Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Ponad 721 tysięcy złotych dla sołectw - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Ponad 721 tysięcy złotych dla sołectw
26-07-2023 13:33   Janusz Ludwiczak
721 592,42 zł – tyle dokładnie wyniesie Fundusz Sołecki 2024. Będzie on o ponad 136 tys. zł większy od tegorocznego. Jakie zadania będą realizowane w 24 sołectwach gminy Kostrzyn – o tym zdecydują sami mieszkańcy na zebraniach wiejskich.

Najwięcej środków – 59 449,04 zł otrzyma największe sołectwo w gminie – Siekierki Wielkie, które liczy już 2885 mieszkańców. Taka sama kwota trafi do sołectwa Gułtowy. Blisko 59 tys. zł otrzyma sołectwo Czerlejno.

Najmniejszym budżetem – nieco ponad 16 tys. zl dysponować będą sołectwa: Sanniki (16 883,53 zł), Jagodno (16 645,73 zł) oraz Klony (16 348,49 zł).

O tym na jakie zadania zostaną wydane środki decydują mieszkańcy podczas zebrań wiejskich, które mają odbyć się po wakacjach.

Fundusz Sołecki został uchwalony przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn w maju 2009 roku. Jest to wyodrębniony fundusz na sołectwa z budżetu całej gminy. Jak czytamy w uchwale:
"Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy burmistrz przekazuje sołtysom informację o wysokości środków funduszu sołeckiego. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo wniosku"

Fundusz sołecki funkcjonuje od 2010 roku. Od 2014 r. jest on wyodrębniony z budżetu gminy.

W tym roku jest jednak mała zmiana.

– 25% środków na Fundusz Sołecki pochodzi z budżetu państwa, pozostałe 75% to środki z budżetu gminy Kostrzyn – objaśnia burmistrz Szymon Matysek.

A jak liczony jest taki budżet dla funduszu sołeckiego? Dochody bieżące za miniony rok rozliczeniowy bez majątkowych, dzielony przez liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia danego roku rozliczeniowego. Jednak zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. kwota funduszu dla danego sołectwa nie może być wyższa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej.
Budżet obliczany jest według wzoru:
F=(2+Lm/100)*Kb

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2024 r.:

Fundusz Sołecki w poprzednich latach:
• 2024 – 721 592,42 zł
• 2023 – 585 171,16 zł
• 2022 – 604 670,45 zł
• 2021– 498 247,96 zł
• 2020 – 425 135,23 zł
• 2019 – 414 824,79 zł
• 2018 – 356 288,30 zł
• 2017 – 286 050,00 zł
• 2016 – 268 135,34 zł
• 2015 – 251 814,87 zł
• 2014 – 246 554,82 zł
• 2013 – 216 378,15 zł
• 2012 – 229 642,44 zł
• 2011 – 222 975,77 zł
• 2010 – 269 559,35 zł

Tegoroczny Fundusz Sołecki (2023) = 585 171,16 zł:

Sołectwo Brzeźno = 24 601,35 zł
• organizacja spotkań mieszkańców wsi Brzeźno, Siedlec, Siedleczek– 2 400,00 zł
• dożynki gminne – 246,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 369,00 zł
• doposażenie świetlicy - kuchni – 5 000,00 zł
• doposażenie OSP Brzeźno – 5 000,00 zł
• modernizacja sali OSP Brzeźno – 11 586,35 zł.

Sołectwo Buszkówiec = 15 588,97 zł
• ogrodzenie figurki – 4 000,00 zł
• rewitalizacja studni – 4 797,00 zł
• zakup warownika, termosu, głośnika, paleniska – 2 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców (festyn) – 400,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców (festyn) – 931,97 zł
• organizacja spotkań mieszkańców (festyn) – 3 100,00 zł
• dożynki – 200,00 zł
• potyczki sąsiedzkie 160,00 zł.

Sołectwo Czerlejnko = 27 475,57 zł
• rozbudowa i modernizacja monitoringu – 6 000,00 zł
• dożynki gminne – 200,00 zł
• dożynki gminne – 800,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 400,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 1 800,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 1 800,00 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 5 000,00 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 5 000,00 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 4 875,57 zł
• promocja sołectwa – 1 400,00 zł
• promocja sołectwa – 200,00 zł.

Sołectwo Czerlejno = 47 497,66 zł
• organizacja wydarzeń i spotkań mieszkańców sołectwa w celu ich aktywizacji – 7 497,66 zł
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 40 000,00 zł.

Sołectwo Drzązgowo = 22 019,43 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 3 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 4 000,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 2 500,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 2 500,00 zł
• zakup materiałów do bieżących napraw na plac zabaw – 2 000,00 zł
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 2 000,00 zł
modernizacja chodnika – 6 019,43 zł.

Sołectwo Glinka = 23 627,04 zł
• położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Ogródkowej – 23 627,04 zł.

Sołectwo Gułtowy = 48 715,55 zł
• klimatyzacja w budynku OSP – 10 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 4 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 5 000,00 zł
• organizacja spotkań seniorów – 3 000,00 zł
• doposażenie KGW – 4 850,00 zł
• doposażenie KGW – 150,00 zł
• doposażenie świetlicy środowiskowej – 2 850,00 zł
• doposażenie świetlicy środowiskowej – 150,00 zł
• zakup tablic ogłoszeniowych – 3 900,00 zł
• zakup tablic ogłoszeniowych – 100,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 8 000,00 zł
• dożynki – 615,55 zł
• dożynki – 100,00 zł
• przebudowa terenu przy boisku wielofunkcyjnym dla celów rekreacyjnych – 5 000,00 zł.

Sołectwo Gwiazdowo = 26 696,12 zł
• doposażenie świetlicy – 8 000,00 zł
• wiata przystankowa – 8 000,00 zł
• wiata przystankowa – 2 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 8 696,12 zł.

Sołectwo Iwno =43 795,28 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 15 000,00 zł
• utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych – 4 795,28 zł
• doposażenie placu zabaw – 4 000,00 zł
• modernizacja chodnika przy ul. Ułańskiej – 20 000,00 zł.

Sołectwo Jagodno = 13 348,06 zł
• utwardzenie drogi gminnej – 6 348,06 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 300,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 2 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 1 700,00 zł
• utrzymanie oczka wodnego – 1 500,00 zł
• wyposażenie terenu oczka wodnego w małą infrastrukturę – 1 500,00 zł.

Sołectwo Klony = 13 250,63 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 3 000,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych wraz z infrastrukturą – 250,63 zł
• budowa świetlicy wiejskiej - projekt – 10 000,00 zł.

Sołectwo Ługowiny = 17 976,04 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 2 500,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 8 000,00 zł
• doposażenie placu zabaw – 6 976,04 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 500,00 zł.

Sołectwo Sanniki = 13 883,93 zł
• organizacja spotkania mieszkańców (festyn) – 3 883,93 zł
• budowa świetlicy wiejskiej (projekt) – 10 000,00 zł.

Sołectwo Siedlec = 33 808,59 zł
• organizacja spotkania mieszkańców wsi Brzeźno-Siedlec-Siedleczek – 1 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców wsi Brzeźno-Siedlec-Siedleczek – 3 000,00 zł
• utwardzenie asfaltem drogi gminnej – 20 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 1 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 1 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 7 808,59 zł.

Sołectwo Siedleczek = 16 124,85 zł
• utrzymanie terenu wokół świetlicy – 2 000,00 zł
• budowa systemu ogrzewania w świetlicy –10 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców (Brzeźno, Siedlec, Siedleczek) – 1 613,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 511,85 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 000,00 zł.

Sołectwo Siekierki = 48 715,55 zł
• utrzymanie zieleni –4 000,00 zł
• opieka miejsc pamięci – 1 000,00 zł
• rewitalizacja i zagospodarowania terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz.nr 356) – 20 000,00 zł
• wrzutnia książek – 2 000,00 zł
• dożynki – 1 000,00 zł
• dożynki – 1 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 4 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 15 715,55 zł.

Sołectwo Skałowo = 16 270,99 zł
• organizacja spotkania mieszkańców sołectwa – 1 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców sołectwa – 4 000,00 zł
• utrzymanie i doposażenie placu zabaw i terenu wokół – 11 270,99 zł.

Sołectwo Sokolniki = 15 199,25 zł
• organizacja spotkania mieszkańców sołectwa – 1 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców sołectwa – 1 500,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców sołectwa – 1 699,25 zł
• utrzymanie placu zabaw – 200,00 zł
• utrzymanie placu zabaw – 800,00 zł
• zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Klonowskich wraz z modernizacją budynku – 10 000,00 zł.

Sołectwo Strumiany = 15 686,41 zł
• przebudowa drogi gminnej – 10 000,00 zł
• utrzymanie zieleni – 1 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 4 686,41 zł.

Sołectwo Tarnowo = 15 199,25 zł
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 15 199,25 zł.

Sołectwo Trzek = 28 937,03 zł
• utrzymanie domeny www.trzek.pl – 400,00 zł
• organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych – 3 000,00 zł
• organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych – 5 000,00 zł
• utrzymanie i rewitalizacja placu zabaw, boiska, budynków i terenów zielonych – 15 000,00 zł
• utrzymanie i rewitalizacja placu zabaw, boiska, budynków i terenów zielonych – 5 537,03 zł.

Sołectwo Węgierskie = 17 586,31 zł
• warsztaty z zakresu robotyki i programowania – 4 000,00 zł
• modernizacja i doposażenie placu zabaw – 7 086,31 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 500,00 zł
• festyn dla dzieci – 5 000,00 zł.

Sołectwo Wiktorowo = 23 724,47 zł
• utrzymanie terenów zielonych - zakup roślin – 2 000,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 1 724,47 zł
• warsztaty dla mieszkańców – 4 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 7 000,00 zł
• namiot biesiadny – 6 000,00 zł
• ławy i stoły biesiadne – 3 000,00 zł.

Sołectwo Wróblewo = 15 442,83 zł
• modernizacja dróg gminnych – 11 442,83 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 4 000,00 zł.


Komentarze (4)

27-07-2023 13:18:35
Piotr
Ja mam pytanie dotyczące czystości gminy. Parę lat temu ogłaszano zakup zamiatarki - trochę dziwny zakup, bo z tego co mi wiadomo, to większość gmin powoli to zadanie zlecić podmiotom zewnętrznym niż kupować własny sprzęt. Czy ktoś widział zamiatarkę w ostatnich czasach na ulicach gminy? Niedługo przez Kostrzyn będzie jechało Tour de Pologne. Aż by się prosiło użyć zamiatarki.
26-07-2023 18:26:59
Ściek
721 592,42 zł - można by oczyszczalnię rozbudować i na Posłów nie czekać :)
26-07-2023 18:24:07
GminaKostrzyn
Siekierki -> 19.715,55 zł na organizację spotkań mieszkańców... Drogie te spotkania :) [~100 zł za osobę, ponieważ więcej niż 200 osób na spotkania nie przychodzi]
26-07-2023 17:43:09
Węgierskie Mieszkaniec
Jak czytam jakie to zostały wykonane pracę/ dzialania w sołectwie to szok...festyn dla dzieci? Hmm wszystko chyba przed nami, bo na ten moment nic nie bylo ani nikt nic nie słyszał zeby mialo byc. Doposażenie placu zabaw? Plac to przez miesiąc zamknięty byl I coś tam ruszone ale w zasadzie niedokończone, pewnie nq zimę będzie gotowy;) bo od kilku tyg nikt nic nie robi. a od kilku tygodni totalnie zarośnięty wiec i tak dzieci nie korzystają. A szkoda... lepiej te pieniądze zostawić gminie bo sołectwo slabo spozytkuje te przyszloroczne prawie 21.5 tys

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych i zabezpieczamy w przypadku ewentualnego postępowania policji lub prokuratury. Dodając opinię akceptujesz powyższy regulamin.
Aktualności
Niezapominajka
13

cze

17:00
SOKOLNIKI Klonowskie, świetlica
Wybory sołeckie - Sołectwo Klony

19:00
GWIAZDOWO, świetlica wiejska
Wybory sołeckie - Sołectwo Gwiazdowo

14

cze

18:30
BRZEŹNO, boisko ul. Długa 9
Maratończyk Brzeźno - Hetman Orchowo
- zakończenie sezonu

15

cze

16:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
Lechia Kostrzyn II - Przemysław Poznań II
- zakończenie sezonu

19:00
KOSTRZYN, Parafia Błog.Jolanty, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14a
Odpust parafialny

[ wszystkie ]

Sonda
Czy jesteś za zmianami zasad handlu w niedzielę?

Tak, wszystkie niedziele powinny być handlowe

Jestem za tym, by tylko jedna lub dwie niedziele w miesiącu były handlowe

Nie, niech zostanie tak jak jest


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: