Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

W sołectwach uchwalono przyszłoroczne inwestycje – Fundusz Sołecki 2019 - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
W sołectwach uchwalono przyszłoroczne inwestycje – Fundusz Sołecki 2019
15-10-2018 07:34   Janusz Ludwiczak
Blisko 415 tys. zł przeznaczono łącznie na przyszłoroczne inwestycje w 21 sołectwach. Jakie zadania będą realizowane w 2019 roku na wsiach w gminie Kostrzyn? O tym zdecydowali mieszkańcy na zebraniach wiejskich, które odbyły się w połowie września. Przedstawiamy zadania i przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 2019.

W sumie na przyszły rok dla 21 sołectw przeznaczono 414 824 złote i 79 groszy. Najwięcej środków, bo aż 36 426,48 zł otrzymało największe, bo liczące 1951 mieszkańców sołectwo Siekierki. Taką samą kwotę przyznano dla ponad tysięcznych Gułtów. Powyżej 30 tys. zł przypadło dla sołectw: Iwno i Czerlejno. Najmniejszym budżetem dysponują sołectwa: Sanniki (10 345,12 zł), Wróblewo (10 126,56 zł) i Jagodno (10 090,14 zł).

Sołectwa zamierzają przede wszystkim przeznaczyć środki na inwestycje drogowe oraz związane z poprawą bezpieczeństwa i integracją mieszkańców.

– Postanowiliśmy przeznaczyć 7 380 zł na budowę progu spowalniającego, który powstanie na początku wsi od strony Iwna. Pozostałą kwotę przeznaczymy na doposażenie świetlicy wiejskiej – powiedziała Dorota Kaczmarek, sołtys Wiktorowa.

– Połowę środków chcemy przekazać na remont drogi gminnej, 500 zł przeznaczyliśmy na potyczki sąsiedzkie – wyjaśnia Danuta Goździcka, sołtys Wróblewa.

– W funduszu sołeckim 2019 uwzględniliśmy naprawę głównej drogi w Jagodnie, na którą przekazaliśmy 9 tys. zł. Pozostały tysiąc złotych kierujemy na zagospodarowanie stawiku – tłumaczy Marian Grobelny, sołtys Jagodna.

Fundusz Sołecki został uchwalony przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn w maju 2009 roku. Jest to wyodrębniony fundusz na sołectwa z budżetu całej gminy. Jak czytamy w uchwale:
"Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy burmistrz przekazuje sołtysom informację o wysokości środków funduszu sołeckiego. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo wniosku"

Fundusz sołecki funkcjonuje od 2010 roku. Od 2014 r. jest on wyodrębniony z budżetu gminy.

A jak liczony jest taki budżet dla funduszu sołeckiego? Dochody bieżące za miniony rok rozliczeniowy (w tym przypadku będzie to 2015) bez majątkowych, dzielony przez liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia danego roku rozliczeniowego. Jednak zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. kwota funduszu dla danego sołectwa nie może być wyższa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej czyli w naszym przypadku nie więcej niż 22 349,80 zł.

Budżet obliczany jest według wzoru:
F=(2+Lm/100)*Kb
Dla przykładu na 2015 rok:
Lm -liczba mieszkańców w danym sołectwie na 30.06.2014 - 7.950 osób
Kb - Kwota bazowa wg liczby mieszkańców przez GUS na dzień 31.12.2013 r. - 2 234,98 zł.

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2019 r.:

Fundusz Sołecki 2019

Sołectwo BRZEŹNO = 18 322,52 zł
• zakup wyposażenia do kuchni i sali OSP – 5 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców wsi Brzeźno, Siedlec, Siedleczek – 1 800,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 600,00 zł
• rewitalizacja terenu za salą OSP – 10 922,52 zł

Sołectwo CZERLEJNKO = 20 617,39 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 9 617,39 zł
• remont świetlicy wiejskiej – 5 000,00 zł
• doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 5 000,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 1 000,00 zł

Sołectwo CZERLEJNO = 33 366,66 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 10 000,00 zł
• zakup świetlicy kontenerowej – 23 366,66 zł

Sołectwo DRZĄZGOWO = 18 832,49 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 2 600,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych – 1 132,49 zł
• zakup materiałów do modernizacji altany i urządzeń na placu zabaw – 1 100,00 zł
• naprawa drogi gminnej – 14 000,00 zł

Sołectwo GLINKA = 21 928,74 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 1 200,00 zł
• budowa placu zabaw przy ul. Gruntowej – 20 728,74 zł

Sołectwo GUŁTOWY = 36 426,48 zł
• monitoring wsi – 8 426,48 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 10 000,00 zł
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 1 000,00 zł
• zakup latarek i przedłużacza – 1 500,00 zł
• wydruk folderów promocyjnych – 2 000,00 zł
• utrzymanie gminnych terenów zielonych – 1 000,00 zł
• zakup gabloty ogłoszeniowej – 2 000,00 zł
• zakup 2 szt. namiotów piknikowych – 3 000,00 zł
• zakup defibrylatora – 7 500,00 zł

Sołectwo GWIAZDOWO = 18 031,11 zł
• utrzymanie placu zabaw – 10 331,11 zł
• zakup tablicy informacyjnej – 1 500,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 500,00 zł
• wyjazd szkoleniowy – 5 700,00 zł

Sołectwo IWNO = 34 823,72 zł
• doposażenie placu zabaw – 14 823,72 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 15 000,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 5 000,00 zł

Sołectwo JAGODNO = 10 090,14 zł
• utrzymanie oczka wodnego – 1 090,14 zł
• remont drogi gminnej – 9 000,00 zł

Sołectwo SANNIKI = 10 345,12 zł
• organizacja spotkania mieszkańców sołectwa – 3 500,00 zł
• wycieczka edukacyjna – 3 000,00 zł
• zadaszenie wiaty ogrodowej – 1 500,00 zł
• utrzymanie placu zabaw – 1 845,12 zł
• potyczki sąsiedzkie – 500,00 zł

Sołectwo SIEDLEC = 26 445,63 zł
• rozbudowa oświetlenia – 22 945,63 zł
• organizacja spotkań mieszkańców wsi Brzeźno, Siedlec, Siedleczek – 2 500,00 zł
• utrzymanie placu zabaw – 1 000,00 zł

Sołectwo SIEDLECZEK = 12 020,74 zł
• organizacja spotkań mieszkańców wsi Brzeźno, Siedlec, Siedleczek – 1 000,00 zł
• budowa altany – 11 020,74 zł

Sołectwo SIEKIERKI = 36 426,48 zł
• utrzymanie zieleni i boiska – 4 000,00 zł
• zakup wieńca dożynkowego – 400,00 zł
• budowa chodnika ul. Szkolna – 10 000,00 zł
• zakup 4 kompletów stołów z ławkami – 2 620,48 zł
• zakup i montaż zjazdu linowego (tyrolka) na boisku – 9 970,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 3 000,00 zł
• budowa chodnika na boisku – 6 436,00 zł

Sołectwo SKAŁOWO = 12 130,02 zł
• zakup wiaty drewnianej – 7 000,00 zł
• utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych – 2 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców sołectwa – 3 130,02 zł

Sołectwo SOKOLNIKI = 12 530,71 zł
• potyczki sąsiedzkie – 500,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców sołectwa – 1 500,00 zł
• utrzymanie placów zabaw – 500,00 zł
• doposażenie placu zabaw w Klonach (piłkochwyty) – 6 600,00 zł
• doposażenie placu zabaw w Sokolnikach Klonowskich – 3 430,71 zł

Sołectwo STRUMIANY = 11 947,89 zł
• remont drogi gminnej (odcinek Strumiany - Libartowo) – 10 000,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 500,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców sołectwa – 1 447,89 zł

Sołectwo TARNOWO = 11 365,06 zł
• budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej "w sady" - etap II – 10 400,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców sołectwa – 515,06 zł
• konserwacja zabawek i urządzeń na placu zabaw – 150,00 zł
• utrzymanie placu zabaw – 300,00 zł

Sołectwo TRZEK = 20 180,27 zł
• utrzymanie, wyposażenie i rewitalizacja placu zabaw, boiska, budynków i terenów gminnych – 7 000,00 zł
• uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 8 000,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 1 000,00 zł
• organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych – 3 950,00 zł
• utrzymanie domeny (strona www) – 230,27 zł

Sołectwo WIKTOROWO = 18 322,52 zł
• wykonanie progu zwalniającego – 7 380,00 zł
• remont wjazdu do wsi (lewa strona wsi od Iwna) – 3 690,00 zł • utrzymanie terenów zielonych – 1 000,00 zł
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 2 752,52 zł
• organizacja spotkania mieszkańców sołectwa – 3 500,00 zł

Sołectwo WĘGIERSKIE = 20 544,54 zł
• budowa chodnika w Ługowinach – 10 000,00 zł
• zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców wsi Węgierskie – 1 500,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców wsi Ługowiny – 1 500,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 544,54 zł

Sołectwo WRÓBLEWO = 10 126,56 zł
• remont drogi gminnej (od posesji nr 1 do posesji nr 4) – 9 626,56 zł
• potyczki sąsiedzkie – 500,00 zł


Aktualności
Niezapominajka
13

lip

Drzązgowo
Festyn rodzinny w Drzązgowie
w godz. 16:00-24:00

14

lip

KOSTRZYN, Targowisko miejskie
Pchli targ i rękodzieła
w godz. 10:00-15:00

16:00
SIEKIERKI, Skwer im. Powstańców Wielkopolskich
Spotkanie integracyjne

KOSTRZYN, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego, ul. Piasta 1
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn - okręg nr 11 (Andrzejewo i zachodnia część os. Grunwaldzkiego w Kostrzynie)
Głosowanie w godz. 7:00-21:00

15

lip

17:30
TARNOWO, świetlica wiejska
"Diamentowa podróż Zosi" - spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Kurtynka

[ wszystkie ]

Sonda
Gdzie w tym roku spędzisz wakacje/urlop?

nad morzem

nad jeziorem

w górach

za granicą

w innym dużym mieście

nigdzie nie wyjadę

w pracy - nie mam urlopu


Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: