Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Blisko 20 mln zł na inwestycje – znany jest projekt budżetu gminy na 2021 rok - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Glinka | Gułtowy | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Blisko 20 mln zł na inwestycje – znany jest projekt budżetu gminy na 2021 rok
07-12-2020 08:34   Janusz Ludwiczak
Ponad 13 mln zł na budowę dróg dojazdowych do tunelu, poprawa bezpieczeństwa w Trzeku, projekt przebudowy Rynku w Kostrzynie i modernizacja ul. Wiosny Ludów, przebudowa placu przy MGOK, budowa boiska w Ługowinach – to tylko część inwestycji, które mają być zrealizowane w przyszłym roku. W sumie na inwestycje gmina zamierza przeznaczyć blisko 19,8 mln zł. Dochody ukształtują się na poziomie 99 mln 795 tys. zł, a zadłużenie gminy wynosi 43,7 mln zł.

17 grudnia rada gminy uchwali przyszłoroczny budżet. Dochody na 2021 roku mają wynieść blisko 99,8 mln zł (99 795 000 zł), a wydatki na kwotę 104 mln 795 tys. zł, z czego wydatki majątkowe (czyli inwestycje) pochłoną 19 mln 767 tys. 969 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami pochłoną blisko 26,5 mln zł. Na oświatę pójdzie aż 33 mln 457 tys. 536 zł. Ponad 4,3 mln zł trafi na pomoc społeczną, zaś 22,2 mln zł pochłoną świadczenia wychowawcze.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 99 mln 795 tys. zł, z czego 12,5 mln zł gmina chce pozyskać ze sprzedaży czterech działek (dwóch w Kostrzynie, a także roli w Brzeźnie i Trzeku). Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 21 362 654,00 zł.

Na koniec tego roku zadłużenie gminy ma wynieść 43,7 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 5 mln zł sfinansowany ma zostać przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

Inwestycje w 2021 roku = 19 mln 767 tys. 969 zł

 • Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E 20 relacji Poznań – Warszawa – 13.323.497,00 zł,
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn -1.330.000,00 zł.
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeku- projekt i wykonanie-300.000,00 zł.
 • Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie (odcinek od Liliowej do Grunwaldzkiej) – 66.000,00 zł.
 • Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej i Poznańskiej- 500.000,00 zł.
 • Modernizacja nawierzchni dróg gminnych – 100.000,00 zł.
 • Serce gminy – modernizacja Rynku w Kostrzynie (projekt i I etap). - 50.000,00 zł.
 • Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach – 20.000 zł.
 • Budowa i modernizacja ulic: Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Astrowej, Krokusowej, Fiołkowej w Kosarzynie – I etap- 50.000,00 zł.
 • Koncepcja nowego układu drogowego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wieniawskiego i Warszawskiej w Kostrzynie- 24.000,00 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn (ul. Słowackiego) - Glinka Duchowna- Buszkówiec- II etap – 600.000,00 zł.
 • Budowa ulic gminnych: Rabowicka, Ogrodowa i Szkolna w Siekierkach- dokumentacja projektowa – 50.000,00 zł.
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińską a ul. Średzką wraz z przebudową ul. Estkowskiego w Kostrzynie - 250.000,00 zł.
 • Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo – I etap - 250.000,00 zł.
 • Przebudowa placu przy MGOK oraz ul. Prętkowskiego w Kostrzynie - projekt – 40.000,00 zł.
 • Przebudowa linii napowietrznej w Drzązgowie – dokumentacja projektowa – 20.000,00 zł.
 • Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejnie – 115.000,00 zł.
 • Rewitalizacja obiektu dziedzictwa kulturowego w m. Czerlejno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 100.000,00 zł.
 • Centrum edukacyjno-rekreacyjne „Pod jabłonią” – 29.000,00 zł.
 • Przebudowa ulic: Akacjowej i al. 3 Maja (odcinek Prądzyńskiego – Grunwaldzka) w Kostrzynie – 150.000,00 zł.
 • Modernizacja chodnika na ul. Ułańskiej w Iwnie – 30.000,00 zł.
 • Modernizacja drogi gminnej sołectwo Wróblewo – 20.000,00 zł.
 • Modernizacja nawierzchni dróg gminnych sołectwo Siedlec – 23.000,00 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej- Strumiany – 10.000,00 zł.
 • Budowa skweru przy ul. Jana Pawła II w Kostrzynie – 125.000 zł.
 • Przebudowa fragmentu drogi gminnej w Wiktorowie – 30.000,00 zł.
 • Budowa ciągu pieszo- rowerowego Kostrzyn-Gwiazdowo-Tarnowo – dokumentacja projektowa – 40.000,00 zł.
 • Budowa drogi gminnej Drzązgowo – Gułtowy (ul. Estkowskiego) – projekt – 45.000,00 zł.
 • Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych- droga gminna Brzeżno- Siedleczek- Siedlec- 65.000,00 zł.
 • Przebudowa ul. Półwiejskiej w Kostrzynie – projekt – 40.000,00 zł.
 • Budowa ulic Miklaszewskiego i Słonecznej w Kostrzynie – 200.000,00 zł.
 • Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Drzązgowie – 15.000,00 zł.
 • Zakup nieruchomości na terenie gminy Kostrzyn – 50.000,00 zł.
 • E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin: Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy – 70.000,00 zł.
 • Bezpieczna gmina Kostrzyn- monitoring w Siekierkach – 45.372,00 zł.
 • Rozbudowa szkoły w Siekierkach Wielkich – projekt – 60.000,00 zł.
 • Budowa skateparku w Siekierkach Wielkich – 200.000,00 zł.
 • Budowa skateparku w Kostrzynie – 200.000,00 zł.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz.nr 356) - 10.000,00 zł.
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Iwnie – projekt – 15.000,00 zł.
 • Przygotowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym dla celów rekreacyjnych sołectwo Gułtowy – 15.000,00 zł.
 • Centrum integracyjne- zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu wraz z jego rekultywacją -sołectwo Trzek – 15.000,00 zł.
 • doposażenie placu zabaw – sołectwo Czerlejno- 10.600,00 zł.
 • ogrodzenie placu zabaw sołectwo – Ługowiny – 16.500,00 zł.
 • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie – 200.000 zł.
 • remont budynków komunalnych – 200.000 zł.
 • dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła) – 200.000 zł.
 • dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Poznańskiego - budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich oraz przebudową fragmentu ulicy Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P) - 450.000 zł.


R E K L A M A

Komentarze (8)

07-12-2020 17:41:47
Piłkarz/Kibic
"... Koncepcja zagospodarowania terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz.nr 356) - 10.000,00 zł. ..." Szkoda, że z tego "boiska" nie ma już śladu po BOISKU, na którym można było zagrać mecz z ramach rozgrywek WZPN... ( Tak, kiedyś w Siekierkach było trawiaste, pełnowymiarowe boisko...).
07-12-2020 17:22:17
Do ww
Macie chociaż scieżke pieszo rowerową a inni nie mają nawet ulicy i idą poboczem obok pędzących aut więc nie rozpaczaj. Nigdy tam biegających ludzi między autami nie widziałem. To droga wojewódzka a nie gminna zaraz będą postulaty aby progi zwalniające na 434 montować ;-) Ale to fakt przez tunel wiele inwestycji na terenie gminy się opóźni bo cała kasa będzie przesówana w to błotko a mieszkańcy osiedli za torami są sfrustrowani więc Burmistrz ze wszelką cenę będzie chciał dokończyć tunel. I kilkanaście baniek juz nie ma znaczenia.
07-12-2020 14:57:37
Ww
Kiedy przejścia dla pieszych na Kórnickiej? Ludzie biegają między pędzącymi autami :( prosicie się o tragedię. Miały byc nawet wysepki i co? Nie ma. A w czerwcu to miało być....
07-12-2020 13:44:47
pisaćmożna
Te same inwestycje są wpisywane i spadają od wielu lat. A gdzie oczyszczalnia ścieków? Na projekty Rynku setki tysięcy planowano, dużo już wyda o i nic - wciąż I etap. Przewlekanie i etapowanie to niegospodarność. Radni powinni rozliczać.
07-12-2020 11:46:16
@Redakcja
Panie Redaktorze, wystarczy odnieść się do odpowiedniego załącznika do projektu uchwały ;). Inwestycje są "projektowane" to i dochody są "projektowane"
07-12-2020 11:34:06
Kostrzyniak
Najwięcej kasy i tak pochłonie tunel :(:(:(:(
07-12-2020 11:15:09
REDAKCJA
Odpowiedź na to pytanie znają autorzy budżetu☺ Pozdrawiam.
07-12-2020 09:47:18
@Redakcja
Panie Redaktorze to "inwestycje". A z jakim wzrostem zadłużenia i wyprzedażą majątku wiąże się zrealizowanie tych zadań ?
Aktualności
Niezapominajka
05

gru

12:00
SIEDLEC, kościół Św.Mikołaja
Odpust parafialny

07

gru

Komisariat Policji Kostrzyn, ul. Półwiejska 1
Konsultacje społeczne na temat bezpieczeństwa z dzielnicowymi
(dzielnicowi rejonu wiejskiego)
w godz. 18:00-20:00

09

gru

16:30
Urząd Miejski Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, Kostrzyn
42. sesja (zwyczajna) Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
► porządek obrad

11

gru

KOSTRZYN, hala sportowa, ul. Piasta 1 (Szkoła Podstawowa nr 1)
UKS Victoria Gułtowy - SZS Wieliszew
- VII kolejka I ligi mężczyzn w unihokeja

22

gru

Komisariat Policji Kostrzyn, ul. Półwiejska 1
Konsultacje społeczne na temat bezpieczeństwa z dzielnicowymi
(dzielnicowi rejonu miejskiego)
w godz. 18:00-20:00

[ wszystkie ]

Sonda
Czy byłeś już w nowym Kinie za Rogiem? ►więcej

Tak

Jeszcze nie, ale wybieram się

Nie, wolę multipleks

Nie chodzę do kina


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: