Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Radni podnieśli podatki od nieruchomości o 8% - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Radni podnieśli podatki od nieruchomości o 8%
28-10-2019 08:05   Janusz Ludwiczak
Od nowego roku podatek od budynków mieszkalnych będzie wynosić 78 groszy za metr kwadratowy powierzchni, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,29 zł. W czwartek Rada Miejska Gminy Kostrzyn zdecydowała o podniesieniu podatków od gruntów i nieruchomości i 8%.

Aż 5 godzin trwała czwartkowa, już czternasta sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Na początku posiedzenia minutą ciszy upamiętniono zmarłego pod koniec września Jerzego Nowaka, wieloletniego wiceburmistrza i radnego gminy Kostrzyn oraz Aleksandrę Kaczmarek–El-Masri, wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Kostrzynie ds. zamówień publicznych.

Następnie przewodniczący rady Grzegorz Banaszak wniósł do porządku obrad punkt dotyczący podatku od psa, po czym przedstawiono informacje o realizacji zadań oświatowych.

– W gminie Kostrzyn mamy 7 szkół i 106 oddziałów, do których uczęszcza 1916 uczniów. W prowadzonym przez gminę przedszkolu jest 248 wychowanków. Do 5 niepublicznych przedszkoli uczęszcza w sumie 367 dzieci. W placówkach oświatowych pracuje 254 nauczycieli, z czego 230 na etatach – wyliczała Paulina Bankiewicz, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Przedstawiono również wyniki egzaminów gimnazjalnych, które odbyły się po raz ostatni oraz wyniki egzaminów ósmoklasisty.

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w sumie 182 uczniów. Z języka polskiego w całej gminie uzyskano wynik na poziomie 60,08% (w powiecie 64,17%, województwo - 61,23%, w kraju – 63%), z matematyki – 36,90% (powiat – 45,34%, Wielkopolska - 41,33%, kraj - 43%). Z kolei w przedmiotach przyrodniczych kostrzyńscy gimnazjaliści uzyskali wynik na poziomie 48,78% (powiat - 52,33%, region - 49%, kraj - 49%), zaś z historii i WOS-u 59,02% (powiat - 62,11%, region - 58,03%, kraj - 59%). Z kolei wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym wyniósł 65,12% (na poziomie rozszerzonym - 45,82%), a z języka niemieckiego - 54,82% (niemiecki rozszerzony - 33,33%).

Po raz pierwszy przeprowadzono również egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpiło w sumie 198 uczniów. Wyniki z testu języka polskiego wypadły na poziomie 64,14% (powiat - 64,09%, województwo - 61,04%, kraj - 63%), z matematyki - 40,39% (powiat - 48,07%, Wielkopolska - 43,07%, kraj - 45%), a z języka angielskiego - 62,33% (powiat - 64,96%, region - 56,28%, kraj - 59%).

– Same wyniki mogą niekoniecznie zadawalać. W rankingu 17 gmin powiatu poznańskiego zostajemy w tyle. Podjęliśmy pewne kroki, żeby podnieść ten stan rzeczy. Każda ze szkół przygotuje programy naprawcze. Na początek zwiększone zostaną liczby zajęć z matematyki – wskazywał Waldemar Biskupski, zastępca burmistrza gminy Kostrzyn.

W dalszej części sesji radni przegłosowali projekty uchwał w sprawie nadania nowych statutów dla sołectw: Brzeźno, Czerlejnko, Czerlejno, Drzązgowo, Glinka, Gułtowy, Gwiazdowo, Iwno, Jagodno, Siedlec, Siedleczek, Siekierki, Skałowo, Sokolniki, Strumiany, Tarnowo, Trzek, Węgierskie i Wiktorowo.

– Jest to dostosowanie statutów sołectw do obecnych przepisów prawa. Poprzednie statuty były nadawane w 1996 roku, w których obowiązuje jeszcze nazwa "zarząd gminy". Nowe statuty miały do tej pory tylko sołectwa: Sanniki oraz Wróblewo. Zmiany przewidują określenie trybu powoływania, odwoływania i wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej – wskazywał Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

Następnie radni jednogłośnie ustalili ceny za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na 2020 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Zakładu Komunalnego i zwiększeniu kosztów organizacji i realizacji przewozów pasażerskich autobusami Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej o 208 555 złotych.

– Po 9 miesiącach funkcjonowania Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej zwracamy się z prośbą o zmianę finansową ze względu na znaczą ilość kilometrów, którą przejechaliśmy. W tym roku będzie blisko 278,5 tys. km – tłumaczył burmistrz Szymon Matysek.

W sumie w tym roku obsługa kostrzyńskich autobusów kosztować będzie 1 723 915 zł.

Radni dokonali również zmian w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.

Po przerwie, z prawie pół godzinnym opóźnieniem (sesję miano wznowić o 18:20, ale rozpoczęto ją o 18:46) największą dyskusję wśród radnych wzbudził punkt dotyczący uchwalenia nowych wysokości stawek podatku od nieruchomości.

– Widzimy uszczuplenie potencjalnego wpływu z podatku PIT w skutek obniżki z 18 na 17%. Z płacenia podatków zwolnione zostały osoby młode do 26. roku życia. Ponadto zwiększone są wydatki związane z oświatą, które tylko na ostatnie 4 miesiące szacujemy na poziomie ok. 600 tys. zł, a przyszłym roku na blisko 1,5 mln zł. Zwiększone zostaje wynagrodzenie dla nauczycieli. Mamy mniejsze wpływy do budżetu z subwencji oświatowej. Ponadto rosną koszty realizacji inwestycji. Ostatni raz stawki podatku w naszej gminie zmienialiśmy w 2015 r. Jesteśmy gminą, która dynamicznie się rozwija, powstają nowe domy. Rosną oczekiwania mieszkańców, którzy chcą jeździć po dobrych drogach, mieć oświetlenie – argumentował burmistrz Szymon Matysek.

Burmistrz chciał dokonać podwyżki podatków od nieruchomości o 5%, jedna na wniosek części radnych stawkę tą zwiększono o 8%.

– Mówiliśmy mieszkańcom, że nie będziemy podnosić podatków, dziś drastycznie chcemy je podnieść o 8%. Dla mieszkańca jest to dużo. Dobrą metodą byłoby podniesienie podatków tylko o wzrost inflacji – postulował radny Marek Kowalski.

– Szacunkowa kwota wpływu do budżetu przy 5% to ok. 380 tys. zł, przy 8% jest to już ok. pół mln zł. Ilość zadań, które stoją przed nami generuje koszty. To nie są tylko inwestycje, ale wynagrodzenia dla pracowników, nauczycieli – tłumaczył burmistrz.

– Na posiedzeniu, które odbyło się 21 października zapewniono nas, że w kolejnych latach nie będziemy podnosić podatków. Byłaby to jednorazowa podwyżka w całej kadencji – zaznaczył Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

– Nie jestem tak optymistyczny, skoro rządzący obciążą kolejne zobowiązania – wskazywał radny Piotr Hojeński.

– Radni na komisji zgodzili się dlatego, że do końca kadencji podatek nie będzie ponoszony. Realizowane są zadania inwestycje, musimy wesprzeć gminę – przekonywała radna Beata Jankowiak.

– Chciałbym ostrzec, że nie wiemy co czeka nas za rok czy za dwa lata. Słyszę, że inflacja ma rosnąć. Polityka, która toczy się w Warszawie może spowodować, że będziemy musieli znów podnosić podatki – wskazywał radny Marek Kowalski.

– W roku 2015 też nie wiedzieliśmy co będzie przed nami, wtedy mieliśmy analogiczną sytuację. Była tylko jedna podwyżka przez całą kadencję, dotrzymaliśmy słowa – przekonywał wiceburmistrz Waldemar Biskupski.

– Nie obiecaliśmy mieszkańcom. Zakładamy, że nie podwyższymy podatków. Mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę, że żyjemy w Rzeczpospolitej – podsumował radny Tomasz Janiak.

Za podniesieniem podatków z 5 na 8% było 10 radnych (Grzegorz Banaszak, Arkadiusz Bilski, Tomasz Janiak, Beata Knopkiewicz, Marek Kowalski, Przemysław Kubiak, Ryszard Kubiak, Szymon Nadolny, Paweł Perka i Artur Wojciechowski). Przeciw byli Anna Dudzińska i Piotr Hojeński. Trzech radnych - Szymon Frąckowiak, Beata Jankowiak i Piotr Kotarski wstrzymało się od głosu.

– Dziękuję za podjęcie uchwały, ale żałuję, że nie było to jednogłośnie, co by świadczyło o wspólnej odpowiedzialności za realizację zadań inwestycyjnych i realizowaną pracę – powiedział po głosowaniu burmistrz Szymon Matysek.

I tak od nowego roku stawki podatku od nieruchomości wynosić będą:

 1. Od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,94 zł od 1 m² powierzchni
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m² powierzchni
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,78 zł
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 23,29 zł
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 11,18 zł
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,87 zł
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,3 zł

Radni podjęli również uchwałę o podniesieniu o 1,8% wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

W przyszłym roku nie zmieni się za to opłata targowa. Dzienna stawka za sprzedaż na stanowisku wynosić będzie nadal 15 złotych, a za sprzedaż płodów rolnych „z ręki”, koszyka, wiadra, wózka ręcznego, stolika – 5 zł. Z kolei stawka dzienna opłaty targowej podczas imprez regionalnych i świąt za sprzedaż ze stanowiska wynosić będzie 60 zł, a w punkcie małej gastronomii od 120 do 170 zł. Natomiast opłata za sprzedaż na stanowisku przy cmentarzu w Kostrzynie wynosić będzie 20 zł.

Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Chodzi o dotację na działalność Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

– W dniu 10 października podpisałem porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, miastem Poznań, gminą Nekla i Września oraz powiatem wrzesińskim w sprawie przedłużenia PKM do Wrześni. Dla nas najistotniejsze jest to, że pociągi kolei metropolitalnej będą zatrzymywać się również na stacji Gułtowy – tłumaczył burmistrz Szymon Matysek.

– Sam korzystam z Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i widzę co się dzieje. Pociągi są przepełnione. W przedsionkach na stojąco jedzie po 25 osób. Ostatnio gmina Pobiedziska zaaranżowała spotkanie z marszałkiem. Chcielibyśmy, by stanowisko naszych władz było stanowcze, zwłaszcza, że dofinansujemy te przewozy. Musi sytuacja się polepszyć. Drugim problemem jest nasza komunikacja gminna, która jest skorelowana do rozkładu pociągów, ale jeśli pociąg spóźnia się 20 minut, wtedy mieszkańcy Wiktorowa czy Sannik nie mają szans wrócić od razu do domu – wskazywał przewodniczący rady Grzegorz Banaszak.

Wiceburmistrz Waldemar Biskupski zadeklarował, że w ciągu 2 tygodni władze gminy będą rozmawiać z Urzędem Marszałkowskim w sprawie polepszenia sytuacji w pociągach.

Za przyznaniem dotacji było 14 radnych, od głosu wstrzymał się jedynie przewodniczący Grzegorz Banaszak. I tak gmina Kostrzyn na Poznańską Kolej Metropolitalną w tym roku przeznaczy 51 340,28 zł, w przyszłym roku – 219 586,09 zł, w 2021 r. – 224 516,96 zł, a w 2022 r. –231 257,65 zł.

Na zakończenie sesji radni zajmowali się skargą na burmistrza gminy Kostrzyn w sprawie odmowy wydania decyzji dotyczącej budowy 9 domów jednorodzinnych w Brzeźnie, koło stacji paliw Amic.

– W dniu 17 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w celu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn przekazanej w dniu 18 września 2019 r. z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonej w dniu 26 sierpnia 2019 r. przez Panią DP. Skarga dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr geod. 103/11. Postępowanie zakończono w dniu 31 lipca 2019 r. wydaniem decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała Radzie Miejskiej Gminy Kostrzyn przekazanie skargi, na podstawie art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego do organu właściwego do jej rozpatrzenia – wyjaśniała Beata Jankowiak, przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

Pod koniec posiedzenia, które zakończyło się o godz. 21:46 kostrzyńscy radni podjęli uchwałę w sprawie podatku od psa. Opłata ta nadal wynosić będzie 20 złotych rocznie. W przypadku, jeśli pies zostanie nabyty w drugim półroczu wtedy opłata ta będzie o połowę niższa.

Za było 10 radnych, przeciw były cztery osoby: Grzegorz Banaszak, Anna Dudzińska, Piotr Hojeński i Szymon Nadolny. Od głosu wstrzymał się radny Artur Wojciechowski.

– Psy będą teraz głosować, za 20 złotych można kupić tyle karmy – zażartował Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

ZOBACZ TAKŻE: Retransmisja sesji {► FILM}

ZOBACZ TAKŻE: Projekty uchwał, wyniki głosowań i lista obecności radnych


Aktualności
Niezapominajka
13

lip

Drzązgowo
Festyn rodzinny w Drzązgowie
w godz. 16:00-24:00

14

lip

KOSTRZYN, Targowisko miejskie
Pchli targ i rękodzieła
w godz. 10:00-15:00

16:00
SIEKIERKI, Skwer im. Powstańców Wielkopolskich
Spotkanie integracyjne

KOSTRZYN, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego, ul. Piasta 1
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn - okręg nr 11 (Andrzejewo i zachodnia część os. Grunwaldzkiego w Kostrzynie)
Głosowanie w godz. 7:00-21:00

15

lip

17:30
TARNOWO, świetlica wiejska
"Diamentowa podróż Zosi" - spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Kurtynka

[ wszystkie ]

Sonda
Gdzie w tym roku spędzisz wakacje/urlop?

nad morzem

nad jeziorem

w górach

za granicą

w innym dużym mieście

nigdzie nie wyjadę

w pracy - nie mam urlopu


Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: