Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

W gminie Kostrzyn mieszka już 18,5 tys. osób – burmistrz z wotum zaufania i absolutorium {►} - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
W gminie Kostrzyn mieszka już 18,5 tys. osób – burmistrz z wotum zaufania i absolutorium {►}
12-06-2022 06:27   Janusz Ludwiczak
– 2021 to rok ogromnych inwestycji, które realizowaliśmy pomimo tego, że najistotniejszym tematem była pandemia koronawirusa. Dochody wyniosły 129 mln 642 tys. 713 zł 39 gr., a wydatki – 125 157 729,42 zł – mówił podczas czwartkowej sesji burmistrz Szymon Matysek, który uzyskał od Rady Miejskiej wotum zaufania za ubiegły rok. Za było 14 radnych. Przeciw głosowała radna Anna Dudzińska.

Czwartkowa sesja absolutoryjna rozpoczęła się z 20 minutowym opóźnieniem. Na początku posiedzenia burmistrz przedstawił raport o stanie gminy.

– 2021 rok minął dla nas pod znakiem 770-lecia nadania praw miejskich Kostrzynowi. Pracowaliśmy, by naszą historię przybliżyć, a mieszkańców, którzy mogli czuć się współgospodarzami tego jubileuszu jest już 18,5 tysiąca osób – powiedział Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

Według oficjalnych danych w 2021 roku gmina Kostrzyn liczyła 18 417 mieszkańców (9 942 kobiet i 8 475 mężczyzn), z czego 9 333 osoby mieszkają w samym mieście, a 9 084 na obszarach wiejskich. W ubiegłym roku na świat przyszło 190 nowych mieszkańców gminy, zmarło 200 osób. Zawarto 103 śluby.

– Przyznaliśmy dodatkowe świadczenie dla pięciu rodzin, które doczekały się bliźniaków, wydaliśmy 119 decyzji o becikowym i 316 decyzji ws. 500plus. Do gminy napłynęło 527 nowych osób, odpływ to 140 osób, dodatnie saldo migracji to 387 osób. Pokazuje to, że z roku na rok będzie coraz więcej mieszkańców – zaznaczył burmistrz.

Jak mówił włodarz gminy nowym wyzwaniem było zorganizowanie systemu gospodarki odpadami, w związku z wyjściem z GOAP-u.

– Stanęliśmy przed koniecznością zorganizowania systemu praktycznie od zera. 20 lat nie organizowaliśmy tego systemu, wyzwań było co nie miara. Mija pół roku i na razie większych uwag nie ma. Staraliśmy, aby te kwoty dla mieszkańców i w firmach były powiązane. Mieszkańcy płacą 80% maksymalnych stawek ustawowo wyznaczonych, tak samo przedsiębiorcy. Choć ostatnio firma FB Serwis złożyła wniosek o zmianę warunków w związku z rosnącymi kosztami paliwa i kosztami pracy – mówił burmistrz Szymon Matysek.

Następnie odbyła się dyskusja radnych.

– Plany miejscowe oscylują tylko w okolicach 5% obszaru gminy, są to głównie tereny gospodarcze. Bardzo wielu mieszkańców pojawia się na terenach wiejskich. Potrzebne są tereny do inwestowania o charakterze mieszkaniowym. To co dzieje się w Siekierkach i w Gwiazdowie za chwilę czeka Trzek czy Czerlejno. Musimy zabezpieczyć układ komunikacyjny i zabezpieczyć te miejscowości przed niekontrolowanym rozrostem. Apeluję o podjęcie szczególnych działań, by tereny np. przeznaczone pod uprawy rolne były odpowiednio chronione – stwierdziła Anna Dudzińska, radna gminy Kostrzyn.

– W zeszłym roku było 16 awarii wodociągowych, a w tym roku już 11. Stan sieci wodociągowej jest niestabilny, należałoby się bliżej przyjrzeć tej sprawie – dodała radna Anna Dudzińska.

Burmistrz odpowiedział, że podejmowane są działania dotyczące planów miejscowych.

– W niektórych obszarach mają negatywne oddziaływanie. Kilkukrotnie spotkaliśmy się z inwestorami, którzy nie chcieli mieć tego planu – odpowiedział burmistrz Szymon Matysek.
Potem odniósł się do sprawy awarii wodociągowych: – Nie jest to nic nadzwyczajnego. Awarie zdarzają się w każdej gminie, również tam gdzie działa Aquanet.

– Mówimy o 11 awariach, średnio dwie w miesiącu. To jest problem na tak ważnej sesji? Awarie spowodowane są też uszkodzeniami na budowach czy kolizją samochodu z hydrantem – dodał Waldemar Biskupski, zastępca burmistrza gminy Kostrzyn.

Następnie odbyło się głosowanie w sprawie udzielenie burmistrzowi wotum zaufania. Za było 14 radnych. Przeciw głosowała jedynie radna Anna Dudzińska.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie realizacji budżetu gminy Kostrzyn za rok 2021.

– 2021 to rok ogromnych inwestycji, które realizowaliśmy pomimo tego, że najistotniejszym tematem była pandemia koronawirusa. Zaplanowaliśmy dochody 99 mln 795 tys. i wydatki 104 mln 795 tys. zł. Budżet zmienialiśmy 15-krotnie. Ostatecznie dochody w 2021 r. wyniosły 129 mln 642 tys. 713 zł 39 gr., a wydatki – 125 157 729,42 zł.
Otrzymaliśmy dofinansowania na łączną kwotę blisko 40 mln zł, dzięki temu realizowana jest inwestycja kanalizacyjna w Siekierkach, Międzypokoleniowe Centrum Inicjatyw Lokalnych, które swoje miejsce znajdzie w byłej Szkole Zawodowej. Powstaje świetlica wiejska w Czerlejnie. Wybudowaliśmy żłobki w Kostrzynie i Siekierkach, powstały skate parki. Udało się sprzedać działki przy ul. Grunwaldzkiej – cena wywoławcza to 13 mln 700 tys. zł, ostatecznie uzyskaliśmy kwotę 22 mln 575 tys. zł netto
– wyjaśniał Szymon Matysek.

Burmistrz podsumował też budowę tunelu.

– Temat pojawił się na początku 2015 r., Powstała koncepcja. W 2018 r. ogłosiliśmy przetarg. W ciągu 10 miesięcy powstał tunel. Jak dobrze wiemy wystąpiły problemy w kwestii związanej ze wzmocnieniem gruntu. Rozważaliśmy wymianę gruntów, ostatecznie zdecydowaliśmy się na wzmocnienie podłoża metodą palowania. Nie kosztowało to 10-15 mln zł jak się obawiano, lecz tylko 3 mln 600 tys. zł. Dzisiaj zapewne tego zadania byśmy nie zrealizowali, bo kosztowałoby to 40-50% więcej – zaznaczył włodarz gminy Kostrzyn.

Ostatecznie budowa tunelu kosztowała 59 948 910,15 zł, z czego 44,05% stanowiły środki pozyskane z dofinansowania: 14,268 mln zł ze środków PKP Polskie Linie Kolejowe, 10,4 mln zł dołożył Powiat Poznański, a 1 723 812 zł pochodziło z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Nie tylko poprawiliśmy bezpieczeństwo i infrastrukturę, ale wybudowaliśmy 2,7 km dróg. Uwolniliśmy bezkolizyjny przejazd dla dwóch obszarów – zabudowy wielorodzinnej przy Grunwaldzkiej i całego obszaru Strumian, gdzie teren o powierzchni 100 ha przy drodze S5 przeznaczony jest pod aktywizację gospodarczą.
Często padały głosy - po co budowa tunelu, można było to na inne inwestycje przeznaczyć. Jak zwykle "życzliwych" nie brakuje. Po co ten tunel wybudowaliśmy pokazują badania natężenia ruchu, które zleciliśmy i przeprowadzono je 1 i 2 czerwca. W ciągu roku przejdzie milion pojazdów, tyle przejedzie z jednej strony miasta na drugą. To średnio ok. 2 700 pojazdów dziennie
– przekonywał burmistrz.

Następnie głos zabrali radni.

– Rok 2021 nie był łatwy z powodu przedłużającej się pandemii koronawirusa i z powodu pogarszających się warunków w sferze prawnej dla samorządów. Pomimo tych warunków budżet 2021 roku w stosunku do roku 2020 wykazuje dynamikę wzrostu – wzrost o 16 760 558,82 gr, tj. o 15,42%. Po stronie wydatków o 773 tys. 696 zł 67 gr., czyli o 0,7%. Byliśmy beneficjentami środków unijnych w kwocie 1,5 mln zł i ze źródeł krajowych na 9,3 mln zł. Najwięcej w budżecie stanowią wydatki związane z oświatą i wychowaniem – 36,49%. Wzrost kosztów edukacji nierekompensowany przez władzę centralną niewątpliwie odbija się na finansach gminy. Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, będę głosował za absolutorium – powiedział Przemysław Kubiak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

Podobnego zdania był radny Mikołaj Stasiński, który również zachęcił do głosowania za. Z kolei radny Marek Kowalski postanowił "dorzucić łyżkę dziegciu do tej beczki miodu".

– Wjeżdżając od strony wschodniej pierwszą miejscowością Powiatu Poznańskiego są Gułtowy. Wizytówką powiatu poznańskiego są zarośnięte pobocza, samochody parkujące w błocie i przemykający się ludzie, szukający bezpiecznego miejsca, żeby tylko przejść do swojej miejscowości. Powiat Poznański celowo opóźnia tą inwestycję. Zbliża się pewna rocznica jakiś kroków, które kiedyś podejmowałem. Myślę, że w zaistniałej sytuacji będę musiał podjąć adekwatne kroki w stosunku do powiatu, ale nie do gminy. Jestem bardzo zadowolony, że gmina bierze tyle na swoje barki i realizuje inwestycję przy drodze powiatowej, o której powiat zapomina – tłumaczył radny Marek Kowalski.

Głos zabrała ponownie radna Anna Dudzińska.

– Wykaz inwestycji uwzględnia ich 66 do zrealizowania. W 18 z nich stan wydatków wynosi 0%, kolejne 11 jest poniżej 50% zaplanowanych środków finansowych. Inwestycje, którą można by zrealizować w ciągu jednego roku budżetowego jest np. ulica Spokojna w Siekierkach, która do budżetu jest wpisana od roku 2018. W sprawozdaniu za 2021 roku czytam: budowa ul. Spokojnej w Siekierkach wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej, Karalusa – stan zaawansowania 59%. Wszyscy mieszkańcy Siekierek wiedzą, że ulica Spokojna jest gruntowa i nic się w tym zakresie nie zmieniło

– Inwestycja w ul. Spokojnej jak doskonale pani wie i to było kilkukrotnie pani wyjaśnione jest uzależniona od realizacji przez powiat poznański. Zgodnie z wnioskiem powiatu inwestycja została rozdzielona, by otrzymać dofinansowanie zewnętrzne. Nie mogła gmina wykonywać tej inwestycji, ponieważ odwodnienie ul. Spokojnej jest kierowane w ulicę Poznańską. Pierwszą inwestycję musi zrealizować Powiat Poznański, byśmy mogli kontynuować kanalizację deszczową – odpowiedział burmistrz Szymon Matysek.

Radna Anna Dudzińska dopytywała czy wpis tej ulicy na liście inwestycji dotyczy tylko opracowania dokumentacji, bo nie jest to wyjaśnione. I jak stwierdziła później: "mam nadzieję, że Pan wie co się dzieje w urzędzie!"

– Uważa Pani, że za 59 tysięcy złotych zrealizujemy budowę ulicy Spokojnej? Jest to zadanie na projekt. Przy tylu zadaniach w budżecie widocznie umknęło nam słowo "projekt".
Cztery lata jest pani radną. Cały czas próbujemy panią przekonać, że samorząd to nie jest jednostka, która musi realizować zadania w konkretnym terminie od 1 stycznia do 31 grudnia. Wszystkie samorządy, jakie znam korzystają z przywileju jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), która zabezpiecza środki na kolejne lata, po to, by móc realizować zadania w dłuższej perspektywie niż 12 miesięcy
– podsumował burmistrz Szymon Matysek.

Po dłuższej dyskusji radnych odbyło się głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium, czyli pozytywnej oceny za realizację budżetu. Za było 14 radnych, od głosu wstrzymała się radna Anna Dudzińska.

Był to też ostatni budżet, nad którym pracowała skarbnik Barbara Borowiak. W lipcu przejdzie na emeryturę.


R E K L A M A

Fot: Paulina Bankiewicz/Urząd Miejski w Kostrzynie

ZOBACZ TAKŻE: Burmistrz z absolutorium. "Nie planujemy zamykania szkół"

Komentarze (13)

16-06-2022 22:48:54
Do @ Krystyna
Może ktoś, kto brał udział w dziobaniu ?;)
16-06-2022 21:21:34
@ Do @Krystyna
A kto pisał: "Niestety... wszystkie kąski już rozdziobali pan M. i B. ze swoimi 14 pupilami :)" kilka postów wcześniej???
16-06-2022 11:18:41
Do @ Krystyna
Widać, że masz dużą wiedzę o "kąskach". Tylko dlaczego mierzysz innych swoją miarą?
15-06-2022 18:30:23
@do @Krystyna
Kąski w bieżącej kadencji pewnie rozdzielone. Jednak w kolejnych rozdaniach kąsków do wydziobania będzie jeszcze więcej i opozycja o tym dobrze wie :)
14-06-2022 22:43:11
mieszkaniec gminny
I pewnie ma ta Pani racje radni na dzien dzisiejszy dostaja 2000 tys na miesiąc to przez 5 lat kadencji to 120 tys to muszą siedzieć cicho żeby burmistrz wypłacił ,tylko radni zapominają ze oni ządrzą gmina a burmistrz tylko wykonuje polecania ,ale jak ktoś kiedyś napisał to marionetki do diety
14-06-2022 22:19:45
obserwatorka
To ja bedę startować na radną i szukam chetnych do startu na radnych bez zysku a dla pokazania ze jestem radną bez diety ,a diete przekaze dla biednych dzieci ze swojego uznania .tak jeszcze nikt nie zrobił czas na zmiany i szukam nastepnch co pójdą moim sladem pieniądze to nie wszystko coś zrobić dla mieszkanców bezinteresowanie
13-06-2022 16:37:51
do @Krystyna
Niestety... wszystkie kąski już rozdziobali pan M. i B. ze swoimi 14 pupilami :)
13-06-2022 14:29:20
@Krystyna
Mnie się wydaje, że Pani D., będąc już przy korycie, ma dużego smaka na te największe kąski :)
13-06-2022 13:30:06
Krystyna
Akurat jedyna Pani Dudziński potrafi mieć inne zdanie i przez to jest nietolerowane przez innych radnych.Pozostali radni tak cukrują burmistrzom że aż się niedobrze robi. Byle tylko zostać przy korycie
12-06-2022 19:12:50
czytelnik
"– Uważa Pani, że za 59 tysięcy złotych zrealizujemy budowę ulicy Spokojnej? Jest to zadanie na projekt. Przy tylu zadaniach w budżecie widocznie umknęło nam słowo "projekt"." Buahahaha. Burmistrzowi co rusz coś "umyka"
12-06-2022 12:35:22
@eM
Pani Kasiu już wróciła pani z kościoła ?
12-06-2022 12:10:32
Henry
Zasada w uchwaleniu budżetu winna byc jedna a mianowicie: "0" deficytu i po problemie nikt czy osoba czy jednostka samorzadu nie powinna wydawac wiecej niz zarabia.... wtedyndopiero ukazuje sie obraz prawdziwego zarzadzania a tak tu zrealizowano , tam przesunięto itp..
12-06-2022 11:54:08
eM
Siekierki przepraszają za Dudzińską.... ...no i oczywiście gratulacje dla Burmistrza.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
13

kwi

13:45
GUŁTOWY, boisko ul. Kasztanowa 17
GKS Gułtowy - Wełnianka Kiszkowo

16:00
BRZEŹNO, boisko ul. Długa 9
Maratończyk Brzeźno - KS Błękitni Psary Polskie

16

kwi

16:00
Urząd Miejski Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, Kostrzyn
Posiedzenie komisji zdrowia, bezpieczeństwa i działalności gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
►porządek obrad

20

kwi

11:00
Wiktorowo
Dziki Bieg w Błocie - Grand Prix Gminy Kostrzyn

14:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
1922 Lechia Kostrzyn - LKS Ślesin

[ wszystkie ]

Sonda
Czy jesteś za zmianami zasad handlu w niedzielę?

Tak, wszystkie niedziele powinny być handlowe

Jestem za tym, by tylko jedna lub dwie niedziele w miesiącu były handlowe

Nie, niech zostanie tak jak jest


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: