Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

"Dochody gminy wzrosły rok do roku blisko o 70%" – radni uchwalili budżet na 2024 rok. Jakie powstaną inwestycje? - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
"Dochody gminy wzrosły rok do roku blisko o 70%" – radni uchwalili budżet na 2024 rok. Jakie powstaną inwestycje?
21-12-2023 08:07   Janusz Ludwiczak
Dochody blisko 173 miliony złotych, wydatki nieco ponad 168 mln zł – to projekt budżetu gminy Kostrzyn na 2024 rok, który jednogłośnie zatwierdziła Rada Miejska. Na wydatki majątkowe, czyli inwestycje gmina przeznaczy ponad 61 milionów złotych.

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w ubiegły czwartek, 14 grudnia radni jednogłośnie uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2041 oraz przyszłoroczny budżet.

– Po raz dziewiąty mam wielki zaszczyt stać przed wysoką Radą i przedstawić projekt budżetu na kolejny rok. Projekt budżetu jest konsekwencją czynionych działań, zabiegów, realizacji konkretnych zamierzeń inwestycyjnych – powiedział podczas sesji budżetowej Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

Zdaniem burmistrza poprawiła się sytuacja finansowa gminy.

– Budżet na 2024 rok to budżet niesamowitego wzrostu dochodów gminy. To budżet, w którym chcemy jasno wskazać kierunki rozwoju gminy w najbliższych latach i przygotowywać się do nowej perspektywy unijnej. Priorytetem dla kostrzyńskiego samorządu zawsze było pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Dochody budżetu gminy wzrosły rok do roku blisko o 70%. Przyszłoroczny budżet zaplanowany jest kwotę 172 mln zł, w ubiegłym roku było to niespełna 100 mln zł.
Wzrost inwestycji to 100% więcej środków
– zaznaczył burmistrz Szymon Matysek.

Na wydatki majątkowe, czyli inwestycje gmina w przyszłym roku przeznaczy ponad 61 milionów złotych. W trakcie sesji włodarz gminy mówił również o planach inwestycyjnych w najbliższych latach.

– Budowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Będziemy aplikować o środki, które są przeznaczone w ramach konkursów. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką do Siedlca, budowa ścieżki łączącej Kostrzyn z Czerlejnkiem – te dwa zadania zostały już zaakceptowane przez Metropolię Poznań.
–Blisko 3 mln zł będziemy pozyskiwać na rewitalizację terenów w centrum miasta, związaną z rewitalizacją i budową zbiornika przy cieku Strumień. Będą one miały ponad półtora hektara powierzchni pomiędzy ulicą Wrzesińską i drogą krajową nr 92. Mamy już pełną dokumentację i pozwolenie wodno-prawne. Trwa procedura składania wniosków
– tłumaczył burmistrz.

Gmina złoży też wniosek o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Skałowie.

– Inwestycja będzie służyć tej gminie przez najbliższe 15-20 lat. Potencjał ten oczyszczalni będzie podwojony z 2100 m³ na dobę do blisko 4 tys. m³. Myślę, ze w pełni zabezpieczy nasze potrzeby i umożliwi szereg działań inwestycyjnych – twierdzi Szymon Matysek.

Na ten cel w WPF zabezpieczono 15 milionów złotych (2 mln zł w 2024 r., kolejne 3 mln zł w 2025 r. i pozostałą kwotę w 2026).

–Będziemy aplikować o blisko 19 mln 800 tys. zł, co będzie stanowić ok. 70% całej wartości inwestycji, która będzie kosztowała 35 mln zł – wskazuje burmistrz.

Wśród zaplanowanych inwestycji są również: rozbudowa szkoły w Siekierkach Wielkich, budowa świetlicy wiejskiej w Klonach czy budowa łącznika pomiędzy ulicami Poznańską i Warszawską.

– Planujemy uruchomienie komunikacji w samym mieście. Mieszkańcy wskazują potrzebę uruchomienia dodatkowej linii, kursującej tylko w obrębie miasta. Wskazują to osoby starsze – zapowiedział burmistrz.

W trakcie swojego przemówienia odniósł się też do kwestii zadłużenia i obligacji.

– W tym roku nie zaciągamy żadnego zobowiązania finansowego. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy emitować dodatkowych środków. W tej chwili wachlarz inwestycji jest na tyle optymalny, że wszystkie nasze potrzeby zaspokaja. Mimo, iż przy projekcie 2023 planowaliśmy w kolejnych latach emisję obligacji nie czynimy tego. Umniejszamy nasze zadłużenie o blisko 15%. Nie dokonujemy emisji obligacji w wysokości blisko 7 mln zł i spłacamy nasze przyszłoroczne zobowiązania, po to, by finanse gminy mogły być pozyskiwane z innych źródeł – powiedział Szymon Matysek.

Dochody budżetu gminy w 2024 r. mają wynieść blisko 173 miliony złotych (172 724 185,78 zł), zaś wydatki ustalono na nieco ponad 168 mln zł (168 324 185,78 zł).

– Konstruowanie budżetu w tym roku to była prawdziwa przyjemność. W tym roku notujemy nadwyżkę w wysokości 4 mln 400 tys. zł. Inwestycje w roku 2024 zamkną się kwotą 61 mln 250 tys. 96 zł i 76 gr – to jest dwukrotny wzrost w stosunku do planu ubiegłorocznego. Największy udział w inwestycjach gminnych w przyszłym roku będą miały szeroko rozumiane inwestycje drogowe wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą – wylicza Magdalena Rakszawska, skarbnik gminy Kostrzyn.

– Planowana kwota długu na zakończenie tego roku to 68 mln 900 tys. zł. W przyszłym roku będzie to już 64,5 mln zł – kwota ta stanowi 49% naszych dochodów. Ten dług będzie cały czas spadał co widać w Wieloletniej Prognozie Finansowej – dodała skarbnik.

W dalszej części radny Piotr Hojeński pytał o plany dochodów i wydatków w zakresie funduszu covidowego.

–To jest ok. 30 mln na 2024 r. Biorąc pod uwagę, że mamy tą nadwyżkę budżetową, nie wiem czy wydamy całą tą kwotę. W pewnym momencie będziemy musieli wyrównać innymi dochodami, czyli innymi inwestycjami, które będą dotowane. Możemy mieć problem by na zero utrzymać ten budżet. Możemy w pewnym momencie wpaść w dziurę budżetową – stwierdził radny Piotr Hojeński.

– Nie. Ten fundusz covidowy, to jest nic innego jak dofinansowania z Polskiego Ładu i one w budżecie znajdują się po obu stronach, czyli w dochodach i wydatkach. Zwiększa się nasz budżet inwestycyjny, pozostaje bez wpływu na część bieżącą budżetu. Nie widzę takiego zagrożenia w związku z tym, że startujemy z perspektywą unijną i wnioskuję o 20 mln chociażby na oczyszczalnię. Nie ma żądnego zagrożenia – objaśniała skarbnik Magdalena Rakszawska.

Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Grzegorz Banaszak pytał jaka jest kwota spłaty długu i odsetek.

– Jeżeli chodzi o spłatę rat w roku 2024 tj. 4 mln 400 tys. w latach kolejnych będzie rozkładało się podobnie. Staramy się tak to układać, żeby te rozchody nie obciążały budżetu. One są znikome w całej puli 170 mln zł i staramy się to utrzymać w całym poziomie prognozy.
Odsetki są w znacznej części mierze uzależnione są od obowiązującego oprocentowania, bo sama marża przy zobowiązaniach tj, ok. 1%. W zależności jak waha się WIBOR, takie też płacimy odetki. Na rok 2024 to jest 4,4 mln zł
– objaśniała skarbnik gminy.

Radni pytali też dlaczego w budżecie nie ma zapisanych mniejszych zadań.

– W projekcie budżetu i WPF mamy wyszczególnione duże zadania inwestycje, również z Funduszu Sołeckiego. Brakuje nam takich konkretnych informacji czy listy zadań do realizacji w ramach budżetu bieżącego, jak chociażby mniejsze zadania remontowe, wydatki związane z promocją gminą – chociażby koszty umów zawartych z zewnętrznymi operatorami typu Telewizja STK. Nie ma informacji o wydatkach na imprezy kulturalne – Kurdesz Kasztelański, Malinowe Lato – stwierdził Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

Burmistrz zadeklarował, że w styczniu w ramach posiedzeń komisji szerzej omówione zostaną zadania realizowane w ramach wydatków bieżących.

Zarówno projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2024-2041, jak i uchwały budżetowej na rok 2024 został uchwalony jednogłośnie przez wszystkich 15 radnych. Nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Planowane inwestycje w gminie Kostrzyn w 2024 roku:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich w ramach rozwoju infrastruktury wodno -ściekowej na terenie Gminy Kostrzyn (wraz z budową zbiornika retencyjnego, przebudową sieci w Wiktorowie i filtrami ciśnieniowymi - SUW Czerlejnko) – 500 000,00 zł
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn – 1 190 000,00 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Warszawskiej i Kórnickiej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa – 70 000,00 zł
 • Budowa nowego układu drogowego w rejonie miejscowości Gwiazdowo i Skałowo – 20 000,00 zł
 • Budowa nowego układu drogowego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wieniawskiego i Warszawskiej w Kostrzynie (dokumentacja projektowa) – 90 000,00 zł
 • Budowa nowego układu drogowego w Siekierkach Wielkich w rejonie ulic: Grabowej, Sosnowej i Rabowickiej (dokumentacja projektowa) – 150 000,00 zł
 • Budowa ul. Estkowskiego w Gułtowach I etap – 240 000,00 zł
 • Budowa ul. Krzywoustego (ostatni etap) odcinek ul. Kazimierza Wielkiego i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (projekt) – 80 000,00 zł
 • Budowa ulic Dąbrówki, Jolanty, Jagiełły, Łokietka, Batorego i Lecha w Kostrzynie (dokumentacja projektowa i wykonanie) – 570 000,00 zł
 • Budowa ulic Wrzosowa, Wyszyńskiego (od Liliowej odcinek drogi gminnej), Makowa, Malwowa, Modrakowa (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł
 • Budowa ulic: Andrzejewo, Jana Pawła II, Konwaliowa, Bławatkowa, Daliowa w Kostrzynie (opracowanie dokumentacji projektowej) – 150 000,00 zł
 • Budowa ulicy Jaśminowej w Kostrzynie (dokumentacja projektowa) – 145 000,00 zł
 • Budowa ulicy Słonecznej w Czerlejnku wraz z budową drogi gminnej Czerlejnko – Klony (projekt) – 65 000,00 zł
 • Budowa ulicy Storczykowej w Kostrzynie (I etap) – 1 043 746,23 zł
 • Kompleksowa budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kostrzyn szansą na rozwój gminy, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców ( Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Fiołkowej, Krokusowej, 3 Maja, Kwiatowej, Witosa, Liliowej, Chrobrego, Estkowskiego, Akacjowej, Rzemieślniczej, Prętkowskiego) zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład – 200 000,00 zł
 • Kompleksowa budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kostrzyn szansą na rozwój gminy, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców ( Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Fiołkowej, Krokusowej, 3 Maja, Kwiatowej, Witosa, Liliowej, Chrobrego, Estkowskiego, Akacjowej, Rzemieślniczej, Prętkowskiego) zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład – 7 948 895,07 zł
 • Modernizacja chodnika w Drzązgowie – 100 000,00 zł
 • Modernizacja drogi gminnej - ul. Ignacewo – 100 000,00 zł
 • Modernizacja drogi gminnej Iwno - Wiktorowo – 150 000,00 zł
 • Modernizacja drogi gminnej sołectwo Wróblewo – 20 000,00 zł (w tym 14.604,41 zł Fundusz Sołecki Wróblewo)
 • Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach Drzązgowskich – 150 000,00 zł
 • Modernizacja drogi i budowa chodnika przy drodze gminnej przy kościele w Czerlejnie (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych sołectwo Buszkówiec – 100 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych sołectwo Skałowo – 40 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych w Iwnie (opracowanie dokumentacji projektowej) – 30 000,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni dróg gminnych – 1 100 000,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni dróg gminnych sołectwo Siedlec – 150 000,00 zł (w tym 20 000 zł Fundusz Sołecki Siedlec)
 • Modernizacja ul. Górnej w Glince Duchownej I etap (dokumentacja projektowa) – 30 000,00 zł
 • Modernizacja ul. Partyzantów, Lotników, Rycerskiej w Kostrzynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej – 100 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeku (projekt i wykonanie) – 350 000,00 zł
 • Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej na terenach popegeerowskich w Gwiazdowie – 196 524,00 zł
 • Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie (odcinek od Okrężnej do Mickiewicza) – dokumentacja projektowa – 20 000,00 zł
 • Przebudowa chodnika ul. Ułańska w Iwnie – 20 000 zł (Fundusz Sołecki Iwno)
 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Strumiańska w Kostrzynie i w m. Strumiany – 300 000,00 zł (w tym 10.000,00 zł Fundusz Sołecki Strumiany)
 • Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn - Gwiazdowo - Tarnowo polegająca na budowie ścieżki pieszo rowerowej i chodnika – 1 900 000,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych w Siekierkach Wielkich (ulice: Grabowa, Wierzbowa, Brzozowa, Klonowa, Akacjowa, Kasztanowa, Lipowa, Bukowa, Dębowa, Świerkowa, Gwarna) – 2 250 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Dworcowej w Kostrzynie (opracowanie dokumentacji projektowej) – 150 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Poznańskiej w Kostrzynie (opracowanie dokumentacji projektowej) – 167 200,00 zł
 • Przebudowa ul. Półwiejskiej w Kostrzynie (projekt i wykonanie) – 300 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Sportowej w Kostrzynie (dokumentacja projektowa i wykonanie) – 200 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Średzkiej w Kostrzynie (opracowanie dokumentacji projektowej) – 151 300,00 zł
 • Przebudowa ulicy Matejki i fragmentu ul. Konopnickiej (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł
 • Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostrzyn poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego łączącego wsie Czerlejno i Czerlejnko z miastem Kostrzyn i zintegrowanym węzłem przesiadkowym – 75 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińską a ul. Średzką w Kostrzynie – 300 000,00 zł
 • Budowa wiaty przystankowej w Glince – 10 000,00 zł (Fundusz Sołecki Glinka)
 • Zakup nieruchomości na terenie Gminy Kostrzyn – 490 000,00 zł
 • Budowa archiwum na potrzeby Urzędu Miejskiego – 100 000,00 zł
 • Modernizacja budynku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie – 150 000,00 zł
 • Modernizacja budynku OSP Brzeźno – 100 000,00 zł (w tym 13.531,21 zł Fundus z Sołecki Brzeźno)
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Słowackiego i Okrężnej w Kostrzynie (koncepcja i dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - budowa przejścia dla pieszych w ul. Gnieźnieńskiej w Iwnie – 55 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach miasta i gminy Kostrzyn (montaż elementów uspokajania ruchu) – 50 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Węgierskim i Ługowinach – 60 000,00 zł
 • Rozbudowa monitoringu w sołectwie Gułtowy – 6 600,00 zł (Fundusz Sołecki Gułtowy)
 • Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy – 400 000,00 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych: przedszkola, SP 2, SP Gułtowy, SP Czerlejno, SP Iwno wraz z rozbudową SP Siekierki Wielkie – 1 997 750,00 zł

  Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych: przedszkola, SP 2, SP Gułtowy, SP Czerlejno, SP Iwno wraz z rozbudową SP Siekierki Wielkie – 1 500 000,00 zł

 • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 500 000,00 zł
 • Zakup traktorka do koszenia trawy (sołectwo Czerlejno) – 12 000 zł (Fundusz Sołecki)
 • Zakup traktorka do koszenia trawy (sołectwo Gułtowy) – 10 000 zł (Fundusz Sołecki
 • Budowa oświetlenia Kostrzyn - Czerlejnko (dokumentacja projektowa i realizacja) – 200 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia Brzeżno ul. Słoneczna oraz Brzeźno- Siedleczek (dokumentacja projektowa i wykonanie) – 230 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia w ul. Jadwigi, Leszczyńskiego, Norwida w Kostrzynie (projekt i wykonanie) – 30 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia Siedleczek - Leśna Grobla – 140 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia w Glince Szlacheckiej – 63 000,00 zł (w tym 18 832,78 zł Fundusz Sołecki Glinka)
 • Gmina Kostrzyn samowystarczalna energetycznie - budowa farmy fotowoltaicznej Kostrzyn (dokumentacja projektowa) – 75 000,00 zł
 • Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn poprzez montaż ekologicznych źródeł ciepła i energii – dokumentacja koncepcyjna i projektowa – 50 000,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Siedlcu (dokumentacja projektowa i wykonanie) – 250 000,00 zł
 • Budowa świetlicy w Ługowinach (dokumentacja projektowa) – 10 000,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Sannikach (dokumentacja projektowa i wykonanie) – 100 000,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Klonach (dokumentacja projektowa i wykonanie) – 250 000,00 zł (w tym 10 000 zł Fundusz Sołecki Klony)
 • Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gwiazdowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 60 000,00 zł (w tym 20 000 zł Fundusz Sołecki Gwiazdowo)
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzeku – 60 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerlejnku wraz z modernizacją budynku – 150 000 zł (w tym 20 000 zł Fundusz Sołecki Czerlejnko)
 • Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej – bezpieczna przystań sołectwa Czerlejno – 25 000,00 zł
 • Modernizacja Rynku w Kostrzynie - projekt w oparciu o opracowania koncepcyjne w ramach konkursu architektonicznego i wykonanie – 330 000,00 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym w centrum miasta – 5 500 000,00 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym w centrum miasta – 500 000,00 zł
 • Zakup wiaty (sołectwo Skałowo) – 40 000,00 zł
 • Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach – 10 000,00 zł
 • Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Kostrzynie (dokumentacja projektowa) – 15 000,00 zł
 • Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Siekierkach (dokumentacja projektowa) – 15 000,00 zł
 • Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzeźnie – 2 600 000,00 zł
 • Modernizacja boiska "orlik" w Kostrzynie – 100 000,00 zł
 • Modernizacja Stadionu Miejskiego w Kostrzynie – 150 000,00 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kostrzyn wraz z budową niskoemisyjnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego. (zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład) (dot. Ośrodek Zdrowia Gułtowy, budynek OSP Gułtowy, świetlica wiejska Sokolniki Klonowskie, budynek "domu katolickiego", SP Brzeźno, SP nr 1 w Kostrzynie) – 5 470 000,00 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kostrzyn wraz z budową niskoemisyjnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego. (zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład) (dot. Ośrodek Zdrowia Gułtowy, budynek OSP Gułtowy, świetlica wiejska Sokolniki Klonowskie, budynek "domu katolickiego", SP Brzeźno, SP nr 1 w Kostrzynie) – 9 662 400,00 zł
 • Przebudowa boiska do piłki nożnej na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Kostrzynie – 194 886,00 zł
 • Przebudowa boiska do piłki nożnej na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Kostrzynie – 111 395,46 zł
 • Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz.nr 356) – 100 000,00 zł
 • Streetball - budowa boiska do koszykówki ulicznej – 100 000,00 zł
 • Przebudowa terenu przy boisku wielofunkcyjnym dla celów rekreacyjnych sołectwa Gułtowy – 50 000,00 zł
 • Budowa wiaty na placu zabaw w Ługowinach – 16 000 zł (Fundusz Sołecki)
 • Zakup i montaż zestawu street workoutu – 30 000 zł (Fundusz Sołecki)
 • Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - Modernizacja SUW Siekierki (dokumentacja projektowa) – 80 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, Siedlcu i Drzązgowie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gułtowach (dokumentacja projektowa) – 50 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego - Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Czerlejnie: dokumentacja projektowa oraz koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Czerlejnku – 20 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie – 2 000 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - remont budynków komunalnych – 250 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiego w Kostrzynie (dokumentacja projektowa) – 30 000,00 zł
 • Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wieniawskiego i Chopina w Kostrzynie (dokumentacja projektowa) – 30 000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla policji (Fundusz Wsparcia Policji) – 60 000,00 zł
 • Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Poznańskiego - budowa chodnika wzdłuż ul. Tuleckiej od ul. Jagodowej do granicy gminy (wzdłuż drogi powiatowej nr 2429P) w Siekierkach (dokumentacja projektowa) – 100 000,00 zł
 • Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja zabytków sakralnych w gminie Kostrzyn w tym 3 kościołów drewnianych "Rządowy Program Odbudowy Zabytków") – 1 321 400,00 zł
 • Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja dwóch zabytkowych kościołów w Siedlcu i w Iwnie "Rządowy Program Odbudowy Zabytków") – 495 000,00 zł
 • Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja zespołu pałacowo - parkowo - folwarcznego Stadniny Koni w Iwnie wraz z Pałacem Mielżyńskich "Rządowy Program Odbudowy Zabytków") – 3 572 000,00 zł


Komentarze (18)

10-01-2024 12:09:50
Wiktoria Suchorska
Można się zgadzać, można, a nawet trzeba, konstruktywnie krytykować. Natomiast zupełnie nie rozumiem bicia piany dla samego hałasu. Anonimowo każdy jest odważny. Z wieloma pozycjami się nie zgadzam, wiele można zrobić lepiej, ale, z drugiej strony, kto nic nie robi, nic nie zepsuje. Nie bronię Burmistrza, ani nie krytykuję, zachęcam jednak do obiektywnej oceny.
01-01-2024 20:37:36
Obserwator
@Marek Jesteś pewien? Obecny to zbyt pyszałkowaty na taki deal
24-12-2023 15:52:36
@@Wybory
To Donald kiepski jest ze swoimi skromnymi 100 obietnicami :) Na nauki niech przyjedzie do Koszczyna :)
24-12-2023 10:10:26
@Marek
Przewodniczący rady na krześle burmistrza? To żadna zmiana. To zabetonowanie obecnego układu na kolejne 5 lat. Zapamiętajcie to sobie, mieszkańcy gminy!
23-12-2023 23:58:56
Marek
Czas na zmiany. Z kręgów zbliżonych do dawnego układu dochodzą sygnały, że obecny przewodniczący wystartuje w wyścigu do fotela burmistrza mając poparcie wielu znaczących osób. To byłby dobry prognostyk. Osobiście dopinguję panu Grzegorzowi.
23-12-2023 22:50:22
@Wybory
Jak na razie 100 i więcej obietnic złożył Matysek w budżecie wyborczym na 2024.
23-12-2023 21:35:48
Wybory
Kandydatów do koryta sporo się szykuje. Każdy złote góry obiecywać będzie. Wzór mają. Czy 100 oburynic przebiją?
23-12-2023 19:10:13
@Mieszkanka
Burmistrz Matysek wyprzedał też majątek gminny. Mamy mniej na koniec 2022 o 19,205 hektarów roli i 10,1571 hektara mniej nieruchomości. Czyli znika majątek gminy, będą mniejsze wpływy z dzierżawy i najmu. Zniknie też tunel przekazany na własność PKP i nowo-wybudowane, głównie z podatków mieszkańców, drogi dojazdowe, które zostaną przekazane Powiatowi. Ale jest i Mieszkanka, która bawi się dobrze. Czy też za pieniądze gminy? Proszę zajrzeć do Informacji o stanie mienia.
23-12-2023 16:10:02
@Mieszkanka
Wszystko racja! Dodałbym jeszcze na zadłużoną po uszy, z niewydolną, awaryjną oczyszczalnią ścieków, z mieszkańcami tonącymi w wodzie po ulewnych deszczach, najprostszymi inwestycjami realizowanymi po pięć lat i więcej, oświatą gminną w stanie zapaści i wszechobecnymi fakturami na absurdalne kwoty za kiwnięcie palcem. No ale najważniejsze, że jest kolorowo! Wesołych świąt!
23-12-2023 15:44:24
@Mieszkanka
Burmistrz nie zwiększył wpływów z CIT i PIT, które rosną, zwiększył wpływy z kredytów i obligacji. On tylko wydaje pieniądze (mieszkańców) Gminy! To nie hejt tylko słuszna uwaga, że pieniądze są głównie przejadane, a inwestycje w większości na papierze, przepychane na kolejne lata. Wystarczy czytać sprawozdania z wykonania budżetu. Trzeba być biegłym i nie dać się robić w trąbę.
23-12-2023 14:53:59
Mieszkanka
Proszę Państwa nie trzeba być biegłym w prawie i przepisach żeby dostrzec ile się w Gminie Kostrzyn zmieniło przez ostatnie lata. Może p.Burmistrz przez jednych być podziwiany,lubiany bardziej lub mniej,lecz jest człowiekiem sukcesu,zmienił tę Gminę z szarej,burej i ponurej na przyjazną i kolorową. A tak na marginesie jest Państwu lepiej na duszy,kiedy ukryci pod nickiem zioniecie jadem. Dobrych Świąt.
23-12-2023 11:32:32
Hahaha
Donald teraz pieniążki wam da...
22-12-2023 18:05:48
NieRad
Tajemnicą roku 2013 było przyspieszenie spłaty kredytu - blisko 6 mln. zł, by zwiększyć zdolność kredytową na inwestycje z wykorzystaniem dotacji w następnych latach. Każdy może sprawdzić, że w najsłabszym roku - 2013 na inwestycje było ponad 2.000.000 zł, więc Rad celowo kłamie, a powinien być wdzięczny. W 2023 zrobiono w Gułtowach ulice Różaną, Jaśminową i Wrzosową, w Kostrzynie całą ul. Przemysława, projekt ul. Wrzesińskiej, remont i termomodernizacja budynku OSP Kostrzyn, oświetlenie w Siekierkach, place zabaw w Węgierskiem, Czerlejnku, Iwnie, Tarnowie. Wszystkie zadania zrealizowano sprawnie w ciągu kilku miesięcy, żadne nie lądowało w Wieloletniej Prognozie i nie było przepychane na kolejne lata. Teraz jest dramat, bo w ciągu roku robi się kilka ulic, a reszta rozryta i przepychana na kolejne lata. A deficyt roku 2023 to -23.000.000 zł ( inwestycje 22 mln zł). Przy budżecie 100 mln zł to skandal, że wszystko jest przejadane. Wystarczy porównać wieloletnie prognozy. Jeśli Matysek wpisuje tam jakąś ulicę to nie zamierza jej szybko wybudować tylko zwodzi i biernie czeka, aż wpłyną pieniądze z CIT dzięki inwestycjom zrealizowanym przez Iwańskiego. Może Biedronka coś wpłaci.
22-12-2023 09:01:33
Rad
A w 2013 roku wartość inwestycji wynosiła 1 milion złotych. To był dramat!
21-12-2023 18:25:18
Kuba
Król jest nagi. Dług prawdziwy, ale inwestycje co roku wpisywane te same i kwoty na nie planowane wręcz śmieszne. Za te drobne nie da się ich wykonać! Ludzie są mamieni przez 9 lat. Wpisanie do budżetu tych inwestycji nie znaczy, że to będzie wykonane. Przeciwnie. Ponadto niektóre środki, które były wpisywane do budżetu w ramach dofinansowania nie zostały wydane i będą zwracane. Więc gadanie o wielkich dofinansowaniach przed realizacją najeży kłaść między bajki. Mieszkańcy Siekierek wiedzą o czym mowa. Nawet, jak jest przyznane dofinansowanie to Matysek nie potrafi go wykorzystać zgodnie z przeznaczenie.
21-12-2023 14:42:57
Księgowy
Żeby powiedzieć, że "dochody wzrosły" to pieniądze muszą być już na koncie. Na razie to burmistrz zakłada w przyjętym projekcie budżetu, że wzrosną. A czy wzrosną faktycznie, przekonamy się już wkrotce
21-12-2023 13:47:55
WPF
Za Matyska wydatki bieżące, czyli koszty utrzymania Gminy (bez inwestycji) wzrosły blisko 300% (dokładnie 287%) Patrzymy w wieloletnią prognozę w załącznik n 1: W 2014 r. Gmina na bieżące utrzymanie wydała 37.307. 807 zł. na koniec pierwszej kadencji Matyska było już 68.786.313 zł, a plan na 2024 jest 107.074.089 zł. Rosną wpływy do budżetu, co nie jest zasługą Matyska tylko wcześniejszych inwestycji i te wpływy znikają w zatrważającym tempie, a budowa dróg, kanalizacji, oczyszczalni - odkładane z roku na rok.
21-12-2023 12:32:21
Mieszkaniec
Komentarz Matyska obnaża jego manipulacje. Stwierdzono fakt, że koniec roku 2023 dług gminy wynosi 68.900.000 zł, a na koniec roku 2024 planuje się zmniejszenie do 64.500.000 zł, w procentach zmniejszenie to o 6,8%. A Matysek mówi: "Umniejszamy nasze zadłużenie o blisko 15%. Nie dokonujemy emisji obligacji w wysokości blisko 7 mln zł i spłacamy nasze przyszłoroczne zobowiązania, po to, by finanse gminy mogły być pozyskiwane z innych źródeł." Wirtualny odlot! Matysek umniejsza to tylko wirtualnie o 15%, bo planował w następnych latach jeszcze większe zadłużenie (np. na 2024 72 mln zł). a zmniejszenie tłumaczy tylko tym, że chce pozyskać dofinansowanie i móc zaciągać dalszy kredyt, co będzie równoznaczne ze zwiększeniem zadłużenie. Co okaże się już w ciągu roku. Jego polityka to rozrzutność. Wystarczy porównać, jak rosną wydatki BIEŻĄCE. A tego nikt z radnych nie rusza. Reka rękę myje.

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych i zabezpieczamy w przypadku ewentualnego postępowania policji lub prokuratury. Dodając opinię akceptujesz powyższy regulamin.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
29

cze

11:00
IWNO, Stara Cegielnia
Bieg "Cegła RUN" - Grand Prix Gminy Kostrzyn

14

lip

KOSTRZYN, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego, ul. Piasta 1
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn - okręg nr 11 (Andrzejewo i zachodnia część os. Grunwaldzkiego w Kostrzynie)
Głosowanie w godz. 7:00-21:00

26

lip

Siedleczek
IV Bieg do Nocy - Grand Prix Gminy Kostrzyn

22

sie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-13:30

07

wrz

11:00
IWNO, Park Mielżyńskich
VII Bieg Pieczonej Pyry - Grand Prix Gminy Kostrzyn

[ wszystkie ]

Sonda
Gdzie w tym roku spędzisz wakacje/urlop?

nad morzem

nad jeziorem

w górach

za granicą

w innym dużym mieście

nigdzie nie wyjadę

w pracy - nie mam urlopu


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: