Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Radni podnieśli podatki od nieruchomości o 8% - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Glinka | Gułtowy | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Radni podnieśli podatki od nieruchomości o 8%
28-10-2019 08:05   Janusz Ludwiczak
Od nowego roku podatek od budynków mieszkalnych będzie wynosić 78 groszy za metr kwadratowy powierzchni, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,29 zł. W czwartek Rada Miejska Gminy Kostrzyn zdecydowała o podniesieniu podatków od gruntów i nieruchomości i 8%.

Aż 5 godzin trwała czwartkowa, już czternasta sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Na początku posiedzenia minutą ciszy upamiętniono zmarłego pod koniec września Jerzego Nowaka, wieloletniego wiceburmistrza i radnego gminy Kostrzyn oraz Aleksandrę Kaczmarek–El-Masri, wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Kostrzynie ds. zamówień publicznych.

Następnie przewodniczący rady Grzegorz Banaszak wniósł do porządku obrad punkt dotyczący podatku od psa, po czym przedstawiono informacje o realizacji zadań oświatowych.

– W gminie Kostrzyn mamy 7 szkół i 106 oddziałów, do których uczęszcza 1916 uczniów. W prowadzonym przez gminę przedszkolu jest 248 wychowanków. Do 5 niepublicznych przedszkoli uczęszcza w sumie 367 dzieci. W placówkach oświatowych pracuje 254 nauczycieli, z czego 230 na etatach – wyliczała Paulina Bankiewicz, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Przedstawiono również wyniki egzaminów gimnazjalnych, które odbyły się po raz ostatni oraz wyniki egzaminów ósmoklasisty.

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w sumie 182 uczniów. Z języka polskiego w całej gminie uzyskano wynik na poziomie 60,08% (w powiecie 64,17%, województwo - 61,23%, w kraju – 63%), z matematyki – 36,90% (powiat – 45,34%, Wielkopolska - 41,33%, kraj - 43%). Z kolei w przedmiotach przyrodniczych kostrzyńscy gimnazjaliści uzyskali wynik na poziomie 48,78% (powiat - 52,33%, region - 49%, kraj - 49%), zaś z historii i WOS-u 59,02% (powiat - 62,11%, region - 58,03%, kraj - 59%). Z kolei wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym wyniósł 65,12% (na poziomie rozszerzonym - 45,82%), a z języka niemieckiego - 54,82% (niemiecki rozszerzony - 33,33%).

Po raz pierwszy przeprowadzono również egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpiło w sumie 198 uczniów. Wyniki z testu języka polskiego wypadły na poziomie 64,14% (powiat - 64,09%, województwo - 61,04%, kraj - 63%), z matematyki - 40,39% (powiat - 48,07%, Wielkopolska - 43,07%, kraj - 45%), a z języka angielskiego - 62,33% (powiat - 64,96%, region - 56,28%, kraj - 59%).

– Same wyniki mogą niekoniecznie zadawalać. W rankingu 17 gmin powiatu poznańskiego zostajemy w tyle. Podjęliśmy pewne kroki, żeby podnieść ten stan rzeczy. Każda ze szkół przygotuje programy naprawcze. Na początek zwiększone zostaną liczby zajęć z matematyki – wskazywał Waldemar Biskupski, zastępca burmistrza gminy Kostrzyn.

W dalszej części sesji radni przegłosowali projekty uchwał w sprawie nadania nowych statutów dla sołectw: Brzeźno, Czerlejnko, Czerlejno, Drzązgowo, Glinka, Gułtowy, Gwiazdowo, Iwno, Jagodno, Siedlec, Siedleczek, Siekierki, Skałowo, Sokolniki, Strumiany, Tarnowo, Trzek, Węgierskie i Wiktorowo.

– Jest to dostosowanie statutów sołectw do obecnych przepisów prawa. Poprzednie statuty były nadawane w 1996 roku, w których obowiązuje jeszcze nazwa "zarząd gminy". Nowe statuty miały do tej pory tylko sołectwa: Sanniki oraz Wróblewo. Zmiany przewidują określenie trybu powoływania, odwoływania i wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej – wskazywał Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

Następnie radni jednogłośnie ustalili ceny za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na 2020 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Zakładu Komunalnego i zwiększeniu kosztów organizacji i realizacji przewozów pasażerskich autobusami Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej o 208 555 złotych.

– Po 9 miesiącach funkcjonowania Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej zwracamy się z prośbą o zmianę finansową ze względu na znaczą ilość kilometrów, którą przejechaliśmy. W tym roku będzie blisko 278,5 tys. km – tłumaczył burmistrz Szymon Matysek.

W sumie w tym roku obsługa kostrzyńskich autobusów kosztować będzie 1 723 915 zł.

Radni dokonali również zmian w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.

Po przerwie, z prawie pół godzinnym opóźnieniem (sesję miano wznowić o 18:20, ale rozpoczęto ją o 18:46) największą dyskusję wśród radnych wzbudził punkt dotyczący uchwalenia nowych wysokości stawek podatku od nieruchomości.

– Widzimy uszczuplenie potencjalnego wpływu z podatku PIT w skutek obniżki z 18 na 17%. Z płacenia podatków zwolnione zostały osoby młode do 26. roku życia. Ponadto zwiększone są wydatki związane z oświatą, które tylko na ostatnie 4 miesiące szacujemy na poziomie ok. 600 tys. zł, a przyszłym roku na blisko 1,5 mln zł. Zwiększone zostaje wynagrodzenie dla nauczycieli. Mamy mniejsze wpływy do budżetu z subwencji oświatowej. Ponadto rosną koszty realizacji inwestycji. Ostatni raz stawki podatku w naszej gminie zmienialiśmy w 2015 r. Jesteśmy gminą, która dynamicznie się rozwija, powstają nowe domy. Rosną oczekiwania mieszkańców, którzy chcą jeździć po dobrych drogach, mieć oświetlenie – argumentował burmistrz Szymon Matysek.

Burmistrz chciał dokonać podwyżki podatków od nieruchomości o 5%, jedna na wniosek części radnych stawkę tą zwiększono o 8%.

– Mówiliśmy mieszkańcom, że nie będziemy podnosić podatków, dziś drastycznie chcemy je podnieść o 8%. Dla mieszkańca jest to dużo. Dobrą metodą byłoby podniesienie podatków tylko o wzrost inflacji – postulował radny Marek Kowalski.

– Szacunkowa kwota wpływu do budżetu przy 5% to ok. 380 tys. zł, przy 8% jest to już ok. pół mln zł. Ilość zadań, które stoją przed nami generuje koszty. To nie są tylko inwestycje, ale wynagrodzenia dla pracowników, nauczycieli – tłumaczył burmistrz.

– Na posiedzeniu, które odbyło się 21 października zapewniono nas, że w kolejnych latach nie będziemy podnosić podatków. Byłaby to jednorazowa podwyżka w całej kadencji – zaznaczył Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

– Nie jestem tak optymistyczny, skoro rządzący obciążą kolejne zobowiązania – wskazywał radny Piotr Hojeński.

– Radni na komisji zgodzili się dlatego, że do końca kadencji podatek nie będzie ponoszony. Realizowane są zadania inwestycje, musimy wesprzeć gminę – przekonywała radna Beata Jankowiak.

– Chciałbym ostrzec, że nie wiemy co czeka nas za rok czy za dwa lata. Słyszę, że inflacja ma rosnąć. Polityka, która toczy się w Warszawie może spowodować, że będziemy musieli znów podnosić podatki – wskazywał radny Marek Kowalski.

– W roku 2015 też nie wiedzieliśmy co będzie przed nami, wtedy mieliśmy analogiczną sytuację. Była tylko jedna podwyżka przez całą kadencję, dotrzymaliśmy słowa – przekonywał wiceburmistrz Waldemar Biskupski.

– Nie obiecaliśmy mieszkańcom. Zakładamy, że nie podwyższymy podatków. Mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę, że żyjemy w Rzeczpospolitej – podsumował radny Tomasz Janiak.

Za podniesieniem podatków z 5 na 8% było 10 radnych (Grzegorz Banaszak, Arkadiusz Bilski, Tomasz Janiak, Beata Knopkiewicz, Marek Kowalski, Przemysław Kubiak, Ryszard Kubiak, Szymon Nadolny, Paweł Perka i Artur Wojciechowski). Przeciw byli Anna Dudzińska i Piotr Hojeński. Trzech radnych - Szymon Frąckowiak, Beata Jankowiak i Piotr Kotarski wstrzymało się od głosu.

– Dziękuję za podjęcie uchwały, ale żałuję, że nie było to jednogłośnie, co by świadczyło o wspólnej odpowiedzialności za realizację zadań inwestycyjnych i realizowaną pracę – powiedział po głosowaniu burmistrz Szymon Matysek.

I tak od nowego roku stawki podatku od nieruchomości wynosić będą:

 1. Od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,94 zł od 1 m² powierzchni
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m² powierzchni
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,78 zł
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 23,29 zł
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 11,18 zł
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,87 zł
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,3 zł

Radni podjęli również uchwałę o podniesieniu o 1,8% wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

W przyszłym roku nie zmieni się za to opłata targowa. Dzienna stawka za sprzedaż na stanowisku wynosić będzie nadal 15 złotych, a za sprzedaż płodów rolnych „z ręki”, koszyka, wiadra, wózka ręcznego, stolika – 5 zł. Z kolei stawka dzienna opłaty targowej podczas imprez regionalnych i świąt za sprzedaż ze stanowiska wynosić będzie 60 zł, a w punkcie małej gastronomii od 120 do 170 zł. Natomiast opłata za sprzedaż na stanowisku przy cmentarzu w Kostrzynie wynosić będzie 20 zł.

Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Chodzi o dotację na działalność Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

– W dniu 10 października podpisałem porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, miastem Poznań, gminą Nekla i Września oraz powiatem wrzesińskim w sprawie przedłużenia PKM do Wrześni. Dla nas najistotniejsze jest to, że pociągi kolei metropolitalnej będą zatrzymywać się również na stacji Gułtowy – tłumaczył burmistrz Szymon Matysek.

– Sam korzystam z Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i widzę co się dzieje. Pociągi są przepełnione. W przedsionkach na stojąco jedzie po 25 osób. Ostatnio gmina Pobiedziska zaaranżowała spotkanie z marszałkiem. Chcielibyśmy, by stanowisko naszych władz było stanowcze, zwłaszcza, że dofinansujemy te przewozy. Musi sytuacja się polepszyć. Drugim problemem jest nasza komunikacja gminna, która jest skorelowana do rozkładu pociągów, ale jeśli pociąg spóźnia się 20 minut, wtedy mieszkańcy Wiktorowa czy Sannik nie mają szans wrócić od razu do domu – wskazywał przewodniczący rady Grzegorz Banaszak.

Wiceburmistrz Waldemar Biskupski zadeklarował, że w ciągu 2 tygodni władze gminy będą rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim w sprawie polepszenia sytuacji w pociągach.

Za przyznaniem dotacji było 14 radnych, od głosu wstrzymał się jedynie przewodniczący Grzegorz Banaszak. I tak gmina Kostrzyn na Poznańską Kolej Metropolitalną w tym roku przeznaczy 51 340,28 zł, w przyszłym roku – 219 586,09 zł, w 2021 r. – 224 516,96 zł, a w 2022 r. –231 257,65 zł.

Na zakończenie sesji radni zajmowali się skargą na burmistrza gminy Kostrzyn w sprawie odmowy wydania decyzji dotyczącej budowy 9 domów jednorodzinnych w Brzeźnie, koło stacji paliw Amic.

– W dniu 17 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w celu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn przekazanej w dniu 18 września 2019 r. z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonej w dniu 26 sierpnia 2019 r. przez Panią DP. Skarga dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr geod. 103/11. Postępowanie zakończono w dniu 31 lipca 2019 r. wydaniem decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała Radzie Miejskiej Gminy Kostrzyn przekazanie skargi, na podstawie art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego do organu właściwego do jej rozpatrzenia – wyjaśniała Beata Jankowiak, przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

Pod koniec posiedzenia, które zakończyło się o godz. 21:46 kostrzyńscy radni podjęli uchwałę w sprawie podatku od psa. Opłata ta nadal wynosić będzie 20 złotych rocznie. W przypadku, jeśli pies zostanie nabyty w drugim półroczu wtedy opłata ta będzie o połowę niższa.

Za było 10 radnych, przeciw były cztery osoby: Grzegorz Banaszak, Anna Dudzińska, Piotr Hojeński i Szymon Nadolny. Od głosu wstrzymał się radny Artur Wojciechowski.

– Psy będą teraz głosować, za 20 złotych można kupić tyle karmy – zażartował Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

ZOBACZ TAKŻE: Retransmisja sesji {► FILM}

ZOBACZ TAKŻE: Projekty uchwał, wyniki głosowań i lista obecności radnych


Komentarze (26)

01-11-2019 20:40:26
Obserwatorka
Wydają kase na byle co a potem podwyszają podatki to gospodarze super czas na zmiany mieszkancy
01-11-2019 12:24:23
Do Piotr
Skandynawia, Niemcy
01-11-2019 11:08:45
Piotr
@ktoś: Ale dokąd???
01-11-2019 11:05:42
Ktoś
Jak można podnosić podatki za przebywanie (bo żyć tu się nie da) w tak zatrutym mieście?? Od pierwszych chłodnych dni Kostrzyn jest w czołówce zadymienia w Polsce! Jeśli podwyżka zostanie przeznaczona na walkę ze smogiem w mieście to jestem za, w przeciwnym wypadku pozostaje nam tylko wynieść się jak najdalej stąd. Niestety...
31-10-2019 23:11:12
Sąsiadka zastępcy burmistrz
Z tego co pamiętam p. Biskupski nie został nawet wybrany na radnego mojego okręgu i nie wiem, czy kiedykolwiek prowadził działalność gospodarczą.
31-10-2019 22:46:16
Obserwatorka
Dziękuję za ostatni komentarz , dobrze że ktoś mnie popiera. Uważam, że osoby zarządzjące powinny najpierw prowdzić swoją działalność, płacić podatki oraz wykazać się swoimi sukcesami, zyskiem firmy, to wtedy dopiero mogą decydować o inwestycjach gminy.
31-10-2019 22:22:11
Do Obserwatorka
P. Matysek po odejściu z pracy w Urzędzie w Kostrzynie założył z kimś na spółkę . Z tego co pamiętam przetrwał w tym stanie koło roku (chodź mogę sieć mylić). Szybko wrócił do bycia urzędnikiem, tylko że w Poznaniu. Co do zastępcy, nie mam wiedzy
31-10-2019 22:20:59
Obserwatorka
Każdy radny, obojetnie z jakiego klubu wyborczego powinienien głosowac według swojego uzniania i wiary dla mieszkanców gminy, a nie pod presją władzy burmistrzów.
31-10-2019 20:35:47
Obserwatorka
Marzenie moje jest zobaczyczyć jak burmistrzowie załozą swoją działalność jak bedą gospodorawali swoją kasą i będą płacić podatki był taki film jak z murzyna zrobili prezesa bo załozyli sie o jednego dolara własciciele Firmy
31-10-2019 11:46:47
Stary Kostrzyniak
Pierwszy raz w historii Kostrzyna podniesiono podatki aż o 8%. Pierwszy raz radni zamiast dążyć do obniżenia podatku, przelicytowali propozycję burmistrza i tak wysokiej podwyżki podatków z 5% na 8%. Burmistrz zaproponował opłatę targową, chociaż przestała być ona obowiązkowa i wiele gmin z niej zrezygnowało. Podobnie z opłatą od posiadania psa. Tu znowu błysnęli radni. Pierwszy raz radni sami wprowadzili tę opłatę, by mieć za co "zaczipować psa radnego Kowalskiego i stawiać tabliczkę "sprzątaj po swoim psie". Toż to ewenement na skalę kraju. Po wyborach - z grubej rury.
29-10-2019 13:19:26
.
Do Iwo. Zapewne nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, że zupełnie nie zgadzam się z twoją opinią. Jeżeli jest tak źle, że różnica 120 tysięcy nie rozwiązuje żadnych problemów, to albo trzeba podnieść podatki o wymaganą ilość procent, albo ciąć mocno wydatki tam gdzie jest miejsce. Miejsc jest bardzo dużo. Myślę, że również zakończę na tym z tobą dyskusję (swoją drogą, sprawdzimy twoją konsekwencję w realizacji deklaracji o zakończeniu dyskusji ;-))
29-10-2019 10:50:41
Iwo
Do komentarzy Pani/Pana z 29.10.2019 Brak konsekwencji w Pani/Pana komentarzach. Jeśli Pan Radny Hojeński w kampanii wyborczej deklarował poparcie dla programu Burmistrza, tym samym zadeklarował poparcie źródeł finansowania realizacji tego programu. Gratuluję wywodu na temat przeprowadzenia rachunku ekonomicznego przy konstruowaniu budżetu na 2020r. Gdyby wystarczyło poszukać oszczędności w kwocie 84 tys.zł., może ciut więcej i zrealizować wszystkie ambitne i oczekiwane przez Mieszkańców inwestycje i inne horrendalne wydatki bieżące/np.finanso- wanie oświaty/, to na pewno Pan Burmistrz mógłby spać spokojnie, bo poradziłby sobie w cuglach.Pan Burmistrz konkludując dyskusję budżetową wyraził się,że liczył na jednomyślność i wspólną odpowiedzialność za rozwój gminy. Tym komentarzem kończę dyskusję, życzę miłego dnia.
29-10-2019 07:54:49
.
Do Iwo, a'propos "zrównoważonego" budżetu. Otóż, podniesienie podatków dotyczy budżetu 2020. Szeroka publiczność tego projektu jeszcze nie widziała. Równoważenie polega nie tylko na podnoszeniu podatków, ale również na obniżaniu wydatków. Tutaj pole jest przeogromne. Skoro różnica pomiędzy 5% a 8% to 120 tys, to należy zmniejszyć lub zlikwidować: - dodatek dla pracowników za wykorzystywanie prywatnego auta do celów służbowych (jest takich urzędników minimum 10), 10 * 300 (dodatek) * 12 daje 36 000 rocznie. Jest darmowa komunikacja publiczna i kolej metropolitarna. Samorządowcy chcą mieszkańców przenosić do komunikacji publicznej - niech zaczną od siebie - po zdjęciu dodatków zostało 84 000 - wystarczy zmniejszyć dotację dla MGOK na imprezki (z których korzysta znacząca mniejszość płacących podatki - np. na tzw. "malinowe lato") i będzie więcej na inwestycje. Najłatwiej jest sięgać do kieszeni wszystkich i rozdawać za darmo popcorn. Ale to się wkrótce skończy (zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym). Po prostu zabraknie im pieniędzy, a w pewnym momencie ludzie nie będą chcieli płacić więcej
29-10-2019 07:38:28
.
do Iwo. Musisz się na coś zdecydować. Radny Hojeński kandydował na radnego również z mojego okręgu wyborczego. Czytałem z uwagą, jakie zobowiązania składał będąc kandydatem. Nie było tam nic na temat żadnego "kręgosłupa" (czyli czego? linii partii? ale nie ma partii? linii KWW NOG? ale jaka jest ta linia?) ani o identyfikowaniu się z kim/czymkolwiek. Była tam lista inwestycji i innych działań, które chce podejmować, oraz deklaracja popierania kandydata na burmistrza i jego programu. I teraz temat głosowania. Burmistrz zaproponował podwyżkę podatków (a nie miał tego w programie, więc ludzie mogli błędnie na niego zagłosować) o 5%. To RADNI (idąc tokiem twojego używania sformułowań z polityki krajowej (opozycja totalna), powiem "z zakonu KWW NOG") chcieli podniesienia o 8%. Co zrobił radny Hojeński? Otóż radny Hojeński nie deklarował, że będzie popierał pomysłów innych radnych. Więc nie zagłosował przeciw (deklarował popieranie burmistrza, burmistrz chciał 5%, więc podwyżkę - ale nie o 8%) ale nie zagłosował za złym pomysłem tak wysokiego podniesienia podatków lokalnych. Stąd, w mojej ocenie, zagłosowałeś na swoje wyobrażenie o radnym Hojeńskim a nie na radnego Hojeńskiego. Musisz sobie z tym kłopotem jakoś poradzić.
29-10-2019 07:08:02
Kostrzyniak
Iwo nie chodzi o obywatelskość czy inne bzdety. Iwo mA tylko jeden cel, dowalić Hojeńskiemu, bo ośmielił sie mieć swoje zdanie. Trybik w machinie się zaciął i myśli po swojemu, więc trzeba go, zgodnie z "najlepszymi " metodami rodem z Dworcowej zgnoic. Nie daj się Piotrek!
29-10-2019 01:12:10
Iwo
do Krzysztofa M Nikt kto jest proobywatelski nie żąda od Radnych, aby byli jak to Pan ujął maszynką do głosowania. Należy jednak oczekiwać od Radnych racjonalnego myślenia i brania pod uwagę przy podejmowaniu uchwały budżetowej wszystkich uwarunkowań, które w sposób optymalny pozwolą zrównoważyć budżet gminy.
29-10-2019 00:54:23
Iwo
Do komentarza Pani/Pana z godz.23:58:57 Proszę nie imputować mi treści, które nie zostały przeze mnie podniesione w moim komentarzu, a dotyczące rzekomego rozliczania Pana Radnego Hojeńskiego z obietnic wyborczych. Wpis Pani/Pana jest nieuprawniony.
28-10-2019 23:58:57
.
Do Iwo, 20:54. Zacytuję twój komentarz - proszę przeczytać mój że zrozumieniem. Co do twojego inicjalnego komentarza. Skoro zarzucasz p. Hojeńskiemu, że nie wywiązuje się z obietnicy przedwyborczej podniesienia podatków (bo przecież o tym mowa), to pokaż mi i innym, który kandydat na radnego oraz burmistrza obiecywał podniesienie podatków, bo nijak nie mogę tego odszukać? No bo jako wyborca masz za złe że nie głosował za podniesieniem tychże, a ty chcesz płacić więcej. Ale mam dobrą informację dla ciebie i innych podobnie chcących płacić więcej - jest rozwiązanie, możecie przekazywać do woli darowizn na konto gminy. Do dzieła!
28-10-2019 23:55:51
do Iwo
Panie Waldku, niewątpliwie pan Hojeński ma swój interes. Nawet partykularny. I pokrywa się on z pewnością z partykularnym interesem sporej grupy mieszkańców gminy.
28-10-2019 20:54:37
Iwo
Dementi do komentarza z godz.15:53:21 : 1.Proszę przeczytać ze zrozumieniem mój komentarz z godz. 13:46:42 2.W przedmiotowym komentarzu odniosłem się do pierwszej wypowiedzi w dyskusji Pana Radnego Hojenskiego dot. podwyżek podatków od nieruchomości na 2020r, gdzie Pan Radny Hojeński był tylko zainteresowany podatkiem od budynków związanych z prowa- dzeniem działalności gospodarczej przede wszystkim od mikroprzedsiębiorstw 3.Cytowana przez redakcję w artykule "Radni podnieśli podatki od nieruchomości o 8%" wypowiedź w dyskusji Pana Radnego Hojeńskiego jest fragmentaryczna i nie była przedmiotem mojego komentarza 4.Proponuję odsłuchać transmisję z obrad w całości.
28-10-2019 16:53:44
do Iwo
Panie Waldku dziekujemy za dementi w imieniu wyborców a zwłaszcza radnych, których percepcja jest niebezpiecznie zgodna z pańską.
28-10-2019 15:58:47
Iwo
Komentarz Pani/Pana jest groteskowy! Dementuję, autorem komentarza z godz.13:46:42 nie jest Pan Waldek, Wyborcy nie są dyletantami i mają też swoje percepcje i oceny.
28-10-2019 15:53:21
.
Zadziwiająca jest wypowiedź p. Banaszak o tym, że ktoś go zapewnił że p. Banaszak nie będzie więcej podnosił podatków. Dlaczego? W każdej uchwale jest napisane że rada podejmuje decyzję a jej wykonanie powierza się burmistrzowi. Czyli to p. Banaszak m. in. podejmuje decyzje a burmistrz ją wykonuje. A p. Babaszakowi ktoś powiedział, że p. Banaszak nie będzie w tej kadencji podejmował samodzielnie więcej decyzji o podwyżce podatków. Do redakcji: czy to jest dokładny cytat tej wypowiedzi? Pan Hojeński racjonalnie podchodzi do sprawy - tu i teraz nie wiemy, co będzie za 2 lata.
28-10-2019 15:44:49
Krzysztof M
Panie Iwo: Czy radni mają być na usługach Władzy i być tylko maszynką do głosowania i zatwierdzania pomysłów Burmistrzów? Chyba nie po to zastali wybrani przez wyborców? Powinni mieć na uwadze całą Gminę i godzić interesy wszystkich wyborców, i miasta i wsi.
28-10-2019 14:14:52
do Iwo
Panie Waldku, pan się nie chowa pod fejkowym nickiem. Pan, taki orędownik otwartej przyłbicy. Panu się marzy totalna opozycja ale, niestety dla pana, ta opozycja jest merytoryczna. A sztywny kręgosłup to na pewno nie podnoszenie ręki za każdym pana pomysłem.
28-10-2019 13:46:42
Iwo
Panie Radny Hojeński śledzę dokładnie wszystkie transmisje z obrad sesji i mam problem z Pana retoryką, nie wiem czy identyfikuje się Pan z totalną opozycją / czytaj Pani Radna Dudzińska,Pan Radny Kowalski/, czy z obozem władzy samorządowej? Na razie stwierdzam, że stoi Pan w rozkroku, a warto mieć "sztywny kręgosłup" bo tego oczekują Pana Wyborcy i ja do nich też należę. Panie Radny na XIV sesji zagłosował Pan przeciw uchwale dot. podwyższenia podatków od nieruchomości na 2020 rok, śmiem twierdzić, że zadecydował o tym partykularny interes. Przesłanką do takiej oceny jest Pana czytelny przekaz w czasie dyskusji. Może warto zrewidować swoje poglądy, żeby Wyborcy nie mieli obiekcji. Pozdrawiam
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
30

sty

Polska * Gmina Kostrzyn
30. finał WOŚP

Gułtowy
30. finał WOŚP

BRZEŹNO, sala Ochotniczej Straży Pożarnej
30. finał WOŚP

18:00
KOSTRZYN, hala sportowa, ul. Piasta 1 (Szkoła Podstawowa nr 1)
Wielki Koncert Noworoczny, połączony z 30. finałem WOŚP
Wystąpią: AudioFeels i Ola Szwed

25

lut

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-14:00

[ wszystkie ]

Sonda
Czy Polski Ład wpłynął na Twoją pensję?

Tak, dostałem wyższą

Nic się nie zmieniło

Niestety moja wypłata jest teraz niższa


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: