Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Mieszkańcy rozdysponowali ponad 721 tys. zł – podzielono Fundusz Sołecki 2024 - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Mieszkańcy rozdysponowali ponad 721 tys. zł – podzielono Fundusz Sołecki 2024
04-10-2023 08:30   Janusz Ludwiczak
Zakończyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy sołectw zdecydowali na jakie zadania zostaną przeznaczone środki w ramach Funduszu Sołeckiego 2024. Jakie inwestycje będą realizowane w przyszłym roku we wszystkich 24 sołectwach gminy Kostrzyn?

Fundusz Sołecki 2024 wyniósł razem 721 592,42 zł i jest o ponad 136 tys. zł większy od tegorocznego. Jakie zadania będą realizowane w 24 sołectwach gminy Kostrzyn? – o tym zdecydowali mieszkańcy na zebraniach wiejskich, które odbywały się od 21 sierpnia do końca września.

Najwięcej środków – blisko 59,5 tys. zł otrzymało największe sołectwo w gminie – Siekierki Wielkie, które liczy już 2885 mieszkańców. Na zebraniu wiejskim, które trwało ponad 2,5 godziny pojawiły się zaledwie 52 osoby. Wśród propozycji zgłoszonych przez Radę Sołecką znalazła się m.in. budowa drewnianej wiaty do organizacji imprez i wydarzeń za 36 tys. zł. Projekt ten otrzymał jednak tylko 4 głosy poparcia. Mieszkańcy zaproponowali jednak, by w Siekierkach powstał plac do street workoutu. Na ten cel przekazano 30 tys. zł. Po długiej dyskusji 19 głosami za zdecydowano o przekazaniu 3 tys. zł dofinansowania na projekt budowy świetlicy wiejskiej. Zdaniem sołtysa, Włodzimierza Musielaka pieniądze te przepadną, gdyż na budowę świetlicy musi zgodzić się Rada Miejska Gminy Kostrzyn.

Podobną kwotę co Siekierki otrzymało również sołectwo Gułtowy, które przeznaczy 10 tys. zł na zakup traktorka do koszenia trawy, kolejne 10 tys. zł na doposażenie kuchni w świetlicy OSP, a także na inne zadania, które opisujemy poniżej.

Dodajmy, że najmniejszym budżetem – nieco ponad 16 tys. zl dysponowały sołectwa: Sanniki (16 883,53 zł), Jagodno (16 645,73 zł) oraz Klony (16 348,49 zł).

Fundusz Sołecki 2024:

Sołectwo Brzeźno = 30 081,21 zł
• Festyn rodzinny – 3 000 zł
• Potyczki sąsiedzkie – 450 zł
• Dożynki gminne – 300 zł
• Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej/OSP – 4 000 zł
• Doposażenie strażnicy OSP Brzeźno – 8 800 zł
• Remont toalet w budynku OSP Brzeźno/świetlicy wiejskiej – 13 531,21 zł.

Sołectwo Buszkówiec = 19 142,59 zł
• Festyn – organizacja spotkań mieszkańców – 5 642,59 zł
• Zakup namiotu biesiadnego i fartuchów – 5 000 zł
• Doposażenie placu zabaw – 1 000 zł
• Warsztaty dla mieszkańców – 2 000 zł
• Zazielenienie Buszkówca – 500 zł
• Paczki świąteczne – 1 000 zł
• Dozownik do napojów – 400 zł
• Plac do street workautu – 3 300 zł
• Dożynki gminne – 300 zł.

Sołectwo Czerlejno = 34 064,30 zł
• Rozbudowa monitoringu na terenie sołectwa – 6 000 zł
• Organizacja dożynek – 600 zł
• Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 4 000 zł
• Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu – 15 474,57 zł
• Promocja sołectwa – 1 400 zł.

Sołectwo Czerlejno = 58 795,10 zł
• Organizacja wydarzeń i spotkań mieszkańców sołectwa w celu ich aktywizacji – 25 795,10 zł
• Dożynki gminne – 1 000 zł
• Zakup koszy na śmieci – 2 500 zł
• Utrzymanie budynku świetlicy – 8 000 zł
• Zakup parownicy i zestawu do mycia podłóg – 5 000 zł
• Zakup kosy spalinowej – 3 000 zł
• Zakup traktorka do koszenia trawy – 12 000 zł
• Zakup paliwa na potrzeby koszenia terenów zielonych – 1 500 zł.

Sołectwo Drzązgowo = 26 811,52 zł
• Doposażenie świetlicy wiejskiej – 3 000 zł
• Utrzymanie zieleni – 6 500 zł
• Organizacja spotkań z mieszkańcami – 7 311,52 zł
• Zakup siatki do bramek – 1 000 zł
• Budowa chodnika – 9 000 zł.

Sołectwo Glinka = 28 832,78 zł
• Wiata przystankowa przy ul. Słowackiego ogródki – 10 000 zł
• Lampy na ul. Ogrodowej. Zmiana oświetlenia na ledowe: Glinka ul. Górna i Dolna – 18 832,78 zł.

Sołectwo Gułtowy = 59 449,04 zł
• Doposażenie kuchni świetlicy OSP – 10 000 zł
• Doposażenie biblioteki – 2 000 zł
• Organizacja spotkań dla seniorów – 4 000 zł
• Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców – 12 000 zł
• Doposażenie stowarzyszenia Qultowe Gułtowy "InicJA-TYwa" (zakup namiotu) – 5 000 zł
• Dożynki gminne – 849,04 zł
• Utrzymanie gminnych terenów zielonych – 8 000 zł
• Zakup węży do podlewania boiska – 1 000 zł
• Zakup traktorka do koszenia trawy – 10 000 zł
• Rozbudowa monitoringu – 6 600 zł.

Sołectwo Gwiazdowo = 35 669,42 zł
• Organizacja imprez – 15 669,42 zł
• Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu – 20 000 zł.

Sołectwo Iwno = 53 147,44 zł
• Lustro weneckie przy ulicy Zdrojowej – 3 000 zł
• Doposażenie boiska szkolnego (siatka do siatkówki) - 500 zł
• Organizację spotkań mieszkańców – 18 000 zł
• Kontynuację modernizacji chodnika na ulicy Ułańskiej – 20 000 zł
• Utrzymanie placu zabaw – 11 647,44 zł.

Sołectwo Jagodno = 16 645,73 zł
• Utrzymanie oczka wodnego i terenu w okół – 6850 zł
• Organizacja spotkań – 5 000 zł
• Wyposażenie terenu przy oczku wodnym - 4 795,73 zł.

Sołectwo Klony = 16 348,49 zł
• Wykonanie fundamentu pod świetlicę – 10 000 zł
• Utrzymanie terenów zielonych – 1 500 zł
• Zakup tablicy ogłoszeń – 1 500 zł
• Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 1 348,49 zł
• Oświetlenie placu zabaw – 2 000 zł.

Sołectwo Ługowiny = 21 580,00 zł
• Wiata na placu zabaw – 16 000 zł
• Dożynki gminne – 500 zł
• Montaż kostki brukowej – 5 080 zł.

Sołectwo Sanniki = 16 883,53 zł
• Zakup ławek i stołów – 5 000 zł
• Bieg "Słodka mila" – 5 000 zł
• Festyn rodzinny – 6 883,53 zł.

Sołectwo Siedlec = 41 554,88 zł
• Modernizacja ulicy Bukowej – 20 000 zł
• Organizacja "Spartakiady rodzinnej" wraz z sołectwami: Brzeźno i Siedleczek – 4 000 zł
• Doposażenie placu zabaw – 10 500,00 zł
• Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 7 054,88 zł.

Sołectwo Siedleczek = 20 153,22 zł
• Festyn rodzinny Brzeźno, Siedlec, Siedleczek – organizacja spotkań mieszkańców – 2 100 zł
• Utrzymanie terenu wokół świetlicy: ogrodnik – 2 000 zł
• Utrzymanie terenu wokół świetlicy: impregnacja elementów drewnianych (wiata, ławki, schowek) – 2 500 zł
• Organizacja spotkań mieszkańców – 7 053,22 zł
• Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej – 5 200 zł
• Świetlica wiejska (moskitiery) – 800 zł
• Świetlica wiejska (przegląd klimatyzacji) – 500 zł.

Sołectwo Siekierki = 59 449,04 zł
• Koszenie traw boiska skweru – 3 000 zł
• Imprezy sołeckie: dzień dziecka, potańcówka, pożegnanie lata – 21 949,04 zł
• Upamietnięnie miejsc pamięci na skwerze i cmentarzu kwiaty i okolicznosciowe znicze – 1 500 zł
• Plac do stret workoutu – 30 000 zł
• Dofinansowanie do projektu budowy świetlicy – 3 000 zł .

Sołectwo Skałowo = 19 855,98 zł
• Spotkanie mieszkańców i dożynki – 6 500 zł
• Utrzymanie placu zabaw i terenów wokół świetlicy – 13 355,98 zł.

Sołectwo Sokolniki = 18 488,65 zł zł
• Organizacja spotkań mieszkańców – 7 288,65 zł
• Utrzymanie zieleni przy świetlicy – 1 200 zł
• Modernizacja budynku i doposażenie świetlicy – 10 000 zł.

Sołectwo Strumiany = 19 202,04 zł
• Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców i aktywizacji z mieszkańcami sąsiednich sołectw – 8 002,04 zł
• Utrzymanie zieleni przy świetlicy – 1 200 zł
• Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - remont łazienki – 10 000 zł.

Sołectwo Tarnowo= 19 023,69 zł
• Zakup i montaż klin – 6 000 zł
• Zakup kostki chodnikowej chodnik w Sady – 6 000 zł
• Doposażenie świetlicy wiejskiej – Świetlcia – doposażenie – 2 000 zł
• Organizacja spotkania dla mieszkańców dzień dziecka – 2 000 zł
• Organizacja spotkania dla mieszkańców lato – 1 500 zł
• Koncepcja urządzeńna placu zabaw – 500 zł
• Organizajca spotkania mikołajkowedgo dla dzieci – 1 023,69 zł.

Sołectwo Trzek = 35 669,42 zł
• Utrzymanie domeny www.trzek.pl – 669,42 zł
• Organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych – 11 000 zł
• Utrzymanie i rewitalizacja placu zabaw, boiska, budynków i terenów zielonych – 24 000 zł.

Sołectwo Węgierskie = 21 401,65 zł
• Warsztaty dla dzieci – 1 000 zł
• Spotkanie dla mieszkańców – 10 401,65 zł
• Utrzymanie zieleni – 1 000 zł
• Teatrzyk dla dzieci – 500 zł
• Wkład w dożynki gminne – 500 zł
• Zakup ławek i stolików – 8 000 zł.

Sołectwo Wiktorowo = 28 238,29 zł
• Doposażenie świetlicy – 12 000 zł
• Warsztaty dla mieszkańców – 4 000 zł
• Utrzymanie terenów zielonych – 2 238,29 zł
• Spotkanie integracyjne mieszkańców – 10 000 zł.

Sołectwo Wróblewo = 21 104,41 zł
• Remont drogi gminnej we Wróblewie – 14 604,41 zł
• Integracja mieszkańców: dożynki, gwieździsty rajd rowerowy, biesiada jesienna – 6 500 zł.


Fot: Janusz Ludwiczak

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych i zabezpieczamy w przypadku ewentualnego postępowania policji lub prokuratury. Dodając opinię akceptujesz powyższy regulamin.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
18

cze

18:00
IWNO, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, ul. Szkolna 11
Wybory sołeckie - Sołectwo Iwno

19

cze

18:00
WIKTOROWO, świetlica wiejska
Wybory sołeckie - Sołectwo Wiktorowo

18:30
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
1922 Lechia Kostrzyn - Przemysław Poznań
- zakończenie sezonu

21

cze

IWNO, Park Mielżyńskich
Wianki - powitanie lata
w godz. 17:00-24:00

22

cze

18:00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Koncert Martyny Pruszyńskiej

[ wszystkie ]

Sonda
Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro2024?

TAK

NIE

Nie interesuje mnie to


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: