Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Radni i burmistrz złożyli ślubowanie. Wybrano przewodniczącego. Powstały dwa kluby radnych {►FILM, ◎GALERIA ZDJĘĆ} - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Radni i burmistrz złożyli ślubowanie. Wybrano przewodniczącego. Powstały dwa kluby radnych {►FILM, ◎GALERIA ZDJĘĆ}
08-05-2024 05:24   Janusz Ludwiczak
W poniedziałek odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miejskiej IX kadencji, w trakcie której radni oraz burmistrz złożyli ślubowanie. Wybrano też przewodniczącego, którym został Marek Kowalski. Radni podjęli też uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

Niespełna miesiąc po wyborach samorządowych odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, którą na początku poprowadził najstarszy wiekiem radny Piotr Kotarski.

Na początku posiedzenia przewodniczący Terytorialnej Komisji Wyborczej Franciszek Kubacki wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego, którymi zostali wybrani:

 • Arkadiusz Bilski (Nowe Oblicze Gminy) – 367 głosów (71,54%)
 • Szymon Frąckowiak (Nowe Oblicze Gminy) – 338 głosów (78,24%)
 • Piotr Hojeński (Nowe Oblicze Gminy) – 299 głosów (64,86%)
 • Tymoteusz Hossa (KWW Tu Mieszkam) – 314 głosów (59,02%)
 • Beata Jankowiak (Nowe Oblicze Gminy) – 244 głosów (55,96%)
 • Michał Klapczyński (Tu Mieszkam) – 345 głosów (55,02%)
 • Beata Knopkiewicz (Nowe Oblicze Gminy) – 368 głosów (69,96%)
 • Piotr Kotarski (Nowe Oblicze Gminy) – uzyskał mandat, był jedynym kandydatem
 • Marek Kowalski (Nowe Oblicze Gminy) – uzyskał mandat, był jedynym kandydatem
 • Przemysław Kubiak (Nowe Oblicze Gminy) – 380 głosów (67,50%)
 • Jakub Łabędzki ( KWW Jakuba Łabędzkiego) – 354 głosów (57,10%)
 • Szymon Nadolny (Nowe Oblicze Gminy) – 305 głosów (85,20%)
 • Dawid Pałka (Nowe Oblicze Gminy) – 174 głosów (51,33%)
 • Mikołaj Stasinski (Nowe Oblicze Gminy) – uzyskał mandat, był jedynym kandydatem

Zaświadczenia o wyborze na radnego odebrało tylko 14 radnych, gdyż jak już informowaliśmy Grzegorz Banaszak w związku z objęciem stanowiska zastępcy komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej postanowił z dniem 19 kwietnia złożyć rezygnację. Oznacza to, że już niebawem w okręgu nr 11 obejmującym kostrzyńskie Andrzejewo i zachodnią część osiedla Grunwaldzkiego odbędą się wybory uzupełniające.

W dalszej części sesji radni złożyli ślubowanie:
"Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Radni przed przystąpieniem do wykonania mandatu wypowiedzieli słowo: "Ślubuję". Zdecydowana większość radnych (z wyjątkiem Piotra Hojeńskiego i Michała Klapczyńskiego) dodała jeszcze "Tak mi dopomóż Bóg".

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, czyli ustawowej większości składu Rady powołana została Komisja Skrutacyjna w celu przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i jego zastępców.

Na przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn zgłoszono kandydaturę radnego Marek Kowalski. W tajnym głosowaniu otrzymał 13 głosów za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący.

– Pan Marek Kowalski jest radnym piątej kadencji i pierwszym przewodniczącym w historii z terenów wiejskich, powtarzam pierwszy z obszarów wiejskich – skomentował radny Piotr Kotarski, który otworzył sesję jako najstarszy wiekiem radny.

– W roku 1994 po raz pierwszy ubiegałem się o mandat radnego. Całe 30 lat starałem się służyć jak najlepiej swoim mieszkańcom. Pierwszy mandat, który osiągnąłem to był rok 2002. Gratuluję wszystkim radnym uzyskanego mandatu. To jest służba na rzecz mieszkańców. Chciałbym, żebyśmy tworzyli radę, która będzie jednością, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom w ich potrzebach, żebyśmy zawsze byli w takim miejscu, w którym nas potrzebują, żebyśmy zawsze służyli pomocą, radą i wsparciem – powiedział Marek Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

– To co przez ostatnie lata gmina osiągnęła to ogromny skok cywilizacyjny. To zasługa tego pana burmistrza, który za chwilę złoży ślubowanie oraz poprzednich radnych. Włóżmy tyle serca i siły w to wszystko, aby mieszkańcy po tych pięciu latach mogli powiedzieć: "dobrze wykonali swoją robotę" – dodał przewodniczący Marek Kowalski.

W kolejnym punkcie obrad przeprowadzone zostały wybory wiceprzewodniczących.

Radny Arkadiusz Bilski zgłosił kandydaturę Przemysława Kubiaka:
– Pan radny posiada bardzo duże doświadczenie w pracy na rzecz samorządu gminnego. Jest to czwarta kadencja. W latach 2018-2024 pracował w komisji budżetowo-prawnej oraz w komisji oświaty, kultury i sportu. Wielokrotnie zabierał głos podczas posiedzeń. Pan radny Przemysław Kubiak brał udział we wszystkich posiedzeniach wszystkich komisji. Uczestniczył w wielu wydarzeniach, jest obecny na zebraniach wiejskich, na imprezach kulturalnych, wydarzeniach patriotycznych, religijnych czy warsztatach prowadzonych przez koła gospodyń wiejskich. Pojawia się wszędzie gdzie go chcą – argumentował radny Arkadiusz Bilski.

Drugą kandydaturę zgłosił radny Szymon Frąckowiak:
– Chciałbym zgłosić pana radnego Szymona Nadolnego. Jest to radny, który również bardzo się udziela. Jest bardzo zaangażowany w wiele spraw – czy to sportowych czy kulturalnych. Jest radnym trzeciej kadencji, zawsze służy pomocą – tłumaczył radny Szymon Frąckowiak.

Jako trzecią kandydaturę zgłoszony został radny opozycyjny:
– Chciałbym zgłosić kandydaturę na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w osobie pana radnego Michała Klapczyńskiego. Uważam, że wybór takiego wiceprzewodniczącego byłby pewnym symbolem otwarcia się stronnictwa Nowego Oblicza Gminy na kandydatów spoza tego środowiska. Pan Klapczyński swoim doświadczeniem zawodowym i aktywnością, szerokim poparciem jakie zdobył w Siekierkach przysłuży się dla funkcjonowania Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn – przekonywał radny Jakub Łabędzki.

W wyniku tajnego głosowania kandydaci na wiceprzewodniczącego otrzymali następującą liczbę głosów:
• Przemysław Kubiak – 11 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących się;
• Szymon Nadolny – 12 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się;
• Michał Klapczyński – 3 za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się, 2 głosy były nieważne.
Oznacza to, że wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn tak jak w poprzedniej kadencji będą: Przemysław Kubiak i Szymon Nadolny.

W dalszej części inauguracyjnej sesji Przewodniczący Terytorialnej Komisji Wyborczej wręczył Szymonowi Matyskowi zaświadczenie o wyborcze na Burmistrza Gminy Kostrzyn, po czym nastąpiło złożenie ślubowania przez włodarza gminy.

Szymon Matysek wygłosił następujące słowa:
"Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg".

– Serdeczne gratulacje z okazji zasiadania w Radzie Miejskiej Gminy Kostrzyn IX kadencji (2024-2029), gratulacje z okazji uzyskanego zaufania mieszkańców gminy Kostrzyn. Wszyscy myślę, że wierzą we wspólnotę, współdziałania państwa jako organu ustawodawczego oraz samorządu gminy Kostrzyn, który reprezentuje jako organ wykonawczy.
Wspólnie budujemy przyszłość gminy – to hasło wyborcze Komitetu Nowe Oblicze Gminy, dzięki którego zaangażowaniu uzyskałem mandat burmistrza gminy Kostrzyn w kadencji 2024-2029. To hasło chcemy na każdym kroku podkreślać, mówiąc o szerokiej współpracy nas, organów gminy z mieszkańcami, organizacjami, ale również wieloma podmiotami, które realizują zadania samorządowe
– mówił w swoim przemówieniu Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

– Naszym pragnieniem jest, aby gmina Kostrzyn dynamicznie się rozwijała, stawała się dobrym, nowoczesnym miejscem do życia. Czeka nasz szereg działań, które wymagają współpracy. Na wiele zadań udało się pozyskać środki zewnętrzne. Czeka nas zielona transformacja, podjęcie wielu odważnych decyzji – dodał burmistrz.

Szymon Matysek zapowiedział przebudowę oczyszczalni w Skałowie, na którą gmina kilka tygodni temu pozyskała dofinansowanie wysokości blisko 20 mln zł. Burmistrz obiecał też szeroką współpracę i równomierny rozwój gminy, również dla terenów wiejskich od największego sołectwa jakim są Siekierki po najmniejsze: Klony czy Sanniki.

Na zakończenie sesji radni podjęli jeszcze uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kostrzyn, w której ustalono:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 10 430,00 zł,
2) dodatek funkcyjny – 3 450,00 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Ponadto Burmistrzowi, zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W pierwszym głosowaniu już jawnym za było wszystkich 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Podczas sesji radni poinformowali też o powstaniu klubów radnych. Pierwszy z nich tworzy 11 radnych, którzy startowali z komitetu Nowe Oblicze Gminy.

– Już od dawna chcieliśmy założyć klub w celu realizacji wspólnych działań. Nie mamy jeszcze programu, czeka nas dyskusja na ten temat. Spodziewaliśmy się, że powstanie drugi klub radnych – powiedział nam Piotr Kotarski, przewodniczący klubu radnych Nowe Oblicze Gminy.

Drugi, 3-osobowy klub radnych Niezależni dla Gminy Kostrzyn utworzyli radni, którzy uzyskali mandat z listy komitetu Tu Mieszkam oraz KWW Jakuba Łabędzkiego.

– Trójka to absolutne minimum, by mógł powstać klub radnych. Stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł, by taki klub założyć, bo daje nam to dodatkowe możliwości prawne jako radnych niezależnych. Klub daje nam miejsce w ustawowych komisach – rewizyjnej oraz skarg i wniosków. Jako klub mamy prawo zgłaszać projekty uchwał na sesje rady, czego jako zwykły radny nie może robić – mówi w rozmowie z portalem InfoKostrzyn.pl Tymoteusz Hossa z klubu radnych Niezależni dla Gminy Kostrzyn.

W najbliższy poniedziałek, 13 maja odbędzie się już druga sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, w trakcie której podjęte zostaną uchwały w sprawie powołania komisji: rewizyjnej, skarg, wniosków i petycji oraz komisji stałych. Radni podejmą też uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2041.

Co więcej 10 dni później, 23 maja odbędzie się trzecia sesja – porządek obrad nie jest jeszcze znany.

Poniżej przedstawiamy filmową relację z inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn:


Komentarze (16)

10-05-2024 10:18:02
@@.
Prędkość wpływu i wypływu kasy jest mało istotna. Liczy się volumen :)
09-05-2024 23:34:13
@.
Gmina Kostrzyn w powiatowym peletonie to jedzie pod koniec stawki, więc trzeba trzeźwo spojrzeć. Kasa wypływa szybciej niż wpływa do budżetu.
09-05-2024 21:13:56
@@@Zdziwiony!
Nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie... radnego!
09-05-2024 18:22:08
Życzenia
Nie bierzcie przykładu z oszustów z rządu i nie "zwijajcie Polski"!
09-05-2024 18:15:50
@.
"Proszę zobaczyć, jak przez ostatnie lata zmieniła się cała Polska. I to nie „dzięki” ale „pomimo” władzy." Rozbawiło mnie to stwierdzenie :) Mam nadzieję, że w gminie nie pozostanie nam hasło "usmiechnięta (Polska) gmina" I pomimo koalicji 13grudnia będziemy się kierowali zdrowych rozsądkiem a nie ideologia 8* :)
09-05-2024 14:54:57
@@Zdziwiony?
A nie trzeba mieć najpierw matury? Czy któryś z tych panów ma maturę chociaż?
09-05-2024 12:17:22
Krystyna
Nieistotne jest to czy radny powiedział „tak mi dopomóż Bóg” czy nie. Ważne żeby był kompetentny.
09-05-2024 11:10:57
@nihil
Twój post potwierdził, że Ernest Hemingway poważnie się mylił :)
09-05-2024 11:07:02
@Zdziwiony?
MBA z Collegium Humanum :)
09-05-2024 09:48:59
nihil
cyt: ".... dodała jeszcze "Tak mi dopomóż Bóg". " I po co Szanowna Redakcja podaje taką informację. Chyba dla informacji, że tylko ludzie niewierzący są ludźmi inteligentnymi wg Ernesta Hemingwaya.
09-05-2024 09:10:26
Zdziwiony?
Ciekawe jakie wykształcenie mają przewodniczący i wiceprzewodniczący. Dlaczego nikt nie podaje, kto tak naprawdę kieruje gminną radą? Bo jak na razie, bardzo słabo. Kotarski wypadł o wiele lepiej od Kowalskiego, który się pogubił, a każdy wie, że Piotr kompetencji nie miał do kierowania radą...
08-05-2024 09:57:09
@Zdziwiony
Przypomnij proszę, jak się nazywasz?
08-05-2024 09:15:33
Zdziwiony
Dziwi mnie fakt, że z ukrycia każdy krytykuje, a nikt nie ma na tyle odwagi żeby na fb pod postem z własnymi danymi to napisać!!!
08-05-2024 08:42:03
Ania
Fajnie też by było jakby w czasie przerw kamera nie była zakryta są to osoby publiczne
08-05-2024 08:34:54
Gratulacje
Panie Jakubie gratuluję wyboru na Przewodniczącego... Komisji Skrutacyjnej (hehe).
08-05-2024 07:31:40
.
Mam kilka, jak to często, zgryźliwych, uwag. Z opisu wynika, że Marek Kowalski, podczas głosowania nad swoją kandydaturą, prawdopodobnie wstrzymał się od głosu, podobnie Michał Klapczyński. Za to, wydaje się, Przemysław Kubiak i Szymon Nadolny, podczas głosowania w swojej sprawie, oddali głosy za sobą(!). A chwilę wcześniej ślubowali „(…) ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie (…)” i nawet absolut w to wmieszali. Takie zachowanie wykracza poza akceptowalny, dla mnie, poziom moralności. Za to, zastanawia mnie, którzy radni potrafili być tak odważni, w tajnym głosowaniu :- ), że padł jeden nadprogramowy głos za Klapczyńskim a dwa były nieważne? - - - - - Panie Marku, czołobitne deklaracje są nie na miejscu. Proszę zobaczyć, jak przez ostatnie lata zmieniła się cała Polska. I to nie „dzięki” ale „pomimo” władzy. Sukces/porażkę gminy należy rozpatrywać przez ten pryzmat. Kiedy jedziesz w peletonie i nie odstajesz, to to nie jest „zasługa tego pana”. Zasługą była by ucieczka peletonowi. Czy gmina rozwinęła się wybitnie, w porównaniu z ościennymi? I pan, prawdopodobnie, dokładnie o tym wie, a mimo to wygłasza takie dyrdymały. Jak już kazali ‘podziękować’ za stanowisko lub imperatyw moralny nakazywał odwdzięczenie, można to było zrobić mniej uniżenie. - - - - - Podsumowując – kurtyna w górę!, Circus Minimus czas zacząć!

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych i zabezpieczamy w przypadku ewentualnego postępowania policji lub prokuratury. Dodając opinię akceptujesz powyższy regulamin.
Aktualności
Niezapominajka
30

maj

12:00
Kostrzyn
Procesja Bożego Ciała ulicami Kostrzyna - z fary do parafii bł. Jolanty

02

cze

18:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
Lechia Kostrzyn II - Kosynier Sokołowo

04

cze

17:00
Urząd Miejski Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, Kostrzyn
Wybory sołeckie - Sołectwo Glinka

19:00
BRZEŹNO, sala Ochotniczej Straży Pożarnej
Wybory sołeckie - Sołectwo Brzeźno

05

cze

17:00
SIEDLECZEK, świetlica
Wybory sołeckie - Sołectwo Siedleczek

[ wszystkie ]

Sonda
Czy jesteś za zmianami zasad handlu w niedzielę?

Tak, wszystkie niedziele powinny być handlowe

Jestem za tym, by tylko jedna lub dwie niedziele w miesiącu były handlowe

Nie, niech zostanie tak jak jest


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: