Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Prawie pół miliona złotych dla sołectw - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Glinka | Gułtowy | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Prawie pół miliona złotych dla sołectw
03-12-2020 07:40   Janusz Ludwiczak
498 247,96 złotych, czyli ponad 73 tysiące złotych więcej niż rok temu otrzymały w sumie wszystkie 21 sołectw na przyszłoroczne inwestycje. Jakie zadania będą realizowane w 2021 roku na wsiach w gminie Kostrzyn? O tym zdecydowali mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Przedstawiamy zadania i przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 2021.

Najwięcej środków, bo aż 43 871,44 zł otrzymały największe sołectwa w gminie Siekierki, a także Gułtowy. Najmniejszym budżetem dysponują najmniejsze sołectwa: Jagodno (11 801,42 zł), Sanniki (12 415,62 zł) i Wróblewo (12 634,97 zł). Łącznie 21 sołectw otrzymało blisko pół miliona złotych (498 247,96 zł).

Fundusz Sołecki został uchwalony przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn w maju 2009 roku. Jest to wyodrębniony fundusz na sołectwa z budżetu całej gminy. Jak czytamy w uchwale:
"Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy burmistrz przekazuje sołtysom informację o wysokości środków funduszu sołeckiego. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo wniosku"

A jak liczony jest taki budżet dla funduszu sołeckiego? Dochody bieżące za miniony rok rozliczeniowy bez majątkowych, dzielony przez liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia danego roku rozliczeniowego. Jednak zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. kwota funduszu dla danego sołectwa nie może być wyższa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej.
Budżet obliczany jest według wzoru:
F=(2+Lm/100)*Kb

Fundusz Sołecki 2021:

Sołectwo Brzeźno = 22 198,95 zł
• organizacja spotkań mieszkańców wsi Brzeźno, Siedlec, Siedleczek – 2 200,00 zł
• dożynki gminne – 220,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 333,00 zł
• rewitalizacja terenu za salą OSP – 10 445,95 zł
• rewitalizacja terenu za salą OSP – 9 000,00 zł

Sołectwo Czerlejnko = 24 962,85 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół – 6 231,43 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół – 6 231,42 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół – 500,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 3 370,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 8 000,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 250,00 zł
• dożynki gminne – 380,00 zł

Sołectwo Czerlejno = 41 063,67 zł
• organizacja wydarzeń i spotkań mieszkańców sołectwa w celu ich aktywizacji – 15 663,67 zł
• doposażenie placu zabaw – 10 600,00 zł
• zagospodarowanie terenu zielonego wokół Pomnika Powstańców Wielkopolskich – 6 000,00 zł
• zakup i montaż zewnętrznych koszy na śmieci – 3 800,00 zł
• utworzenie i utrzymanie strony internetowej sołectwa – 200,00 zł
• naprawa gablot sołeckich – 800,00 zł
• naprawa i utwardzenie nawierzchni dróg gminnych – 4 000,00 zł

Sołectwo Drzązgowo = 22 462,18 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 4 000,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 1 500,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 1 500,00 zł
• zakup materiałów do altany i na plac zabaw – 910,00 zł
• remont nawierzchni drogi gminnej – 9 000,00 zł
• dożynki gminne – 302,18 zł
• potyczki sąsiedzkie – 250,00 zł
• modernizacja chodnika przy drodze gminnej – 5 000,00 zł

Sołectwo Glinka = 26 629,96 zł
• zakup i montaż lustra drogowego – 2 000,00 zł
• remont nawierzchni nad mostem na Cybinie – 7 000,00 zł
• renowacja drogi gruntowej z Glinki Szlacheckiej do Buszkówca – 3 359,96 zł
• utwardzenie gruntu pod wiatą przystankową – 3 000,00 zł
z• akup i montaż wiaty przystankowej – 10 000,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 600,00 zł
• dożynki gminne – 400,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 270,00 zł

Sołectwo Gułtowy = 43 871,44 zł
• doposażenie świetlicy OSP – 5 000,00 zł
• doposażenie straży – 1 000,00 zł
• zakup ławek – 4 700,00 zł
• zakup ławek - transport – 300,00 zł
• dożynki gminne – 871,44 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 7 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 3 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 6 000,00 zł
• przygotowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym dla celów rekreacyjnych – 15 000,00 zł

Sołectwo Gwiazdowo = 21 760,23 zł
• zakup i montaż piłkochwytów na boisku – 6 000,00 zł
• zakup i montaż piłkochwytów na boisku – 3 000,00 zł
• zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki – 2 000,00 zł
• zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki – 1 000,00 zł
• festyn – 6 000,00 zł
• dożynki – 350,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 250,00 zł
• obudowa wiaty na boisku – 3 160,23 zł

Sołectwo Iwno = 41 019,80 zł
• modernizacja chodnika na ul. Ułańskiej – 20 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 15 000,00 zł
• modernizacja placu zabaw – 6 019,80 zł

Sołectwo Jagodno = 11 801,42 zł
• utrzymanie oczka wodnego – 1 001,42 zł
• dożynki gminne – 200,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 150,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 2 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 200,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 800,00 zł
• montaż monitoringu – 7 450,00 zł

Sołectwo Sanniki = 12 415,62 zł
• doposażenie placu zabaw – 4 915,62 zł
• utrzymanie zieleni – 1 500,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 2 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 2 000,00 zł
• rewitalizacja studni – 2 000,00 zł

Sołectwo Siedlec = 30 710,01 zł
• dożynki gminne – 450,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 300,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców wsi Brzeźno-Siedlec-Siedleczek – 3 000,00 zł
• utrzymanie placu zabaw – 100,00 zł
• utrzymanie placu zabaw – 200,00 zł
• modernizacja nawierzchni dróg gminnych – 23 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 1 160,01 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 2 500,00 zł

Sołectwo Siedleczek = 14 872,42 zł
• utrzymanie terenu wokół świetlicy – 1 600,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców wsi Brzeźno, Siedlec, Siedleczek – 1 487,30 zł
• potyczki sąsiedzkie – 149,00 zł
• dożynki – 224,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 542,12 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 800,00 zł
• utworzenie grupy Nordic Walking – 620,00 zł
• utworzenie grupy Nordic Walking – 450,00 zł
• warsztaty rękodzieła – 500,00 zł
• wieniec dożynkowy – 500,00 zł
• naprawa drzwi wejściowych do świetlicy – 2 000,00 zł
• rozbudowa oświetlenia – 5 000,00 zł

Sołectwo Siekierki = 43 871,44 zł
• utrzymanie zieleni – 6 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców sołectwa – 6 000,00 zł
• montaż monitoringu – 20 371,44 zł
• zakup dwóch blokad parkingowych – 500,00 zł
• zakup i posadzenie drzew – 3 000,00 zł
• zakup i posadzenie drzew – 1 500,00 zł
• zakup kwiatów i zniczy przy miejscach pamięci – 500,00 zł
• zakup i montaż zewnętrznego stołu do ping-ponga – 5 200,00 zł
• zakup i montaż zewnętrznego stołu do ping-ponga – 800,00 zł

Sołectwo Skałowo = 14 565,32 zł
• Centrum edukacyjno-rekreacyjne "Pod Jabłonią" – 9 000,00 zł
• utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych – 2 000,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 150,00 zł
• dożynki – 220,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 995,32 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 2 200,00 zł

Sołectwo Sokolniki = 14 960,16 zł
• potyczki sąsiedzkie – 150,00 zł
• dożynki gminne – 200,00 zł
• utrzymanie placów zabaw – 2 000,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 060,16 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 1 550,00 zł
• świetlica wiejska w Sokolnikach Klonowskich miejscem integracji mieszkańców – 4 000,00 zł
• świetlica wiejska w Sokolnikach Klonowskich miejscem integracji mieszkańców – 6 000,00 zł

Sołectwo Strumiany = 14 170,48 zł
• dożynki gminne – 140,00 zł
• potyczki sąsiedzkie – 140,00 zł
• organizacja spotkań mieszkańców – 3 890,48 zł
• przebudowa drogi gminnej – 10 000,00 zł

Sołectwo Tarnowo = 13 951,12 zł
• remont świetlicy wiejskiej w Tarnowie – 10 000,00 zł
• doposażenie świetlicy w Tarnowie – 3 951,12 zł

Sołectwo Trzek = 24 875,11 zł
• potyczki sąsiedzkie – 250,00 zł
dożynki gminne – 370,00 zł
• utrzymanie domeny (strona www) – 400,00 zł
• organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych – 2 000,00 zł
• organizacja zajęć rekreacyjno-edukacyjnych – 3 000,00 zł
• utrzymanie i rewitalizacja placu zabaw, boiska, budynków i terenów zielonych – 3 855,11 zł
• centrum integracyjne - zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu wraz z jego rekultywacją – 15 000,00 zł

Sołectwo Wiktorowo = 21 760,23 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł
• remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 3 500,00 zł
• dokumentacja dot. instalacji gazowej – 2 500,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 1 216,22 zł
• potyczki sąsiedzkie – 217,61 zł
• dożynki gminne – 326,40 zł

Sołectwo Węgierskie = 23 690,58 zł
• ogrodzenie placu zabaw- Ługowiny – 16 500,00 zł
• utrzymanie terenów zielonych – 300,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców wsi Węgierskie – 2 500,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców wsi Ługowiny – 2 500,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców - Dzień Kobiet – 1 890,58 zł

Sołectwo Wróblewo = 12 634,97 zł
• modernizacja drogi gminnej – 10 814,97 zł
• potyczki sąsiedzkie – 130,00 zł
• organizacja dożynek – 190,00 zł
• organizacja spotkania mieszkańców – 1 500,00 zł

ZOBACZ TAKŻE: Powstaną nowe sołectwa: Buszkówiec, Klony i Ługowiny


Komentarze (11)

04-12-2020 16:40:23
Do max
W Pobiedziskach przejazdu od rynku nad jezioro nie zlikwidowano. Można pojechać przejazdem, lub dłuższą drogą przez tunel, ale bez czekania. U nas najpierw zamknięto DWA przejazdy,aa potem zaprzestano już na rok budowy ekwiwalentnego przejazdu.
04-12-2020 15:33:45
@max
zdaje się, że w naszym przypadku to burmistrz pojechał do Warszawy prosić o likwidację przejazdów, nie odwrotnie.
04-12-2020 14:49:56
max
@Do @ raz jeszcze: A jak to widzisz. Kolej dąży do tego by przejazdy kolejowe znikały - stąd wiadukty i tunele w Pobiedziskach, Swarzędzu, Kościanie, niebawem w Kobylnicy...
04-12-2020 12:10:54
@DoNiewiem
Rozsądne gospodarowanie środkami, przemyslane inwestycje, środki zewnętrzne (np ZiT), w razie problemów sprawne dochodzenie odszkodowana.
04-12-2020 11:28:48
Do @ raz jeszcze
Chociaż, w sumie, masz rację. Twoje spostrzeżenie jest słuszne. Przekładając na realia tunelu, dobrze dostrojone przejazdy, jak ten na Kornickiej, byłyby w zupełności wystarczające. I można by było tę gminę popchnąć do przodu.
04-12-2020 10:59:05
Do @
Nie o to w tym porównaniu chodziło, jak również porównanie dotyczyło nowego auta marki luksusowej. Tak, wiem, marka luksusowa nie gwarantuje niezawodności. Tak samo, jak tunel za prawie 30 mln w tej lokalizacji nie gwarantuje, że nie będzie podtapiany. To samo tyczy dróg dojazdowych za równie spore pieniądze.
04-12-2020 10:33:45
@DoNiewiem
Zadbany 10letni samochód dobrej marki nierzadko bywa lepszy, niż nowy kiepsko wykonany.
04-12-2020 06:38:50
Do niewiem
Zapytam inaczej. Zarabiając średnią krajową, będziesz się zadłużał żeby kupić Porsche, czy może po prostu odmalujesz ściany w domu, bo już brudno i dalej będziesz jeździł 10 letnim samochodem? Myślę, że to adekwatne porównanie.
03-12-2020 23:00:08
NieWiemSam
Ważniejszy jest tunel czy stół do ping-ponga przy przystanku na wsi :)
03-12-2020 12:53:01
@.
inaczej... koszt tunelu i dróg dojazdowych to pieniadze dla sołectw na 100 lat...
03-12-2020 12:19:21
.
Budowa bardzo drogiego tunelu i dróg dojazdowych kosztuje 100 razy więcej, niż dostały wszystkie sołectw. Pomyślcie...
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
22

maj

15:00
GUŁTOWY, boisko ul. Kasztanowa 17
GKS Gułtowy - Antares Zalasewo

16:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
Piast II Kobylnica/Karamba Gruszczyn - Lechia II Kostrzyn

27

maj

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-14:00

28

maj

16:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
1922 Lechia Kostrzyn - GKS Dopiewo

29

maj

11:00
BRZEŹNO, boisko ul. Długa 9
Maratończyk Brzeźno - Pogoń Książ Wielkopolski

[ wszystkie ]

Sonda
Czy w Kostrzynie powinna działać Straż Miejska?

TAK

NIE


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: