Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Radni uchwalili plan miejscowy dla części Brzeźna, który umożliwi powstanie zakładów - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Glinka | Gułtowy | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Radni uchwalili plan miejscowy dla części Brzeźna, który umożliwi powstanie zakładów
28-11-2019 06:45   Janusz Ludwiczak
Podczas wtorkowej sesji kostrzyńscy radni uchwalili plan miejscowy dla południowej części Brzeźna, w pobliżu stacji paliw Amic, który pozwoli przekształcić tereny pod aktywizację gospodarczą - budowę obiektów produkcyjnych lub magazynów. Okazuje się, że właściciele części gruntów chcą działki rolne przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
– Jeśli dopuścimy do wybudowania tam domów, a po 5 latach wybuduje się fabryka opon albo wytwórnia mas bitumicznych to pretensje będą do nas, że nie zabezpieczyliśmy tych terenów i pozwoliliśmy wybudować dom, którego właściciele będą jeść grilla na ogródku, czując zapach powstającego asfaltu – stwierdził burmistrz.

Zanim radni uchwali plan miejscowy burmistrz przedstawił nowego sekretarza gminy, którym w drodze konkursu wybrana została Agnieszka Piasecka, obecna kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie.

– Bardzo dziękuje za zaufanie jakim zostałam obdarzona. Dołożę wszelkich starań, aby rzetelnie wykonywać obowiązki na powierzonym mi stanowisku. Bardzo bym chciała, ażeby w gabinecie pana burmistrza stanąć wśród załogi, wśród pracowników urzędu, a nie na przeciwko nich, tworząc jedną, wspólną załogę, działającą na rzecz naszej gminy – powiedziała Agnieszka Piasecka, nowy sekretarz Gminy Kostrzyn.

W dalszej części sesji radna Anna Dudzińska wnioskowała o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu w południowej części Brzeźna, przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92 (w pobliżu stacji paliw Amic), ze względu na toczące się postępowanie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Za była tylko radna Anna Dudzińska, od głosu wstrzymało się dwóch radnych: Piotr Hojeński i Tomasz Janiak. I to właśnie uchwalenie planu miejscowego było głównym tematem wtorkowej sesji.

– Dwa lata temu rozpoczęła się procedura planistyczna. Zależy nam na tym, aby w Brzeźnie, przy drodze krajowej nr 92 powstały tereny aktywizacji gospodarczej. Jest tam już Tulplast, który planuje rozbudowę. Tereny te prędzej niż nam się wydaje zostaną zabudowane. Podjęcie tej uchwały da możliwość utworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszej gminy i sąsiednich. Inwestorzy tutaj będą osiadać i płacić podatki, co jest również korzyścią dla gminy – wyjaśnił Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

– Łączna powierzchnia obszaru objętego planem miejscowym to ok. 36 hektarów. Na terenie objętym planem nie ma gruntów oznaczonych jako grunty klasy III, nie była wymagana zgoda ministra na zmianę gruntów rolnych na tereny nierolnicze. Na części terenu obowiązuje już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla aktywizacji gospodarczej, uchwalenie nowego planu uchyli już istniejący. W obowiązującym studium teren przeznaczony jest na cele dużego i średniego biznesu oraz dla istniejących gospodarstw rolnych. Proponowane przeznaczenie terenu to obiekty produkcyjne, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej – tłumaczyła podczas sesji Agata Stoińska, kierownik Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Powierzchnia zabudowy terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów nie będzie mogła przekroczyć 70% powierzchni działki budowlanej, a teren biologiczny-czynny będzie musiał mieć 15% pow. Budynki na tym terenie będą mogły mieć 3 kondygnacje, których wysokość nie będzie mogła przekroczyć 20 metrów (w 10% części powierzchni budynku do 25 m). Na terenie przewidzianym pod zabudowę usługową dopuszczalna będzie budowa budynków usługowo-mieszkalnych, których powierzchnia zabudowy nie będzie mogła przekroczyć 40%.

Do projektu planu miejscowego wpłynęły cztery uwagi, które burmistrz rozpatrzył negatywnie. Dalszą decyzję w tej sprawie przez głosowanie podjęła rada gminy. Większością głosów radni również odrzucili zgłoszone uwagi do projektu planu. Jedynie radna Anna Dudzińska była za uwzględnieniem dwóch uwag, które dotyczyły możliwość dopuszczenia budowy domów jednorodzinnych.

– Chciałam zauważyć, że pierwszy wpłynął wniosek o wydanie warunków zabudowy dla tego terenu, a dopiero potem został wywołany plan miejscowy. Dwukrotnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrując sprawę odwołania w sprawie wydania przez gminę odmownej decyzji warunków zabudowy przyznało rację stronie skarżącej. Obecnie toczy się trzecie postępowanie przed SKO w tej sprawie.
Jeśli od trzech lat toczy się to procedowanie i odłożyliśmy uchwalenie tego planu miejscowego, nie narażalibyśmy się na sytuację, że nasza uchwała zostanie zaskarżona do kolejnej instancji
– wskazywała radna Anna Dudzińska.

– Nie zgodzę się z tym, że procedura w SKO toczy się 3 lata. Uchwała, która została wywołana na sesji Rady Miejskiej była poprzedzona opiniami komisji. Wnioskodawczyni uważa, że działam w jej niekorzystnym interesie. Studium uwarunkowań nie przewiduje zabudowań mieszkaniowych jednorodzinnych na tym terenie. Plan wykładaliśmy dwa razy. Każdy mógł zgłosić uwagi. Nie otrzymaliśmy żadnych uwag od sąsiadów czy domu seniora Zielony Zakątek, który tam się znajduje. Rekomenduję podjęte tej uchwały, gdyż jest w interesie gminy – odpowiedział burmistrz Szymon Matysek.

– Nie wyobrażam sobie, aby uwzględniać wniosku jednej osoby, który całkowicie zaburzy ten teren i będzie nieatrakcyjny. A gdyby właściciele chcieli dopuścić tam szeregowce? Po to uchwalamy ten plan, by mieć tam tereny aktywizacji gospodarczej, żeby zachęcać inwestorów. Za 10 lat w gminie może być 25 tysięcy ludzi. Powstaną tam miejsca pracy. Dzięki inwestorom będziemy mogli budować drogi czy rozwijać szkoły – dodał burmistrz.

– Moje słowa dotyczyły naruszenia artykułu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez przekroczenie granic przysługującego gminie władztwa planistycznego i nadmierne ograniczenie uprawnień związanych z prawem własności nieruchomości położonych na terenie objętych planem. Skarżąca już trzykrotnie złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz złożyła skargę do Kancelarii Prezydenta RP. Osoba ta jest zdeterminowana, aby wyposażyć swoje dzieci w mieszkania na terenie należącym do jej ojcowizny. Myślę, że to ważne dla radnych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenach, które są im z sentymentu cenne i istotne dla nich, powinni zrozumieć sytuację osoby skarżącej – przyznała radna Anna Dudzińska.

Nie zgodził się z tym przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

– Jako radni jesteśmy po to, aby chronić ładu przestrzennego na terenie gminy. Według pani każdy może robić co chce, a radni nie mają nic do powiedzenia. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym została stworzona po to, aby cały teren kraju miał plan miejscowy. To są tereny rolnicze przy drodze krajowej nr 92, gdzie możliwy jest rozwój przemysłu czy działalności gospodarczej.
Czy my jesteśmy od tego, by dawać pozwolenie na to, gdy właściciel gruntu stwierdzi, że nie będzie zajmował się działalnością rolniczą i przekształci grunt na tereny zabudowy jednorodzinnej? Ten ład przestrzenny powinien być dla nas najważniejszy. To nie są tereny, na których mogłaby funkcjonować zabudowa jednorodzinna
– stwierdził przewodniczący Grzegorz Banaszak.

Na koniec dyskusji głos zabrał burmistrz, który stwierdził, że właściciele gruntów tylko zyskają na sprzedaży nieruchomości.

– Mam wrażenie, że traktuje się nas jako złośliwych samorządowców, co robią komuś szkodę. Z tą rodzinną spotkaliśmy się dwukrotnie. Sygnalizowaliśmy, że nie widzimy możliwości budowy tam domów. Ta nieruchomość zyska na wartości, można ją sprzedać i kupić działkę w innym miejscu. Nie pozbawiamy nikogo majątku. Wartość tego gruntu w takiej okolicy ma swoją cenę, umożliwia sfinansowanie innych potrzeb inwestycyjnych tej rodziny. Nie działamy na szkodę tej rodziny – przyznał Szymon Matysek, burmistrz Gminy Kostrzyn.

– Jeśli dopuścimy do wybudowania tam domów, a po 5 latach wybuduje się tam fabryka opon albo wytwórnia mas bitumicznych to pretensje będą do nas, że nie zabezpieczyliśmy tych terenów i pozwoliliśmy wybudować dom, którego właściciele będą jeść grilla na ogródku, czując zapach powstającego asfaltu – podsumował burmistrz.

Ostatecznie 14 głosami radnych podjęta została uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Brzeźnie przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92. Od głosu wstrzymała się tylko radna Anna Dudzińska. Nikt nie był przeciw.

Na zakończenie sesji radni dokonali jeszcze zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2019-2027 w związku z otrzymaną dotacją od powiatu poznańskiego w kwocie 8,850 mln zł (przyznaniem dodatkowych środków w kwocie 2,85 mln zł) na budowę układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich wraz z tunelem pod linią kolejową E20.

Kolejna sesja odbędzie się w grudniu. Wtedy radni zajmą się projektem budżetu na 2020 r.

ZOBACZ TAKŻE: Retransmisja sesji {► FILM}

ZOBACZ TAKŻE: Projekty uchwał, wyniki głosowań i lista obecności radnych


Komentarze (22)

19-12-2019 06:15:39
@ Obserwator 11
Oczywiście, że należało milczeć. Sam zacytowales tekst, z którego wynika, że każde słowo tylko pogrążało mówiących. Ja mam na myśli co innego. W gminie jest coraz więcej tematów trudnych. A w trudnych sprawach vice nie odzywa się wcale. Udaje, że to nie jego problem, tylko burmistrza. Tylko czekać jak zaczną się jeszcze większe kłopoty i vice nagle się "rozchoruje".
18-12-2019 21:54:52
Obserwator11
Do zastępca: A nie sądzisz, że w tym temacie nie należało w ogóle nic mówić? Że właśnie milczenie to załatwienie tematu bez rozgłosu? Chyba jednak Trzeci cię ograł. A już napewno twój tok myślenia.
18-12-2019 20:24:22
zastępca
przyczaił się i udaje, że go nie ma. Może go nikt nie zauważy. Mistrz riposty w sprawach naprawdę ważnych głosu nie zabiera. Pewnie dlatego, że nie ma nic, ani mądrego ani "mądrego", do powiedzenia. Umywa rączki i tyle.
18-12-2019 16:41:46
Obserwator11
Przesłuchując całą transmisje nie trudno się nie zgodzić z komentarzem na satyrycznym portalu: 1. "Przewodniczący Rady nie mając nic sensownego do powiedzenia w temacie opowiadał jakieś dziwne historie o tym, że właściciel na swojej działce bez zgody gminy nie może zrobić nic. Do wczoraj wydawało nam się, że ten system pokonaliśmy w 89. Jak widać wciąż są jego zwolennicy". 2. "Burmiszcz przez godzinę gadał o niczym. Tutaj oddajemy sprawiedliwość, że nie jest to nasza opinia. Jest to opinia Przewodniczącego Rady. My jednak, zgodnie z oczekiwaniami gminy, z każdą opinią osób najważniejszych w naszym urzędzie, zgadzamy się. Bezapelacyjnie. Do samego końca. Naszego albo jej". Poziom dyskusji pozostawiam do oceny. Zastanawia tylko brak jakiegokolwiek zdania wypowiedzianego przez Trzeciego. Może to właśnie on wszystko już dawno w tym temacie poukładał?
30-11-2019 22:49:47
Obserwatorka
Iwo uwazam ze masz interes w tej gminie bo twoje wypowiedzi są smieszne burmistrzowie niemogą robić co chcą i lekcewazyć radnych bo to mieszkancy ich wybrali to niejest tylko jedna sprawa jest wiecej ,znasz tryb wydawania swoich pieniedzy a pieniedzy mieszkanców bo to mieszkancy i przedsiebiorcy utrzymują władzę
30-11-2019 11:27:39
Do zasmucony
To się mylisz.
30-11-2019 11:26:51
Do Iwo
W odróżnieniu od prawa do dysponowania swoją nieruchomością, uporczywie odbieranego przez rządzących w tej gminie. Ma być tak jak oni chcą, a nie właściciel. Właściciel ma prawo płacić podatki (podniesione)
30-11-2019 09:24:54
Iwo
"Do Iwo" z 29.11.2019 22:31:22 Proszę nie odbierać mi prawa do swobodnej wypowiedzi, bo póki co ono istnieje!
30-11-2019 09:24:11
do Iwo
Komentarz "Zasmuconego" przedstawia jego prywatną opinię jako jednego z mieszkańców gminy a nie jako ogółu mieszkańców jak by chciał Iwo. Ty Iwo próbujesz manipulować ludźmi. Czekam na dementi hehe
30-11-2019 09:03:37
Zasmucony
Jestem pewien.
30-11-2019 08:55:14
..
Iwo dziwnym trafem zawsze pojawia się tam, gdzie radni mają swoje, inne niż urzędnicy zdanie. Iwo krytykował już radnego Hojeńskiego, teraz krytykuje radna Dudzinska. Iwo próbuje stawiać do kąta, przywoływać do porządku jak jakiś nauczyciel. Historii czy innej geografii. Na szczęście są radni, ktorych Iwo do kąta nie postawi.
30-11-2019 07:55:06
Do zasmucony
A jesteś pewien że te spokojne wioski będą dalej spokojne kiedy powstaną tam okropne hale do których będą ustawiać się kolejki smierdzacych tirów, również na ulicach tych spokojnych wiosek? Jesteś pewien że tego chcą ich mieszkańcy? Bo dwóch panów o zapedach podobnych do tych z PRL źle rozumie demokrację (rządy ludu, nie dwu panów)
29-11-2019 22:31:22
Do Iwo
A ty człowieku znowu dementujesz czyjeś opinie. Nie możesz człowieku dementować opinii innych. Musisz również przyjąć do wiadomości że twoje rozumienie dobra ogółu nie jest uniwersalne jest błędne, np. w mojej opinii. Trzymam kciuki za właścicieli, gorąco zachęcam do zaskarżenia uchwały do WSA i mam nadzieję, że uchwała zostanie uchylona.
29-11-2019 19:47:57
Iwo
. Dementuję Pani/Pana komentarz z 29.11.br Proszę mi nie imputować, że używając słów "ogół" i "jednostka"/patrz Słownik języka polskiego/ jestem zwolennikiem słusznie minionych czasów. Tak a propos komentarz Pana"Zasmucony" najlepiej obrazuje jaki stosunek mają Mieszkańcy do przedmiotowej sprawy.
29-11-2019 16:32:21
Zasmucony
Cóż... w moim interesie NIE BYŁO, aby "biznesmeni", którzy kupili za grosze ziemię po PGRach w pewnych wioskach gminy Kostrzyn, w ekspresowym tempie przekształcali ją na działki budowlane i ze spokojnych wiosek robili zakorkowane miasteczka... Kto miał w tym przypadku interes? Właściciel ziemi? Gmina? Napływowi szukający domu w cenie mieszkania z poznańskiego osiedla? Dla zysku jednostki zaszkodzono ogółowi...
29-11-2019 15:58:53
Do Iwo
Też mam nieodparte wrażenie, że złe praktyki PRL-u wracają. Podjęcie tej uchwały nie jest dla dobra ani Gminy, ani jej mieszkańców. Nie wiemy, czy ktoś zechce tam zainwestować. Ponieważ naruszono czyjeś prawa do dysponowania własnością, gmina poniesie koszty, bo wystarczy że właściciel przekaże grunty swoim dzieciom i wystąpi o odszkodowanie, gdy je otrzyma będzie mógł kupić działki w innym miejscu i wybudować domy swoim dzieciom.
29-11-2019 15:31:48
. Iwi
Tak tak Iwo, komunizm, który mentalnie reprezentujesz, też stawiał dobro ogółu nad dobrem jednostki. Kolektywizm, rozkułaczanie itp...
29-11-2019 14:49:33
Do Iwo
To jest niebezpieczny precedens. Czym jest dobro mieszkańców? Czy jeśli nieudacznik nie umie zarządzać i narobi długów, będzie mógł - jeśli ma większość - zabrać lub przekształcić czyjąś własność. A osoba, która się upomni o prawa mieszkańców do własności, jest dyscyplinowana i szykanowana? Czas się obudzić! Interes mieszkańców gminy to nie interesy panów przy sterze!
29-11-2019 12:57:46
Iwo
Pani Radna Anna Dudzinska otrzymany mandat zaufania społecznego obliguje do podejmowania trudnych decyzji, które winny być oczywiście zgodne z literą prawa, ale także w interesie ogóły a nie jednostki, jak to ma miejsce w tym konkretnym przypadku.
28-11-2019 23:10:49
Anna Dudzińska
Do Iwo: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
Wraz z uchwaleniem MPZP w Brzeźnie postępowanie odwoławcze toczące się w tej sprawie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym stało się bezprzedmiotowe. Strona dochodząca swoich praw może zaskarżyć Uchwałę do WSA. Czy będzie to sytuacja korzystna dla interesów Gminy i przyszłych inwestorów na tym terenie?
Nie można budować dobrobytu gminy na poczuciu niesprawiedliwości jej mieszkańców. Wytoczenie machiny aparatu administracyjnego przeciwko spracowanej kobiecie, której celem jest zabezpieczenie przyszłości dzieciom z jedynego majątku jaki posiada, jest po prostu bezduszne.
Wierzę, że można pogodzić interes Gminy z poszanowaniem prawa, w tym tego szczególnego - prawa własności. Każdy z nas może się kiedyś znaleźć po tej drugiej, mniej wygodnej, stronie.
Pozdrawiam, Anna Dudzińska
28-11-2019 20:32:00
.
Zaczyna się robić strasznie. Sugeruję właścicielom zaskarżenie tej uchwały.
28-11-2019 16:20:32
Iwo
Słuchając transmisji z obrad XVI sesji RM odniosłem wrażenie, że Pani Anna Dudzińska nie występuje w roli Radnej a kreuje się na przedstawiciela jakiegoś Gminnego Ruchu Obywatelskiego. Swój sprzeciw wobec procedowania uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Brzeźnie argumentowała m.in. sentymentem wnioskodawcy do ojcowizny. Pani Radna zapomniała zapewne, że do budżetu na 2020 rok zgłosiła o ile dobrze pamiętam 11 zadań inwestycyjnych do realizacji w Siekierkach. Mieszkańcy akceptują/ no może nie wszyscy, ale większość / takie działania Włodarzy, bowiem powstanie terenów aktywizacji gospodarczej zachęci potencjalnych inwestorów, którzy będą zasilać kasę gminy podatkami CIT. Pani Radna mniej PR a więcej długofalowego myślenia!
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
13

cze

14:00
TRZEK, Wydzierzewice
Festyn z okazji Dnia Dziecka
- animacje, warsztaty, dmuchańce, sportowe rozgrywki, mała gastronomia

15:00
GUŁTOWY, boisko ul. Kasztanowa 17
GKS Gułtowy - Wełnianka Kiszkowo

15

cze

19:00
KOSTRZYN, Parafia Błog.Jolanty, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14a
Odpust parafialny. Wmurowanie kamienia węgielnego i poświęcenie domu parafialnego przez ks. abp Stanisława Gądeckiego

19

cze

14:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
Lechia Kostrzyn - Noteć Czarnków

20

cze

17:00
BRZEŹNO, boisko ul. Długa 9
Maratończyk Brzeźno - GKS Tarnovia II Tarnowo Podgórne

[ wszystkie ]

Sonda
To juz półmetek kadencji - jak oceniasz kostrzyński samorząd?

6 - idealnie

5 - bardzo dobrze

4 - dobrze

3 - dostatecznie

2 - miernie

1 - niedostatecznie


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: