►porządek obrad

20

kwi

11:00
Wiktorowo
Dziki Bieg w Błocie - Grand Prix Gminy Kostrzyn

14:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
1922 Lechia Kostrzyn - LKS Ślesin

[ wszystkie ]

Sonda
Czy jesteś za zmianami zasad handlu w niedzielę?

Tak, wszystkie niedziele powinny być handlowe

Jestem za tym, by tylko jedna lub dwie niedziele w miesiącu były handlowe

Nie, niech zostanie tak jak jest


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: