Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Radni uchwalili budżet - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Radni uchwalili budżet
04-01-2021 01:21   Janusz Ludwiczak
Blisko 20 mln zł przeznaczy w tym roku gmina na wydatki majątkowe, czyli inwestycje.

Tydzień przed Wigilią, po ponad pięciu godzinach obrad Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwaliła budżet na 2021 rok.

Jak już informowaliśmy dochody na 2021 roku mają wynieść blisko 99,8 mln zł (99 795 000 zł), a wydatki na kwotę 104 mln 795 tys. zł, z czego wydatki majątkowe (czyli inwestycje) pochłoną 19 mln 767 tys. 969 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami pochłoną blisko 26,5 mln zł. Na oświatę pójdzie aż 33 mln 457 tys. 536 zł. Ponad 4,3 mln zł trafi na pomoc społeczną, zaś 22,2 mln zł pochłoną świadczenia wychowawcze.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 99 mln 795 tys. zł, z czego 12,5 mln zł gmina chce pozyskać ze sprzedaży czterech działek (dwóch w Kostrzynie, a także roli w Brzeźnie i Trzeku). Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 21 362 654,00 zł.

Na koniec tego roku zadłużenie gminy ma wynieść 43,7 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 5 mln zł sfinansowany ma zostać przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

– Szczegółowo analizowaliśmy projekt budżetu, zwłaszcza przez to, co wydarzyło się w 2020 roku i zmieniającą się sytuację gospodarczą. Jest to budżet, który jest kontynuacją obecnych, ale realizacją nowych zadań. Widzimy mniejsze o 7 mln zł wpływy, m.in. z tytułu podatków – mówił podczas grudniowej sesji Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

– W sumie zrealizowanych zostanie ponad 80 zadań, najważniejszym jest oczywiście budowa dróg dojazdowych do tunelu. Priorytetem dla nas będzie połączenie dwóch osiedli (Strumiany i Grunwaldzkiego), w połowie przyszłego roku powinno się to udać. W planach mamy zintegrowany węzeł przesiadkowy w Gułtowach – obecnie przebudowywana jest ulica Pałacowa, za chwilę ruszymy z inwestycją w Siedlcu. Kolejne zadanie to poprawa bezpieczeństwa na niebezpiecznym skrzyżowaniu w Trzeku. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Czerlejnie. Powstanie od lat oczekiwania ścieżka pieszo-rowerowa, łącząca Kostrzyn z Gwiazdowem i Tarnowem – zapewniał burmistrz.

Gmina chce sprzedać też kilka działek – m.in. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie o powierzchni 155 m², przy ul. Grunwaldzkiej, a także w Brzeźnie przy drodze krajowej nr 92 oraz nieruchomość w Trzeku.

Następnie głos zabrała radna Anna Dudzińska.

– Dlaczego budżet nie wykazuje inwestycji, które niezakończone przechodzą do realizacji na kolejny rok? – zaznaczyła radna Anna Dudzińska.

– Zadania wpisuje się do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest Pani radną drugi rok i powinna to wiedzieć. Jeśli wskażemy inwestycje wygasające musimy zrealizować je do 30 czerwca roku następnego, nie zawsze jest do oszacowania termin realizacji. Pojawiają się również sytuacje, że zakres inwestycji może być zwiększony lub zmieniony. Życie weryfikuje różne potrzeby inwestycyjne, czasami jest potrzeba przesunięcia krawężników, budowy podjazdów, itd. – odpowiedział burmistrz Szymon Matysek.

– Są projekty które można zrealizować w ciągu jednego roku, a nie rozkładać na kilka lat. Jest wiele zadań, które można zrealizować w ciągu jednego roku – stwierdziła radna Anna Dudzińska.

– Podam przykład górki saneczkowej w Siekierkach. Po 4 zapytaniach nikt tej inwestycji nie wykona za 125 tys. zł – zaznaczył Waldemar Biskupski, zastępca burmistrza gminy Kostrzyn.

– Nie widzę najmniejszych podstaw, by każde zadanie musiało zakończyć się zgodnie z kalendarzem, czyli 31 grudnia. Co za różnica czy inwestycja będzie realizowana w okresie od 15 lipca do 31 grudnia czy rozpoczniemy ją 30 września i zakończymy 30 marca? – dodał burmistrz Szymon Matysek.

Jak wskazał przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, Grzegorz Banaszak inwestycje jednoroczne od 1 stycznia do 31 grudnia realizowane są w państwowych jednostkach budżetowych.
– To jest największa zmora, że są budżety jednoroczne. Nie idzie zaplanować działań wieloletnich na szerszą skalę – powiedział przewodniczący Grzegorz Banaszak.

Następnie radna Anna Dudzińska złożyła poprawkę do budżetu, w której wnioskowała o zwiększenie środków na projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Siekierkach o dodatkowe 60 tys. zł w 2021 r. Środki te miałyby pochodzić z budowy skweru przy ul. Jana Pawła II w Kostrzynie.

– Dynamiczna sytuacja rozwoju Siekierek powoduje, że szkoła musi zostać rozbudowana. Całkiem niedawno została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę 60 budynków jednorodzinnych. Jeżeli w ciągu 3 lat te budynki się zrealizują, w Siekierkach zamieszka 60 rodzin. Czy zdążymy rozbudować szkołę? Chciałabym, byśmy nie stawiali terenów zielonych ponad warunki edukacji – powiedziała radna Anna Dudzińska.

– W jaki sposób kwota 60 tys. zł ze skweru będzie miała wpływ na projekt budowy szkoły w Siekierkach. Na to zadanie już zarezerwowano 60 tys. zł. Projekt budżetu państwo radni mają od 17 listopada. Odbyła się w tym czasie jedna sesja i posiedzenie komisji. Wtedy nie było żadnego głosu ws. wnoszenia autopoprawek. Wnoszenie projektu tuż przed głosowaniem jest nie fair – wskazywał przewodniczący Grzegorz Banaszak.

– Jestem 4 kadencję radnym. Pani radna Dudzińska jest pierwszą kadencję i wszystko chciałaby dla Siekierek. Robi się drogi, kanalizację. Wszystko po kolei – dodał radny Piotr Kotarski.

– Jest 15 radnych, każdy z nas chciałby dla naszego okręgu jak najwięcej. Na Siekierki w ostatnich latach idą miliony. Starajmy się podzielić te pieniążki sprawiedliwie, a nie wszystko dla jednego miejsca. Bądźmy sprawiedliwi – uważa radna Beata Jankowiak.

Ostatecznie 13 głosami radnych odrzucono autopoprawkę do budżetu na 2021 r. wniesioną przez radną Annę Dudzińską. Od głosu wstrzymał się radny Piotr Hojeński, za była tylko radna Anna Dudzińska.

Z kolei budżet został przyjęty 14 głosami radnych. Jedynie Anna Dudzińska wstrzymała się od głosu.

ZOBACZ TAKŻE: Retransmisja sesji {► FILM}

ZOBACZ TAKŻE: Projekty uchwał, wyniki głosowań i lista obecności radnych

Wydatki majątkowe (inwestycje) w 2021 roku = 19 mln 767 tys. 969 zł

 • Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E 20 relacji Poznań – Warszawa – 13.323.497,00 zł,
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn -1.330.000,00 zł.
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeku- projekt i wykonanie-300.000,00 zł.
 • Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie (odcinek od Liliowej do Grunwaldzkiej) – 66.000,00 zł.
 • Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej i Poznańskiej- 500.000,00 zł.
 • Modernizacja nawierzchni dróg gminnych – 100.000,00 zł.
 • Serce gminy – modernizacja Rynku w Kostrzynie (projekt i I etap). - 50.000,00 zł.
 • Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach – 20.000 zł.
 • Budowa i modernizacja ulic: Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Astrowej, Krokusowej, Fiołkowej w Kosarzynie – I etap- 50.000,00 zł.
 • Koncepcja nowego układu drogowego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wieniawskiego i Warszawskiej w Kostrzynie- 24.000,00 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn (ul. Słowackiego) - Glinka Duchowna- Buszkówiec- II etap – 600.000,00 zł.
 • Budowa ulic gminnych: Rabowicka, Ogrodowa i Szkolna w Siekierkach- dokumentacja projektowa – 50.000,00 zł.
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińską a ul. Średzką wraz z przebudową ul. Estkowskiego w Kostrzynie - 250.000,00 zł.
 • Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo – I etap - 250.000,00 zł.
 • Przebudowa placu przy MGOK oraz ul. Prętkowskiego w Kostrzynie - projekt – 40.000,00 zł.
 • Przebudowa linii napowietrznej w Drzązgowie – dokumentacja projektowa – 20.000,00 zł.
 • Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejnie – 115.000,00 zł.
 • Rewitalizacja obiektu dziedzictwa kulturowego w m. Czerlejno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 100.000,00 zł.
 • Centrum edukacyjno-rekreacyjne „Pod jabłonią” – 29.000,00 zł.
 • Przebudowa ulic: Akacjowej i al. 3 Maja (odcinek Prądzyńskiego – Grunwaldzka) w Kostrzynie – 150.000,00 zł.
 • Modernizacja chodnika na ul. Ułańskiej w Iwnie – 30.000,00 zł.
 • Modernizacja drogi gminnej sołectwo Wróblewo – 20.000,00 zł.
 • Modernizacja nawierzchni dróg gminnych sołectwo Siedlec – 23.000,00 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej- Strumiany – 10.000,00 zł.
 • Budowa skweru przy ul. Jana Pawła II w Kostrzynie – 125.000 zł.
 • Przebudowa fragmentu drogi gminnej w Wiktorowie – 30.000,00 zł.
 • Budowa ciągu pieszo- rowerowego Kostrzyn-Gwiazdowo-Tarnowo – dokumentacja projektowa – 40.000,00 zł.
 • Budowa drogi gminnej Drzązgowo – Gułtowy (ul. Estkowskiego) – projekt – 45.000,00 zł.
 • Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych- droga gminna Brzeżno- Siedleczek- Siedlec- 65.000,00 zł.
 • Przebudowa ul. Półwiejskiej w Kostrzynie – projekt – 40.000,00 zł.
 • Budowa ulic Miklaszewskiego i Słonecznej w Kostrzynie – 200.000,00 zł.
 • Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Drzązgowie – 15.000,00 zł.
 • Zakup nieruchomości na terenie gminy Kostrzyn – 50.000,00 zł.
 • E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin: Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy – 70.000,00 zł.
 • Bezpieczna gmina Kostrzyn- monitoring w Siekierkach – 45.372,00 zł.
 • Rozbudowa szkoły w Siekierkach Wielkich – projekt – 60.000,00 zł.
 • Budowa skateparku w Siekierkach Wielkich – 200.000,00 zł.
 • Budowa skateparku w Kostrzynie – 200.000,00 zł.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz.nr 356) - 10.000,00 zł.
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Iwnie – projekt – 15.000,00 zł.
 • Przygotowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym dla celów rekreacyjnych sołectwo Gułtowy – 15.000,00 zł.
 • Centrum integracyjne- zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu wraz z jego rekultywacją -sołectwo Trzek – 15.000,00 zł.
 • doposażenie placu zabaw – sołectwo Czerlejno- 10.600,00 zł.
 • ogrodzenie placu zabaw sołectwo – Ługowiny – 16.500,00 zł.
 • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie – 200.000 zł.
 • remont budynków komunalnych – 200.000 zł.
 • dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła) – 200.000 zł.
 • dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Poznańskiego - budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich oraz przebudową fragmentu ulicy Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P) - 450.000 zł.


Komentarze (272)

30-01-2021 16:02:45
Anty-opozycja
Ja wnioskuję, że gmina jest platfusowa :)
30-01-2021 13:21:04
Mieszkaniec
Tomasz manipulujesz. Dobrze wiesz, że P. Renata była tylko Radną, a nie burmistrzem i tak, jak przyglądam się obecnej radzie, to wniosła bardzo dużo dla gminy, bo umiała czytać strategie i składać do nich uwagi, by Kostrzyn mógł zbudować tunel za unijne, nie było dla niej trudnych spraw i ze wszystkim można było do niej iść i nie zamiatała pod dywan, jak teraz. Jak na możliwości radnej, to super osoba.
29-01-2021 13:43:43
anty-pis
i nie pisz Tomeczku że nikt nie oczekuje żeby się tłumaczyli. Powinni się cały czas tłumaczyć i widać że piszesz od nich. Milionów topionych w tunelu nie da rady zasłonić postawieniem kilku latarni! Typowe pisiorstwo
29-01-2021 13:40:12
anty-pis
Jesteście siebie warci drogie państwo i załatwiajcie te swoje porachunki gdzie indziej. Jedni nie robili nic a nic. Drudzy obiecali że będzie tanio a robią drogo jak nie wiem. I nie chodzi tu o tysiąc dwa ale o kilkadziesiąt milionów nowych polskich złotych! Zasłanianie sie Swarzędzem to kiepścizna i nie róbcie z ludzi głupich bo widać jak nic że nadajecie z urzędu a to klepanie sie po pleckach to może tylko śmieszyć. W Kostrzynie rządzi krypto pis. Czekać kiedy wymyślą żeby budować przekop do bałtyku albo lotnisko
29-01-2021 12:44:41
Tomasz
Mario czy Renato? Ale nikt z Mieszkańców nie oczekuje aby obecna władza tłumaczyła się zwłaszcza Pani z czegokolwiek. Pani była już w samorządzie a Mieszkańcy w 2014 roku ocenili Pani dokonania. Przede wszystkim w zakresie całkowitego marazmu i zaściankowości do jakiego miasto i gmina została doprowadzona w 2014 roku.
29-01-2021 11:47:41
Maria
Kaśka, Krzychu sami sobie piszecie pochwały. Inteligentni ludzie widzą. Z Kobylnicą strzał oddaliście, ale sobie sami w kolano. Przykre, że władza nie potrafi logicznie wyjaśnić, dlaczego wzrosły koszty na przedszkola od 2014 do 2021 o 5,5 mln zł, czyli prawie trzykrotnie. Odpowiedzi, że wzrosły wynagrodzenia to kłamstwo, bo koszt wzrostu wynagrodzeń to ok. 400 tys. zł przez ten okres czasu. Skąd wzrost o ponad 5 mln zł. Mieszkańcom płacącym podatki należą się wyjaśnienia.
29-01-2021 07:19:01
Kaśka
Do Krzycha. Zgadzam się. Jak widać po wpisie Osho. Za chwilę pseudoopozycja będzie porównywać jeszcze rozmiar kostki brukowej byle tylko hejtowac obecną władzę. Na szczęście w naszej gminie mieszkają inteligentni ludzie. Widzą dobre zmiany. Inwestycje i rozwój miasta i gminy. I rzeczywiście Burmistrz i Rada mogą być spokojni. Robią dobrą robotę i to ludzie widzą.
28-01-2021 21:45:03
Osho
Tunel w Kobylnicy będzie dwa razy dłuższy niż w Kostrzynie. Kostrzyński tylko 30 m za ok. 30 mln zł. W Kobylnicy 70 m, czyli wyjdzie niemal o połowę taniej za 1 metr. W dodatku do całości inwestycji Gmina Swarzędz dołoży tylko 14 mln zł. Gmina Kostrzyn, aby otrzymać 14 mln zł, wyłoży co najmniej 32 mln zł i PALOWANIE. Wolę porównanie do tunelu w Pobiedziskach, bo porównywalny rozmiarem z Kostrzyńskim i termin wykonania przypadał na budowę węzłów przesiadkowych, a w ramach węzła przesiadkowego Matysek nie wykorzystał dofinansowania na tunel w ramach ZIT. Budowa tunelu w Pobiedziskach, kosztowała niemal pięciokrotnie mniej niż w Kostrzynie!
28-01-2021 17:05:20
Krzychu
I opozycja po strzale ze Swarzędza znowu zaczyna atakować. Co za ludzie.
28-01-2021 16:59:42
Robert
Nie masz się z czego wypisywać skoro nigdy nie byłeś wyborcom.
28-01-2021 16:51:51
DO TOMEK
3 lata na ZAPROJEKTOWANIE i WYBUDOWANIE tunelu w Kobylnicy. Wprowadzasz w błąd czytelników celowo? Czy nie umiesz czytać ze zrozumieniem ?
28-01-2021 16:39:37
?
Próbuję czytać te komentarze i jeśli to jest mowa miłości Nowej Twarzy (Oblicza) Gminy, to ja się wypisuje z grona wyborców NOG. Nie będziecie mnie reprezentować w tak okropny sposób. Życze sobie debaty publicznej na poziomie, a nie skowytu.
28-01-2021 16:34:06
Fakty
Renata i znowu pomyłka. To ty uwazasz że ktokolwiek napisze dobrze o gminie jest przez Was atakowany kolejnymi bezsensownymi argumentami.
28-01-2021 16:25:05
Kostrzyniak
Nie spodziewałem się, że ujawnienie, że radni uchwalili na rok 2021 na przedszkola o 3000000 zł więcej niż na to samo zadanie w roku 2019 i o ponad 5,5 mln więcej niż na rok 2014, spowoduje taką falę hejtu. Ludzie czytajcie te informacje. To prawda a ilość hejtu by odwrócić uwagę... to tylko potwierdza. Te różnice to fakty. Decyzja o włączeniu operatora to zmniejszenie ilości dzieci w przedszkolu publicznym i wzrost kosztów w przeliczeniu na jedno dziecko. Stąd wzrost kosztów dla gminy i o tym uprzedzała p. Lepczyk w 2017 r. Teraz na podstawie dokumentów widzimy, o co chodziło.Dla gminy to dodatkowy wydatek co najmniej 3 mln zł rocznie przez 10 lat, co najmniej 30 mln zł.
28-01-2021 16:06:18
Fakty
Kaśka, Robert, Marian, czy inny nick reprezentujący władzę, dla każdego, kto was zna, jest jasne, że reagujecie HEJTEM, gdy ktoś poda fakty i liczby, które są podane na stronie Urzędu. Skowyt dużymi literami i wykrzyknikami to sygnał, że ludzie wreszcie piszą prawdę i zaglądają do dokumentów. Dość obrażania osób mających odmienne poglądy!
28-01-2021 16:05:53
Tomek
Jeżeli to prawda co napisał marian, że "Gmina Swarzędz ZMIOTŁA kostrzyńską opozycję i hejterów. Matysek może spać spokojnie. Informacja roku!!!! Tunel w Kobylnicy i 200 metrów drogi będzie kosztował 45 MILIONÓW ZŁOTYCH !!!!!!! Dodatkowo 7 MILIONÓW ZŁOTYCH będzie kosztowała budowa JEDNEGO RONDA w ciągu byłej drogi krajowej nr 5!!!!!!!! ŁĄCZNIE 52 MILIONY ZŁOTYCH !!!!!! TERMIN REALIZACJI 3 LATA!!!! NA BUDOWĘ TUNELU i 200 metrów drogi!!!! A Gmina Kostrzyn – 53 MILIONY ZŁOTYCH zgodnie z umową po przetargu kosztował TUNEL i będzie kosztować budowa nowego układu drogowego składającego się z budowy nowych dróg oraz modernizacji ulic Kopernika, Al. 3 Maja, Miłosza, Nad Strumieniem, cześć Średzkiej i Sienkiewicza. ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TYCH DRÓG TO PONAD 2,5 KILOMETRA!!! Powstaną 3 ronda i ścieżki rowerowe". To naprawdę wstyd dla tych hejterów. Może w końcu ktoś by ich podał do sądu za opowiadanie bzdur.
28-01-2021 15:52:55
Tomek
O matko. Ale wtopa opozycji. Tyle hejtu, tyle jadu i co? Zdemaskowani!!!
28-01-2021 15:47:40
Kostrzynianin
Idziecie na rekord komentarzy? Myślę, że ta dyskusja już nic nie wnosi.
28-01-2021 15:28:25
Bez emocji
Budowa tunelu w Kobylnicy -koszt gminy Swarzędz 14 milionów. Budowa tunelu w Kostrzynie -koszt gminy Kostrzyn 32 miliony plus koszt palowania. Takie są fakty, więc o co te krzyki ?
28-01-2021 15:19:34
Kaśka
DO ROBERT! Czyli teraz opozycja uważa, że nie trzeba było budować tunelu!!!!! Buhahaha. BEZ tunelu. Wam już kompletnie pomyliło się co i z czym hejtujecie! Swarzędz Was załatwił. O czym wy będziecie teraz te bzdury pisac? Zajmijcie się kupami w Siekierkach. Tylko do tego się nadajecie.
28-01-2021 14:50:17
Rafal
Przemek czyli Renata. Jak to jest że 53 miliony w Kostrzynie i 52 miliony w Swarzędzu?
28-01-2021 14:47:07
Kaśka
I się zaczyna. Swarzędz załatwił pseudoopozycję w Kostrzynie. Hejterzy!!!! 53 miliony Tunel i 2.5 km dróg z 3 rondami. Swarzędz 52 miliony Tunel i 200 metrów drogi i 1 rondo.
28-01-2021 14:39:39
REDAKCJA
@Przemek: Pilnuje tego tematu. Jak pojawią się nowe fakty w tej sprawie oczywiście poinformuje o tym Czytelników.
W sprawach dotyczących redakcji proszę o kontakt bezpośredni na maila: redakcja@infokostrzyn.pl lub przez formularz: www.kontakt.infokostrzyn.pl. Pozdrawiam
28-01-2021 14:35:18
Przemek
Panie Redaktorze, czy może uzyskać Pan informacje na temat prac przy tunelu ? Znów od dłuższego czasu się nic nie dzieje. Podobno zima miała w niczym nie przeszkodzić a tu jednak widać do innego.
28-01-2021 14:01:37
DO ROBERT
Osiedla można było połączyć BEZ budowy tunelu. Z resztą do dziś nie są połaczone. Nadal nie macie w urzędzie argumentów na wydawanie ponad 40 milionów przy 14 milionach w Swarzędzu ;) jak idzie palowanie ?
28-01-2021 13:38:21
Z Miłosza
Miłosza w szczerym polu? Kopernika w szczerym polu? 3 Maja w szczerym polu ? Proszę Cię odczep się. NASZE GRUNWALDZKIE jest nasze! NIGDY NIE BEDZIE TWOJE!!!!
28-01-2021 13:35:23
Kostrzyn 53 mln Swarzędz 52 mln
NOKAUT!!!! Po informacji dotyczącej tunelu w Swarzędzu opozycja w naszej gminie nadaje się do jednego. Do zakopania!!!!!
28-01-2021 13:33:07
Robert
DO ROBERT. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAH! Czytający te Twoje wpisy płaczą ze śmiechu. HAHAHHAHAHAHA. Teraz w szczerym polu HAHAHAHAHAH Dwa OSIEDLA POŁĄCZONE DZIEKI TEMU grunty do zabudowy a Ty znowu swoje. HAHAHAHAHAHAHHA
28-01-2021 13:18:02
DO ROBERT
tylko, że te drogi są dodatkowym kosztem do tunelu, bo tunel jest w szczerym polu na jeziorze. Gdyby tunel był w rozsądniejszym miejscu to drogi byłyby krótsze jak w Kobylnicy a sama inwestycja w Kostrzynie kosztowałaby mniej niż 25 milionów złotych. I to byłby sukces. A tak buduje się tunel w szczerym polu, do któego trzeba dobudować drogi co PODRAŻA inwestycję. I gdzie tu sukces ?
28-01-2021 13:05:33
Kaśka
Do Fakty. FAKTEM JEST ŻE KŁAMAŁAŚ I OSZUKIWAŁAŚ MIESZKAŃCÓW PISZĄC BZDURY!
28-01-2021 13:03:56
Opozycja
OPOZYCJO CZAS PRZEPROSIĆ ZA HEJT!!!!!!!!!
28-01-2021 13:03:28
twarde dane
FAKTY są takie, że gmina Swarzędz za tunel z infrastrukturą towarzyszącą zapłaci 14 mln złotych ze swoich. Gmina Kostrzyn za tunel z infrastrukturą towarzyszącą zapłaci minimum 42 miliony złotych. Zatem SWARZĘDZ za inwestycje o tej samej wartości płaci ze swojego budżetu TRZY RAZY MNIEJ niż Kostrzyn. Przy czym Swarzędz nie zamyka żadnego przejazdu. Reszta komentarzy to próba odwrócenia uwagi od tego, że inwestycję w Kostrzynie finansowo dzwiga GMIAN KOSTRZYN, a w Kobylnicy SWARZĘDZ jest tylko małym partycypantem, bo koszty ponoszą głównie PKP i powiat.
28-01-2021 12:55:24
Robert
Do Fakty!!! Skończ ten hejt. 53 miliony Kostrzyn, 52 miliony Swarzędz za 10 razy mniej dróg!!!!
28-01-2021 12:48:40
Obserwator
Niech ta pandemia się już zakończy - ludzie wezmą się do konkretnej roboty i przestaną marnować czas na pisanie "blebleble" na forach! Ze stu wirtualnych burmistrzów mamy w gminie :) no i kilkanaście wirtualnych rad gminy :) Blubranie jest łatwe - "robić nie ma komu"!
28-01-2021 12:37:50
Robert
Do Fakty!!! Skończ ten hejt. 53 miliony Kostrzyn, 52 miliony Swarzędz za 10 razy mniej dróg!!!!
28-01-2021 12:34:07
Fakty
Kaśka, Robert, Marian czytajcie ze zrozumieniem. Faktem jest, że Kobylnica nie leży na linii E20 i nie mogła skorzystać z 85% dofinansowania z ZIT na budowę tunelu w ramach budowy punktu przesiadkowego. To, że zbudowano punkt przesiadkowy bez tunelu nie ma nic do rzeczy, bo KOSTRZYN mógł zbudować tunel w ramach budowy punktu przesiadkowego i tego nie zrobił DLACZEGO? Na podstawie Porozumienia, na podstawie którego zamknęliście dwa przejazdy kolejowe i po wpisach wnoszę, że czytanie to wasz słaby punkt.
28-01-2021 12:32:38
Leokadia
Brawo Panowie Burmistrzowie, Brawo Radni Rady Miejskiej! Dwa lata kłamstw o kosztach tunelu i okazało się, że osoby anonimowe próbowały wmówić kłamstwa nam Mieszkańcom. Skoro nasza gmina buduje tunel i drogi za 53 miliony a gmina Swarzędz za 52 miliony tunel i 10 razy mniej dróg, to naprawdę ktoś w naszej gminie próbował wmówić kłamstwo Kostrzyniakom. Wszyscy wiemy co za Panie za tym stoją. Gratuluję Wam. Jesteście bardzo dobrymi ludźmi i dbacie o dobro nas Mieszkańców.
28-01-2021 12:19:30
Zbyszek
Ale wtopa z tymi wpisami odnośnie drogiego tunelu w Kostrzynie. 52 Miliony w Swarzędzu ??? I jedno rondo? Przecież takie rondo z 2,5-3 mln kosztuje. A Kostrzyn wybuduje 3 ronda! Okazało się, że dwa lata pisania bzdur. Gratuluję Burmistrzom i Radnym za dobrą decyzję dotyczącą budowy tunelu za dobre pieniądze. Brawo
28-01-2021 12:13:49
Kostrzyn 53 mln Swarzędz 52 mln
KOSTRZYN 53 MLN na tunel i 2,5 kilometra dróg i 3 ronda, SWARZĘDZ W KOBYLNICY 52 MLN na tunel, 200 metrów drogi i 1 rondo !!!!!!!!!!! Kostrzyńskie Trole zmiażdżone!!!!!!!!
28-01-2021 12:05:20
Kaśka
KLAMSTOW!!!! CODZIENNIE TAM JEZDZE!!! W KOBYLNICY WYBUDOWANO WEZEŁ PRZESIADKOWY ZA UNIJNE!!!!!!!
28-01-2021 12:00:01
Do Marian
200 metrów drogi w Swaju!!!!!!!!! Rondo za 7 mln !!!!!!! Co Ty za brednie wypisujesz!!!! Chcesz porównywać 200 metrów do 2.5 km !!!!!! I okazało się po dwóch latach hejtu, że gmina Kostrzyn otrzymała bardzo dobre, rynkowe oferty na realizację dróg i tunelu. Brawo Władza Gminy Kostrzyn za dobre i jak widac racjonalne decyzje!!!!! I gratulacje, że nie czytacie tych PSEUDOFACHOWCOW !!!!
28-01-2021 11:54:57
Robert
Jeżeli to prawda co pisze Marian to rzeczywiście katastrofa i kapitulacja kostrzynskiej opozycji. 2 lata kampanii hejtu i ... gmina Swarzędz załatwiła ich całkowicie!!!!!
28-01-2021 11:52:35
Marian ze Swarzędza
Kłamstwo. W Kobylnicy wybudowaliśmy ZINTEGROWANY WEZEŁ PRZESIADKOWY!!!
28-01-2021 11:44:30
Do Marian
a ile z tej kasy zapłaci gmina Swarzędz ? 14 milionów - Kostrzyn dołożył 15 milionów ze swoich do tunelu dwa razy krótszego- o tym nie wspominasz. W Kobylnicy tunel będzie miał 70m a nie 30 jak w Kostrzynie. Czyli 14 mln Swarzędz, 42 miliony a juz wiadomo że będzie więcej, gmina Kostrzyn. Dziękuję z uwagę
28-01-2021 11:37:38
Fakty
Co do Kobylnicy - nie leży na linii kolejowej E20. Nie mieli takiej szansy, jak gmina Kostrzyn, by wybudować tunel budując punkt przesiadkowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z 85% dofinansowania unijnego. Nie dość, że nie umieliście wykorzystać szansy na to dofinansowanie, to jeszcze wybraliście miejsce na tunel i drogi dojazdowe na grząskim terenie po byłym jeziorze Pło i wnioskowaliście o zamknięcie dwóch przejazdów kolejowych. To jest szczyt głupoty, który nie da się niczym usprawiedliwić. Termin realizacji budowy węzła przesiadkowego minął w 2018 r. i od tego czasu powinniśmy już jeździć tunelem, gdyby wszystko szło jak należy...
28-01-2021 11:25:53
Kostrzyniak
W 2014 też przedszkole było bezpłatne do 5 godzin. Za 6 godzinę i następną koszt symboliczny - 1 zł. Rodzice płacili tak jak płacą za wyżywienie. Czytaj - wszystko jest w uchwale. Ukrywasz się pod Nickiem Michał i powinno być ci wstyd, bo jako reprezentant władzy nie masz pojęciach, że doprowadziłeś w krótkim czasie do niemal trzykrotnego wzrostu kosztów. To są rocznie co najmniej 3 mln zł dodatkowych kosztów za decyzje tych władz.
28-01-2021 11:08:55
Fakty
Michał, dziwi mnie, że adresujesz wypowiedzi do osoby, która tu nie pisze. Co za respekt! Od 2014 do 2021 na płace tylko niecałe 400 tys. zł więcej w ponad 5,5 mln wzrostu kosztów na przedszkola. Czyli prawie nic! Nie rozumiesz mechanizmów naliczania kosztów i rozminąłeś się z prawdą! Pieniądze na bezpłatne przedszkole to efekt prorodzinnej polityki rządu powiązanej z subwencjami dla gmin. Gmina nie pobierała też opłat w 2014 r. za 5 godzin zajęć dziennie. Obecnie nadal rodzice płacą za wyżywienie i zajęcia dodatkowe. Jeśli wracasz do 2014 roku to koszt w paragrafie przedszkola wynosił 3086122,91 zł. W roku 2021 ten koszt wzrósł do 8514404,00 zł. w stosunku do roku 2014 różnica wynosi aż ponad 5 i pół miliona zł - licząc ROCZNIE, bo to wydatki bieżące. I nie pisz bzdur, że wynagrodzenia wzrosły o tyle, bo to totalne kłamstwo. Wynagrodzenia wzrosły od 2014 roku - 1152410,00 do 2021 r. - 1536449,00 tylko o 384039 zł. Wynagrodzenia to ułamek gigantycznego wzrostu.
28-01-2021 10:30:17
Michał
Rozumiem. NIE ZROZUMIAŁAŚ!!!
28-01-2021 10:24:48
Michał
Jeszcze raz. Pani Renato. Od 2020 roku DZIECI W GMINIE KOSTRZYN CHODZĄ DO DWÓCH PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI!! Ilość miejsc w publicznych przedszkolach zwiększyła się od 2014 roku ze 160 do 350!!!!! Dzięki temu rodzice 350 dzieci w gminie Kostrzyn NIE PŁACĄ ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU!!! Ten koszt pokrywa gmina z podatków płaconych przez mieszkańców!!!! Dlatego koszt realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego w gminie Kostrzyn wzrósł. Dzięki temu rodzice tych młodych ludzi nie muszą ze swoich domowych budżetów wydawać pieniędzy na ten cel. Mogą je dzieki temu przeznaczyć na pokrycie innych wydatków służącym danej rodzinie. To się nazywa: realizacja polityki prorodzinnej w gminie. Czy Pani to jest wstanie zrozumieć???
28-01-2021 10:18:13
Marian ze Swarzędza
Gmina Swarzędz ZMIOTŁA kostrzyńską opozycję i hejterów. Matysek może spać spokojnie. Informacja roku!!!! Tunel w Kobylnicy i 200 metrów drogi będzie kosztował 45 MILIONÓW ZŁOTYCH !!!!!!! Dodatkowo 7 MILIONÓW ZŁOTYCH będzie kosztowała budowa JEDNEGO RONDA w ciągu byłej drogi krajowej nr 5!!!!!!!! ŁĄCZNIE 52 MILIONY ZŁOTYCH !!!!!! TERMIN REALIZACJI 3 LATA!!!! NA BUDOWĘ TUNELU i 200 metrów drogi!!!! A Gmina Kostrzyn – 53 MILIONY ZŁOTYCH zgodnie z umową po przetargu kosztował TUNEL i będzie kosztować budowa nowego układu drogowego składającego się z budowy nowych dróg oraz modernizacji ulic Kopernika, Al. 3 Maja, Miłosza, Nad Strumieniem, cześć Średzkiej i Sienkiewicza. ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TYCH DRÓG TO PONAD 2,5 KILOMETRA!!! Powstaną 3 ronda i ścieżki rowerowe. Anonimowe gminne trolle – TO WASZ KONIEC. Wstydu oszczędźcie !!!!!!!!!!!!
28-01-2021 09:58:49
Do Michał
fakt, z twardymi danymi czyli faktami przecież nie będziesz polemizował, prawda ?
28-01-2021 08:53:56
Do Michał
@Michał. Dalej będziecie się tak przekomarzać ? Kiedy wreszcie zrozumiecie, że nie tylko Renata ma odmienne zdanie na temat działań kostrzyńskiej władzy.
28-01-2021 08:30:04
...
Michał, czy kim tam jesteś naprawdę. Zamiast myśleć tylko o imprezkach (czy jak to tam nazywasz rekreacja), napisz rzetelnie jak idzie palowanie. Ale tak wiesz, w oparciu o fakty. Do zamontowania jest x elementów, do dnia 27 stycznia zamontowano y elementów. A potem zajmij się smogiem. Bo zastanawianie się nad rekreacją w tych oparach czadu w Kostrzynie to jak budowanie placu zabaw na wysypisku śmieci, takim aktywnie działającym. Bo wiesz, można wrzucać fotki z dzieciakami zjeżdżającymi na sankach i pisać, że jest pięknie, ale w tym powietrzu te dzieci w czasie zjeżdżania na "świeżym" powietrzu "wypaliły" pewnie odpowiednik pół paczki papierosów. Czy pisanie o tym się Tobie podoba, czy nie.
28-01-2021 08:22:19
Do Michał
Żeby uciać populizm, demagogię i manipulację, jakimi posługujesz się w swoich wpisach twarde dane z projektów budżetów na rok 2020 i 2021 2021 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2 000 000 - takiej pozycji w 2020 nie było w projekcie budżetu. Czyli to wprost kosz tego co budżet płaci do nowego przedszkola WYNAGRODZENIA; 2021 1 536 449,00 2020 1 797 100,00 czyli wynagrodzenia ZMALAŁY, nie wzrosły !! Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2021 700 000,00 2020 500 000,00 czyli mimo nowego przedszkola w 2021 roku więcej dzieci w wieku szkolnym uczy się poza gminą Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2021 3 000 000,00 2020 2 400 000,00 czyli również więcej dzieci będzie w przedszkolach niepublicznych i najważniejsze pytanie - o ile miejsc zwiększyła się ilość w przedszkolach publicznych. BO porównywanie ilosci 2021 do 2014 to prymitywna manipulacja
28-01-2021 01:18:57
Michał
I dalej. Wzrost kosztów funkcjonowania przedszkoli i dziesiątek innych placówek związanych z oświatą, administracją, jak również w sektorze prywatnym spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń. Tak. Albo jest to narzucone i tu przykład sektora oświaty gdzie regularnie zwiększa się wynagrodzenia lub wyznacznikiem jest coroczny wzrost najniższego wynagrodzenia w Polsce. Tak Pani Renato. Ludzie chcą i przede wszystkim powinni z roku na rok zarabiać więcej. Jest to naturalny proces gospodarczy. Dla gminy jest to z jeden strony koszt ale z drugiej strony dzieki temu następuje wzrost udziału w podatku dochodowym. Koszt funkcjonowania przedszkoli wzrósł bo jest więcej dzieci w placówkach oświatowych. I co najlepsze. Nie wydatkowała środków z budżetu na budowę a w kolejnych latach nie będzie ponosić kosztów utrzymania obiektu nowego przedszkola. Dzięki temu pieniądze, które nie wydała na budowę może przeznaczyć na inne cele. Na przykład na cele zwiazane właśnie z wychowaniem i rozwojem dzieci poprzez budowę innej infrastruktury choćby rekreacyjnej. Może rewitalizowac tereny przy zbiorniku, może wybudować place zabaw, może wybudować boiska albo w co mocno wierzę wybuduje lodowisko. Tak by można było po powrocie dziecka z BEZPŁATNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, rodzinnie aktywnie spędzić czas korzystając z infrastruktury rekreacyjnej w gminie.
28-01-2021 00:51:06
Michał
Jeszcze raz. Pani Renato. Od 2020 roku DZIECI W GMINIE KOSTRZYN CHODZĄ DO DWÓCH PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI!! Ilość miejsc w publicznych przedszkolach zwiększyła się od 2014 roku ze 160 do 350!!!!! Dzięki temu rodzice 350 dzieci w gminie Kostrzyn NIE PŁACĄ ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU!!! Ten koszt pokrywa gmina z podatków płaconych przez mieszkańców!!!! Dlatego koszt realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego w gminie Kostrzyn wzrósł. Dzięki temu rodzice tych młodych ludzi nie muszą ze swoich domowych budżetów wydawać pieniędzy na ten cel. Mogą je dzieki temu przeznaczyć na pokrycie innych wydatków służącym danej rodzinie. To się nazywa: realizacja polityki prorodzinnej w gminie. Czy Pani to jest wstanie zrozumieć???
27-01-2021 22:18:55
Ko
Wzrost o 3000000 zł rocznie kosztów za przedszkola to skutek zmniejszenia ilości dzieci w przedszkolu publicznym i uprzywilejowania naboru u operatora. Te polityczne decyzje skutkują wzrostem kosztów na dziecko w przedszkolu publicznym. A można było temu zapobiec, gdyby burmistrz rozbudował istniejące przedszkole wykorzystując milion zł dofinansowania. Wolał podpisać na 10 lat umowę z operatorem, więc koszty x10 i wyjdzie 30 milionów zł jeśli nie więcej. Ile dróg, przedszkoli, żłobków można by wybudować za te przejedzone w następnych latach dziesiątki milionów?
27-01-2021 21:09:27
Michał
Do Kostrzyniak. Pani Renato znowu pudło. Hejt w Pani stylu. W 2014 roku moja córka nie dostała się do Przedszkola Publicznego ponieważ nie było w nim miejsc. Musieliśmy z żoną zapisać do Niepublicznego, w którym płaciliśmy 480 złotych miesięcznie. Przez to m.in. brałem nadgodziny w pracy, żeby opłacić podyt dziecka w przedszkolu. Jak dobrze pamiętam w 2014 roku !!! taki los spotkał blisko setkę dzieci. Miejsc w Publicznym Przedszkolu było 160!!! Dziś istnieją DWA PUBLICZNE PRZEDSZKOLA W KTÓRYCH JEST 350 MIEJSC !!! Proszę przedstać hejtować!!!
27-01-2021 14:48:11
Meg
I cyk - ile kanalizacji i dróg za 3 000 000 zł rocznie moglibyśmy wybudować?
26-01-2021 22:16:36
Kostrzyniak
3000000 zł rocznie więcej na przedszkola w 2021 w porównaniu do 2019 roku, w którym nie działał jeszcze operator. Więcej niż o połowę wzrosły koszty za przedszkola. To jest szokująca informacja. Rok 2019 było 5645015 zł. Rok 2021 - 8514404 zł i może koszty do grudnia wzrosną.
18-01-2021 16:19:50
Miko
Kasiu, nie wierzę burmistrzowi, dlatego trzymał w tajemnicy informację o zamknięciu dwóch przejazdów kolejowych przed ukończeniem budowy dróg dojazdowych - poinformował o tym w kwietniu 2019. Nie wierzę burmistrzowi, ponieważ radnym przedstawił i nam na piśmie w Aktualnościach na stronie Urzędu Miejskiego 11 maja 2016, (gdy zrezygnował z budowy tunelu za środki unijne na budowę węzła przesiadkowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) że cała budowa tunelu z drogami dojazdowymi to koszt ok. 14 mln zł, z czego 8-9 mln zł będzie kosztował sam tunel. Dzisiaj widzimy, że koszty tych inwestycji to grubo ponad 50 mln zł, a gmina zadłużona. Nie wierzę burmistrzowi, bo pisał, że pozyskał ok. 14 mln zł z PKP czyli 100 % na budowę tunelu, co w świetle wcześniejszych informacji było manipulacją. Dzisiaj licząc koszty całości inwestycji dofinansowanie wyniesie mniej niż 25 %. I wiele innych przykładów...
16-01-2021 23:06:11
Piotr
Pani Kasiu. Proszę w takim razie zapoznać się z procesem budowy tunelu w Pobiedziskach. Jakie byly związane z budową kontrowersje, jakie podmioty brały udział w inwestycji i na jakie przeszkody trafili budowlańcy. No i koszta! To także niedaleko...
16-01-2021 19:40:27
Do Kasia
Z całym szacunkiem. Mieszkam w gminie Kostrzyn, ponoszę wyższe koszty życia w związku z budową, która jest opóźniona o rok. To nie jest rozważanie akademickie.
16-01-2021 17:01:55
Kasia
Z całym szacunkiem dla wszystkich komentujących, jednak daję wiarę urzędnikom. Inwestycja jest zadaniem zbiorowym kilku podmiotów jak PKP, Powiat i Gmina. Na pewno decyzje nie są tylko jednej osoby bez konsultacji z pozostałymi stronami porozumienia. Z drugiej strony podobna inwestycja zadziewa sie w Kobylnicy z tymi samymi podmiotami i współdzieląc koszty inwestycji podobnie jak u nas. Zobaczymy jak tam będzie przebiegać budowa tunelu. Czy też będzie tyle kontrowersji? Będziemy mieli okazję zobaczyć z jakimi przeszkodami spotkają się budowlańcy i inwestorzy na placu budowy tunelu kobylnickiego. To niedaleko. I jak będzie wyglądać dyscyplina terminarzowa. Pozdrawiam.
15-01-2021 22:15:04
bez nicku
Kasiu, mylisz się! Na podstawie dokumentów np. Porozumienia z PKP, wyraźnie dowiedzieliśmy się, że to burmistrz Matysek wnioskował o zamknięcie dwóch przejazdów. To PKP PLK wyraziła zgodę i określiła maj 2019 jako termin zamknięcia przejazdów. Był to termin zakończenia inwestycji realizowanej przez PKP. Piszesz, że nikt normalny, by na to się nie zgodził. To Twoje słowa! Od samego początku władze wiedziały, że do maja 2019 nie zakończą inwestycji budowy dróg. Więcej! Na 2019 rok nawet nie zaplanowano w budżecie środków na budowę drogi objazdowej na czas budowy. Środki przesuwani dopiero w 2019 r., a droga Wiosny Ludów budowana była dopiero po zamknięciu przejazdów. Jest chaos. A p.Lepczyk, próbowała pomóc włodarzom, wskazując źródło finansowania unijnego, z którego gmina miała ułatwione pozyskanie środków na budowę węzła przesiadkowego w Kostrzynie i Gułtowach. W ramach projektu gmina mogła między innymi pozyskać 85% dofinansowania na budowę tunelu, bo po uwagach p. Lepczyk taki zapis wprowadzono. Korzystając z tego źródła finansowania, gmina nie była by zależna od pieniędzy PKP i mogła wynegocjować więcej. Na tacy podane dobro i odrzucono. Zgadzam się. To nienormalne.
15-01-2021 21:44:38
Piotr
Pani Kasi na na fanpageu o którym Pani wspomina prezentowane są opinie i analizy, które w ogromnej większości ( a chyba nawet zawsze) poparte są dowodami np. skanami lub sreeenami dokumentów, odpowiednimi cytatatmi wywoływanych osób itd. Jeżeli któraś z wywoływanych tam spraw nosiła znamiona pomówienia lub kłamstwa, to zainteresowane osoby/instytucje mają narzędzia(przede wszystkim prawne w przypadku jego złamania) do udowodnienia, że jest inaczej. Do tej pory nikt z tego nie skorzystał. Wnioski proszę wyciągnąć samemu.
15-01-2021 19:57:48
obserwatorka
A tak może radni zajmą się tym tunelem bo ratusz nie daje radny ,dostają ok 200 tys złotych rocznie a przez kadencje to będzie ok MILION ZŁOTYCH z naszych podatków ,na sesji bardzo mało aktywni ,przy 15 radnych odzywaja się tylko 2-3 osoby a budowa będzie trwać 5 lat
15-01-2021 19:06:32
Do Kasia
List intencyjny. Przeczytaj list intencyjny. Jakim cudem po placu budowy mogą jechać inter city? Przecież ta sama ulicą, która prowadzi do zamkniętego przejazdu do Środy jest jedynyn dojazden do przedszkola. Trzeba ją zamknąć, bo to plac budowy? Litości! No nie macie argumentów, naprawdę.
15-01-2021 18:41:04
Kasia
Do Piotra,. To wobec tego czym jest profil gmina koszczyń? Czym są komentarze szkalujące dobre imię urzędu Burmistrza, Gminy, urzędników radnych i całej rady. Trafiamy na treści o nielegalności działania, o wywieraniu presji, ograniczaniu decyzyjności radnym i wymuszaniu decyzji w konkretnych spawach. Słyszymy o narażaniu płynności finansów publicznych i niegospodarności. Notorycznie wszystko jest pokazywane w złym świetle i jako nadużycia. To są zbyt mocne zarzuty żeby stać i milczeć. Oczekuję dowodów na tak postawione zarzuty. Nie co komu się wydaje. Oczekuję twardych dowodów. Inaczej są to: publiczne pomówienia, zniesławianie, znieważanie mogące mieć wpływ na wiarygodność i sprawowanie urzędu. Co oznacza, że ziszczają się przesłanki hejtu.
15-01-2021 18:31:30
@Kasia
Co to za bełkot? Nie masz pojęcia o czym piszesz.
15-01-2021 18:28:09
Kasia
Do Piotra,. To wobec tego czym jest profil gmina koszczyń? Czym są komentarze szkalujące dobre imię urzędu Burmistrza, Gminy, urzędników radnych i całej rady. Trafiamy na treści o nielegalności działania, o wywieraniu presji, ograniczaniu decyzyjności radnym i wymuszaniu decyzji w konkretnych spawach. Słyszymy o narażaniu płynności finansów publicznych i niegospodarności. Notorycznie wszystko jest pokazywane w złym świetle i jako nadużycia. To są zbyt mocne zarzuty żeby stać i milczeć. Oczekuję dowodów na tak postawione zarzuty. Nie co komu się wydaje. Oczekuję twardych dowodów. Inaczej są to: publiczne pomówienia, zniesławianie, znieważanie mogące mieć wpływ na wiarygodność i sprawowanie urzędu. Co oznacza, że ziszczają się przesłanki hejtu.
15-01-2021 14:58:54
Kasia
Do 15-01-2021 12:44:05 Do Kasia, Kwestionowane wyłączone z ruchu przejazdy to droga przez torowisko nad którym jednocześnie buduje się tunel. Nie wierzę, że zamknięcie przejazdów nie ma związku z budową tunelu i infrastrukturą drogową wokół. Dlaczego nikt nie ma pretensji do kolei czy powiatu czy ekspertów budowlanych? Nie zamierzam nikogo bronić, ale logika i elementarna wiedza wskazuje na absurdalne oskarżenia stawiane gminie. Gmina jest ostatnim ogniwem w uzgodnieniach stron procesu inwestycyjnego i podejmuje decyzje zgodnie z uzgodnieniami i zgodnie z kompetencjami, zgodnie z kpa. Gdyby nie istniała taka konieczność to nikt normalny celowo nie blokowałby ludziom drogi do domu. Cały teren jest placem budowy i nie ma opcji oddania części bez zakończenia całej inwestycji zgodnie z dokumentacją budowlaną, ale to akurat powinno być wszystkim zgromadzonym znane.
15-01-2021 14:42:16
Piotr
Pani Kasiu aby dowiedzieć się czym jest hejt wystarczy zobaczyć którąkolwiek z sesji aktualnej kadnecji lub spróbować cokolwiek skomentować krytycznie (ale merytorycznie) pod postem na profilu urzędu.
15-01-2021 13:21:42
Do co takiego?
W którym miejscu, komentarzu jest krytyka radnej Dudzińskiej? Lub może pod którym nickiem kryje się jej godność.
15-01-2021 12:44:05
Do Kasia
Raz jeszcze. Wiele można by pisać. Fakty są takie, Burmistrz podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zamknięcie 2 przejazdów, nie łącząc tego wydarzenia z oddaniem do użytkowania przejazdu pod tunelem. Oczywiście nie zrobił tego złośliwie (a przynajmniej mam takie przekonanie). Oczywiście, jak pokazuje obecną sytuacja stagnacji przy budowie dróg , w części dotyczącej zamknięcia przejazdów, była to zła decyzja. Jej skutki ponoszą mieszkańcy. Uważasz, że zamknięcie 2 przejazdów przed uruchomieniem przejazdu pod tunelem było dobrą decyzją? Spodziewam się oczywiście od ciebie odpowiedzi, że była to najlepsza decyzja ostatniego stulecia ;-)
15-01-2021 12:34:50
Do Kasia
Każda władza, jaka by nie była, zawsze nawołuje do "nie przeszkadzania". O dziwo, kiedy nie jest / była przy władzy, uważa, że ma obowiązek krytykować obecną władze. Taki paradoks
15-01-2021 11:20:57
Kasia
Podobnież jak mój przedmówca,który „uczy zdobywać mądrość w korkach” (bardzo ekspercko) przyglądam się tej radosnej twórczości i eksperckim wypowiedziom fachowców od wszystkiego?? Mam wrażenie, że budując tunel Burmistrz złośliwie zamknął przejazdy nie dla bezpieczeństwa,bo technologia tego wymaga,lecz by utruć życie mieszkańcom.Mam pytanie do tej grupy fachowców:W którym miejscu procesu inwestycyjnego tunelu jest wina,błąd Burmistrza,skoro w inwestycje zaangażowane są Koleje,Powiat i Gmina z racji miejsca,a projekt jest wykonany zgodnie ze sztuką?I pytania do p. Renaty: 1.Za p. Pawłem proszę o przedstawienie mieszkańcom jakie środki UE udało się zdobyć pani dla Gminy? I 2.Co to jest hejt?Mam wrażenie,że wszyscy hejtują tylko pani jest fachowcem od mowy nienawiści i pogardy dla innych. Na koniec : przestańcie nakręcać spiralę nienawiści i przeszkadzać w pracy Ratuszowi.
15-01-2021 09:20:00
Do Pawel
Tak się przyglądam Twoim wypowiedziom i stwierdzam że próbujesz ośmieszyć korzyści płynące z korzystania z dofinansowania że środków z Unii Europejskiej. W takim razie stwierdzam, że czekanie w korkach jest dla Ciebie zbawienne, ponieważ, stworzy Tobie warunki do pozyskania mądrości. Dlaczego? Tutaj należy sięgnąć do księgi przysłów polskich. Mądry Polak po szkodzie. Masz jeszcze co najmniej 1,5 roku w korkach do przemyśleń na temat, co należało zrobić najpierw - zamykać przejazdy, czy uruchomić przejazd tunelem. Zapraszam do podzielenia się wnioskami z czytającymi ten portal.
14-01-2021 22:46:44
os strumiany
Ale my cierpimy a władza ma nasz w D...E to jest ok ,a podatki jak niezapłacone w terminie to naliczone odsetki a nie otwarcie tunelu w terminie kto pokryje koszta mieszkanców ,chyba prawo powinło działacz w dwie strony ,ale na tym osiedlu są mieszkają prawnicy to niech coś działaja ,bo radny zapadł sie w sen zimowy
14-01-2021 22:16:52
Pawel
Rozumiem, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to firma, która buduje tunele za darmo?
14-01-2021 21:40:54
obserwatorka
@ Renata Lepczyk popieram Panią bo Matysek powiedział ze musiał zamknąc przejazdy bo koszta gminy były by okozy 2,5 milona za dwa przejazdy a teraz dołozy ze 20 milonów do tej inwestycyjni prawdziwy fachowiec tylko tak dalej niech działa
14-01-2021 20:35:52
Marlena
Pani Renato zdrowia! Z wyrazami współczucia M.Z.
14-01-2021 20:16:05
Renifer
Oooo! Pani Renata się przebudziła z zimowego snu, trochę za szybko, ale oby tym razem bez ŻADNYCH konsekwencji ;)
14-01-2021 19:27:13
Z Grunwaldzkiego
Pani Renato. A co burmistrz Matysek miał dac w zamian? Przeciez budowany jest tunel! Kilkukrotnie było to już wyjaśnianie i wszyscy to zaakceptowali. Nie zrozumiała Pani Pawła. Jemu tak jak każdemu z Grunwaldzkiego nie chodzi o przejazd na Kornickiej. Bo na Grunwaldzkiej też się stało i traciło czas. Więc o co Pani chodzi?
14-01-2021 19:25:58
Do Paweł
Ale list intencyjny który podpisał burmistrz Matysek (gdzie jest napisane, że chce, jako reprezentujący gminę, zamknąć dwa przejazdy) mam nadzieję, że czytałeś. Jeżeli nie, jest na oficjalnej stronie gminy, inwestycje, tunel. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach części P1 strategii można było razem z punktem przesiadkowym wybudować tunel (kiedy wejdziesz na stronę ZIT, to w opisie co może zostać wybodowane w ramach P1, tunele są w punkcie 3). I jedna uwaga. Też czytałem ten wątek. Nikt nie kwestionuje budowy tunelu. Kwestionowana jest lokalizacja wybrana przez burmistrza Matyska, wydaje się, patrząc na rosnące koszty, że słusznie.
14-01-2021 18:38:02
Paweł
A czy tunel nie jest budowany?
14-01-2021 18:35:14
Robert
Pani Renato. Proszę przedstawić projekt i kwoty dofinansowań unijnych jakie udało się Pani pozyskać w ciągu ostatnich dwóch perspektyw 2007-2013 I 2014-2020?
14-01-2021 18:27:50
Paweł
A co to jest ten ZID czy ZIT? Nie znam tematu
14-01-2021 18:24:49
Kaśka
Hahahahahahha!!! Jest i ona!!!!!!!!!!!!!! Fachowiec unijny!!!!!!!
14-01-2021 17:46:59
Renata Lepczyk
Paweł, stoisz przed przejazdem kolejowym, ponieważ burmistrz Matysek zamknął 2 przejazdy kolejowe przed wybudowaniem tunelu. Twój wpis to hejt i rozsiewanie nieprawdziwych informacji. Jestem i zawsze byłam za budową tunelu i dlatego składałam uwagi do Strategii ZIT, by gmina mogła wybudować tunel bez konieczności zamykania przejazdów. O tej możliwości informowałam burmistrza i Radę na początku 2016 r. Burmistrz miał inną wizję, z możliwości nie skorzystał i efekty jego działań teraz widzimy. Cała inwestycja nie będzie kosztowała kilkanaście, ale grubo ponad 50 mln zł. Naprawdę dużo starań włożyłam w to by możliwość budowy tunelu pojawiła się w Strategii ZIT i dużo bezinteresowności, by przekazać następcom. Nie było dobrej woli naszych władz. Gmina jest jedna. Wszyscy odczujemy skutki złego wyboru, bo na tym przejeździe wszyscy stoimy, a skutki zadłużenia wszyscy odczujemy. Z wyrazami współczucia R. L.
14-01-2021 17:39:59
Do Pawła
Dziwnie adresujesz pretensje. Stałeś w korku, bo burmistrz Matysek chciał zamknąć i zamknął 2 przejazdy z trzech, nie dając nic w zamian.
14-01-2021 16:41:03
Paweł
Właśnie stałem 9 minut na przejeździe na Kórnickiej. Korek od strony miasta do Komisariatu. I jak czytam te anonimowe wypociny Reni i innych gminnych troli, że tunel niepotrzebny to szlag mnie trafia. Nigdy więcej nie waż się używać nazw, które Ciebie nie dotyczą. Bo Kórnickie, Grunwaldzkie i Strumiany NIGDY nie będą "TWOJE". One są NASZE!!!
13-01-2021 23:03:06
Bam
Jeszcze jedno. Rada widzę, że nawet nie wiesz, że opinie komisji są wysyłane do RIO, i również na tej podstawie ta instytucja wydaje swoją opinię. Przez 6 lat niczego się nie nauczyłeś.
13-01-2021 22:51:25
Bam
Rada, masz żenująco niskie kompetencje niestety, powinieneś dać sobie spokój, bo się ośmieszasz. ART. 15 mówi wyraźnie, że rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. ART. 18. daje radzie kompetencję zajmowania się wszystkimi sprawami gminy i podaje kompetencje co do których rada ma wyłączność. Mówi też o obowiązku powołania komisji rewizyjnej. Każdy radny może zgłosić problem na radzie lub do komisji rewizyjnej, każdy radny może poprosić o informacje i dokumenty.
13-01-2021 21:12:03
Rada
Bzdura. Art 18 ustawy o samorządzie określa kilkanaście zadań jakie ma Rada. W tym także kontrolne. Ale większość z nich wymaga współdziałania organów uchwałodawczych i wykonawczych czyli Wojta/ Burmistrza. Natomiast organem kontrolującym w zakresie realizowania dochodow i wydatkow gminy jest inna instytucja - REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA. To RIO wydaje opinie dot. projektu budżetu, możliwości zaciągania zobowiązań w kontekście bezpieczeństwa finansów publicznych jak również opinie dotycząca wykonania budżetu za poprzedni rok. Ponadto każda uchwała budżetowa podejmowana przez gminę w ciągu roku jest kontrolowana przez RIO. Jak dobrze pamiętam burmistrz na sesji budżetowej przedstawił opinie RIO, która była bez uwag. Więc spokojnie. Finanse gminy są w dobrej kondycji.
13-01-2021 10:16:49
BAM
Rada, subiektywnie może się podobać współpraca rady z burmistrzem, ale co do istoty tych organów, taka spolegliwość we wszystkim jest sprzeczne z prawem i prowadź do nadużyć. Rada jest organem nie tylko uchwałodawczym, ale też kontrolnym. Ma lecieć w teren i kontrolować, co burmistrz robi, albo nie robi. Ma wchodzić do jednostek i urzędu, i sprawować w imieniu mieszkańców kontrolę. Brak kontroli nad 100 milionowym budżetem to patologia. W Kostrzynie nawet odezwać się nie mogą, bo są atakowani, a co dopiero kontrolować. Obejrzyj sobie sesje. My mieszkańcy nie jesteśmy reprezentowani jak należy, bo się boją. (wilka złego). gdzie uczciwość?
12-01-2021 21:02:20
Rada
Rada jest bardzo dobra. Dobrze pracują i współpracują z włodarzami. Wolę współpracę niż gadanie dla gadania. Które słychać od dwóch lat i nic nie wnosi dla rozwoju gminy.
12-01-2021 20:58:49
Stasiu
BAM - 124 Nick Pani R. Mi brakuje kabaretu który odstawiala...
12-01-2021 20:56:36
PL
Kiedyś, gdy nie było Internetu i forum do pisania bzdur, ludzie brali łopaty do ręki i budowali... drogi, chodniki, tunele :) Dzisiaj błyszczą tylko w sieci...
12-01-2021 20:46:43
@BAM
Burmistrz i jego zastępca bardzo starannie dobrali swoich kandydatów, a teraz już radnych. Dziś brakuje mi analitycznych pytań radnego Kaczmarka, lekkości i erudycji radnego Czubaka, czy dążenia do wiedzy radnego Kukuły. Zmiana w tych okręgach niestety odbija się negatywnie na jakości pracy Rady. Brak mi też od jakiegoś czasu głosu radnego Kowalskiego, który niebezpiecznie zbliżył się do NOG. Cieszy za to coraz większa odwaga radnego Hojeńskiego. Reasumując Rada jest bardzo słaba,ba jeden czy dwa głosy z pytaniami, które należy zadawać są zakrzykiwane na zmianę przez burmistrza, zastępcę albo przewodniczącego. A jak nie można zakrzyczeć to zaraz próba zdyskredytowania albo ośmieszenia pytającego. Gmina zarządzana jest autorytarnie a rola kontrolna Rady jest żadna.
12-01-2021 20:40:22
Magdalena
Pan Szymon Matysek do bardzo dobry Burmistrz. Dobry człowiek. Gmina w końcu pięknieje i zmienia się na lepsze.
12-01-2021 20:15:08
@Kaśka
Cóż.. nic nowego. To było pewne, że Pani stchórzy;)
12-01-2021 20:11:45
Kaśka
Tym bardziej, że nawet kumple z branży tak uważają. Ale to trzeba szybko usunąć ... i zablokować kumpli. Dobrze, że języka kumplom nie odcieli. Dzięki temu przy herbatce ciekawe historie można usłyszeć jak to pseudofachowiec kabli kłaść nie umie i jak sprzedawał przyjaciół by d***kę ratować! Dobrze, że cała gmina zna już te historie ...
12-01-2021 20:07:36
Bam
Włosy się jeżą na głowie, co ten Banaszak wygaduje. Kompromitacja i brak podstawowej wiedzy o budżecie. Obowiązuje ustawa o finansach publicznych ta sama w jednostce państwowej, jak również samorządowej. Co do wydatków niewygasających, nie ma przygotowanej uchwały w Kostrzynie, bo trzeba by utworzyć odrębny rachunek i przelać środki na te zadania. BRAK PIENIĘDZY na rachunku gminy? Na to wygląda. I tego burmistrz nie powiedział radnej. Nie ma gwarancji, że te zadania będą w ogóle wykonane, pomimo że wydano część pieniędzy. Patrz Rynek co roku pierwszy etap, a pieniądze z rachunku gminy znikają. Rada powinna burmistrza rozliczać z wykonania budżetu. Dlaczego tego nie robi? Brak kompetencji?
12-01-2021 19:57:39
Kaśka
Pomówienia? Skoro robi się fuszery nie ma co się wstydzić. Kabel nie drut. Wystarczy przyznać się, że z zawodu jest się pseudofachowcem.
12-01-2021 19:43:38
@Kaśka
Pani Kasiu pani się nie krępuje. Niech pani pisze nazwiskami. Czy jednak boi się pani konsekwencji za hejt i pomówienia..
12-01-2021 19:16:59
Kaśka
Jest w tej gminie taki pseudofachowiec od kabli. Wyleciał z kilku firm za fuszery.
12-01-2021 19:11:02
Apaszka
Pewnie już by szło ale jakiś "fachowiec" kabli na mapie nie zaznaczył.
12-01-2021 18:58:14
Sesja
Pewnie wkrótce. I pewnie spore przesunięcia się szykują. A pani Kasi już nerwy puściły.
12-01-2021 18:49:06
...
Domyślam się , że to raczej strach coraz bardziej zagląda w oczy. Jak tam idzie palowanie?
12-01-2021 18:36:12
Co takiego?
Co dzieje się w naszej gminie, że hejtersko atakuje się radną Dudzińską? Odnosze wrażenie, że to próba nacisku przed najbliższymi decyzjami. Kiedy sesja?
12-01-2021 18:22:56
Robert
Oj tak!!!! W kopiowaniu i podpisywaniu się pod nieswoimi pomysłami jest jedną mistrzyni ... Oj błąd MISZCZYNI!!! Nasza gminna koszczyńska apaszka!!
12-01-2021 18:15:50
Kaśka z Siekierek
Do Anonima 12-01-2021 17:05:56 od szamba, od krytyki O! i jako eksperta od teorii mowy nienawiści. O! oooo! i jeszcze wróżka ze zdolnością czytania w cudzych myślach. Osoba, która się czegokolwiek boi, np. prawdy przywdziewa maski i podpina się pod cudzą tożsamość. Co niniejszym robisz to ty! Czyli kopiowanie tożsamości jeszcze doszło po upływie tylu lat. Nie tylko kopiowanie cudzych pomysłów. Ja nie muszę odziewać się w cudze twarze, by wyrażać siebie. Myślę, że dalsza dyskusja na forum Kostrzyna jest niezasadna, ponieważ schodzi z ważnych spraw gminy i jej mieszkańców na osobiste wzajemne potyczki, wzajemną nietolerancję. Nie muszę komunikować publicznie, że nie trawię waszej osobistości i kryjącej się obłudy oraz co, jak i dlaczego tak robisz w sferze publicznej?. Proszę nie kaleczyć już klawiatury jadem swego języka i własnymi nie trafionymi ocenami. Więcej pokory! P.S. Nie stosuj manipulacji przenoszenia. Śmiesznie to wygląda! "KOPIUJ - WKLEJ" HEHEHE. à bientôt !
12-01-2021 17:11:51
Q Kaśka z Siekierek
zabolała prawda o Pani ? Niech sobie Pani weźmie do serca własne słowa "Agresja i złość to źli doradcy!" I jestem tu w jednej osobie, nie ma potrzeby, żeby używała Pani jakichś uogólnień w liczbie mnogiej ;) Pa ;)
12-01-2021 17:05:56
Kaśka z Siekierek
Do Anonima 12-01-2021 16:29:31 od szamba, od krytyki O! i jako eksperta od teorii mowy nienawiści. Więcej pokoju ducha! Pytanie: Jakiś wniosek do urzędu o wdrożenie waszej wizji i kierunków rozwoju gminy wpłynęły, wpłyną pod młotek rady? Czy tylko skupiacie się na funkcji publicznego krytyka społecznego wszystkiego i wszystkich..... nadal? Na razie toporki latają we wszystkich kierunkach ;-). Agresja i złość to źli doradcy! Lepsza wieczorna filiżanka meliski. Więcej spokoju! Tymczasem! pa!
12-01-2021 16:29:31
@Kaśka z Siekierek
Pani Kasiu. Przykłady konstruktywnej krytyki daje Pani na swoich fanpejdżach na fejsbuku. Pani pełne jadu, nienawiści, hejtu, kłamstw i manipulacji wpisy szkalujące osoby mające własne zdanie na tematy dotyczące gminy idealnie przystają do tego, co właśnie Pani opisała. Mówiąc bardziej przyswajalnym językiem, opisała właśnie Pani swoje działania. Miłego dnia :)
12-01-2021 16:17:49
Kaśka z Siekierek
Do anonima 12-01-2021 15:33:19 wcześniej od szamba, teraz od krytyki- to więcej niż problem ze zrozumieniem treści komentarza. To raczej pragnienie zbawienia publicznych finansów. To co robicie w sferze publicznej to nie konstruktywna krytyka, która jest prawnie dozwolona w komunikacji interpersonalnej. To publiczne utrudnianie pracy samorządowi i manipulacja informacją, która trafia w przestrzeń publiczną przetworzona i zmanipulowana do waszej prawdy jedynej i nieznoszącej sprzeciwu. Mówiąc prostym językiem - bardziej przyswajalnym - to pomówienia! Nikt w ratuszu nie jest niepoczytalny i ma świadomość odpowiedzialności za złe dysponowanie i zarządzanie majątkiem publicznym. Na pewno nie jest to wasz problem. A ja jako obserwator życia publicznego mam prawo wierzyć, że wszystko odbywa się zgodnie z literą prawa i nie zamierzam tolerować i słuchać waszych absurdów. Więcej wiary!.
12-01-2021 15:36:09
@ też siekierak
tobie też współczuję
12-01-2021 15:33:19
do Kaśka z Siekierek
Ja rozumiem Pani wpis doskonale. Pani nie zrozumiała jednak nic z raptem dwóch zdań mojego autorstwa. Zatem prościej. Każdy ma prawo do krytyki władzy, co więcej krytyka ta jest prawnie chroniona. Czy to Pani odpowiada czy nie. Jeśli gdziekolwiek w tej krytyce widzi Pani naruszenie prawa może Pani udać się z tym do sądu. Pani krytykuje w swoich wpisach krytykujących działania urzędu, przy okazji rażąco lekceważąc ich prawo również do skrytykowania Pani opinii. Jeśli ten tekst wpis za trudny, niech wróci Pani do mojego poprzedniego. A potem jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Aż dotrze do Pani, że nikt nie ma obowiązku podzielać Pani wiary, miłości i nadziei w skuteczność, obiektywizm, zaangażowanie i racjonalne wykorzystywanie publicznych pieniędzy przez obecnych pracowników urzędu. Po nich przyjdą kolejni i kolejni i być może wtedy Pani będzie na pierwszej linii frontu krytyki działań nowej władzy. Proszę się tylko nie dziwić wtedy jak ktoś inny posłuży się Pani własnymi słowami. A demagogiczne sztuczki w stylu "co zrobiliście, żeby było lepiej" może Pani sobie darować od razu, jeśli oczekuje Pani, żeby Pani wpisy traktować poważnie. Pozdrawiam gorąco!
12-01-2021 15:26:12
Też Siekierak
@Do Kaśka z Siekierek. Anka D. skończ już to. Twój styl pisania już tu wszyscy znają.
12-01-2021 14:41:21
Kaśka z Siekierek
Do anonima z 12-01-2021 13:40:32 od szamba. Proponuję nauczyć się czytać tekstu ze zrozumieniem. Rażące niezrozumienie przekazu. Pozdrawiam cieplutko. Nie lękaj się!
12-01-2021 13:40:32
Do Kaśka z Siekierek
Droga Pani. Pani prawem, jako mieszkanki Siekierek, jest bardziej pragnąć tunelu w Kostrzynie niż kanalizacji we własnym domu. Niech zatem uszanuje Pani prawo innych to tego, że chcą odwrotnie. Mają takie samo prawo to tego jak Pani. Miłego dnia
12-01-2021 13:04:39
Kaśka z Siekierek
Kontynuacja : Co zrobiła władza poprzednia dla Siekierek? Dzisiaj po zapuszczeniu przez lata wcześniej całej gminy robi się awanturę, że obecna chce wszystko zrobić w dwie kadencje. Podejmuje się rzeczy wcześniej niemożliwych. Dzisiaj te same osoby, które wcześniej reprezentowały mieszkańców mówią co powinno się jeszcze zrobić i cały czas ujeżdżają po włodarzach zarzucając niegospodarność. Ci zwolennicy staroci i odwieczni znawcy problemu, a zarazem planowania wszystkiego i tworzenia wszelkiej maści planów, projektów na zapas– generowania papierologii nie przewidzieli, że gmina będzie się dynamicznie rozwijać? By wcześniej rozpocząć proces cywilizowania gminy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzeni zawiodły? Mam pytanie do was: GDZIE DZISIAJ PODZIAŁY BY SIĘ DZIECI, UCZNIOWIE Z SIEKIEREK, GDYBYŚMY NIE OBRONILI SZKOŁY? Moi drodzy działacie ze skrajności w skrajność. Jakby jakiegokolwiek tematu nie ruszyć zawsze będzie źle, bo was tam nie ma. Proste jak konstrukcja gwoździa. Dzisiaj krytykuje się tunel i komunikację. Praktycznie wszystko. Ktoś tam chce analizować po co mieszkaniec gminy wsiadł do autobusu kostrzyńskiego i po co nim jedzie. Naprawdę to bardzo ważne. A jaki projekt lub wniosek wnieśliście moi drodzy krytykanci by poprawić sytuację gminy i jakość życia mieszkańcom? Czekam na słowotwórstwo.
12-01-2021 12:20:18
Kaśka z Siekierek
W ogóle nie rozumiem nawiązywania do przeszłości. Kiedyś dawno było mniej mieszkańców, mniej osiedli. Były też mniejsze potrzeby. Były też inne finanse. Co takiego zrobiła dla mieszkańców gminy poprzednia władza, czego nie robi ta władza? Kiedyś to wasze kiedyś dawno inwestycje były tylko w Kostrzynie no i Czerlejno się przewijało. Nigdy nie było tak szerokiego wachlarza inwestycji wszędzie w każdym zakątku gminy. Niestety odważne inwestycje wymagają odważnych decyzji, czasami ryzykownych. Jeśli zdaniem komentatorów są naruszenia prawa i naruszenia stabilności finansowej gminy dlaczego oskarżający na forach różnych maści nie zgłoszą nadużyć do odpowiednich organów tylko na forach prowadzą monotematyczne nic nie wnoszące dyskusje od lat. Do sytuacji jaka była i jak jest dzisiaj odnieść się mogę jako mieszkanka Siekierek. Co było za władzy poprzedniej? Szkoła w Siekierkach do likwidacji, dzieci gimbusem jeździły do Kostrzyna i w oczekiwaniu na transport szwędały się po Kostrzynie bez opieki. Następnie w okresie zimowym odśnieżać dróg nie było komu. Mieszkańcy sami nawzajem wyciągali się z zasp śnieżnych. I tu duża wdzięczność dla rolników, którzy ciągnikami odśnieżali i wyciągali nas z zasypanych dróg. Następnie opieka świetlicowa dla dzieci nie istniała. Prosiliśmy się radnym o kilka złotówek na zorganizowanie opieki pomiędzy lekcjami dla dzieci. Za to były pomysły np. Kompostownia w Sie
12-01-2021 11:00:21
Tom
Krytykowanie po 6 latach poprzedniej władzy to nienormalne. No chyba, że jest bardzo źle i trzeba nakłamać, że w finansach było gorzej. To łatwo sprawdzić wchodząc na stronę Urzędu, tam w Bip wejść w zakładkę Prawo lokalne i dalej w Uchwały i wybrać konkretny rok. Ktoś to sprawdził i napisał. Potwierdzam te dane.Też byłem zdziwiony tymi atakami fałszywymi na poprzednią władzę. Czy w urzędzie mamy hejtownię? Zamiast anonimowego Roberta, Kaśki, Krzycha, Filozofa na etacie przydało by się biuro prasowe. Co do wpisów Marii też znalazłem potwierdzenie na stronie Urzędu, a co do spotkania z 2017 r. w sprawie Przedszkola Maria ma rację, istnieją w sieci nagrania z tego spotkania, warto posłuchać. Co do kłamstw hejtowni, stara prawda: Kłamstwo ma krótkie nogi, zaistnieliście dzięki kłamstwu i w niedalekiej przyszłości sprawy się wyjaśnią co jesteście za ptice!
11-01-2021 22:45:46
...
Ciekawe, po ile był frank, kiedy mieszkaniec brał kredyt na 30 lat?
11-01-2021 22:17:06
@Mieszkaniec
Cóż..chcesz tkwić w swojej bańce to tkwij. Naucz się tylko jednego. Krytyka i inny punkt widzenia to nie hejt. Bo wg twojej definicji hejtu jesteś tu największym hejterem. Pora dorosnąć i nauczyć się przyjmować krytykę u to, że ktoś może mieć inne zdanie. przy okazji uzasadnienia CNG nie usłyszeliśmy do dziś a jak jak zagwarantujesz mu WIBOR do 2033 na poziomie 0.25 to postawie ci pomnik. Za swoje, nie z budzetu
11-01-2021 22:02:28
...
Hej, mieszkaniec, jak idzie palowanie?
11-01-2021 20:03:33
Kostrzyniak
Filozof w godzinach pracy urzędu na koszt podatnika wypisuje domysły na wyrost. Wygląda to na manię prześladowczą. Niektórych ludzi widać dopadają własne koszmary i nie potrafią merytorycznie odpowiadać. W obecnej sytuacji kryzysu chcemy jasnych informacji a nie atakowania osób, które mogą mieć przecież swoje racje
11-01-2021 19:13:26
Mieszkaniec
@Do filozofa. Ale nikt z Tobą nie chce dyskutować bo nie umiesz tego robić. Bo Twoje wpisy to zwykły hejt. Jak nie tak to siak. Byle źle napisać o obecnie rządzących. Jak nie potrafiłaś zrewitalizowac Parku przez osiem lat to piszesz, że teraz wygląda brzydko. I piszesz, że wysypanie dwóch ciezarowek kamienia kolejowego po ktorym nie dało się chodzić to była znakomita rewitalizacja. Jak udowadniaja sensowność komunikacji to tracąc argumenty piszesz czemu autobusy są na ekologiczne CNG a nie Hybryda. Jak wszyscy się cieszą z nowego przedszkola Ty piszesz, że gmina jakieś ukryte kredyty pobrała. Jak ludzie cieszą się, że w końcu pierwszy etap zagospodarowania terenu przy cieku Strumień, który fajnie wygląda, Ty piszesz, że brzydkie bajoro. Jak bankowiec pisze, że obligacje są najtańszym pieniądzem dla gmin z oprocentowaniem 1.35% w tym marżą 1.1% czyli wibor to 0.25% Ty przywołujesz 2002 rok, gdy wibor był niby 5 %. Jak budują tunel Ty piszesz, że wybudowała byś dwa.To świadczy, że jesteś sfrustrowanym człowiekiem. Żyjesz w wyimaginowanym świecie. Do którego nikt nie chce wejść. I trudno nawet jeżeli kilkanaście osób próbuje, podjąć z Tobą Renato jakąkolwiek konwersacje. Bo z takim ludźmi się nie dyskutuje. Takim ludziom się współczuje. Co niniejszym czynie!
11-01-2021 15:48:07
@do filozofa
No i widzisz jaka z wami dyskusja? Żadna. znowu brak argumentów. To już nawet nie śmieszy. Raczej skłania do współczucia
11-01-2021 15:24:23
@speedy
ja twoją przenośnię rozumiem doskonale. Za to ty nie zrozumiałeś mojej ironii. Z braku merytorycznych argumentów w dyskusji zwolennicy burmistrza wciąż skupiają się na próbie zdyskredytowania coraz to innych osób. To najlepszy dowód na to, że argumenty przytaczane przez krytyków działań urzędu są słuszne. Można się rozejść
11-01-2021 15:10:39
Tomasz
W Unii było 27:1 a na Grunwaldzkim 170:15!!!! WSTYD
11-01-2021 15:07:52
speedy
@Piotr: Chyba nie zrozumiałeś mojej przenośni... ale fakt od jakiegoś czasu Kostrzyn przestaje być zapyziałą i zaniedbałą dziurą. Burmistrz Iwański przynajmniej jak mówił na tym portalu jest już dawno na emeruturze przynajmniej politycznej, w puszczy. Tylko pani Renata ma problem - przegrała raz w 2014, przegrała w 2018 i porażką okazał się trzeci ruch w zeszłym roku na os. Grunwaldzkim. Ale cóż widze, że niektórzy mają jak Tramp - nie potrafią przegrywać
11-01-2021 14:59:36
Piotr
Speedy nie zaśmiecaj. Ty byłaś i już nigdy nie będziesz. I całe szczęście dla tej gminy. Opaczność czuwała nad nami wszystkimi w 2014 roku.
11-01-2021 14:51:10
@speedy
ja mam inne zdanie, ale skoro TY tak twierdzisz, to na pewno tak było
11-01-2021 14:37:43
speedy
Tak czytam tą dyskusję - sporo tu malkontentów. Tak za burmistrza Iwańskiego było idealnie... za przewodniczącej Lepczyk gmina Kostrzyn była mlekiem i miodem płynąca.
11-01-2021 14:15:08
@Piotr
nie krępuj się, możesz pisać po nazwisku co to za osoby. Chyba, że umiesz tak obrażać tylko anonimowo, bo na więcej brak ci odwagi. A co do całkiem merytorycznej części twojej wypowiedzi to spójność projektu nie oznacza, że komunikacja musi być dla wszystkich użytkowników bezpłatna. Nie tłumaczy też zakupu autobusów na CNG gdy wszyscy naokoło kupują hybrydy. Zakupu, gdy wiadomo od razu było że nie mamy och gdzie tankować. Poza skrajnymi opiniami, że "KKP jest super i musi być" oraz "KKP jest be i trzeba zlikwidować" jest całe spektrum opinii, które widzą sens komunikacji, ale zwracają uwagę także na koszty funkcjonowania. Nie sztuką jest kupić dziś "mercedesa". Sztuką jest go utrzymać przez lata. Koszty utrzymania taboru przekroczą koszty jego zakupu już w tym roku. Oznacza to ,ze 3 lata KKP to koszt prawie 10 mln złotych. Nie wszystko w gminie robione jest źle. Za to spora część dobrych pomysłów realizowana jest dramatycznie źle i niezrozumiale drogo. I tu cały problem.
11-01-2021 13:47:51
@Filozof
nie zaśmiecaj. Widać, ze nic merytorycznego nie masz w temacie do powiedzenia
11-01-2021 13:46:28
Piotr
Kompletnie jałowa dyskusja. Gadać byle gadać. Skoro nie potrzebuję korzystać z komunikacji to z niej nie korzystam ale to nie znaczy, że ma jej nie być. W Poznaniu są autobusy i jeździ tramwaj a i tak część mieszkańców korzysta z samochodu. I skoro tak jest to nie znaczy, że nie ma być komunikacji. Bezsensowności tej dyskusji dodaje fakt, że gmina pozyskała na utworzenie komunikacji gminnej dofinansowanie unijne. Powstał węzeł przesiadkowy, zakupiono autobusy i uruchomiono komunikacje. W znaczniej mierze sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w części dołożone z budżetu gmin. I na całość obowiązuje tzw. "spójność projektu" czyli przez pięć lat od 1 września 2018 roku od dnia jej uruchomienia nic się nie zmieni. Więc po co te bzdury piszecie? Chyba, że założenie jest takie, cokolwiek w gminie się nie zrobi to źle. Jest kilka osób, które wszyscy znamy, które tak piszą. Nic w życiu nie osiągnęły, nic w życiu nie zrobiły a specjaliści od wszystkiego. 30 postów wcześniej, że gmina nie pozyskuje pieniędzy z zewnątrz. Teraz jak pozyskała to źle... Smutni z was ludzie.
11-01-2021 13:33:34
Filozof
Wielki return Renaty L. , mocno nieudany zresztą jak zwykle i w kiepskim stylu, w postaci m.in. "Ktoś" czy "Maria". I znów te same, żeby ją samą zacytować blubry o ZITach, tunelu, komunikacji, zadłużeniu, przedszkolu i boisku, czasach świetności jej panowania. Powrót do ataków na burmistrza i zastępcę, przeinaczanie faktów, dorabianie ideologii. Czy ktoś oprócz jednej radnej i kilku sfrustrowanych i zakompleksionych zwolenników jeszcze w to wszystko wierzy? Mam spore wątpliwości.
11-01-2021 12:46:01
Mowa o przyszłości
i jeszcze na koniec, KKP miała być częścią projektu/idei Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kostrzynie, a nie na odwrót. "Obecnie zakończono budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Ostatnim jego elementem jest uruchomienie komunikacji publicznej, która rusza od września r. Planowane jest 6 tras. Komunikacja obejmie swoim zasięgiem wszystkie sołectwa w gminie Kostrzyn. " To słowa burmistrza Matyska. Nie ma tu nic o tunelu jako elemencie ZWP w Kostrzynie. Zatem na nic dorabianie ideologii i kłamstwa do budowy tunelu.
11-01-2021 12:32:21
Mowa o przyszłości cd.
...mieszkańców z Poznaniem, czy tylko dowozi ich do Kostrzyna. Kiedy urząd dostarczy rzetelne badania mam przekonanie umilkną też dyskusje na temat tego czy KKP jest potrzebna czy nie.
11-01-2021 12:12:30
Mowa o przyszłości
to o czym piszesz, to idee, nie fakty. Gdyby miały to być fakty, to tunel, podobnie jak KKP, powstałby w ramach ZIT. Tymczasem tunel z ZIT wyłączono, KKP służy (a właściwie w tej chwili nie służy) głównie dowozowi dzieci do szkół realizując to zadanie kilkukrotnie drożej niż kilka lat temu zewnętrzny przewoźnik, budowa węzła przesiadkowego w Gułtowach leży ze względu na zaniechania i zaniedbania burmistrza w tej sprawie, a budowa dróg dojazdowych do tunelu została zatrzymana z prostego powodu - gminy nie stać na tę inwestycję i trwa rozpaczliwe poszukiwanie pieniędzy, czego pierwszym efektem jest przesunięcie zakończenia realizacji inwestycji na rok 2022. I będzie cudem, jeśli w roku 2022 inwestycja zostanie zakończona i rozliczona. Takie są fakty. Daruj sobie zatem okrągłe słówka o "oknie na świat". To mrzonki, które w świetle rosnącego w postępie geometrycznym zadłużenia gminy sparaliżują inwestycje na kolejne kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat. Gmina Kostrzyn bardziej niż bezpłatnej komunikacji potrzebuje nowoczesnej i wydajnej oczyszczalni ścieków, zwłaszcza jeśli w życie wcielone zostaną ambitne "plany" nowego Grunwaldzkiego. Przy okazji aby próbować choćby uzasadnić funkcjonowanie KKP nie wystarczy policzyć pasażerów w autobusach. Trzeba jeszcze ustalić ich strukturę, czyli w jakim celu jadą. Wtedy będzie można w ogóle podjąć dyskusję, czy KKP służy komunikowaniu miesz
11-01-2021 11:36:58
A gdzie mowa o przyszłości
Przyglądam się tej dyskusji i nic z niej nie wynika. Ustawiczne sączenie jadu. Wracanie do przeszłości. Złej przeszłości. Jak nie budżet to teraz komunikacja publiczna. Przypomnę ideę KKP. Jest nim stworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego z kompleksową infrastrukturą transportową, np parkingi. przystanki itp. Celem jest stworzenie sprawnego transportu zbiorowego integrującego transport szynowy - Poznańska Kolej Metropolitarna. A więc tunel i KKP ma służyć komunikacji publicznej szeroko rozumianej i połączeniu z Poznaniem. Co oznacza, że te dwie inwestycje to okno na świat dla mieszkańców gminy. Komunikacja kostrzyńska to nie biuro podróży o nikłej rentowności to środek transportu publicznego, który swój cel spełni po zakończeniu inwestycji. To naturalny koszt gminy. Proponuję przedstawiać fakty.
11-01-2021 10:15:16
Babcia
Jak nie było KKP to jeździłam autobusem szkolnym, było zawsze miejsce, nikt mnie nie wyrzucił.
11-01-2021 07:46:36
@max
Z ciekawości...czym jeździli ci mieszkańcy trzy lata temu? Jak nie było KKP?
11-01-2021 07:33:45
Do max raz jeszcze
Zarówno ty jak i władza musicie zrozumieć, że usługa komunikacji publicznej jest wykorzystywana przez zdecydowaną mniejszość mieszkańców. Zdecydowana większość nie potrzebuje i nie chce z niej skorzystać. Ba, gdyby była rzetelnie informowana o kosztach i rzeczywistym, a nie koloryzowanym wykorzystywaniu, domagałaby się likwidacji. Ale zdaje się, że władze nie wiedzą, ile w tym roku mieszkańców skorzystało. Mam nadzieję, że następca p. Matyska zrobi z tym należny w gospodarnej Wielkopolsce porządek. A żeby pokazać populizm twojego pytania, czy jechałem autobusem. Gmina świadczy usługę pomocy osobom z problemem alkoholowym. Korzystałeś? A z usług biblioteki korzystałeś? To poczytaj, dlaczego komunizm był zły i upadł. Polecam tę część o czasach kredytów za Gierka i późniejszych konsekwencjach. Dobrze znać historię swojego kraju.
10-01-2021 23:10:20
max
@Do max czy do Renaty? To skoro jesteś taka mądra to jedź do Iwna, Wiktorowa, Sannik, Gwiazdowa, Czerlejna - powiedz ludziom że zabierasz im autobus. Naprawdę jechałaś chociaż raz autobusem?? No właśnie... Dobranoc
10-01-2021 23:07:15
Do max
PS. Jak popsuje się Tobie auto, to gmina to nie ochronka, żeby zapewniała transport. Z całym szacunkiem, to, że nie każdy ma samochód to bardzo nietrafiony argument . Nie każdy ma również klimatyzację - gmina będzie montować w prywatnych domach?
10-01-2021 23:03:57
Do max
W Poznaniu korzysta się z komunikacji. Idąc Twoim tokiem rozumowania, w Kostrzynie pod rynkiem powinien być 3 piętrowy parking podziemny - w Poznaniu pod placem Wolności jest. PS używanie nicka na tym portalu nie ma sensu. Brak ochrony unikalności.
10-01-2021 22:55:55
max
PS: Idąc twoim tokiem rozumowania należałoby w Poznaniu też zlikwidować tramwaje i autobusy. Puk puk...
10-01-2021 22:52:40
max
@Do max: Może być w końcu zaczął/zaczęła używać jakieś nicka. Nie wiem czemu do mnie z tymi pretensjami, ale tym razem nie zgodzę się. A komunikacja jest chociażby po to, że jak zepsuje się tobie samochód masz możliwość dojazdu. Nie każdy ma auto. Jechałeś kiedyś autobusem np. do Iwna??? Więc nie pisz, że tylko 3 osoby jeżdżą. Przejedź sie rano autobusem 460 lub 461. Komunikacja jest w Pobiedziskach, Środzie, Kórniku, Kleszczewie... więc nie pisz bzur. To, że ty nie korzystasz, nie znaczy, że inni nie potrzebuja autobusu. Jedą wadą jest tylko rozkład jazdy - powinien być bardziej dopasowany do pociagów, tak by można było od razu się przesiąść, a nie czekać z pół godziny
10-01-2021 22:38:49
Do max
Dodatkowo, od października dzieci siedzą w domu. Po co gmina traci kasę na puste przejazdy autobusów. Dla 3 osób jedzie autobus!? Przecież to nie jest rozsądne! I proszę nie pisać, że gmina na pomagać mieszkańcom. Bezrobotnym pensji też nie płaci! Internetu światłowodowego nie buduje, gazociągu nie finansuje, dlaczego finansuje pojedynczym mieszkańcom transport?
10-01-2021 22:33:18
Do max
Wiesz, śmieszne jest to, że generalnie się z Tobą zgadzam. Po co w takim razie pan Matysek mówi takie rzeczy? Przecież to jest po prostu nieuczciwe.
10-01-2021 22:27:26
max
@... Zdaje się ze lodowiska i tak nie mogą być teraz otwarte. Gorka saneczkowa... przecież nie starczy 125 tys.zl jak zakladal utor projektu. Był 3-krotnie ogłaszany przetarg. Żaden wykonawca nie zrobi tego za takie grosze. I dobrze, po cholerę to. Jest MaltaSky.
10-01-2021 22:20:05
...
Jak dziś pamiętam debatę z 2014 roku,w gimnazjum, kiedy ówczesny kandydat Matysek pytał ówczesnego burmistrza Iwańskiego - jak to możliwe, że nawet pan dzieciom lodowiska na ferie nie zrobi. Pytam dzisiaj, od 6 lat, burmistrza Matyska - jak to możliwe, że Pan przez te lata dzieciom na ferie lodowiska nie zrobił? Zresztą, górki saneczkowej też nie.....
10-01-2021 21:39:26
...
A w zeszłym roku mówił burmistrz, że będzie robił drugie bajoro przy Wrzesińskiej. Gdzie to jest w budżecie?
10-01-2021 21:37:23
Palowanie
Kto by się przejmował jakimś palowaniem. Jak nie skończymy w 2022 to w 2023. W sam raz żeby przeciąć wstęgę przed wyborami!
10-01-2021 21:24:14
Z Kórnickiego
A ja się cieszę, że obok kościoła Jolanty będzie ładny zielony skwerek. Brawo. Super pomysł!!!
10-01-2021 21:16:22
Do Doda
Ten tłuczeń kolejowy w Parku Miejskim nazywasz rewitalizacją ??? Buhahahaah. Wieść gminna niesie, że Ty tam byłaś raz. Z kiełbasą śląską na grilla, której nich nie zjadl
10-01-2021 21:12:55
...
A wracając do sedna, jak idzie palowanie? Miało się rozpocząć niezwłocznie?
10-01-2021 21:10:00
Do Kaski
Kaśka, dla ciebie tylko takie na kredyt, na 30 lat, żebyś sobie mogła ratę spłacać. Tylko pamiętaj, najlepsze we frankach
10-01-2021 21:09:48
Doda
Do Dorota. Parki zostały urządzone w 2014 roku za środki unijne. Na park Harcerza pieniądze pozyskała gmina a przy Warszawskiej Tow. Pamięci Powstania Wielkopolskiego i Walka. Potem przy budowie ul. Warszawskiej pracę zniszczono i powstał plac.
10-01-2021 21:02:26
Buhaha
Staszek rozmawia z do Staszka, który rozmawia z dod do Staszka. Ale ktoś ma wyobraźnię lol. Nawet wiem po co. Żeby na listingu komentarzy na głównej stronie nie było krytycznych dla władzy widać. Ciężka robota lol
10-01-2021 21:00:59
Kaśka
A czy w Iwnie w Stadninie są jeszcze jakieś ZITy? Można się zapisać na jazdę na ZITcie?
10-01-2021 20:59:12
Do Dorota
Sala jest piękna, ale dzieciaki nie mają gdzie w nogę pograć . Tak piękne, że aż straszne to mamy zadłużenie. I piękną dziurę zamiast dróg do tunelu. To jak idzie to palowanie?
10-01-2021 20:56:53
Do: Do Staszka
15 głosów, czyli 100% - buhahaha... chciałeś powiedzieć niespełna 9%
10-01-2021 20:50:31
Dorota
Teraz sala jest, piękne parki, coraz ładniej przy Strumieniu. A w 2014 roku ludzie na spacer z psem na cmentarz chodzili bo kejtry nawet sikać w tych zdegradowanych i zapuszczonych parkach nie chciały.
10-01-2021 20:46:52
Do Staszek
Z tego samego powodu, z którego radnym nie był urzędnik-zastępca Biskupski. Mają ze sobą coś wspólnego, oboje przegrali w wyborach.
10-01-2021 20:46:16
Do Staszka
Tez tego nie rozumiem. Radnych jest 15 w naszej gminie. A w kwietniu 2020 na Grunwaldzkim dostała 15 głosów czyli 100%. To dlaczego nie jest w Radzie???
10-01-2021 20:38:37
Staszek
Pani Lepczyk nie jest już radną? Dlaczego?
10-01-2021 20:36:57
Do Ryszarda
Może i ma salę, ale dzieci nie mają gdzie wyjść pobiegać na świeżym powietrzu. Takie to strategiczne myślenie.
10-01-2021 20:27:59
Krzychu
Szerokie kontakty poza gminą ? A co do Anglii do roboty pojechała? Bo tam szerokie wtyczki do kontaktów mają. Szersze niż w Polsce.
10-01-2021 20:26:02
Ryszard
Renata wpisała ZIT w 2014 roku? Gdzie?
10-01-2021 20:08:56
Jaguar
Ryszard vel Szymek - kariera budowana na donosie do mediów o spadających umywalkach i innych mikro sensacyjnych kłamstwach. Dzisiaj jest grubo. Są zamknięte dwa przejazdy, ludzie mają poważne problemy a gmina ponad stan zadłużona. Zapominasz, że mamy kryzys spowodowany koronawirusem. Nieostrożny dług: ten jawny i nieujawniony w uchwale, grozi bankructwem gminy. Co z zobowiązaniem wynikającym z Porozumienia z PKP PLK. Tam są podane daty wykonania inwestycji?
10-01-2021 19:44:52
Do Rysia
Rysiu, niedoinformowany misiaczku ty mój, burmistrz Matysek i poprzedni radni NOG uchwalili w 2015 strategię do 2022roku. Zapytaj ich, czemu nie wpisali ZIT.
10-01-2021 19:40:15
Jan
Tunel był wpisany przez panią Lepczyk do Strategii ZIT w 2014 r. i można było budować tunel w ramach punktu przesiadkowego w Kostrzynie. Władze gminy zostały poinformowane o tej możliwości na sesji rady, ale Matysek nie wykorzystał tej szansy, pominął też Gułtowy w pierwszym wniosku i nie przyznał się do błędu. Zamiast budować tunel za unijne zaczął atakować Panią Lepczyk. Utknął na bagnach! Co do pani Renaty to prymus w szkole i na studiach, solidna firma, ma szerokie kontakty poza gminą i życzę jej sukcesów!
10-01-2021 19:25:58
tadziu
Szanowni Panstwo ! Łatwo wydawać pieniadzę mieszkanców gminy bez żadnej odpowiedzialności brakuje kontroli radnych.
10-01-2021 19:24:24
...
A tak swoją drogą, jak idzie palowanie? Czekamy na większy mróz, żeby sprawdzić czy maszyny dadzą radę? Czy żeby było drożej? Czy może panowie zrozumieli, że radna Dudzińska to mądry człowiek i trzeba poczekać na zakończenie zimy, tak jak mówiła?
10-01-2021 19:10:18
Ryszard
Renciu ale Strategia w Metropolii powstawała na początku tej perspektywy unijnej 2014-2020. A Matysek i NOG są od 2015 roku. W 2014 roku nic nie zrobiono. Zamiast zabiegać o strategię dobrą dla gminy przespano szanse. I ją zmarnowano!!! W tym czasie umywalki spadały dzieciom na nogi! I ten projekt boiska lekkoatletycznego przy SP1. Zablokował by powstanie sali sportowej!!! Masakra. Bez pomysłu i wizji. Dopiero odważne decyzje w 2015 i 2016 roku spowodowały, że dziś największa szkoła w gminie ma salę sportową a nie karmnik!!!!
10-01-2021 18:58:57
Jagoda
Renia uspokój się. Wspieraj Nasz Grunwald! Wsiądź na Zit i wpadnij na kawę.
10-01-2021 18:47:46
@Krzychu
Jak przeczytasz budżet 2021 że zrozumieniem to zobaczysz, że w tym roku na inwestycje nie ma nic...
10-01-2021 18:47:20
:÷:
Kaśka - nie chce mi się pisać bo i po co mam Ci podpowiadać, że są sposoby na uniknięcie kredytu na 30 lat... Budowa systemem gospodarczym coś ci mówi?! Małymi kroczkami do przodu powoli... To najprostrzy sposób :)
10-01-2021 18:10:58
Do...
Jak Matysek i radni z NOG nie wpisali do strategii, to nie było. Przecież to jest naprawdę proste. Wymyślcie coś bardziej inteligentnego, bo czuję się jakbym argumenty przedszkolaków komentował.
10-01-2021 18:06:42
. ;.
Oj, krzychu, krzychu. Tradycyjnie, jak się zostało bez słowa, a jak widać, nie lubi się zostać bez słowa, to się coś napisze o renacie. Stary, jak kochasz, to kwiaty i przyjmij kosza z honorem.
10-01-2021 18:03:06
Krzysiu
Czy jak masz na imię. Nie osmieszaj się.
10-01-2021 16:32:14
Ktoś
Dziękuję Krzychu, zero argumentów i w dodatku nadajesz rangę moim wypowiedziom. Myślisz, że nikt inny dokumentów nie potrafi czytać.
10-01-2021 16:14:25
Krzychu
Znowu kłamstwo!!!! W 2011 roku 30 mln zł dochodów 16 mln długów i 10 milionów w dochodach z subwencji!!!! Efekt 2012 KLĘSKA - 1,3 MILIONA NA INWESTYCJE W GMINIE!!!! Nie było z czego ławki naprawić w Parku. Oj sorry. Jakim Parku!!! To był wychodek dla zwierząt!!! Wstyd, żeby tak zrujnować zieleń w centrum!!!!!
10-01-2021 16:08:44
...
Mario... Nie można było budować tunelów w ramach ZIT... Bo nie było to w strategii!
10-01-2021 15:59:17
Krzychu
Maria, Ktoś... A więc RENATA!!!! Nasza wielonickowa zbawczyni. Ty byś tą gminę zrujnowała.
10-01-2021 14:49:32
Ktoś
@Krzychu, odporność na argumenty wskazuje, że celowo dezinformują mieszkańców kłamiąc i nie podając faktycznych danych o zadłużeniu. Trzeba dodać, że mamy nie tylko dług widoczny w uchwale, ale też dług wynikający z umowy z operatorem. Bo to gmina będzie ten dług spłacała. Zobacz ile wzrosły koszty na przedszkola w gminie. Gdyby rozbudowano przedszkole Jacek i Agatka z dofinansowaniem unijnym, koszty byłyby mniejsze zdecydowanie! A teraz przez następne 10 lat mamy ukryty dług. Ile kosztowało to przedszkole? 8 mln?
10-01-2021 13:22:20
Ktoś
Michał, ZIT to skrót od programu Metropoli Poznań Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, z którego gmina miała ułatwione pozyskiwanie środków unijnych, bo były one adresowane do zadań, które gmina zgłaszała do jego Strategii lub inaczej: planu wydatkowania środków unijnych. Były dostępne środki na termomodernizację budynków, budowę tunelu, ścieżek rowerowych, parkingów i dróg, zakup autobusów w ramach budowy punktu przesiadkowego w Kostrzynie itp. Dodam, że nie wykorzystano w pełni możliwości.
10-01-2021 13:20:06
@Krzychu
Ty jednak jesteś odporny na fakty. Dziś zadłużenie gminy wynosi prawie 50 mln przy budżecie nieco ponad 90 mln złotych. Z czego na te 90 mln składa się prawie 30 mln subwencji. Jeszcze nigdy gmina Kostrzyn nie była tak zadłużona jak w 2021 roku. Ale zdradzę Ci sekret. W 2022 będzie zadłużona jeszcze bardziej!
10-01-2021 13:09:03
Ktoś
Krzychu widzimy, że wasza krytyka ma służyć tylko sprawianiu wrażenia, że jest lepiej. Powtarzasz kłamstwa, ale nic to teraz nie pomoże. Budżet 2011 to 46,9 mln zł inwestycje majątkowe ponad 13 mln zł. Dług 15,7 mln zł. Zbudowano obwodnicę Kostrzyna ( Okrężna, Żniwna) i kanalizację w Siekierkach . Zrobiono wszystko by wykorzystać dostępne dofinansowanie unijne, po roku 2011 z rozdania unijnego zostało na waciki. Przed następnym rozdaniem środków unijnych dług spłacono do 6,5 mln zł w 2014 r. Można było zaciągać nowe kredyty, gotowe czekały projekty ul. Warszawskiej z Ogrodową oraz ul. Wrzesińska, na którą pozyskano dofinansowanie. Gmina też otrzymała informacje, że dostępne będą środki unijne z ZIT na budowę tunelu, z czego Matysek nie skorzystał. Naprawdę nie widzisz różnicy między 15,7 do 6,5 mln zł długu w latach 2010-14, a ponad 50 mln długu i właściwie nie wiadomo, jak to się skończy. W kadencji 2010-14 kredyt nawet nie doszedł do granicy, by gmina była zmuszona emitować obligacje. Teraz masz rolowanie kredytów i obligacje. Zadłużenie nie na 3 lata, a na 30. Dług zaciągnięty na autobusy wożące puste powietrze, dom katolicki i tunel na byłym jeziorze Pło. Inwestycje przeciągane przez całą kadencję, co przedraża ich wykonanie i utrudnia życie mieszkańcom. O obiecankach cacankach z 2016 napiszę później, bo było tego dużo.
10-01-2021 11:51:47
Maria
Co do budżetu w 2011 kredyt był zaciągnięty na: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i rurociągiem tłocznym w Trzeku Małym, Siekierkach Wielkich i w Kostrzynie przy ul. Ignacewo - część I" bo pozyskano środki unijne na to zadanie, więc nie tylko na budowę ul. Okrężna i Żniwna, jako obwodnica Kostrzyna, przy której ulokowane największe inwestycje. Jeśli na początku Kadencji było 16 mln długu a na koniec 6, 5 mln zł a budżet z 30 wzrósł do 43,8 mln zł, to tylko można pochwalić a nie wymyślać kłamstwa. Czy jest aż tak źle?
10-01-2021 11:35:49
Maria
Kaśka a może B.? Na kłamstwie daleko nie zajedziesz. Na szczęście na spotkaniu w sprawie przedszkola było nas dużo i chodziło o ankietę, burmistrz argumenty przedstawiał przeciw istniejącemu przedszkolu Jacek i Agatka: podkreślał brak parkingu i zapamiętałam, że jego dziecku nie smakowało. My byliśmy przeciwni likwidacji oddziałów w przedszkolu gminnym. A Pani, Renata zapytała dlaczego gmina nie stara się o dostępne dofinansowanie na rozbudowę istniejącego przedszkola. Wice nawet nie wiedział, że takie dofinansowanie jest możliwe. Nie kłam Kaśka bo to grzech! Nikt wtedy nie mówił o operatorze, bo burmistrz nawet nie chciał udzielić informacji, ile propozycji otrzymał.
10-01-2021 07:58:17
Kaśka
Do kropki. W tych czasach ? To dlaczego domy/ mieszkania sprzedają się bardzo dobrze ? To ludzie nie powinni kupować nieruchomości na kredyt np. na 30 lat? A skąd mają wziąść 300 czy 500 tysięcy? Idą do banku i biorą kredyt i dzięki temu kupują nieruchomość w której mieszkają i wychowują dzieci. Tak czyni większość Polaków, którzy mieszkają we własnym domu i spłacania kredyt. Nikt nie akumuluje. Bo albo będą odkładać środki przez 20 lat, mieszkać u rodziców z własnymi dziećmi albo mają odwagę biorą kredyt i mieszkają u siebie. I chodzą do pracy, zarabiają pieniądze i spłacają raty kredytu. RATY!!!
10-01-2021 07:42:47
Kaśka
Do Roberta. To ta sama Pani chciała zamykać szkołe co była przeciwko budowie nowego przedszkola w Kostrzynie? W Urzędzie w 2017 roku byłam na spotkaniu z rodzicami. I ona była przeciw! Dobrze, że jej nikt nie słuchał bo dziś moja córka chodzi do nowiutkiego przedszkola!!!
10-01-2021 07:33:38
Krzychu
@Ktoś. Nie kłam. W 2011 budżet był 30 mln a dług 16 mln!!! Nigdy gmina nie byla tak zadłużona jak w 2011 roku. Z Unii było mozna pozyskiwać pieniądze z perspektywy 2007-2013. A gmina Kostrzyn katastrofa. Na Okrężną 1.5 mln a koszt 7 mln !!!! A te 3 mln to z Unii? 3 mln a kosztorys jak pamiętam było mówione to 15 mln na remont Wrzesińskiej. I jedna radna chciała szkoły zamykać. Skoro jak piszesz "prosiła o zdjęcie z porządku obrad" to znaczy, że było to gotowe do głosowania. Czyli Brzeźno miało paść. Mieszkańcy Brzeźna nigdy tego tej Pani nie wybaczą!!!!
10-01-2021 07:11:26
Michał
A co to jest ZIT?
10-01-2021 00:33:01
Ktoś
Zanim odpiszecie Robertowi sprawdźcie! Ponieważ kłamie! W protokołach i uchwałach stoi wyraźnie, że w 2014 dług gminy wynosił ok. 6 i pół mln zł a nie 16 mln, natomiast budżet gminy wynosił 43,8 mln zł a nie 30 mln. Żadna Pani nie chciała zamknąć szkoły w Brzeźnie, przeciwnie poprosiła o zdjęcie tematu z porządku obrad. Martwi mnie, że po sześciu latach obecna władza nadal kłamie na temat poprzedniej, by wypaść lepie niż jest. Czy jest tak źle i tak beznadziejnie, że umniejsza dokonania poprzedników?. Przecież poprzedni burmistrz złożył wnioski i gmina pozyskała dofinansowanie na budowę ul. Wrzesińskiej 3 mln zł oraz 100% na budowę oczyszczalni ścieków w Gułtowach...itd. Robercie! Budujecie na kłamstwie i dlatego czeka was upadek! Wpadła mi w rękę ulotka z maja 2016 roku z obietnicami pozyskania środków unijnych z ZIT. Z dostępnych środków nie pozyskaliście nawet ułamka tego co obiecaliście. Może oświecić Cię i przypomnieć?
09-01-2021 18:09:23
.:.
@. Mądrzy ludzie w ogóle się nie zadłużają!!!
09-01-2021 14:31:43
@Robert
A czekaj. Jak odejmiemy subwencję oświatową i pińcet plus to wychodzi 59 mln dochodu i 50 mln długu. UPS..
09-01-2021 14:00:14
.
wibor 6m w latach 2003-2011 zmieniał się pomiędzy 7,5 a 4,9 procent. Pomiedzy 2011 a 2019 wynosił koło 1,9. Twierdzenie przez osobnika podpisujacego się jako bankowiec, że w w 2030 będzie wynosił tyle ile teraz jest rownie prawdziwe, jak innych banksterów, którzy twierdzili, że frank droższy niż 2,20 już nigdy nie będzie. Jeżeli teraz brać kredyt, to tylko krótkoterminowy, w kwocie, którą da się spłacić z miesiąca na miesiąc, kiedy zmienią się uwarunkowania rynkowe. A jak pokazuje działanie NBP (granie przeciwko własnej walucie), uwarunkowania są nie tylko rynkowe, ale również celowe. W takich czasach mądrzy ludzie się nie zadlużają długoterminowo. W takich czasach mądrzy ludzie akumuluja kapitał. Więcej mądrości wam już nie przekażę.
09-01-2021 12:06:15
@Robert
A teraz 50 mln długu i 80 mln dochodu. Cóż...ale Ty tego nie widzisz, bo to nie pasuje do narracji...
08-01-2021 22:55:33
Autochton
Akacjowa? Gdzie to jest?
08-01-2021 19:38:50
Sąsiad z Akacjowej
Nas też oszukała. Obiecała, że ulica Akacjowa będzie zrobiona!!!! A tu nic!!!!!
08-01-2021 19:36:04
Krzychu
Czyli Pani Radna z Siekierek skoro wstrzymała się od głosu nie jest za kanalizacja w Siekierkach? I nie jest za Skatparkiem? I nie jest za ulicą Spokojną? To po co ona tam jest?????
08-01-2021 19:32:58
Robert
@Bogdan ... Gmina obecnie jak widać pozyskuje srodki i nadrabia zmarnowane 4 lata kadencji 2010-2014 ... gdzie doprowadzono gminę na skraj bankructwa 30 mln dochodów i 16 mln długów i na pensje nie starczyło dla nauczycieli. Wtedy jedna Pani zamiast zabiegać o pozyskanie środków chciała zamykać szkole w Brzeźnie.
08-01-2021 19:24:33
Robert
@bankowiec. W punkt. Pozamiatane te anonimowe trole.
08-01-2021 19:00:47
Bogdan mówi bankowy
Oczywiście masz rację, ten pieniądz będzie najtańszy nawet jak WIBOR znów będzie wynosił 4 procent. Z ciekawości ile dziś wynosi? JST mogą jednak sięgnąć po jeszcze tańszy pieniądz. To DOFINANSOWANIE.
08-01-2021 15:43:08
bankowiec
Sesja budżetowa Rady z 17 grudnia 2020 roku - 31 minuta. W 2020 roku gmina wyemitowała obligacje komunalne w kwocie 16 milionów złotych. Jakie jest oprocentowanie tych obligacji ? Odpowiedź: Oprocentowanie tych obligacji wynosi od 1,35% do 1,55% w 2030 roku w tym marża banku od 1,1% do 1,3%. To ja się pytam, dlaczego tak mało tych obligacji??? Więcej nie można było wyemitować i zrobić jeszcze więcej inwestycji??? O CZYM WY LUDZIE PISZECIE? W moim banku pożyczka pracownicza np. 5 tysięcy złotych na remont domu - jest oprocentowana 2 %!!! Kredyt samochodowy obecnie w zależności od banku to od 7,5%-14%!!! Kredyt konsumpcyjny obecnie to RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa) od 7,68% do 17,35 %!!! Kredyt hipoteczny na 30 lat na dziś najtaniej w PKO SA 2,78% do mBanku 4,74%!!! NIE MA LEPSZEJ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA TANIEGO PIENIĄDZA. Pracuje w banku, w którym w ostatnich 3 latach wyemitowano obligacje dla 66 gmin w Polsce. Obligacje emitują w tym kraju prawie wszystkie gminy. Kraków - 742 miliony deficytu pokrywa emisją obligacji! Ale patrzmy po gminach wielkopolski: Rokietnica - dochody budżetu 110 mln zł - 12 milionów emisji obligacji (zadłużenie 48 mln zł), Dopiewo - dochody budżetu 181 mln zł - 19 milionów emisji obligacji (zadłużenie 83 mln zł), Kleszczewo - dochody budżetu 75 milionów - (zadłużenie 41 milionów), Suchy Las dochody budżetu 181 milionów - 8 milionów obligacji (zadłużenie 110 mln zł)
08-01-2021 14:36:57
.:.
Olejku, ojejku... To ja wszystkich do tej pory oszukiwałem mówiąc im, że nie ma żadnego kredytu! Nawet Instytucje Państwowe oszukiwałem! Przepraszam wszystkich! Jednak mam kredyt :) Zaraz, zaraz - muszę sprawdzić, ile jeszcze kredytów zostało zaciągniętych, nie osobiście, ale jednak w moim imieniu! Ich może być dużo :) :) :) Kiedy ja to pospłacam (albo w moim imieniu ktoś/coś spłaci)?!
08-01-2021 11:55:55
Kropkowy
ależ masz kredyt! Właśnie się o tym dowiedziałeś! Płacąc podatki w gminie Kostrzyn spłacasz kredyty zaciągnięte przez władze gminy. Nigdy nie zaciągnąłeś kredytu osobiście, ale burmistrz, za zgodą rady, w Twoim imieniu zadłużył gminę na prawie 50 milionów złotych. I spłacamy go wszyscy. Także Ty. No, chyba, że nie płacisz podatku dochodowego w gminie Kostrzyn albo wcale ;)
08-01-2021 10:56:11
.:.
Nie rozumiem, jak można martwić się (będąc zwykłym mieszkańcem) kredytami gminy? Czy mój brak zrozumienia może wynikać z tego, że nigdy nie wziąłem żadnego kredytu i w konsekwencji nigdy kredytu nie spłacałem? Skoro tak jest, to nie będę więcej pisał, ponieważ nie pasuję do "dzisiejszego zadłużonego świata"...
08-01-2021 08:19:54
Kropkowy
Mhm.. dzięki, że wyjaśnisz tak ważną kwestię. Tylko nadal nie wiem co kredyt mieszkanki ma wspólnego z długami gminy. Zwłaszcza, że mieszkanka spłaca go z zarobionych przez siebie czy męża pieniędzy a gmina swój (czyli nasz wspólny) z kolejnych zaciąganych kredytów. Kredyt mieszkanki oznacza jeden samochód i chodzenie dodatkowych kilometrów w błocie a kredyt gminy oznacza opóźniająca się o rok budowę (oby tylko) i brak realnych pieniędzy na inwestycje. Bo te na papierze rada niema zatwierdziła bezkrytycznie.
07-01-2021 20:49:53
.:.
Adresowane wypowiedzi wysyła się za pomocą poczty elektronicznej. Forum jest dla wszystkich (kumatych), chcących poznań opinie...
06-01-2021 21:38:59
Były radny
@Kostrzyniak a te błedy robie celowo zebyś miał o trzym pisać bo prawdy gmina nie pisze mieszkanców oszukują i biora wielkie pieniedze ty zyjesz z podatów mieszkancow bo na to wychodzi ze tak szukasz problemu ,poszukaj problemu kiedy bedzie pozew przeciwko projektatowi tunelu ,za zamkniecie jednego przejazdu była kwota ok 1,3 mln a teraz GMINA DOŁOZY ZE 20 MILIONÓW
06-01-2021 20:21:45
Mr. eM
Znam mnóstwo ludzi w Siekierkach, którzy nabrali się na Dudzinską. Ilość osób które, podobnie jak ja, uważają głos oddany na nią za zmarnowany, przerosła by samą zainteresowaną. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, a mieszkańcy wiedzieliby to co terez, Pani Anna zapewne nie zdobyłaby połowy głosów, które miała. Aktywna przed wyborami, młoda, w oczach wielu ambitna. Wydawała się lepszą alternatywą dla tego kto reprezentował wieś wcześniej. Sam poszedłem tym torem i pyk... Bańka pękła. Mamy jednoosobowy festiwal niekompetencji i żenady, otoczony hermetycznym fanklubem kilku lizid***ków. Pani Anna okazała się niewypałem. Panu Szyszce moim zdaniem też już należał się odpoczynek. Sam zastanawiam się na ile jego kandydatura to była jego decyzja, a na ile naciski kolegów z Nowego Oblicza Gminy. Pozostaje mieć nadzieję, że niedługo objawi się w Siekierkach ktoś kompetentny, kto kupi sobie sympatię ludzi i będzie działał dla wspólnego dobra.
06-01-2021 17:31:01
Do Kostrzyniak
Kiedy chcesz innych pouczać, człowieku, nie rób sam błędów. Zabrakło ci kilku cudzysłowów w tych twoich kpiarskich połajankach. Dodajmy, że nie odniosłeś się w ogóle do merytoryki. Ot, stara zagrywka. Długo się już na takich nie da popływać.
06-01-2021 15:43:40
Kostrzyniak
Do: Były radny! Proponuję rozpocząć ponownie edukację w szkole podstawowej. Robi Pan kardynalne błędy ortograficzne i nie zna Pan zasad pisowni, "zapuzno" pisze się za późno, natomiast "niepasuje" pisze się nie pasuje. Powodzenia, może będą efekty!
06-01-2021 11:21:09
BezKredytu
Bierzesz kredyt na domek w mieście i okazuje się, że teraz masz błoto przed tym domkiem.
06-01-2021 10:51:28
Kropkowy
Widzisz jak ważne jest odpowiednie adresowanie wypowiedzi ?
06-01-2021 10:47:22
.:.
Pani skarży się na utrudnienia komunikacyjne i chwali się "zamożnością" (wszak ogólnie wiadomo, że przy kredycie trzeba 2x więcej spłacić niż się zainwestowało...). Radni i burmistrz zostali radnymi i burmistrzem aby można było wziąć kredyty... [Ja jestem zwykłym pracownikiem, zatem kredytu nie biorę :)]
06-01-2021 10:00:54
. ;.
To bardzo dobra rada - dla radnych i burmistrza.
06-01-2021 09:21:12
Kropkowy
Wujek dobra rada się odezwał. Czytaj zrozumieniem. Pani nie skarży się na brak pieniędzy na spłatę kredytu tylko na utrudnienia komunikacyjne przy poruszaniu się z małym dzieckiem w wózku
05-01-2021 22:02:17
.:.
Kredyt bierze się wtedy, gdy nie będzie on problemem! W innym przypadku to jak jazda na rollercoasterze...
05-01-2021 21:29:34
mieszkanka ul klonowej
Mam duży problem wydostać sie z tego mam małe dziecko,kredyt na dom ,wózkiem cie do miasta z dzieckiem a mamy jeden samochód a mąż jęzdzi do pracy a Włodarza nic nie interesuje przytuji przez dwie kadencje ok 1,5 miliona plus premie wieksze od inwestycje i sie nie intersuje nami
05-01-2021 21:13:11
Były radny
@ A co mi tam. Panowie sami toną w bagnie co zaprojektowali i teraz chcą z hejtem sie wydostać z bagna ale to jest zapuzno,a gdzie sprawa w sądzie przeciwko projektatowi tunelu i drogi dojazdowej, i tu coś niepasuje
05-01-2021 20:52:08
tadziu
@ Tadziu zapraszam cie jutro jak jesteś odważny i trzech króli z GMINY na godz 14 przy stawku na os Strumiany na kawe i torta malinowego od Pana Pielaka to porozmawiamy,chyba wiesz gdzie to jest
05-01-2021 19:34:41
tadziu
@ Tadziu tak bo jestem z ukrainy a ty niemasz lepszej odpowiedzi ,to zajmi sie ratowaniem GMINY bo niedługo bedzie 100 mln długów lub wiecej
05-01-2021 07:33:19
@Tadziu
Język polski widzę nie jest twoją mocną stroną, ale pomogę - zamiast "trzy" napisz CZY, bo chyba o to Tobie chodziło, a dla innych czytelników będzie bardziej zrozumiale. Wesoło pozdrawiam ;-)
04-01-2021 23:45:43
Tadziu
A moze spacerek z osiedla grunwaldzkiego na strumiany w tym błocie Panowie Burmistzowie i Radni dla zdrowia pokazać jak można wspaniałe sprzedajc czas np w Święto trzech króli
04-01-2021 23:36:19
A co mi tam
#kostrzynprzepraszazamatyskaibiskupskiego. Wstyd mi, że burmistrzowie uciekają się do hejtu.
04-01-2021 23:17:18
tadziu
A może troche szczegółow o tunelu ile wiecej bedzie kosztował kto pokryje dodatkowe koszta trzy bedzie napewno zakonczony 2022 trzy 2023 kto powininien zrezygnować ze stanowiska za tą porazkę
04-01-2021 23:08:02
tadziu
DO @ tadziu ***** mieszkam to niema znaczenia a co chcesz mnie odwiedzić to podaj nr tel to cie zaprosze a ty zyjesz z mieszkancow strumian podatku i dlaciebie to chwała a dojazd do miasta i powrót to ok 15 kilometrów a na sesji cicha tylo hejt na radna z siekierek moze troche powagi ludzi ,marionetki siedza na sesji i sie nie odzywają
04-01-2021 22:55:13
Głośno myśląc
RADNA kompletnie BEZRADNA.
04-01-2021 22:51:22
Do kropki
To daj przykład i podpisz się z imienia i nazwiska. Choć i tak jesteś niewartosciowym frustratem bo w innym miejscu napisałeś że "krytykuje zawsze bo tak mam". Smutny z Ciebie człowiek musi być jak nie dasz rady nic w życiu pozytywnego zobaczyć. Widocznie coś zawodowo nie wyszło i taka ludzka zazdrość wychodzi. Zrób coś dla ludzi. Postaraj się. Dasz radę!!!
04-01-2021 22:49:36
@tadziu
Wesolo piszesz, a i tak na tym osiedlu nie mieszkasz
04-01-2021 22:23:31
Yaro
Dwa lata klęsk! Czas abyśmy jako Mieszkańcy Siekierek w końcu pomyśleli o dobrym i skutecznym Radnym. Dosyć wstydu na forum gminy!
04-01-2021 22:12:40
tadziu
Panie Przewodniczacy BANASZAK jako szanowany człowiek z tej góry moze by PAN odwiedził os Strumiany i porozmawiał na tym osiedlu bo kubiak bierze wiecej diety i ma mieszkanców w D.pie
04-01-2021 21:49:08
Autochton
Kilka lat temu Siekierki to była normalna, spokojna wieś... Cóż...
04-01-2021 21:48:42
REDAKCJA
@.: Od połowy zeszłego roku trwają pracę nad zmianą formy komentowania i wprowadzeniem logowania i rejestracji nicku, jednak wymaga to czasu i dużej pracy informatyka. Pozdrawiam
04-01-2021 21:47:33
.
Przed wprowadzeniem obowiązku nagrywania posiedzeń, w BIP pojawiały się protokoły z sesji. Choć były pisane łamaną polszczyzną, brakuje mi ich. Pańska notatka – redaktorze – to jednak zbyt mało i nie oddaje klimatu i smaczków sesji, zaś kilkugodzinnych transmisji oglądać nie będę. Poprzestałem na obejrzeniu pierwszej. Szkoda życia. Powszechny trend - wartościowa informacja topi się w zalewie bezwartościowej. /// Uważam, że włodarze gminy są jak chłopaki o małej odwadze cywilnej. Jakby nie nabroili, niedy nie usłyszysz od nich słów przyznania się, a tym bardziej, przeprosin. Takich ludzi nie cenię i nie ufam im. Nasi radni także są nie_na_miejscu. Albo spolegliwi potakiwacze, albo kłótliwi manipulanci. Tylko jeden radny zachowuje się jak na radnego przystało. Potrafi się nie zgodzić i mieć swoje zdanie, a jednocześnie czyni to elegancko i kulturą. /// Na koniec, Panie redaktorze, w roku 2019, w marcu 2019, wymienialiśmy maile na temat swobody w określaniu NICKów i podszywania się pod piszących. To ciągle ma miejsce. Zaraz rok minie od Pańskiego „w planach jest zmiana formy komentowania”, jakie wówczas padło.
04-01-2021 21:38:34
Śniegu nie ma
Ale bałwanów tutaj pełno.
04-01-2021 21:33:59
obserwatorka
Do Pana Redaktora proszę o informacje trzy to to prawda co piszą ze Gmina sprzedała 10 h pod bloki na osiedlu grunwaldzkim kiedy był ogłoszony przetarg z ile osób brało w tym przetargu góry dziekuje za informacjr
04-01-2021 21:30:12
@Agata
Wstydzić to ty się powinnaś. Za ten hejt, jad i nienawiść z jaką wypisujesz swoje obrzydlistwa. Co za ludzie tutaj przychodzą. Brak słów.
04-01-2021 21:00:30
Agata
Do @. Anuź nie obracaj kotka ogonkiem. Bo znowu będzie kleks. Nikt już Cię nie broni i sama musisz pisać... Wstyd
04-01-2021 20:37:21
@
@. - no masz szansę, to co to są inwestycje niewygasające ? @I tak na podsumowanie - no to proszę, na czym polega brak wiedzy o finansach publicznych ? @ Z Siekierek - no tak, jak na mieszkańca Siekierek przystało wolisz, jak za 5 dwunasta zabiera się pieniądze z budżetu na Siekierki :) ot logika ;)
04-01-2021 20:10:49
IrekNieJuż
#siekierkiprzepraszajązadudzińską - My parafianie z Paczkowa i Siekierek przepraszamy. Z wyjątkiem księdza.
04-01-2021 20:09:54
Z Siekierek
Pełna zgoda. Wydawałoby się, że fajnie, że Radna zabiera głos i walczy w sprawie mieszkańców Siekierek... No właśnie wydawałoby się, bo takim działaniem ośmiesza siebie i nas wszystkich mieszkańców, rażący brak niekompetencji, projekt złożony za pięć dwunasta, rzutem na taśmę... Aniu(ż)się uda! No niestety slabo to wygląda, nie tak działa samorząd!!
04-01-2021 19:59:33
@I tak na podsumowanie
I tak na podsumowanie - hejt ? Czy komentowanie bezmyślnych wypowiedzi od razu nazywane jest hejtem? Tak jak można krytykować burmistrza tak samo można krytykować Radną/Radnego. Szczególnie gdy tak jak było na ostatniej sesji wychodzi brak jakiejkolwiek wiedzy o finansach publicznych. To co zaprezentowała Radna podsumowało jej dwuletnią pracę w Radzie. Zero wiedzy, zero kompetencji. Myślę, że mieszkańcy Siekierek nie dadzą się kolejny raz ściemniać...
04-01-2021 19:44:29
Aneta
#SiekierkiPrzepraszająZaDudzińską - popieramy i przepraszamy - Mieszkańcy Słonecznej
04-01-2021 19:09:49
!
Radni nie potrafią kontrolować zadań rocznych a rozmytych na lata wcale... To jest totalny bałagan w wydawaniu pieniędzy. Większość inwestycji nawet najprostszych ciągnie się latami. Kto sprawdza czy nie są wystawiane rachunki za to samo zadanie?
04-01-2021 18:51:54
.
Opozycyjna w gminie - SZTUK 1 (+ Rencia i 5 Siekiereckich Fejków z Akacjowej) jest jak Platforma Obywatelska w Polsce. Gadać byle gadać nie ważne o czym... Może Pan Redaktor wytłumaczy co to są "inwestycje niewygasające" bo mimo tłumaczenia przez pół godziny i tak Pani nie zrozumiała bo kazała wpisywać inwestycje z WPF. Ale jak się ma doradcę-ekonomistkę Ren-Cię to trudno się dziwić...
04-01-2021 18:46:48
.:.
W dynamicznie rozwijającej się wiosce potrzeba zakazu wyprowadzania psów poza miejsce zamieszkania :) W przeciwnym razie skwerek zostanie obsikany i (...) przez psy!
04-01-2021 18:42:39
Z Siekierek
@ Mieszkaniec gminy. Ane-CZKA uspokój się. Wszyscy wiedzą, że sama zostałaś i sama piszesz te bzdury. Siekierki mówią Tobie - NIE!
04-01-2021 18:41:30
Nie
Troszkę jestem zniesmaczony cały czas tylko Siekierki inne wioski też by chciały chociaż połowę tych inwestycji ale Siekierkom ciągle mało!!!
04-01-2021 18:36:55
Agata
@ Mr.eM - dołączam się do PRZEPROSIN. Zmarnowany głos. Wstyd mi.
04-01-2021 17:50:10
@..
a jakie jest Twoje na temat etapowania na lata najprostszych inwestycji typu projekt rozbudowy szkoły czy budowa 700m chodnika ? A moze wypowiesz się coś na temat tego co jest ważniejsze ? skwerek czy szkoła ? czekam z niecierpliwością
04-01-2021 17:31:17
..
Gdy jest wycie, to jest znakomicie. Tak, tak. Gratuluję swojego zdania!
04-01-2021 13:19:39
I tak na podsumowanie
hejt na radną za to, że ma swoje zdanie 3..2..1.. start. Słychać wycie ? znakomicie !
04-01-2021 13:18:12
@Darek
pytanie o to ile podatków płacą Siekierki już kiedyś padło. I burmistrz Matysek do dziś nie udzielił na nie odpowiedzi.
04-01-2021 12:19:48
REDAKCJA
@Xyz: Bo jest to artykuł na temat budżetu 2021, do tematu sesji jeszcze będę wracać. Pozdrawiam
04-01-2021 12:04:09
Xyz
Dlaczego pominięto w artykule informacje o sprzedaży 10ha na Grunwaldzkim pod bloki? Dlaczego w calym tekscie jest mowa o planach na 2021 tylko dlug podano za 2020?
04-01-2021 11:21:03
:
"...Dynamiczna sytuacja rozwoju Siekierek...". Potwierdzam dynamiczny rozwój Siekierek. Wskazuje na to chociażby lawinowy przyrost psiejskich odchodów na chodnikach i trawnikach we wsi! Ciężko znaleźć nieobsikany murek/słup. Może lepiej jakiś wychodek na skraju wsi radna ufunduje?
04-01-2021 11:15:40
Darek
a może proste pytanie...jaki % mieszkańców Siekierek płaci podatek w gminie Kostrzyn?
04-01-2021 11:13:28
@@@
Wszystkie komentarze, tak samo jak u stewardesy, to takie "ble, ble, ble"... Pokażcie, czy zarządzanie waszym gospodarstwem jest lepsze/bezbłędne/przewidywalne?
04-01-2021 10:01:48
@Mr.eM
mów za siebie. Ja popieram jej działanie. A coś merytorycznie potrafisz ? I ta nieznośna maniera i próba manipulacji przez pisanie w liczbie mnogiej.
04-01-2021 08:32:48
Mieszkaniec gminy
Budżet stoi na głowie. W rok wykonamy za 125 tysięcy skwer, bo wniosek złożył radny Banaszak a projekt rozbudowy szkoły burmistrz zamierza robić przez 2 lata ? Co jest ważniejsze ? Kolejny skwer czy miejsce dla dzieci do nauki ? Taki projekt to nie więcej niż 9 miesięcy. Rację ma radna, która wnioskowała o robienie takich zadań jako jednoroczne. Potem mamy takie gnioty jak chodnik na Ignacewie, który gmina Kostrzyn buduje zimą od 2020 do 2021. Zadanie. które powinno zająć nie więcej niż 3 miesiące zostało rozwleczone na 2 lata. A tak przy okazji do sporządzenia budżetu przyjęto wartość całej działki, na której stoi szkoła, a nie tylko 155m2. Taki mały "zabieg" księgowy. A na koniec burmistrz jest już drugą kadencję i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, dlaczego proste zadania zamiast kończyć w jednym roku budżetowym rozwleka na lata.
04-01-2021 06:18:26
Mr. eM
#SiekierkiPrzepraszajaZaDudzinska
Aktualności
Niezapominajka
30

maj

12:00
Kostrzyn
Procesja Bożego Ciała ulicami Kostrzyna - z fary do parafii bł. Jolanty

02

cze

18:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
Lechia Kostrzyn II - Kosynier Sokołowo

04

cze

17:00
Urząd Miejski Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, Kostrzyn
Wybory sołeckie - Sołectwo Glinka

19:00
BRZEŹNO, sala Ochotniczej Straży Pożarnej
Wybory sołeckie - Sołectwo Brzeźno

05

cze

17:00
SIEDLECZEK, świetlica
Wybory sołeckie - Sołectwo Siedleczek

[ wszystkie ]

Sonda
Czy jesteś za zmianami zasad handlu w niedzielę?

Tak, wszystkie niedziele powinny być handlowe

Jestem za tym, by tylko jedna lub dwie niedziele w miesiącu były handlowe

Nie, niech zostanie tak jak jest


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: