Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

MINI-debata z kandydatami do rady gminy – okręg nr 6: Czerlejnko, Czerlejno i Trzek - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
MINI-debata z kandydatami do rady gminy – okręg nr 6: Czerlejnko, Czerlejno i Trzek
02-04-2024 08:15   Janusz Ludwiczak
Po świątecznej przerwie powracamy do naszego cyklu mini-debat z kandydatami do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. W okręgu nr 6 obejmującym Czerlejnko, Czerlejno i Trzek o mandat ubiega się dwójka kandydatów:
• Beata Knopkiewicz – KWW Nowe Oblicze Gminy;
• Paweł Sołtysiak – KWW Tu Mieszkam.

Wszystkim kandydatom do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn daliśmy możliwość zaprezentowania się i przybliżenia mieszkańcom. Po uzyskaniu kontaktów od kandydatów i komitetów wyborczych wysłaliśmy wszystkim kandydatom zestaw 9 prostych pytań dotyczących gminy.

Kandydatki i kandydaci byli pytani zarówno o ocenę kończącej się kadencji samorządu, jak i również jakie są najważniejsze sprawy do załatwienia w ciągu najbliższych pięciu lat. Kandydatów zapytaliśmy także o bieżące sprawy i inwestycje.

W naszej szóstej mini-debacie zaglądamy do okręgu – jakżebyś inaczej – nr 6, obejmującego Czerlejno, Czerlejno i Trzek, który liczy półtora tysiąca mieszkańców (1586).

W okręgu tym o mandat ubiega się dwoje kandydatów, których w porządku alfabetycznym.

Na początek proszę o napisanie kilka słów o sobie:

Beata Knopkiewicz, lat 54, Trzek – Lista nr 14: KWW Nowe Oblicze Gminy:
Mężatka, dwoje dorosłych dzieci, wraz z mężem Pawłem prowadzę gospodarstwo rolne w Trzeku.
W latach 2011-2019 pełniłam funkcję sołtysa, obecnie jestem radną Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn i Przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury i Sportu.
Od 1994 roku działam w Kole Gospodyń Wiejskich w Trzeku (od 2004 r. jestem wiceprzewodniczącą), a od 1998 roku wspieram swoją działalnością Zespół Pieśni i Tańca Siekieracy.

Paweł Sołtysiak, lat 34, Trzek – Lista nr 11: KWW Tu Mieszkam:
Od 2006 roku pracuję jako programista, obecnie pełniąc funkcję Lidera Zespołu. W mojej pracy odpowiadam nie tylko za tworzenie stron internetowych, ale także za analizę potrzeb oraz oczekiwań klientów. Pełnię również rolę pośrednika między programistami a klientem. Analizując jego potrzeby oraz możliwości zespołu, wyszukuję najlepsze rozwiązania, a następnie przekładam je na zadania dla poszczególnych osób. Mieszkam w miejscowości Trzek, jednakże jestem świadom potrzeb mieszkańców pozostałych miejscowości w moim okręgu. Wierzę, że moje doświadczenie zdobyte w trakcie całej mojej kariery zawodowej pozwoli mi na skuteczne reprezentowanie i realizowanie potrzeb mieszkańców.

1. Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) kandydować do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn?

Beata Knopkiewicz:
Pragnę pełnić funkcję radnej, gdyż pozostały sprawy, które należy dokończyć i zadbać o te, które są zgłaszane przez Mieszkańców mojego okręgu oraz Mieszkańców gminy Kostrzyn.

Paweł Sołtysiak:
Zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn ponieważ jako jej mieszkaniec czuje się odpowiedzialny za jej rozwój. Decyzje podejmowane w urzędzie mają bezpośredni wpływ na jakość i komfort życia mojego oraz moich sąsiadów. Każdy mieszkaniec gminy spotyka się na co dzień z różnymi problemami dotyczącymi swojego miejsca zamieszkania. Część z nich, choć istotna, pozostaje wciąż jakby niezauważana. Chciałbym, by problemy dotyczące mojego okręgu zostały wreszcie usłyszane i objęte odpowiednimi działaniami. Uważam, że pierwszym krokiem do ich rozwiązania jest zabranie głosu na Radzie Miejskiej i jasne zakomunikowanie problemów dla nas naprawdę istotnych. To właśnie chciałbym zrobić. Pragnę reprezentować społeczności Czerlejna, Czerlejnka i Trzeku, będąc głosem w sprawach szczególnie ważnych dla mieszkańców tych miejscowości.

2. Jak ocenia Pan(i) poprzednią kadencję rady gminy oraz burmistrza? Co udało się zrobić, a czego nie?

Beata Knopkiewicz:
Poprzednia kadencja obfitowała w odważne przedsięwzięcia służące naszej gminie. Należy do nich: tunel pod linią PKP, sala przy SP1, rozbudowa szkoły w Siekierkach, komunikacja gminna, tężnia solankowa, termomodernizacja budynków gminnych czy Centrum Aktywności „Frajda”.
Zadbano o wizerunek miasta i jego promocję.
Sporządzono projekt modernizacji i remontu kostrzyńskiego rynku. Działają stowarzyszenia sportowe i kulturalne skupiające dzieci, młodzież i seniorów. Wyremontowano Bibliotekę Publiczną, a w niej powstało Kino za Rogiem, cieszące się niesłabnącą popularnością. Zmodernizowano Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Stworzono Grand Prix biegów kostrzyńskich. Uważam, że Kostrzyn jest innym miastem niż 5 lat temu, pięknieje i rozwija się.
W moim okręgu, nr 6, w Czerlejnie powstała długo oczekiwana świetlica, zmodernizowano świetlicę wiejską w Czerlejnku, drogi wiejskie zostały częściowo oświetlone, powstały światła w Trzeku, które podniosły bezpieczeństwo ruchu. Pozyskano środki na rewitalizację zabytkowego wiatraka w Czerlejna. Zrewitalizowano boisko sportowe w Trzeku i staw gminny.
Pozostała do zrobienia droga Trzek-Czerlejno, ulice w Czerlejnku, brakujące oświetlenie ulic naszego okręgu, wybudowanie chodnika wciągu ulicy Kleszczewskiej i Klonowskiej(remont) w Czerlejnie, dokończenie remontu i odtworzenie wiatraka, projekt i wybudowanie ścieżki rowerowej Czerlejnko-Kostrzyn a także zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej.

Paweł Sołtysiak:
Wszystko zależy od obszaru gminy, na który spojrzymy. Skupiając się na okręgu, w którym mieszkam i w którym zgłosiłem swoją kandydaturę, możemy wyróżnić kilka sukcesów, takich jak budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejnie. Niemniej jednak, istnieje kilka tematów, które nadal wymagają szczególnej uwagi, jak na przykład rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Obecnie ponad 90% mieszkańców w moim okręgu nie ma do niej dostępu.

3. Kolejna kadencja samorządu potrwa do 2029 roku. Jakie 5 najważniejszych spraw widzi Pan(i) do załatwienia w ciągu najbliższych pięciu lat?

Beata Knopkiewicz:

  1. Remont drogi Trzek – Czerlejno (droga +ścieżka rowerowa)
  2. Rozbudowa chodnika przy ul Kleszczewskiej w Czerlejnie
  3. Projekty i modernizacje dróg: Wielkopolskiej w Czerlejnie, Słonecznej, Stawnej i Podgórnej w Czerlejnku.
  4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerlejnie
  5. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe w Czerlejnie, Czerlejnku ,Trzeku i Mikuszynie oraz budowa nowego oświetlenia na ulicach wiejskich.

Paweł Sołtysiak:

  1. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej
  2. Uregulowanie zasad i możliwości przejmowania dróg prywatnych przez gminę
  3. Infrastruktura drogowa wraz ze ścieżkami rowerowymi
  4. Przywrócenie Budżetu Obywatelskiego
  5. Działanie na rzecz niwelowania wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców

4. Czy w Kostrzynie należy wprowadzić strefę płatnego parkowania? TAK/NIE? Dlaczego?

Beata Knopkiewicz:
Tak, za symboliczną kwotę przez 1h dla osób załatwiających sprawy(urząd, zakupy) Dla osób dojeżdżających do pracy lub mieszkających w centrum i korzystających z ośrodka zdrowia pozostawić bezpłatny parking.

Paweł Sołtysiak:
Jeśli problemem jest brak wolnych miejsc parkingowych, osobiście opowiadam się za wprowadzeniem systemu podobnego do tego obowiązującego w Niemczech czy Austrii. Tam miejsca są podzielone na dwie strefy w obrębie jednego parkingu - dla parkowania krótkoterminowego i długoterminowego. Parkowanie długoterminowe jest bezpłatne, natomiast dla parkowania krótkoterminowego należy pobrać bilet z automatu, który gwarantuje bezpłatne parkowanie przez określony, krótki okres czasu. Taki system gwarantuje dostępność miejsc parkingowych w kluczowych lokalizacjach dla osób, które przyjeżdżają tylko na krótszą chwilę, by np. załatwić jakąś sprawę, a dla mieszkańców dostępne są miejsca długoterminowe. Dodatkowo, parkowanie krótkoterminowe może wymagać opłaty dopiero po upływie drugiej lub trzeciej godziny parkowania.

5. Czy powinien być kontynuowany budżet obywatelski gminy Kostrzyn?

Beata Knopkiewicz:
Tak.

Paweł Sołtysiak:
Tak.

6. Planowana jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Jednak wiele wsi w gminie nie ma dostępu do kanalizacji. Co Pan(i) zrobi, żeby ten problem rozwiązać?

Beata Knopkiewicz:
Rozbudowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków otworzy możliwości podłączania się kolejnych miejscowości do sieci kanalizacyjnej. Będę zabiegać aby w moim okręgu sporządzano projekty kanalizacji zwłaszcza tam, gdzie zabudowa jest zwarta.

Paweł Sołtysiak:
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest jednym z moich priorytetów i kluczowym punktem programu. Modernizacja oczyszczalni ścieków jest niezbędnym działaniem, które umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz poprawi jakość życia mieszkańców. Dlatego też będę aktywnie działać na rzecz zapewnienia środków finansowych oraz odpowiedniego wsparcia dla projektów modernizacji i rozbudowy oczyszczalni.

7. W ostatnim czasie w Kostrzynie powstała tężnia, lodowisko i kilka boisk. Czy w gminie powinien powstać również basen?

Beata Knopkiewicz:
Basen jest świetnym miejscem sportu i relaksu. Zbudowanie niedużego basenu nie będzie konkurencyjne wobec basenu w Kórniku czy Swarzędzu. Wybudowanie pływalni nowoczesnej stanowi duże obciążenie dla budżetu, jednak w sprzyjających okolicznościach ewentualnych dofinansowań, można rozważyć taką inwestycję.

Paweł Sołtysiak:
Decyzja o budowie basenu w gminie zależy od wielu czynników, takich jak zapotrzebowanie społeczności lokalnej, dostępność środków finansowych, infrastruktura oraz inne priorytety gminy. Powstanie tężni, lodowiska i boisk to z pewnością ważne inwestycje, które mogą zaspokoić różnorodne potrzeby mieszkańców. Jednak pytanie o budowę basenu wymaga szczegółowej analizy, konsultacji społecznych i oceny korzyści oraz kosztów. W związku z tym, warto przeprowadzić szeroką dyskusję społeczną i skonsultować się z mieszkańcami całej gminy oraz ekspertami przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie.
Dostęp do obiektów sportowych to element bardzo istotny dla zdrowia, rozrywki i rekreacji, jednak uważam, że to mieszkańcy powinni wskazać kierunek, którym należy podążać. Być może okaże się, że w danej chwili więcej korzyści przyniosłoby wykorzystanie tych środków na budowę kilku mniejszych obiektów (takich jak boiska sportowe, place zabaw) w pobliskich, mniejszych miejscowościach.

8. Jakie Pani/Pana zdaniem są najważniejsze problemy w Pana/Pani okręgu? Jak można je rozwiązać?

Beata Knopkiewicz:
Najważniejszą sprawą w naszym okręgu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom czyli remonty i budowa dróg, chodników ścieżek rowerowych i oświetlenia. Myślę, że zabieganie o środki zewnętrzne na tego typu inwestycje jest sposobem na dofinansowanie takich zadań.

Paweł Sołtysiak:
1. Brak kanalizacji – Jak już wspomniałem, konieczna jest modernizacja oczyszczalni i rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
2. Bezpieczeństwo w okolicy szkoły - Należy poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okolicy szkoły poprzez ograniczenie prędkości pojazdów. Można to osiągnąć, na przykład, dzięki zainstalowaniu świateł, które automatycznie zatrzymują ruch w przypadku przekroczenia prędkości. Takie rozwiązania są stosowane m.in. w Poznaniu.
3. Brakujące chodniki - Istnieją obszary, gdzie brakuje chodników, co utrudnia swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych .
4. Budowa ścieżek rowerowych – Których aktualnie nie ma, jednak widzę potencjał na utworzenie ścieżek rowerowych, dzięki którym skomunikujemy się bezpośrednio z Poznaniem .
5. Poprawa komunikacji miejskiej - Widzę możliwość i będę zabiegał o to, aby w porozumieniu z sąsiednią gminą utworzyć bezpośrednie połączenie autobusowe z Poznaniem

9. Od pięciu lat funkcjonuje Kostrzyńska Komunikacja Publiczna (KKP). Jednak wiele połączeń jest niedostosowanych do pociągów. Sporo kursów uwzględnia tylko dojazdy do szkół. Jak można poprawić funkcjonowanie KKP, by była bardziej dostępna dla mieszkańców?

Beata Knopkiewicz:
Myślę, że zwiększenie liczby autobusów chociaż częściowo rozwiązałoby problem.

Paweł Sołtysiak:
Aby komunikacja publiczna była bardziej atrakcyjna, konieczne jest zwiększenie liczby kursów i zsynchronizowanie ich z potrzebami mieszkańców. Najlepiej, gdyby komunikacja obejmowała również trasy poza granicami naszej gminy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie z uwagi na ograniczenia dotacji jest to niemożliwe. Warto rozważyć zmiany w trasach autobusów, na przykład wprowadzenie jednokierunkowej trasy z powrotem do miejsca, gdzie rozpoczyna się kurs. Dodatkowo, aby zapewnić efektywną komunikację, potrzebujemy również większej liczby autobusów.


R E K L A M A
Aktualności
Niezapominajka
26

lip

Siedleczek
IV Bieg do Nocy - Grand Prix Gminy Kostrzyn

11

sie

KOSTRZYN, Targowisko miejskie
Pchli targ i rękodzieła
w godz. 10:00-15:00

22

sie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-13:30

07

wrz

11:00
IWNO, Park Mielżyńskich
VII Bieg Pieczonej Pyry - Grand Prix Gminy Kostrzyn

05

paź

Skałowo, las (teren ATV Kostrzyn)
Dziki Bieg w Lesie - Grand Prix Gminy Kostrzyn

[ wszystkie ]

Sonda
Gdzie w tym roku spędzisz wakacje/urlop?

nad morzem

nad jeziorem

w górach

za granicą

w innym dużym mieście

nigdzie nie wyjadę

w pracy - nie mam urlopu


Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: