Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

MINI-debata z kandydatami do rady gminy – okręg nr 6: Czerlejnko, Czerlejno i Trzek - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
MINI-debata z kandydatami do rady gminy – okręg nr 6: Czerlejnko, Czerlejno i Trzek
02-04-2024 08:15   Janusz Ludwiczak
Po świątecznej przerwie powracamy do naszego cyklu mini-debat z kandydatami do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. W okręgu nr 6 obejmującym Czerlejnko, Czerlejno i Trzek o mandat ubiega się dwójka kandydatów:
• Beata Knopkiewicz – KWW Nowe Oblicze Gminy;
• Paweł Sołtysiak – KWW Tu Mieszkam.

Wszystkim kandydatom do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn daliśmy możliwość zaprezentowania się i przybliżenia mieszkańcom. Po uzyskaniu kontaktów od kandydatów i komitetów wyborczych wysłaliśmy wszystkim kandydatom zestaw 9 prostych pytań dotyczących gminy.

Kandydatki i kandydaci byli pytani zarówno o ocenę kończącej się kadencji samorządu, jak i również jakie są najważniejsze sprawy do załatwienia w ciągu najbliższych pięciu lat. Kandydatów zapytaliśmy także o bieżące sprawy i inwestycje.

W naszej szóstej mini-debacie zaglądamy do okręgu – jakżebyś inaczej – nr 6, obejmującego Czerlejno, Czerlejno i Trzek, który liczy półtora tysiąca mieszkańców (1586).

W okręgu tym o mandat ubiega się dwoje kandydatów, których w porządku alfabetycznym.

Na początek proszę o napisanie kilka słów o sobie:

Beata Knopkiewicz, lat 54, Trzek – Lista nr 14: KWW Nowe Oblicze Gminy:
Mężatka, dwoje dorosłych dzieci, wraz z mężem Pawłem prowadzę gospodarstwo rolne w Trzeku.
W latach 2011-2019 pełniłam funkcję sołtysa, obecnie jestem radną Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn i Przewodniczącą Komisji Oświaty Kultury i Sportu.
Od 1994 roku działam w Kole Gospodyń Wiejskich w Trzeku (od 2004 r. jestem wiceprzewodniczącą), a od 1998 roku wspieram swoją działalnością Zespół Pieśni i Tańca Siekieracy.

Paweł Sołtysiak, lat 34, Trzek – Lista nr 11: KWW Tu Mieszkam:
Od 2006 roku pracuję jako programista, obecnie pełniąc funkcję Lidera Zespołu. W mojej pracy odpowiadam nie tylko za tworzenie stron internetowych, ale także za analizę potrzeb oraz oczekiwań klientów. Pełnię również rolę pośrednika między programistami a klientem. Analizując jego potrzeby oraz możliwości zespołu, wyszukuję najlepsze rozwiązania, a następnie przekładam je na zadania dla poszczególnych osób. Mieszkam w miejscowości Trzek, jednakże jestem świadom potrzeb mieszkańców pozostałych miejscowości w moim okręgu. Wierzę, że moje doświadczenie zdobyte w trakcie całej mojej kariery zawodowej pozwoli mi na skuteczne reprezentowanie i realizowanie potrzeb mieszkańców.

1. Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) kandydować do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn?

Beata Knopkiewicz:
Pragnę pełnić funkcję radnej, gdyż pozostały sprawy, które należy dokończyć i zadbać o te, które są zgłaszane przez Mieszkańców mojego okręgu oraz Mieszkańców gminy Kostrzyn.

Paweł Sołtysiak:
Zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn ponieważ jako jej mieszkaniec czuje się odpowiedzialny za jej rozwój. Decyzje podejmowane w urzędzie mają bezpośredni wpływ na jakość i komfort życia mojego oraz moich sąsiadów. Każdy mieszkaniec gminy spotyka się na co dzień z różnymi problemami dotyczącymi swojego miejsca zamieszkania. Część z nich, choć istotna, pozostaje wciąż jakby niezauważana. Chciałbym, by problemy dotyczące mojego okręgu zostały wreszcie usłyszane i objęte odpowiednimi działaniami. Uważam, że pierwszym krokiem do ich rozwiązania jest zabranie głosu na Radzie Miejskiej i jasne zakomunikowanie problemów dla nas naprawdę istotnych. To właśnie chciałbym zrobić. Pragnę reprezentować społeczności Czerlejna, Czerlejnka i Trzeku, będąc głosem w sprawach szczególnie ważnych dla mieszkańców tych miejscowości.

2. Jak ocenia Pan(i) poprzednią kadencję rady gminy oraz burmistrza? Co udało się zrobić, a czego nie?

Beata Knopkiewicz:
Poprzednia kadencja obfitowała w odważne przedsięwzięcia służące naszej gminie. Należy do nich: tunel pod linią PKP, sala przy SP1, rozbudowa szkoły w Siekierkach, komunikacja gminna, tężnia solankowa, termomodernizacja budynków gminnych czy Centrum Aktywności „Frajda”.
Zadbano o wizerunek miasta i jego promocję.
Sporządzono projekt modernizacji i remontu kostrzyńskiego rynku. Działają stowarzyszenia sportowe i kulturalne skupiające dzieci, młodzież i seniorów. Wyremontowano Bibliotekę Publiczną, a w niej powstało Kino za Rogiem, cieszące się niesłabnącą popularnością. Zmodernizowano Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Stworzono Grand Prix biegów kostrzyńskich. Uważam, że Kostrzyn jest innym miastem niż 5 lat temu, pięknieje i rozwija się.
W moim okręgu, nr 6, w Czerlejnie powstała długo oczekiwana świetlica, zmodernizowano świetlicę wiejską w Czerlejnku, drogi wiejskie zostały częściowo oświetlone, powstały światła w Trzeku, które podniosły bezpieczeństwo ruchu. Pozyskano środki na rewitalizację zabytkowego wiatraka w Czerlejna. Zrewitalizowano boisko sportowe w Trzeku i staw gminny.
Pozostała do zrobienia droga Trzek-Czerlejno, ulice w Czerlejnku, brakujące oświetlenie ulic naszego okręgu, wybudowanie chodnika wciągu ulicy Kleszczewskiej i Klonowskiej(remont) w Czerlejnie, dokończenie remontu i odtworzenie wiatraka, projekt i wybudowanie ścieżki rowerowej Czerlejnko-Kostrzyn a także zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej.

Paweł Sołtysiak:
Wszystko zależy od obszaru gminy, na który spojrzymy. Skupiając się na okręgu, w którym mieszkam i w którym zgłosiłem swoją kandydaturę, możemy wyróżnić kilka sukcesów, takich jak budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejnie. Niemniej jednak, istnieje kilka tematów, które nadal wymagają szczególnej uwagi, jak na przykład rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Obecnie ponad 90% mieszkańców w moim okręgu nie ma do niej dostępu.

3. Kolejna kadencja samorządu potrwa do 2029 roku. Jakie 5 najważniejszych spraw widzi Pan(i) do załatwienia w ciągu najbliższych pięciu lat?

Beata Knopkiewicz:

  1. Remont drogi Trzek – Czerlejno (droga +ścieżka rowerowa)
  2. Rozbudowa chodnika przy ul Kleszczewskiej w Czerlejnie
  3. Projekty i modernizacje dróg: Wielkopolskiej w Czerlejnie, Słonecznej, Stawnej i Podgórnej w Czerlejnku.
  4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerlejnie
  5. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe w Czerlejnie, Czerlejnku ,Trzeku i Mikuszynie oraz budowa nowego oświetlenia na ulicach wiejskich.

Paweł Sołtysiak:

  1. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej
  2. Uregulowanie zasad i możliwości przejmowania dróg prywatnych przez gminę
  3. Infrastruktura drogowa wraz ze ścieżkami rowerowymi
  4. Przywrócenie Budżetu Obywatelskiego
  5. Działanie na rzecz niwelowania wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców

4. Czy w Kostrzynie należy wprowadzić strefę płatnego parkowania? TAK/NIE? Dlaczego?

Beata Knopkiewicz:
Tak, za symboliczną kwotę przez 1h dla osób załatwiających sprawy(urząd, zakupy) Dla osób dojeżdżających do pracy lub mieszkających w centrum i korzystających z ośrodka zdrowia pozostawić bezpłatny parking.

Paweł Sołtysiak:
Jeśli problemem jest brak wolnych miejsc parkingowych, osobiście opowiadam się za wprowadzeniem systemu podobnego do tego obowiązującego w Niemczech czy Austrii. Tam miejsca są podzielone na dwie strefy w obrębie jednego parkingu - dla parkowania krótkoterminowego i długoterminowego. Parkowanie długoterminowe jest bezpłatne, natomiast dla parkowania krótkoterminowego należy pobrać bilet z automatu, który gwarantuje bezpłatne parkowanie przez określony, krótki okres czasu. Taki system gwarantuje dostępność miejsc parkingowych w kluczowych lokalizacjach dla osób, które przyjeżdżają tylko na krótszą chwilę, by np. załatwić jakąś sprawę, a dla mieszkańców dostępne są miejsca długoterminowe. Dodatkowo, parkowanie krótkoterminowe może wymagać opłaty dopiero po upływie drugiej lub trzeciej godziny parkowania.

5. Czy powinien być kontynuowany budżet obywatelski gminy Kostrzyn?

Beata Knopkiewicz:
Tak.

Paweł Sołtysiak:
Tak.

6. Planowana jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Jednak wiele wsi w gminie nie ma dostępu do kanalizacji. Co Pan(i) zrobi, żeby ten problem rozwiązać?

Beata Knopkiewicz:
Rozbudowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków otworzy możliwości podłączania się kolejnych miejscowości do sieci kanalizacyjnej. Będę zabiegać aby w moim okręgu sporządzano projekty kanalizacji zwłaszcza tam, gdzie zabudowa jest zwarta.

Paweł Sołtysiak:
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest jednym z moich priorytetów i kluczowym punktem programu. Modernizacja oczyszczalni ścieków jest niezbędnym działaniem, które umożliwi dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz poprawi jakość życia mieszkańców. Dlatego też będę aktywnie działać na rzecz zapewnienia środków finansowych oraz odpowiedniego wsparcia dla projektów modernizacji i rozbudowy oczyszczalni.

7. W ostatnim czasie w Kostrzynie powstała tężnia, lodowisko i kilka boisk. Czy w gminie powinien powstać również basen?

Beata Knopkiewicz:
Basen jest świetnym miejscem sportu i relaksu. Zbudowanie niedużego basenu nie będzie konkurencyjne wobec basenu w Kórniku czy Swarzędzu. Wybudowanie pływalni nowoczesnej stanowi duże obciążenie dla budżetu, jednak w sprzyjających okolicznościach ewentualnych dofinansowań, można rozważyć taką inwestycję.

Paweł Sołtysiak:
Decyzja o budowie basenu w gminie zależy od wielu czynników, takich jak zapotrzebowanie społeczności lokalnej, dostępność środków finansowych, infrastruktura oraz inne priorytety gminy. Powstanie tężni, lodowiska i boisk to z pewnością ważne inwestycje, które mogą zaspokoić różnorodne potrzeby mieszkańców. Jednak pytanie o budowę basenu wymaga szczegółowej analizy, konsultacji społecznych i oceny korzyści oraz kosztów. W związku z tym, warto przeprowadzić szeroką dyskusję społeczną i skonsultować się z mieszkańcami całej gminy oraz ekspertami przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie.
Dostęp do obiektów sportowych to element bardzo istotny dla zdrowia, rozrywki i rekreacji, jednak uważam, że to mieszkańcy powinni wskazać kierunek, którym należy podążać. Być może okaże się, że w danej chwili więcej korzyści przyniosłoby wykorzystanie tych środków na budowę kilku mniejszych obiektów (takich jak boiska sportowe, place zabaw) w pobliskich, mniejszych miejscowościach.

8. Jakie Pani/Pana zdaniem są najważniejsze problemy w Pana/Pani okręgu? Jak można je rozwiązać?

Beata Knopkiewicz:
Najważniejszą sprawą w naszym okręgu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom czyli remonty i budowa dróg, chodników ścieżek rowerowych i oświetlenia. Myślę, że zabieganie o środki zewnętrzne na tego typu inwestycje jest sposobem na dofinansowanie takich zadań.

Paweł Sołtysiak:
1. Brak kanalizacji – Jak już wspomniałem, konieczna jest modernizacja oczyszczalni i rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
2. Bezpieczeństwo w okolicy szkoły - Należy poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okolicy szkoły poprzez ograniczenie prędkości pojazdów. Można to osiągnąć, na przykład, dzięki zainstalowaniu świateł, które automatycznie zatrzymują ruch w przypadku przekroczenia prędkości. Takie rozwiązania są stosowane m.in. w Poznaniu.
3. Brakujące chodniki - Istnieją obszary, gdzie brakuje chodników, co utrudnia swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych .
4. Budowa ścieżek rowerowych – Których aktualnie nie ma, jednak widzę potencjał na utworzenie ścieżek rowerowych, dzięki którym skomunikujemy się bezpośrednio z Poznaniem .
5. Poprawa komunikacji miejskiej - Widzę możliwość i będę zabiegał o to, aby w porozumieniu z sąsiednią gminą utworzyć bezpośrednie połączenie autobusowe z Poznaniem

9. Od pięciu lat funkcjonuje Kostrzyńska Komunikacja Publiczna (KKP). Jednak wiele połączeń jest niedostosowanych do pociągów. Sporo kursów uwzględnia tylko dojazdy do szkół. Jak można poprawić funkcjonowanie KKP, by była bardziej dostępna dla mieszkańców?

Beata Knopkiewicz:
Myślę, że zwiększenie liczby autobusów chociaż częściowo rozwiązałoby problem.

Paweł Sołtysiak:
Aby komunikacja publiczna była bardziej atrakcyjna, konieczne jest zwiększenie liczby kursów i zsynchronizowanie ich z potrzebami mieszkańców. Najlepiej, gdyby komunikacja obejmowała również trasy poza granicami naszej gminy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie z uwagi na ograniczenia dotacji jest to niemożliwe. Warto rozważyć zmiany w trasach autobusów, na przykład wprowadzenie jednokierunkowej trasy z powrotem do miejsca, gdzie rozpoczyna się kurs. Dodatkowo, aby zapewnić efektywną komunikację, potrzebujemy również większej liczby autobusów.


R E K L A M A

Komentarze (14)

04-04-2024 01:41:37
@Mieszkanka
Pan Sołtysiak może nie bywał na sesjach (nie wiemy tego, bo nie jest to rejestrowane), ale jest ciekawą alternatywą dla Pani Knopkiewicz, która trochę nieodpowiedzialnie podeszła do swojej upływającej właśnie kadencji. Nie brała wystarczająco aktywnego udziału w sesjach Rady, przez co ciężko wykazać spełnienie głównego obowiązku Radnej/Radnego jakim jest reprezentowanie swojej społeczności , która kandydat/kandydatkę wybrała. Pan Sołtysiak u mnie akurat był osobiście i ze mną przez ponad 10 minut rozmawiał. Chociaż w sumie bardziej słuchał, wydawał się być żywo zainteresowany tym co miałam mu do powiedzenia o tym co mnie trapi w Czerlejnie.
03-04-2024 23:34:54
Mieszkaniec
Prawda jest tka, że Czerlejno zostało totalnie zaniedbane. Świetlicę mamy dzięki zabiegom pani Sołtys i Rady Sołeckiej, nawet w planach nie była. Nie można więc dotrzymać tego, czego się nie obiecywało. Na ulotkach z 2018 kłuje aż kanalizacja. Pan Sołtysiak wie co jest potrzebne.
03-04-2024 22:51:30
Mieszkanka
Szkoda ze Pan Soltysiak nie rozmawial z mieszkancami okręgu. Nikt go nie zna, nie widzial... A Pan wie co jest omawiane na komisjach bo sesje to podsumowanie prac radnych poprzez glosowanie. Tutaj nie ma juz zaznaczone ze zawsze byla Pani Radna na sesji i glosowala w naszych sprawach. Kanalizacja lezy we wszystkich okregach i dopoki nie bedzie przepompowni oraz powiekszenia oczyszczalni to nie ma co liczyc na kolejne km kanalizacji.
03-04-2024 08:31:50
Gosia
Nie znam drugiej tak empatycznej osoby jak pani Beata, zawsze troskliwa i sympatyczna. Nie raz pomogła mnie w załatwieniu spraw urzędowych, a po to też jest radna. Działa po cichu bez splendoru medialnego i dobrze, bo jest dla nas.
02-04-2024 21:42:33
@ z Czerlejna
Spośród wielu niedotrzymanych przez panią Beatę obietnic wyborczych obietnica świetlicy jest najbardziej niedotrzymana, bo jej zwyczajnie nie było. Hahahaha hahahaha hahahaha. Cieszę się jednak, że świetlica powstała pomimo tego, że pani Beata nie miała w tym żadnego udziału. A może właśnie dlatego.
02-04-2024 21:08:35
Mieszkanka gminy
Wybieram nowe twarze. Każdy może to uczynić. Gdybym mogła, to zagłosowałabym na p. Pawła Sołtysiaka. Mam nadzieję, że to przyszły radny gminny.
02-04-2024 21:08:07
Z Czerlejna
Wszyscy obiecywali a Pani Beata słowo dotrzymała. Dziękujemy za piękną świetlicę.
02-04-2024 20:56:57
@Renata
Ale pani Beata, niestety, naprawdę nie ma nic do powiedzenia. 10 minut przez 5 lat to wychodzi 2 minuty na rok, czyli 10 sekund na sesję. Tyle to wystarczy jedynie na to, by powiedzieć dzień dobry i do widzenia. Zatem, pani Beato, do widzenia.
02-04-2024 17:44:48
Mieszkanka
Oj Renia spokojnie bo znów będzie trudno się pozbierać
02-04-2024 15:53:49
Renata
Renata uspokój się. Przestań hejtować
02-04-2024 15:38:41
Mieszkanka Czerlejnka
Mówię NIE dla Pani Beaty, przecież jej kadencja to jakaś kpina - dosłownie „brak słów”. Potrzebujemy osoby zaangażowanej i mającej coś do powiedzenia!. Głosuję na p.Pawła, bo ma on ambitny program i chce działać dla nas. Mam nadzieję, że stara rada w jak największej liczbie weźmie NOGi za pas i mieszkańcy gminy postawią na świeżość. Czas żeby role rady i burmistrzów wróciły do normy. Możemy powiedzieć NIE.
02-04-2024 13:58:58
@Obserwator
Dziś na sesje nie trzeba chodzić. Można obejrzeć w internecie. Jestem przekonany,, że p. Sołtysiak obejrzał wiele nagrań i skrupulatnie przeanalizował działalność i wypowiedzi swojej kontrkandydatki. Działalnosc p. Sołtysiaka dla lokalnej społeczności jest mi znana, a jego skuteczność nie mniejsza niż kontrkandydatki :)
02-04-2024 11:34:16
Obserwator
Pytanie do Pana kandydata ile razy był Pan na Sesji,ile razy na posiedzeniach Komisji co Pan wie o pracy w tych " ciałach " ? I co Pan zrobił do tej pory dla lokalnej społeczności ?
02-04-2024 08:53:23
Mieszkaniec
Pani Beata porażka! Pomimo obietnic składanych w 2018 r. nie wykonano nawet metra kanalizacji i jak się okazuje, nawet nie ma projektów. Po 5 latach bycia radną p. Beata wspomina, w punkcie 2 i 6, "zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej" w następnej kadencji? Niestety, po reszcie odpowiedzi widać, że kanalizacji "nie ma i nie będzie", bo p. Beata woli coś innego: "Wybudowanie pływalni nowoczesnej stanowi duże obciążenie dla budżetu, jednak w sprzyjających okolicznościach ewentualnych dofinansowań, można rozważyć taką inwestycję." - Czytamy e punkcie 7.

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych i zabezpieczamy w przypadku ewentualnego postępowania policji lub prokuratury. Dodając opinię akceptujesz powyższy regulamin.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
13

kwi

13:45
GUŁTOWY, boisko ul. Kasztanowa 17
GKS Gułtowy - Wełnianka Kiszkowo

16:00
BRZEŹNO, boisko ul. Długa 9
Maratończyk Brzeźno - KS Błękitni Psary Polskie

16

kwi

16:00
Urząd Miejski Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, Kostrzyn
Posiedzenie komisji zdrowia, bezpieczeństwa i działalności gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
►porządek obrad

20

kwi

11:00
Wiktorowo
Dziki Bieg w Błocie - Grand Prix Gminy Kostrzyn

14:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
1922 Lechia Kostrzyn - LKS Ślesin

[ wszystkie ]

Sonda
Czy jesteś za zmianami zasad handlu w niedzielę?

Tak, wszystkie niedziele powinny być handlowe

Jestem za tym, by tylko jedna lub dwie niedziele w miesiącu były handlowe

Nie, niech zostanie tak jak jest


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: