Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Prawie pół miliona złotych dla sołectw - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Glinka | Gułtowy | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Prawie pół miliona złotych dla sołectw
03-12-2020 07:40   Janusz Ludwiczak
498 247,96 złotych, czyli ponad 73 tysiące złotych więcej niż rok temu otrzymały w sumie wszystkie 21 sołectw na przyszłoroczne inwestycje. Jakie zadania będą realizowane w 2021 roku na wsiach w gminie Kostrzyn? O tym zdecydowali mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Przedstawiamy zadania i przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 2021.

Najwięcej środków, bo aż 43 871,44 zł otrzymały największe sołectwa w gminie Siekierki, a także Gułtowy. Najmniejszym budżetem dysponują najmniejsze sołectwa: Jagodno (11 801,42 zł), Sanniki (12 415,62 zł) i Wróblewo (12 634,97 zł). Łącznie 21 sołectw otrzymało blisko pół miliona złotych (498 247,96 zł).

Fundusz Sołecki został uchwalony przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn w maju 2009 roku. Jest to wyodrębniony fundusz na sołectwa z budżetu całej gminy. Jak czytamy w uchwale:
"Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy burmistrz przekazuje sołtysom informację o wysokości środków funduszu sołeckiego. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo wniosku"

A jak liczony jest taki budżet dla funduszu sołeckiego? Dochody bieżące za miniony rok rozliczeniowy bez majątkowych, dzielony przez liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia danego roku rozliczeniowego. Jednak zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. kwota funduszu dla danego sołectwa nie może być wyższa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej.
Budżet obliczany jest według wzoru:
F=(2+Lm/100)*Kb

Fundusz Sołecki 2021:

Sołectwo Brzeźno = 22 198,95 zł
• organizacja spotkań mieszkańców wsi Brzeźno, Siedlec, Siedleczek – 2 200,00 zł
• dożynki gminne – 220,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 333,00 zł
• rewitalizacja terenu za salą OSP – 10 445,95 zł
• rewitalizacja terenu za salą OSP – 9 000,00 zł

Sołectwo Czerlejnko = 24 962,85 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół – 6 231,43 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół – 6 231,42 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół – 500,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 3 370,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 8 000,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 250,00 zł
• dożynki gminne – 380,00 zł

Sołectwo Czerlejno = 41 063,67 zł
• organizacja wydarzeń i spotkań mieszkańców sołectwa w celu ich aktywizacji – 15 663,67 zł
• doposażenie placu zabaw – 10 600,00 zł
• zagospodarowanie terenu zielonego wokół Pomnika Powstańców Wielkopolskich – 6 000,00 zł
• zakup i montaż zewnętrznych koszy na śmieci – 3 800,00 zł
• utworzenie i utrzymanie strony internetowej sołectwa – 200,00 zł
• naprawa gablot sołeckich – 800,00 zł
• naprawa i utwardzenie nawierzchni dróg gminnych – 4 000,00 zł

Sołectwo Drzązgowo = 22 462,18 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 4 000,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 1 500,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 1 500,00 zł
• zakup materiałów do altany i na plac zabaw – 910,00 zł
• remont nawierzchni drogi gminnej – 9 000,00 zł
• dożynki gminne – 302,18 zł
• potyczki sąsiedzkie – 250,00 zł
• modernizacja chodnika przy drodze gminnej – 5 000,00 zł

Sołectwo Glinka = 26 629,96 zł
• zakup i montaż lustra drogowego – 2 000,00 zł
• remont nawierzchni nad mostem na Cybinie – 7 000,00 zł
• renowacja drogi gruntowej z Glinki Szlacheckiej do Buszkówca – 3 359,96 zł
• utwardzenie gruntu pod wiatą przystankową – 3 000,00 zł
z• akup i montaż wiaty przystankowej – 10 000,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 600,00 zł
• dożynki gminne – 400,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 270,00 zł

Sołectwo Gułtowy = 43 871,44 zł
• doposażenie świetlicy OSP – 5 000,00 zł
• doposażenie straży – 1 000,00 zł
• zakup ławek – 4 700,00 zł
• zakup ławek - transport – 300,00 zł
• dożynki gminne – 871,44 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 7 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 3 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 6 000,00 zł
• przygotowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym dla celów rekreacyjnych – 15 000,00 zł

Sołectwo Gwiazdowo = 21 760,23 zł
• zakup i montaż piłkochwytów na boisku – 6 000,00 zł
• zakup i montaż piłkochwytów na boisku – 3 000,00 zł
• zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki – 2 000,00 zł
• zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki – 1 000,00 zł
• festyn – 6 000,00 zł
• dożynki – 350,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 250,00 zł
• obudowa wiaty na boisku – 3 160,23 zł

Sołectwo Iwno = 41 019,80 zł
• modernizacja chodnika na ul. Ułańskiej – 20 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 15 000,00 zł
• modernizacja placu zabaw – 6 019,80 zł

Sołectwo Jagodno = 11 801,42 zł
• utrzymanie oczka wodnego – 1 001,42 zł
• dożynki gminne – 200,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 150,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 2 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 200,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 800,00 zł
• montaż monitoringu – 7 450,00 zł

Sołectwo Sanniki = 12 415,62 zł
• doposażenie placu zabaw – 4 915,62 zł
• utrzymanie zieleni – 1 500,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 2 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 2 000,00 zł
• rewitalizacja studni – 2 000,00 zł

Sołectwo Siedlec = 30 710,01 zł
• dożynki gminne – 450,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 300,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców wsi Brzeźno-Siedlec-Siedleczek – 3 000,00 zł
• utrzymanie placu zabaw – 100,00 zł
• utrzymanie placu zabaw – 200,00 zł
• modernizacja nawierzchni dróg gminnych – 23 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 1 160,01 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 2 500,00 zł

Sołectwo Siedleczek = 14 872,42 zł
• utrzymanie terenu wokół świetlicy – 1 600,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców wsi Brzeźno, Siedlec, Siedleczek – 1 487,30 zł
• potyczki sąsiedzkie – 149,00 zł
• dożynki – 224,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 542,12 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 800,00 zł
• utworzenie grupy Nordic Walking – 620,00 zł
• utworzenie grupy Nordic Walking – 450,00 zł
• warsztaty rękodzieła – 500,00 zł
• wieniec dożynkowy – 500,00 zł
• naprawa drzwi wejściowych do świetlicy – 2 000,00 zł
• rozbudowa oświetlenia – 5 000,00 zł

Sołectwo Siekierki = 43 871,44 zł
• utrzymanie zieleni – 6 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 6 000,00 zł
• montaż monitoringu – 20 371,44 zł
• zakup dwóch blokad parkingowych – 500,00 zł
• zakup i posadzenie drzew – 3 000,00 zł
• zakup i posadzenie drzew – 1 500,00 zł
• zakup kwiatów i zniczy przy miejscach pamięci – 500,00 zł
• zakup i montaż zewnętrznego stołu do ping-ponga – 5 200,00 zł
• zakup i montaż zewnętrznego stołu do ping-ponga – 800,00 zł

Sołectwo Skałowo = 14 565,32 zł
• Centrum edukacyjno-rekreacyjne "Pod Jabłonią" – 9 000,00 zł
• utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych – 2 000,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 150,00 zł
• dożynki – 220,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 995,32 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 2 200,00 zł

Sołectwo Sokolniki = 14 960,16 zł
• potyczki sąsiedzkie – 150,00 zł
• dożynki gminne – 200,00 zł
• utrzymanie placów zabaw – 2 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 060,16 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 550,00 zł
• świetlica wiejska w Sokolnikach Klonowskich miejscem integracji mieszkańców – 4 000,00 zł
• świetlica wiejska w Sokolnikach Klonowskich miejscem integracji mieszkańców – 6 000,00 zł

Sołectwo Strumiany = 14 170,48 zł
• dożynki gminne – 140,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 140,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 3 890,48 zł
• przebudowa drogi gminnej – 10 000,00 zł

Sołectwo Tarnowo = 13 951,12 zł
• remont świetlicy wiejskiej w Tarnowie – 10 000,00 zł
• doposażenie świetlicy w Tarnowie – 3 951,12 zł

Sołectwo Trzek = 24 875,11 zł
• potyczki sąsiedzkie – 250,00 zł
dożynki gminne – 370,00 zł
• utrzymanie domeny (strona www) – 400,00 zł
• organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych – 2 000,00 zł
• organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych – 3 000,00 zł
• utrzymanie i rewitalizacja placu zabaw, boiska, budynków i terenów zielonych – 3 855,11 zł
• centrum integracyjne - zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu wraz z jego rekultywacją – 15 000,00 zł

Sołectwo Wiktorowo = 21 760,23 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 3 500,00 zł
• dokumentacja dot. instalacji gazowej – 2 500,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 1 216,22 zł
• potyczki sąsiedzkie – 217,61 zł
• dożynki gminne – 326,40 zł

Sołectwo Węgierskie = 23 690,58 zł
• ogrodzenie placu zabaw- Ługowiny – 16 500,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 300,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców wsi Węgierskie – 2 500,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców wsi Ługowiny – 2 500,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców - Dzień Kobiet – 1 890,58 zł

Sołectwo Wróblewo = 12 634,97 zł
• modernizacja drogi gminnej – 10 814,97 zł
• potyczki sąsiedzkie – 130,00 zł
• organizacja dożynek – 190,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 1 500,00 zł

ZOBACZ TAKŻE: Powstaną nowe sołectwa: Buszkówiec, Klony i Ługowiny


Komentarze (11)

04-12-2020 16:40:23
Do max
W Pobiedziskach przejazdu od rynku nad jezioro nie zlikwidowano. Można pojechać przejazdem, lub dłuższą drogą przez tunel, ale bez czekania. U nas najpierw zamknięto DWA przejazdy,aa potem zaprzestano już na rok budowy ekwiwalentnego przejazdu.
04-12-2020 15:33:45
@max
zdaje się, że w naszym przypadku to burmistrz pojechał do Warszawy prosić o likwidację przejazdów, nie odwrotnie.
04-12-2020 14:49:56
max
@Do @ raz jeszcze: A jak to widzisz. Kolej dąży do tego by przejazdy kolejowe znikały - stąd wiadukty i tunele w Pobiedziskach, Swarzędzu, Kościanie, niebawem w Kobylnicy...
04-12-2020 12:10:54
@DoNiewiem
Rozsądne gospodarowanie środkami, przemyslane inwestycje, środki zewnętrzne (np ZiT), w razie problemów sprawne dochodzenie odszkodowana.
04-12-2020 11:28:48
Do @ raz jeszcze
Chociaż, w sumie, masz rację. Twoje spostrzeżenie jest słuszne. Przekładając na realia tunelu, dobrze dostrojone przejazdy, jak ten na Kornickiej, byłyby w zupełności wystarczające. I można by było tę gminę popchnąć do przodu.
04-12-2020 10:59:05
Do @
Nie o to w tym porównaniu chodziło, jak również porównanie dotyczyło nowego auta marki luksusowej. Tak, wiem, marka luksusowa nie gwarantuje niezawodności. Tak samo, jak tunel za prawie 30 mln w tej lokalizacji nie gwarantuje, że nie będzie podtapiany. To samo tyczy dróg dojazdowych za równie spore pieniądze.
04-12-2020 10:33:45
@DoNiewiem
Zadbany 10letni samochód dobrej marki nierzadko bywa lepszy, niż nowy kiepsko wykonany.
04-12-2020 06:38:50
Do niewiem
Zapytam inaczej. Zarabiając średnią krajową, będziesz się zadłużał żeby kupić Porsche, czy może po prostu odmalujesz ściany w domu, bo już brudno i dalej będziesz jeździł 10 letnim samochodem? Myślę, że to adekwatne porównanie.
03-12-2020 23:00:08
NieWiemSam
Ważniejszy jest tunel czy stół do ping-ponga przy przystanku na wsi :)
03-12-2020 12:53:01
@.
inaczej... koszt tunelu i dróg dojazdowych to pieniadze dla sołectw na 100 lat...
03-12-2020 12:19:21
.
Budowa bardzo drogiego tunelu i dróg dojazdowych kosztuje 100 razy więcej, niż dostały wszystkie sołectw. Pomyślcie...

Dodaj swój komentarz

Nick: (max. 40znaków)

Treść komentarza (maksymalnie 1500 znaków):

Pozostało znaków: 1500

Wpisz kod z obrazka: (cyfry i litery a-f)

REGULAMIN:
Publikowane komentarze odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Wpisy naruszające polskie prawo, dobra innych osób, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgarne oraz nie związane bezpośrednio z komentowanym tekstem będą kasowane. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie w treści komentarzy linków do innych stron internetowych, reklam oraz danych osobowych i adresowych osób prywatnych i firm. Komentarze ukazują się na stronie po akceptacji przez moderatora, co nie zwalnia ich autorów od odpowiedzialności za wygłaszane treści.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
31

sty

Polska * Gmina Kostrzyn
29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

19

lut

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-14:00

28

maj

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-14:00

27

sie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-14:00

26

lis

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-14:00

[ wszystkie ]

Sonda
Czy zaszczepisz się przeciwko Covid-19?

TAK

NIE


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: