Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

"Na stanowisku skarbnika gminy przepracowałam 16 lat" – wywiad z Barbarą Borowiak - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
"Na stanowisku skarbnika gminy przepracowałam 16 lat" – wywiad z Barbarą Borowiak
30-07-2022 09:30   Janusz Ludwiczak
Podczas ostatniej sesji pożegnano odchodzącą na emeryturę Barbarę Borowiak, która przez 33 lata pracowała w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie. Byłą już skarbnik zapytaliśmy czy mocno zmienił się samorząd w ciągu tych lat, jak współpracowało się z poszczególnymi burmistrzami, a także o najciekawsze momenty w pracy i sytuację finansową gminy.

Janusz Ludwiczak, portal InfoKostrzyn.pl: Na początek prośba o kilka słów o sobie. Jak długo jest Pani związana z samorządem? Czy wcześniej zajmowała się Pani innymi finansami?
Barbara Borowiak, odchodząca skarbnik gminy Kostrzyn: Jestem rodowitą średzianką. Do Kostrzyna przeprowadziłam się po ślubie w kwietniu 1986 r.
Wykształcenie: wyższe studia magisterskie o kierunku Ekonomia i specjalności: finanse i rachunkowość. Mąż Jerzy, syn Tomasz, córka Anna i dwoje wspaniałych wnucząt. Zaraz po maturze podjęłam pracę w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szlachcinie. Na początku kilkumiesięczny staż. Poznałam w pracy wielu wspaniałych ludzi, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą ze mną. Miałam możliwość zapoznać się z różnymi stanowiskami pracy w różnych wydziałach. Dzięki odbytym szkoleniom i przekazanej wiedzy zdobyłam umiejętności w dziale księgowości, kadrach, płacach. Od samego początku stawiałam sobie wysoko poprzeczkę, żeby dzięki swej pracy mieć możliwość awansu. To był 11-letni cenny czas dla mnie w zdobywaniu wiedzy.
Z samorządem związałam się w lipcu 1989 r. podejmując pracę jako starsza księgowa w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie. Pozwolę sobie podkreślić, iż księgowość w spółdzielni produkcyjnej bardzo odbiegała od księgowości w Urzędzie Miejskim. Podejmując pracę w Urzędzie również spotkałam osoby, które chętnie dzieliły się wiedzą, a odchodziły na emeryturę. Z roku na rok uczestniczyłam w różnego rodzaju szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.
W roku 2002 rozpoczęłam studia w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie na Wydziale – ekonomia, specjalność: rachunkowość. Następnie studia magisterskie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Kierunek studiów – ekonomia, specjalność: finanse i rachunkowość. W roku 2008 w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu ukończyłam studia podyplomowe w zakresie „Audyt i kontrola wewnętrzna”.
W roku 2009 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ukończyłam studia podyplomowe w zakresie „ Rachunkowości”.
Dzięki zdobytemu wykształceniu i wiedzy z różnych źródeł objęłam stanowisko kierownika Wydziału Finansowo-Ekonomicznego. W roku 2006 dzięki zaufaniu poprzedniego Burmistrza Pana Pawła Iwańskiego i radnych poprzedniej kadencji powołano mnie na stanowisko Skarbnika Gminy Kostrzyn. Nie tracąc zaufania u burmistrza kolejnej kadencji na stanowisku skarbnika gminy przepracowałam 16 lat.

Dlaczego wybrała Pani właśnie te branżę?
Po podjęciu pierwszej pracy i zapoznaniu się z pracą różnych działów najbardziej odpowiadała mi praca w księgowości, dawała mi wiele satysfakcji i zadowolenia pomimo, iż nie było jeszcze systemów komputerowych. Dla niektórych pewnie praca w księgowości kojarzy się z nudnym przeliczaniem kolumn kwot i liczb, dla mnie była wyzwaniem i pobudzała do intensywnej pracy. Obecnie wszystko się zmieniło, najważniejsze są umiejętności posługiwania się nowoczesnymi programami księgowo-finansowymi, oraz znajomość aktualnych przepisów prawa. Dlatego niezbędne jest w pracy księgowego wykształcenie oraz gotowość do ciągłego dokształcania.

Czy mocno zmienił się samorząd (jeśli chodzi o finanse) w ciągu tych lat, gdy zaczynała Pani pracę w urzędzie i teraz?
Kiedy podejmowałam pracę budżet gminy po stronie dochodów i wydatków jeżeli dobrze pamiętam nie przekraczał 20 mln zł. Obecnie dochody wynoszą około 99 mln zł, a wydatki około 128 mln zł. Jest to dużą różnicą. Podobna sytuacja była w inwestycjach, kiedyś bardzo małe kwoty były przeznaczane na inwestycje: sieci wodociągowe czy gazowe były realizowane poprzez komitety mieszkańców gminy. Obecnie kwota przeznaczona na inwestycje to 32 mln zł.

Jak się współpracowało z kolejnymi burmistrzami?
Podczas całej 33-letniej pracy zawodowej miałam przyjemność pracować z pięcioma burmistrzami. Pracę z wszystkimi wspominam ciepło i mile. Z każdym burmistrzem współpraca wyglądała inaczej. Współpraca z poprzednim burmistrzem, Pawłem Iwańskim układała się bardzo dobrze. Zawsze znajdowaliśmy wspólne zdanie. Budżet kształtował się na poziomie 40 mln zł. Dlatego nie było możliwości realizacji wszystkich zadań jakich oczekiwali mieszkańcy naszej gminy. Niezwykle cenię sobie również współpracę z obecnym burmistrzem pomimo, iż zdarzało nam się spierać o finanse publiczne. Na szczęście zawsze udawało nam się dojść do porozumienia i zrealizować określone zadania i cele. Burmistrz Szymon Matysek jest człowiekiem kompetentnym, chce dla gminy wykonać jak najwięcej inwestycji i pozyskać na ten cel jak najwięcej środków ze źródeł zewnętrznych. Burmistrz zawsze uważał, że środki zewnętrzne - oczywiście do których należało dołożyć jeszcze budżetowe środki własne - będą impulsem dla rozwoju naszej gminy.

Najciekawsze momenty w Pani pracy? Co szczególnie utkwiło w pamięci?
To było ciągłe drążenie i szukanie rozwiązań. Gdy podejmowałam pracę księgi rachunkowe prowadzone były ręcznie. Pamiętam, że przy uzgadnianiu kont poszukiwałam zaginionego 1 grosza wśród wielu zapisów. Najlepszym uczuciem było jego odnalezienie, bo przecież w księgowości wszystko musi się zgadzać.
Natomiast najtrudniejszym momentem który utkwił mi w pamięci to decyzja, którą musiałam podjąć w kwietniu 2006 r. czy objąć stanowisko Skarbnika gminy. Jednakże dzisiaj jej nie żałuję i cieszę się z podjętej decyzji.

Czy dużo jest pacy z przygotowaniem budżetu dla gminy?
To pochłania wiele pracy i pracuje przy tym wiele osób. Budżet gminy jest planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwalanym na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej. Procedurę i zasady sporządzania budżetu oraz szczegółowość towarzyszących mu materiałów informacyjnych określa rada gminy. Projekt budżetu formalnie sporządza burmistrz, uwzględniając wskazania rady i zasady prawa budżetowego. Burmistrz zobowiązany jest ponadto do opracowania informacji na temat stanu mienia komunalnego, którą wraz z projektem budżetu przedkłada radzie gminy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto burmistrz przesyła projekt budżetu do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Podobnie jest z funduszem sołeckim?
W przypadku naszej gminy Zał. Nr 11 do uchwały budżetowej, którą to rada gminy podejmuje, wskazuje plan wydatków, które poniesie lokalny samorząd w ramach funduszu sołeckiego. Kwota przyznana sołectwu ma bezpośredni związek z ilością mieszkańców danego sołectwa. Pracownicy urzędu sprawują nadzór nad poniesionymi wydatkami przez poszczególne sołectwa, a pracy z nim jest dużo ponieważ o podziale wydatków zgodnie z ustawą decydują zebrania wiejskie każdego sołectwa.

W jakim stanie jest sytuacja finansowa gminy Kostrzyn?
Uważam, że na dzień dzisiejszy sytuacja finansowa gminy Kostrzyn jest w dobrej kondycji. Nie sporządzałam sprawozdań finansowych za II kw. br. ponieważ jestem już na urlopie, ale dokonałam analizy sporządzonych sprawozdań i uważam, że sytuacja gminy jest dobra. Jednakże należy stale monitorować prognozowane wielkości budżetowe, w szczególności dochody i wydatki bieżące, a w razie potrzeby dokonywać korekt tych wielkości, z zachowaniem zasady realizmu prognozowania. Każda uchwała budżetowa oraz dokonane zmiany w ciągu roku w zakresie realizacji dochodów, wydatków czy emisja obligacji jest kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To właśnie ta instytucja na bieżąco sprawuje nadzór nad finansami samorządu. Jej opinie są dla samorządu wiążące, a brak negatywnych ocen czy uwag jest gwarancją bezpieczeństwa finansów publicznych.

Jak Pani zdaniem wpływ na finanse gminy maja ostatnie zadania zlecone przez władzę centralną na przykład Polski Ład, 500+ i czy ostatnie zmiany podatkowe mocno uderzą w samorządy?
Moim zdaniem sytuacja finansowa samorządów w ostatnich latach uległa poprawie. Znacznie zwiększyło się wsparcie inwestycyjne z budżetu państwa. Od roku 2022 przekazywane dochody z PIT i CIT do Jednostek Samorządu Terytorialnego są w równych miesięcznych ratach, w kwotach zgodnych z prognozą określoną przed rozpoczęciem roku budżetowego. Dla samorządów to gwarancja dochodów i ułatwienie przy planowaniu i realizacji budżetów. Jeżeli sytuacja ta nie ulegnie zmianie nie ma zagrożenia we wpływach tych podatków. Jeżeli chodzi o realizacje zadania 500+ to następowało to poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie. Realizacja zadania trwała do 31 maja 2022 r. obecnie zadanie przekazano do ZUS.
Co do zmian podatkowych, które weszły w życie myślę, że mogą spowodować zmniejszenie wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W najbliższym czasie okaże się jakie wpływy z podatku zostaną przekazane na rachunek budżetu gminy. Wówczas będzie trzeba podejmować odpowiednie kroki. Na dzień dzisiejszy nie ma ostatecznych informacji o ewentualnej rekompensacie dla gmin z tytułu obniżenia podatku dochodowego a co za tym idzie potencjalnie mniejszych wpływów do budżetu.

Podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej wspomniała Pani Skarbnik, że wszystko ma swój czas. Będzie Pani tęsknić za swoja pracą?
Na stanowisku Skarbnika Gminy przepracowałam 16 lat. Praca skarbnika do najłatwiejszych nie należała. Praca jest odpowiedzialna, jednakże przynosząca dużą satysfakcję. Po wieloletniej pracy w gminie, najbardziej będzie mi brakowało codziennego myślenia o sprawach gminnych, codziennej kalkulacji dochodów i wydatków. Na pewno będę tęskniła za osobami, z którymi miałam przyjemność pracować przez te lata, ale mam też dużo planów związanych z odpoczynkiem i pomocą w wychowaniu wnucząt.
Moja sytuacja rodzinna się zmieni, więcej czasu będę mogła poświecić rodzinie. Obecnie rozpocznę pracę na nowym „etacie” babci. Wnuczek rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, a więc będę odprowadzać i przyprowadzać go ze szkoły. Wezmę przykład z mojego małżonka, który na „etacie” dziadka jest już od dwóch lat.
Nie ukrywam, że 33 lata w Urzędzie Miejskim to był czas wielu wyrzeczeń w stosunku do moich bliskich, mojej rodziny. Dziękuję mojemu małżonkowi i dzieciom za wyrozumiałość i wsparcie jakie od nich otrzymywałam każdego dnia, dzięki temu mogłam wykonywać swoje obowiązki i dokształcać się zawodowo. Dziękuję bardzo serdecznie.


Barbara Borowiak przepracowała 44 lata, z czego 33 lata w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie. W latach 2000-2006 była kierownikiem Wydziału Finansowo-Ekonomicznego. Funkcję skarbnika gminy Kostrzyn pełniła od 19 maja 2006 roku.

Nowym skarbnikiem Kostrzyn została Magdalena Rakszawska – absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, studiów podyplomowych pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z zakresu zamówień publicznych na UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych „Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Była kierownikiem Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego. Pracę w samorządzie rozpoczęła od 2013 r. najpierw w Urzędzie Gminy Kleszczewo w dziale zamówień publicznych. Od 2018 roku pracuje w kostrzyńskim urzędzie, najpierw zajmowała się przetargami, w ostatnim czasie pełniła funkcję zastępcy skarbnika.


R E K L A M A

Fot: Łukasz Szał/Urząd Miejski w Kostrzynie

Aktualności
Niezapominajka
26

lip

Siedleczek
IV Bieg do Nocy - Grand Prix Gminy Kostrzyn

11

sie

KOSTRZYN, Targowisko miejskie
Pchli targ i rękodzieła
w godz. 10:00-15:00

22

sie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-13:30

07

wrz

11:00
IWNO, Park Mielżyńskich
VII Bieg Pieczonej Pyry - Grand Prix Gminy Kostrzyn

05

paź

Skałowo, las (teren ATV Kostrzyn)
Dziki Bieg w Lesie - Grand Prix Gminy Kostrzyn

[ wszystkie ]

Sonda
Gdzie w tym roku spędzisz wakacje/urlop?

nad morzem

nad jeziorem

w górach

za granicą

w innym dużym mieście

nigdzie nie wyjadę

w pracy - nie mam urlopu


Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: